Archiv článků z akcí

Kalendář akcí

Archiv článků z akcí

Z Národního hřebčína (64)

Od Beesdu po Mnichov
Počátkem září se konalo mnoho významných akcí. Petr Vozáb se kvalifikoval na mistrovství světa čtyřspřeží do holandského Beesdu, kterého se od 2. do 7. 9. zúčastnil a nejnáročnější světové klání dokončil.
V obdobný termín 5. 9. vezl Jiří Nesvačil jun. na svatbě v Hluboké nad Vltavou zpěvačku Yvetu Bartošovou s Jiřím Pomejem. Ač kolem jejich významného životního dne kolovalo mnoho nejrůznějších zpráv, důležité je, že s naším spřežením byli velmi spokojeni. Krátce poté jsme obdrželi dopis od Karla Gotta, který rád přijímá pozvání do kladrubského hřebčína k projížďce kočárem. Kvůli turné, ale až v příštím roce.
O týden později přijal hřebčín pozvání na slavnostní akci v Oberschleissheimu nedaleko Mnichova k 850. výročí založení bavorské metropole. Parforsní společnost prince Ludvíka Bavorského Toni Wiedemanna společně s mnichovským magistrátem zorganizovala galakorzo historických kočárů a ukázku parforsního honu v zámeckém parku. Krásné čtyřspřeží starokladrubských koní prezentoval Petr Vozáb v dobovém oblečení. Pokud o této akci vyšel článek či zprávy na internetu, nechyběl tam obrázek elegantní kladrubské čtyřky. Z příjezdu starokladrubských koní se radovala i významná augsburská šlechtická rodina Fuggerů či prezident bavorského jezdeckého svazu H.-P. Schmidt.

Biskupský kočár
V mezičase ve středu 10. 9. se v kladrubském hřebčíně sešla významná společnost a to při příležitosti předání biskupského kočáru Národnímu hřebčínu. Ten stál mnohá desetiletí ukrytý ve stodole v Chrasti u Chrudimi, v dřívějším letním sídle královéhradeckých biskupů. Nejvíce ho používal Karel Boromejský Hanl, kočár pochází z poloviny 19. století. Nově ho objevil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Díky jeho myšlence restaurování a znovuvyužívání se věci daly do pohybu.
Náročnou opravu provedl během dvou a půl měsíce K. Szczepaniak z Polska. Kočár předalo hřebčínu Biskupství v Hradci Králové zastoupené panem biskupem Dominikem Dukou, na opravu se složily kraje a města Pardubice a Hradec Králové. To je úplně vzorným příkladem možné mezikrajové a meziměstské komunikace a spolupráce dvou dlouholetých rivalů a navíc jde o záchranu uměleckého díla jinak možná odsouzeného k zániku či prodeji do zahraničí.

Potomci ředitelů
Kladrubský hřebčín měl řadu ředitelů, jejichž potomkům se pobyt v hřebčíně a vzpomínky na dětství nesmazatelně vryly do paměti. Tak v poměrně pravidelných intervalech dojížděl do Kladrub Prof. Dr. Zdeněk Matějček (zesnulý v roce 2005), syn ředitele Ing. Jaroslava Matějčka. Tak se na různých akcích NH objevuje paní Růžena Seifertová, dcera pana ředitele Ing. Jindřicha Steinitze. Její dcera Ing. Blanka Weissbauerová hřebčín navštěvuje poměrně pravidelně jako ředitelka Zemědělské agentury Pardubice a dřívější členka dozorčí rady NH. V září navštívil hřebčín i syn velmi významného ředitele Dr. Ing. Františka Lercheho Zdeněk. Ač se již přišel podívat na jezdecké dny, jeho přestávka v návštěvách NH trvala hodně dlouho. Informace z dob dřívějších byly moc zajímavé a tak snad zbude čas na speciální článek věnovaný jeho otci.

Nejen výstavy
Tradičních podzimních výstav se hřebčín zúčastnil jednak v Pardubicích a tak i v Lysé. V Pardubicích prezentoval spřežení J. Nesvačil, v Lysé Martin Hejl, který zapřahal domino a v sedle předvedl Pavel Mack ukázky barokního ježdění. Na obou výstavách měla stánky Ústřední evidence koní, která připomínala chovatelům a majitelům koní jejich správnou a včasnou registraci.
V sobotu 20. 9. se prvního výjezdu mimo NH zúčastnil biskupský kočár a to na dožínky do Hradce Králové. Petr Vozáb tak svezl nejen pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče a europoslance Oldřicha Vlasáka v kočáře, ale i primátora města H. Králové Otakara Divíška na kozlíku onoho nádherně zrestaurovaného kočáru.
V neděli 21. 9. se NH stal součástí velké akce Trofeo Niké Moravia a Bohemia - jednalo se o průjezd rozličných veteránů na trase nejen Pardubickým krajem. Spoluzakladatelem této akce byl poslanec Radko Martinek a Karel Lopraiz. K nejvzácnějším historickým vozům patřilo auto francouzských majitelů, které pocházelo z roku 1904.
Biskupský kočár vyjel do Hradce Králové ještě jednou a to na Svatováclavské slavnosti. Tentokrát do něj byli zapřaženi vraníci, které vedl David Myška a s bílou čtyřkou jel Jaroslav Kalous. Do kočáru usedl s panem D. Dukou Michal Horáček (autor knih Království za koně či Zpráva z Kentucky) a to díky blízkým příbuzenským vztahům s bývalým biskupem K. Boromejským Hanlem. Akci nebylo jednoduché zabezpečit, neboť ve stejný termín se na druhém konci republiky konalo MČR v soutěžích spřežení. Z něho nejlepší výsledky přivezli Jiří Nesvačil jun. (zlato), Petr Vozáb (bronz), Martin Hejl (4. místo) a Dr. Pavel Jadrníček (5. místo).

Akce v NH
V termínu 21. a 22. 11. se bude konat konference o koních. První den proběhne na Mendelově zemědělské universitě v Brně a druhý den ve Slatiňanech. 22. 11. se uskuteční zasedání Svazu chovatelů haflingů v Kladrubech.
Na 3. prosince je do kladrubského hřebčína naplánována vernisáž knihy Doc. Petra Kmoška Plavení koní. Umělecká publikace přibližuje život a dílo známého kubistického sochaře a malíře koní Ludvíka Vacátka.
NH připravil pro příznivce koní krásný velký černobílý kalendář od Tomáše Holcbechera se starokladrubskými koňmi. Rozměr je 42 x 60 cm, cena činí 250,- Kč + poštovné. Vhodný vánoční dárek si můžete objednat na adrese kladruby@nhkladruby.cz.

Lenka Gotthardová

 

Z Národního hřebčína (63)
.: Pilný srpen v NH :.

Kurzy, přehlídky, pickniky
V srpnu se v kladrubském hřebčíně uskutečnil jezdecký prázdninový kurz pro německy hovořící zájemce. Trenérkou kurzu byla Cornelia Heyne, která má letité zkušenosti s tréninkem začátečníků i pokročilých jezdců. Akce nadchla všechny zúčastněné, takže se v příštím roce těší na další prázdninové setkání.
Hned následující týden se v Kladrubech konalo každoroční hiporehabilitační soustředění skupiny Roska. V letošním roce stoupl počet účastníků i zájem o tuto akci, takže uvidíme, kolikrát se v příštím roce setkáme.
V sobotu 23. srpna se ve slatiňanském hřebčíně uskutečnil šampionát tříletých klisen českomoravského belgika. Akce byla zorganizována pod vedením Ing. Václava Ročně, který ji se členy Svazu chovatelů ČMB opět vzorně připravil.
Po celé prázdniny byly oba hřebčíny hojně navštěvovány turisty. Až jsme měli v hřebčínech pocit, že červnová reportáž na Nově, zvýšila návštěvnost Národního hřebčína. Každopádně si někteří návštěvníci objednávali i další služby jako je jízda na koni či kočárem a premiérově proběhly i objednávky tzv. pickniku - jízdy kočárem s následným posezením v přírodě nad plným picnikovým košíkem.

Slavnost ve Švédsku
Ceremoniální starokladrubští koně se ve Švédsku dočkali ceremoniálního přijetí na královském dvoře Karla XVI. Gustava a jeho chotě Silvie. Slavnostní akce se uskutečnila v sobotu 23. 8. V reportáži Marka Holuba se dozvíte více.

Budějovice a Strakonice
Srpen bývá v NH naplněn účastí na mnoha akcích. K těm významným patřila určitě jízda kočárem pana prezidenta Václava Klause a ministra zemědělství Petra Gandaloviče na Zemi živitelce. Této tradiční akce se hřebčín začal účastnit v roce 2005 a slavnostní spřežení většinou vedl Jiří Nesvačil jun., tak jako letos. S dalším dvojspřežím jela Zdena Urbanová. Na výstavě jsme měli rovněž osm starokladrubských klisen, na kterých učni Středního odborného učiliště předváděli mnoho oblíbených ukázek základního výcviku a jezdeckých her.
V tentýž den stihl Jiří Nesvačil jun. vést čtyřspřežím prezidenta Svazu chovatelů Shagya-araba ČR pana Ottu Dlabolu. Stalo se tak v rámci XVI. Národní přehlídky koní tohoto plemene ve Strakonicích. O opravdové překvapení k budoucímu letošnímu životnímu jubileu O. Dlaboly se tak postarala paní Jana Pichlíková. Jezdecký areál Pod hradem pana S. Poláka byl svědkem slavnostní projížďky a zároveň i ukázky jízdy starokladrubských běloušů.

OPS
Již dlouhou dobu se hovoří na téma potencionální možnosti čerpání peněz z EU pro NH. Důležitým krokem se stalo v červnu vypsání výběrového řízení ministerstvem zemědělství na téma: "Zpracování právní analýzy pro založení a provoz o.p.s., která bude zajišťovat obnovu státního podniku Národní hřebčín Kladruby n.L., státní podnik, národní kulturní památky" a dále "Zpracování finančních položek a potřeb pro založení a provoz o.p.s., která bude zajišťovat obnovu státního podniku Národní hřebčín Kladruby n.L., státní podnik, národní kulturní památky". Koncem července bylo vedení hřebčína seznámeno s vítězi zakázek - staly se jimi: JUDr. Milan Kindl, CSc, Advokátní kancelář Kindl a partneři z Chomutova a obchodní společnost HZConsult s.r.o. z Prahy. V průběhu měsíce srpna pracovaly obě firmy na zadání, první společnost v Praze, druhá v NH.

Ostrava
K rovněž tradičnímu výjezdu patří účast starokladrubských spřežení na mezinárodních závodech jízdních policií v Ostravě. Letošní setkání "policejních koní" se uskutečnilo poslední srpnovou sobotu 30. 8. v areálu Baníku Ostrava. Při slavnostním zahájení akce přivezl čtyřspřežím J. Nesvačil jun. ředitele Městské policie a zástupce města Ostrava, pak představil čtyřku ještě ve dvou vstupech.
Závodů se zúčastnilo třiadvacet soutěžních dvojic z Itálie, Slovenska, Polska a ČR. Ve třech soutěžích - parkur, štafetový parkur a policejní parkur zručnosti si vedli velmi dobře zástupci jízdní policie Ostrava a Pardubice na starokladrubských koních. Souboj mezi závodníky se vedl nejenom mezi zeměmi či městy, ale i mezi plemeny, přičemž starokladrubští koně vyšli z klání velmi dobře.

Akce v NH
Zkoušky výkonnosti starokladrubských koní proběhnou 30. 9. a 1. 10. ve Slatiňanech a 7. a 8. října v Kladrubech, vždy den následující tj. 2. 10. a 9. 10. se bude konat třídění starokladrubských koní.
Hubertova jízda v Kladrubech se uskuteční 25. 10. Pro velký zájem jsou však již místa na koních NH obsazena. Ještě je možné se na akci přihlásit s vlastním koněm či kočárem. Během akce bude respektován pokyn KVS a začátek i konec Huberta se uskuteční na závodišti NH. Bližší informace získáte na chovkoni@nhkladruby.cz. Těšíme se na Vaši účast.

Lenka Gotthardová

 

Z Národního hřebčína (62)

Metritida a NH
V průběhu měsíce července se již neobjevily žádné nové případy metritidy koní (CEM). Takže konečný stav činí 7 jedinců (4 klisny, 3 hřebci - 1 rezervní a 2 mladí, u všech tří byla provedena preventivní kastrace). Poslední klisnou, u které se CEM objevila byla klisna 309 Elisabett (Gss XXXI). Podle pokynů KVS jsou u výše zmíněných koní prováděny troje laboratorní vyšetření v rozpětí minimálně 21 dnů, po jejich skončení běží půlroční ochranná lhůta.
NH Kladruby ukončil připouštěcí období k 31. 7. Po sezóně bylo provedeno bakteriologické vyšetření u všech plemenných hřebců, u klisen se provádělo vždy průběžně během říje. Závěrečné vyšetření na koně čeká po uplynutí půlroční lhůty v zimních měsících.
Redakce Jezdectví přinese v příštím čísle informace od odborníků - veterinárních lékařů k danému tématu.

H. D. Genscher
Z Německa nám přišla zajímavá žádost od organizátorů největší světové výstavy koní Equitany v Essenu, zda-li i jménem Národního hřebčína mohou požádat pana H. D. Genschera jako prominentní osobnost o účast na výstavě v roce 2009. Tento stále oblíbený dřívější německý státník navštívil kladrubský hřebčín před dvěmi roky. S rodinou zde pobyl několik hodin a následně jeho dcera s rodinou navštívila stanoviště Národního hřebčína právě na výstavě v Essenu.
Příští rok uběhne již 20 let od prolomení železné opony a H. D. Genscher jako dlouholetý ministr zahraničí k tomuto významnému historickému mezníku výrazně přispěl a je tedy zván na výstavu i v těchto souvislostech spojení Západu a Východu.
Pan Genscher vyhověl přání organizátorů a sdělil, že rád vzpomíná na návštěvu kladrubského hřebčína. Pořadatelé mu slíbili svezení s kladrubským čtyřspřežním, takže situace vyhlíží tak, že by se měl Národní hřebčín opět zúčastnit na pozvání organizátorů světové výstavy koní Equitana v Essenu v březnu roku 2009. Další pozvání hřebčín zřejmě získá i na dubnovou výstavu do severoněmeckého Neumünsteru.

NH a EU
Již mnoho měsíců se na ministerstvech a v médiích hovoří na téma možného přijetí finančních prostředků z EU na opravu Národního hřebčína. Poprvé se toto téma probíralo přibližně před třemi lety, intenzivněji na podzim loňského roku.. Od počátku vzniklo mnoho plánů, studií a koncepcí, včetně jejich variantních vydání. Problém je v tom, že v dotačních programech není uveden jako možný příjemce státní podnik. Jak se vše vyvine, je otázkou snad nejbližších týdnů.

Krátce z NH
V průběhu měsíce července proběhly v NH prázdninové jezdecké kurzy, které se těšily opět velké oblibě.
V sobotu 5. 7. se uskutečnila akce Den koní a řemesel na zámku Kuks. V dámských sedlech se představily I. Hejlová a J. Kašparová, dvojspřeží předvedl M. Hejl a práci s garochou Ing. K. Dvořák ze Slatiňan.
V úterý 8. 7. se v NH natáčel krátký pořad pro novou digitální televizi Z 1 na téma 24 hodin v hřebčíně.
Zástupci kladrubského hřebčína Petr Vozáb, Zuzana Gajdušková a Hanka Jeřábková se zúčastnili výjezdů na Dostihový den na Albertovec (27. 7.) a na zahájení Mistrovství světa ve voltiži v Brně (29. 9.). Starokladrubští koně byli představeni v zápřeži a pod sedlem.
V obou hřebčínech proběhla a probíhá sklizeň sena a otav a sklizeň slámy. Ve spolupráci s ostatními zemědělci v okolí hřebčínů je možné zabezpečit kvalitní objemová krmiva. Průměrná potřeba sena a slámy na jeden hřebčín činí okolo 80 vagónů na komoditu.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (61)

Jezdecké dny
Největšími červnovými událostmi v hřebčíně byly jezdecké dny. Z toho prvního byla již fotoreportáž v minulém čísle. K tomu druhému si ještě můžeme sdělit, že fríské koně vystřídali koně Kinští manželů Půlpánových a dalších soukromých majitelů, dále jízdní policie Pardubice a ve skokové ukázce se představili převážně koně NH. Diváci ocenili velkým potleskem dostih osobností - vítězů Velké pardubické nebo Derby. Zvítězil Libor Štencl, dostihu se zúčastnil i známý trenér a dvojnásobný vítěz VP František Vítek a nejvíce obdivovaným byl dvaaosmdesátiletý Miroslav Šusta, dvojnásobný vítěz Derby.
Za zmínku stojí ještě křtiny hříbat, těch prvních se zúčastnil Ing. Josef Vozdecký, ředitel společnosti Bohemia sekt, neboť hříbátka pravidelně křtíme "Bohemkou". Při druhých křtinách se kmotry hříbat stali pánové Dr. Otakar Motejl, brněnský ombudsman a Dr. Milan David, manžel bývalé senátorky a dvorní překladatelky Dicka Francise Dr. Jaroslavy Moserové.

22
Také při druhém jezdeckém dnu bylo Petrem Vozábem představeno dvaadvacetispřeží. Příprava takové akce nesmí probíhat příliš dlouho - před čtvrteční generálkou je jen jedna zkouška, kde se musí všichni koně správně postrojit, sestavit do vhodných dvojic a postupně připřáhnout ke kočáru. Oproti předchozím rokům, kdy se v prvním dnu připřahali jednotlivé páry postupně po dvojicích, zvolil letos Petr Vozáb zapřahání po větších skupinách, nejprve bylo zapřaženo desetispřeží, se kterým objel nádvoří hřebčína, pak si nechal připřáhnout tři páry a nádvoří obkroužil se šestnáctkou a ve třetí fázi přivedli zaměstnanci hřebčína ke kočáru ještě dalších šest koní. Pan Vozáb společně s Jiřím Kocmanem upravili délku opratí, zkontrolovali jejich provlečení hlavně posledními oky držáků opratí a připravili se k vyjetí z brány hřebčína na opracoviště a kolbiště. Petr Vozáb uchopil do rukou přes 500 m opratí, vážících více než 50 kg a vyjel za doprovodu vodičů na kladrubské pastviny.
Celkem v červnu zajel na kolbiště u tribun 4x a pokaždé s koňmi 2x objel kolbiště, před tribunami zastavil, zasalutoval a opět ono naprosto ojedinělé spřežení rozjel a dovedl bezpečně do kladrubských stájí.
Při druhém jezdeckém dnu se na jednom místě sešli tři významní pánové, kteří v České republice dokázali sepřáhnout nejodvážnější zápřeže a pohotoví fotografové tak zvěčnili Jiřího Kocmana, který v Kladrubech zapřahal dvacetispřeží, Josefa Dymeše, který se v Humburkách pokusil sepřáhnout jednadvacítku a Petra Vozába, který vedl rekordní dvaadvacetispřeží.

Jak do médií
Ale zřejmě i kdybychom v Kladrubech zapřáhli třeba čtyřicet koní do jedné zápřeže, nikdy bychom média nezaujali tak, jako když se mohla rozhovořit o pohlavních chorobách u koní. Většina z nás ví, jak je těžké získat televizi či další veřejné sdělovací prostředky, aby sdělily informace o akcích, o závodech či o zajímavém životě u koní. I jezdecké dny se nám nelehko propagovaly a i přes rozesílání tiskových zpráv, fotografií apod. diváci maximálně zaznamenali 1 zprávu o zapřažení dvaadvacítky ve zpravodajství na Nově, rozhovor na RTA a různě dlouhé zprávy v regionálních denících.
Stačí však, aby se vyskytlo pikantní téma a média se k němu slétávají jako včely do úlu. Abychom čtenáře aktuálně informovali, sdělíme další fakta o metritidě koní v Kladrubech.

Zahraničí
Pohled na tuto nákazu je v Evropské unii značně rozdílný, jsou země, které ji nezařadily mezi nemoci, při nichž je třeba nařizovat mimořádná veterinární opatření a jsou země, kde tomu tak není. Při konzultaci i se zahraničními odborníky jsme zjistili, že existují velké chovy, kde má T. e. i více než jedna třetina chovaných koní.

České zkušenosti
Postupně se nám daří zjišťovat nové údaje. Záhada bakteriologického zjištění T. e. v Kladrubech n. L. má své kořeny již v 80. letech 20. stol. Mnoho faktů nám objasnila paní Doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc., která tehdy nákazu velmi důkladně zkoumala a na příslušné téma zpracovala i svou habilitační práci. V literární rešerši uvádí, že první informace o infekční metritidě koní (označované také jako CEM) byly publikovány v roce 1977 v Anglii a incidence onemocnění v 18 chovech se pohybovala mezi 5 až 30 %.
V Kladrubech bylo prováděno bakteriologické vyšetření na T. e. v letech 1982 až 1994 a první rok přinesl záchyt u 16 klisen a 5 hřebců, následující opatření přinesla radikální zlepšení u klisen hned v následujícím roce, kdy již žádná klisna nebyla zjištěna jako pozitivní, u hřebců byl ve sledovaném období poslední záchyt v roce 1990. Od roku 1994 se již výzkum neprováděl. Je tedy možné, že nákaza přežívala v latentním stavu.
V průběhu 80. let a 90. let 20. stol se T. e. vyskytla také ve větších chovech v Severomoravském a Jihomoravském kraji. Dále paní docentka uvádí, že výskyt nákazy na území ČR nebyl v roce 1994 zaznamenán a dodává, že je otázkou, zda byl původce nakažlivé metritidy z chovů skutečně eliminován nebo zda nebyl pouze diagnostikován.

Informace o nákaze
Faktem je, že když se metritida nebo podobná onemocnění vyskytnou v chovech koní, jsou ve větších chovatelských střediscích včetně NH nařízena mimořádná veterinární opatření, v malých chovech se opatření volí rozdílným způsobem od mimořádných opatření po rady praktického rázu. Veterinární správy na úrovni krajů nařídí opatření a podle svých předpisů informace zveřejní. Jezdecká či chovatelská veřejnost je většinou jednotlivě seznamována s opatřeními při aktuálních situacích. Většinou se o tom mezi koňaři ví, ale nepíše o tom.
Třebaže před televizním pořadem Na vlastní oči vyšly články v mnoha denících a zpravodajství v České televizi, na Primě či na slovenské Markýze, rychlejšímu vyléčení metritidy to nepomohlo. O této nákaze nemá příliš hluboké znalosti chovatelská veřejnost natož laická. A tak v hřebčíně vysvětlujeme, že tu nemáme ani hřebčí nákazu, ani AIDS ani mor. Tudíž i normálně podaná zpráva o pohlavní chorobě vzbuzuje u lidí nejen zájem a obavy ale i emoce. Natož zpráva bulvárního charakteru.
Pokud by se vydávala obdobná mimořádná opatření kvůli podobným onemocněním v naší lidské společnosti, kdo ví, kolik měst či obcí by mělo částečné či dokonce úplné uzávěry.
My však samozřejmě chceme naše i ostatní koně ochraňovat, takže se řídíme pokyny KVS, spolupracujeme s Veterinární a farmaceutickou universitou v Brně a s řadou dalších odborníků a v dalším čísle Jezdectví Vám sdělíme nové informace.
Pro všechny případy připomínáme, že v NH sice nemohou být letos např. zapouštěny cizí klisny nebo nesmí být pořádány akce s cizími koňmi na nádvoří hřebčína apod., ale na závodišti smí hřebčín organizovat závody a podobné akce a také návštěvníci smějí hřebčín navštěvovat. CEM není přenosná na člověka. I nadále se na Vás v hřebčíně velmi těšíme .

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (60)
.: Zkoušky, závody, akce :.

V Národním hřebčíně běží již od dubna plná sezóna a nejinak tomu bylo i v květnu a červnu. Velkým úspěchem bylo 2. místo Jiřího Nesvačila jun. ve velké konkurenci 36 jezdců na CAI-A ve Vecsesi a tím pádem i průběžné vítězství v mezinárodním poháru Golden wheel cup.

Kurz s Gabrielou Boiselle
Významnou akcí byl fotografický seminář s Gabrielou Boiselle připravený pro české i zahraniční zájemce. Jedna z nejlepších světových fotografek předávala své zkušenosti nadějným kolegům a kolegyním v polovině května v Kladrubech, ve Slatiňanech a také na Hradišťku u Sadské. Fotografie účastníků kurzu a samozřejmě její vlastní se tak dostávají do významných odborných či populárních jezdeckých periodik, do kalendářů, na plakáty a pohlednice. V novém kalendáři o evropských státních hřebčínech a hřebčincích je fotografie z Kladrub na titulní straně.

Zkoušky výkonnosti
V termínu od 20. do 21. května proběhly v Hřebčíně Slatiňany výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců a třídění koní. V Kladrubech se konalo třídění koní 22. května. Pětičlenná komise hodnotila ve zkouškách šest starokladrubských hřebců, zvítězil Sacramoso Salandia IV-8 v majetku slatiňanského hřebčína. Během pravidelného jarního třídění posoudila tříčlenná komise plemenné hřebce, chovné klisny, koně ve výcviku a v odchovu.

Drezurní závody
V sobotu 24. 5. zorganizoval NH drezurní závody v Kolesách. Drezurní úlohu stupně "L" DD 03 vyhrála Veronika Hlaváčková s Reno 2 z JK Flamenco Sloupno (63,33 %), v další "L" DJ 03 zvítězila Veronika Kotyzová s koněm Little Joe z JK Stáj Adam (65,33 %). Soutěž stupně "S" JD 06 se stala záležitostí Romany Kvapilové s Maureen ze stáje Mirošovice (64,75 %). V soutěži "S" JÚ 2006 zvítězila opět Veronika Kotyzová se stejným koněm s výsledkem 64,85 %.

Den koní
K tradičním akcím patří Den koní v Kladrubech a ve Slatiňanech. Akce se uskutečnila poslední květnovou neděli a na programu byly dopolední soutěže v barokním ježdění kombinované s chovatelskými ukázkami a výcvikem SOUz Kladruby n. L. O půl jedné se konala slavnostní mše v kostele sv. Václava a odpolední program vyplnila chovatelská a jezdecká vystoupení i akční ukázky jízdy v kočárech. Během dne se návštěvníci mohli povozit v kočárech a prohlédnout si stáje.

Akce nejen pro firmy
NH se snaží vyhovět zájmu chovatelů i firem o pořádání akcí v hřebčíně. Tak se v NH uskutečnily čtyři akce pro firmy, jejichž klienti měli možnost prohlédnout si kladrubský hřebčín, svézt se v kočárech a ochutnat výbornou místní kuchyni. Pro děti byly připraveny zajímavé hry a soutěže, do nichž byli vhodně zapojeni i rodiče, takže si všichni z hřebčína odnášeli příjemné zážitky.
Pro chovatele a příznivce chovatelů welsh pony byla uspořádána v neděli 15. 6. Národní přehlídka tohoto plemene ve Slatiňanech.

T. e.
Zájem médií vzbudila přísnější veterinární opatření v kladrubském hřebčíně (např. nepřipouštění cizích klisen,…) z důvodů výskytu taylorella equigenitalis (T.e.). Informace o těchto veterinárních opatřeních byla zveřejněna dle předpisů prostřednictvím SVS a KVS. Toto onemocnění - contagious equine metritis (CEM) bylo zjištěno při pravidelném vyšetření před připouštěcí sezónou u jednoho rezervního hřebce, který ještě nikdy nebyl využit v plemenitbě. Následně se vyskytla t.e. u dvou chovných klisen, které by teoreticky neměly porodit hříbata. Obě mají hříbata zdravá a klisny opět zabřezly. Je tedy otázkou, o jaký kmen T.e. se jedná a jakými způsoby se může onemocnění šířit, když jsou v NH respektována veškerá chovatelská i veterinární opatření. Celkem se T.e. vyskytla u šesti koní z různých kategorií, včetně odchovu. Koně byly přeléčeni antibiotiky s negativním výsledkem a dva hřebci (onen rezervní a 1 mladý ve výcviku) vykastrováni. V současné době běží tzv. ochranná doba, která vyprší 6 měsíců po uzavření posledního případu přeléčeného výskytu T.e.
Kladrubský hřebčín se řídil a řídí veterinárními opatřeními a právě důsledná realizace stěrů, laboratorních vyšetření a sledování výsledků umožnila toto zjištění. NH není osamoceným místem výskytu této choroby v ČR i ve světě. Mnohdy se však onemocnění u koní nedá vůbec zjistit, jestliže majitelé koní nerespektují chovatelské a veterinární zásady. Doufáme, že výskyt T.e. v NH přispěje k objasnění příčin, přenosu a léčby tohoto onemocnění i v republikovém měřítku.

Memoriál Jiřího Škodného
O víkendu 7. června zorganizoval slatiňanský hřebčín v Heřmanově Městci jednodenní závody spřežení na památku jezdce čtyřspřeží J. Škodného. Soutěže jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží a dvojspřeží pony byly doplněny o soutěže ve všestrannosti, v nichž vyhrál Jan Holec se Sežetou a Pavel Pleskot s Lamichem - K.
V jednospřeží zvítězil Marek Jirgala z JK Hřebčín Albertovec, v párech Martin Hejl z JK Hřebčín Slatiňany a ve čtyřkách Jiří Nesvačil sen. z JK Favory Benice.
Dekorování jezdců spřežení se ujal František Škodný společně s vnukem Jiřím Škodným jun. a se sborem rozhodčích.

Narozeninové setkání
Na vlastní náklady oslavence uspořádal hřebčín oslavu 70. narozenin Ing. Milana Vítka, který vedl kladrubský hřebčín v roce 2003. Současně s ním do Kladrub zavítal bývalý ředitel píseckého zemského hřebčince Ing. Josef Šilha, tlumačovský Ing. Leopold Mamica, netolický Ing. Jan Hlásek a bývalý dlouholetý ředitel napajedelského hřebčína Ing. Zdeněk Hlačík. Ředitelskou skupinku doplňovalo několik dalších přátel a setkání to bylo velmi vzácné a poučné. Pilíře českého státního chovu koní se v průběhu 90. let 20. století zúžily na pouhé tři státní podniky a to je i v evropském měřítku minimální "záchovná dávka".

Lenka Gotthardová

PS.
2. místo ve Vecsesi
Jiří Nesvačil jun. se zúčastnil velkých mezinárodních závodů spřežení CAI-A Vecses. V termínu od 12. do 15. června 2008 se závodů zúčastnila rovněž téměř stovka jezdců jako v dubnu v Kladrubech. Soutěž dvojspřeží byla nejobsazenější a J. Nesvačil jun. získal mezi 36 jezdci výborné 2. místo! Zvítězil Maďar Zsolt Selyben. Mezi 19 čtyřkaři obsadil J. Kurka 16. místo.
Toto celkové umístění vyneslo J. Nesvačila jun. i na průběžné první místo v poháru Golden wheel cup, neboť zvítězil v jeho prvním kole na CAI-A v Kladrubech.
J. Nesvačil jun. vede v poháru i po závodech CAI-A Altenfelden, které byly v letošním roce o týden posunuty, a které tak vyšly přesně na termíny prvního Velkého jezdeckého dne v Kladrubech.

 

 

Z Národního hřebčína (59)

Měsíc duben se v Národním hřebčíně nesl hlavně ve znamení velkých mezinárodních závodů spřežení. K tomu však probíhala řada dalších akcí.

Sezóna zahájena
Návštěvní sezóna začala 1. 4. Potrvá do 31. 10. a oba hřebčíny je možné navštívit každý den kromě pondělí v 11, 13, 14.30 a 16 hodin. Výjimky jsou pouze při velkých akcí, kdy však je hřebčín volně přístupný.
26. dubna zorganizoval JK NH Kladruby n. L. drezurní závody spřežení, které se uskutečnily v koleském areálu, za což rodině Sůrových velmi děkujeme. První soutěž Z-DU vyhrála Hana Jeřábková na Comcomě-K z NH Kladruby n.L., v L-DD zvítězila Kamila Kotyzová s Alicí 3 ze stáje Adam, v L-DJ získal první místo Filip Kološ se Sametem s Pardubického jezdeckého klubu a hlavní soutěž S-JU se stala záležitostí opět Hanky Jeřábkové tentokrát s Cynthiem.
Ve stejný den se zúčastnila velká ekipa kovářů z Německa návštěvy kladrubského i slatiňanského hřebčína.
V posledním dubnovém týdnu trénoval soutěžní spřežení v obou hřebčínech německý trenér Michael Quinkler.

Požár v žampionárně
Tmavý kouř nad Kladrubami vyděsil ve čtvrtek 24. 4. 2008 zaměstnance i obyvatele z Kladrub. Objekt žampionárny sousedící s kladrubským hřebčínem změnil v posledních několika letech několikrát majitele a bohužel nebylo ve finanční moci NH tento areál získat, ač zájem ze strany NH byl velmi intenzivní. Tím pádem se v areálu střídají zaměstnanci z různých zemí a těžko lze předpokládat, čeho se lze od nich nadít.
V letošním roce se NH podařilo uzavřít smlouvu na odprodej dvou stodol, které měl NH v dlouhodobém pronájmu. A tak hlavně sláma může být pod střechou.
Shodou okolností právě v den, kdy byl kladrubský hřebčín před 429. lety založen, se okolo 17. hodiny vznesl nad obcí zlověstný dým. Po okamžitém dojetí k místu problému, jsme zjistili, že 20 metrů od stodol naplněných slámou hoří auto cizímu státnímu příslušníkovi, který ho neadekvátně opravoval a vůbec se neměl k jakékoliv činnosti, která by požár eliminovala. Po zavolání na 150, přijely 2 hasičské sbory, které promptně zasáhly a požár zlikvidovaly. Měli jsme velké štěstí, že vítr šel na opačnou stranu, než byly stodoly. Teď můžeme maximálně doufat, že sousedící areál přijme taková opatření, která podobným situacím zabrání. V dlouhé historii hřebčína nemají Kladruby na požáry dobré vzpomínky.

Plný víkend
V sobotu 3. 5. v kladrubském hřebčíně proběhl další ročník národní výstavy hannoverských barvářů. Akce se zúčastnilo přes 60 dvojic, které pilně sledoval velký počet příznivců tohoto plemene. Hlavním koordinátorem výstavy byl Radek Kasala.
Ve stejný den se kladrubské dvojspřeží vedené Františkem Machkem a doprovázené Milanem Starczevským zúčastnilo otvírání sezóny v Lázních Bohdaneč a těšilo se velké pozornosti lázeňských návštěvníků.
V sobotu se rovněž konalo slavnostní setkání příznivců vojenských jednotek bývalého Rakouska-Uherska i pozdější československé armády na zámku ve Brandýse nad Labem a to také za přítomnosti zástupců NH. Slavnostnímu aktu byl přítomen i syn posledního císaře bývalé monarchie Dr. Oto Habsburský (ročník 1912). Akci vzorně zorganizoval Dr. J. Novák.
Přes celý víkend 2. - 4. 5. se konaly závody spřežení v Semicích. Zúčastnilo se jich 8 spřežení reprezentujích NH, přičemž Jiří Nesvačil jun. vyhrál soutěže jednospřeží i dvojspřeží, MVDr. Pavel Jadrníček byl 3. a Roman Vyskočil 4. v soutěži jednospřeží.

Cesta do Windsoru
V neděli v noci odcestovala ekipa NH na závody do Windsoru. Petr Vozáb tak po 33 letech navázal na účast Jiřího Kocmana. Tohoto výjezdu se NH mohl zúčastnit díky finanční podpoře firmy Zapletal Consulting, s.r.o. Ve středu prošli koně úspěšně veterinární kontrolou, v drezurní zkoušce budou startovat ve čtvrtek - v příštím čísle si sdělíme průběh závodů.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (58)

Nejen halové závody ve Slatiňanech
Velmi oblíbenými soutěžemi, jak u jezdců tak u diváků, se staly halové soutěže spřežení, které měly českou premiéru v roce 2006 v Národním hřebčíně ve Slatiňanech. Od té doby se jich po republice již řada uskutečnila. Ve slatiňanské hale se letos soutěžilo o velikonoční sobotě 22. března. Celkem závodilo ve dvou kolech dvacet pět spřežení, z toho čtrnáct v jednospřeží, sedm ve dvojspřeží a čtyři ve čtyřkách. V jedničkách se objevilo dokonce několik nových soutěžících, což signalizovalo zvýšený zájem o tuto disciplínu, u zkušených jezdců i zájem o účast na MS.
V první soutěži zvítězila Markéta Jelínková z JK Accos, před Dr. Pavlem Jadrníčkem a Ing. Kateřinou Neumannovou, kteří oba startovali za JK NH. V párech se nejlépe vedlo kladrubskému Romanu Vyskočilovi, který zvítězil před Leošem Císařovským z JK Trojan a hřebčínským kolegou Jiřím Nesvačilem jun. Vítězství ve čtyřspřeží se stalo záležitostí Petra Vozába z NH Kladruby n. L., druhé místo obsadil Libor Kurka ze Stáje 3 K a třetí příčku Zdeněk Jirásek z JK Robousy. Dobrá atmosféra pozitivně naladila všechny přítomné na nadcházející závodní sezónu.
Následují sobotu se ve Slatiňanech v hale uskutečnil veřejný skokový trénink na st. obtížnosti ZM - ZL a přispěl tak k nastartování i skokové sezóny.
Velkému zájmu se rovněž těšil veřejný trénink ve všestrannosti v Heřmanově Městci, který se konal v sobotu 5. 4. Heřmanští nejenže opravili a pěkně natřeli mnoho skoků, ale vybudovali i několik nových. A tak slatiňanský hřebčín aktivně přispěl k rozjezdu několika disciplin ČJF ve východočeské oblasti.

Zkoušky jezdců spřežení
Zájem o jízdu se spřežením i na závodní úrovni stoupá. Přesvědčili se o tom komisaři i sami účastníci na semináři a zkouškách základního výcviku jezdců spřežení ve dnech 29. a 30. března. Běžně se zkoušek účastnilo 5 - 6 jezdců, výjimečně o pár více. Tentokrát se jich sešlo dokonce 14. Zkouška se skládala z teoretického testu s praktickými otázkami. Pak následovala drezurní úloha (mnozí ji nepovinně znali zpaměti) a parkur spřežení. Soutěžící byly i správně stylově oblečeni a hlavně všichni splnili všechny části zkoušky velmi dobře. Hlavní zkoušející Václav Novotný mohl tedy všem čtrnácti předat potvrzení o splnění zkoušky. Národní hřebčín, jako centrum "kočárového sportu", nabídl k této akci nejenom potřené zázemí, ale i vhodná spřežení.

Vranná národní kulturní památka
Koncem března letošního roku Národní hřebčín oficiálně požádal ministerstvo kultury o uznání starokladrubských vraníků národní kulturní památkou. Žádost byla přijata velmi pozitivně a tak je jen otázkou času a zpracování potřebných materiálů, kdy bude vraník zrovnoprávněn. Zatím je v rámci NH uznán jako NKP přesně vyznačený areál kladrubského hřebčína a stádo 65 chovných klisen a 4 plemenných hřebců, Slatiňany a Heřmanův Městec jsou vedeny jako kulturní památka.
Věříme, že pan Prof. František Bílek by měl z tohoto počinu velkou radost, stejně jako všichni současní příznivci starokladrubských vraníků. Důležité si je připomenout, že v Řádu plemenné knihy je oficiální název plemene starokladrubský kůň a nikoliv starokladrubský bělouš či vraník.

Do Švédska ke králi
Týden před mezinárodními závody spřežení naplánovali zástupci švédského královského dvora jednak velkou návštěvu příznivců starokladrubských koní a potom i další nákup těchto koní. A tak ke třem předchozím přibudou tři další. Jejich nákupem a výběrem se zabývá kancléř Olof Karlander a Bo Slättsjö.
Zájezd, kteří tito pánové zorganizovali, se uskutečnil již podruhé a další plánují na září letošního roku, neboť o návštěvu Kladrub je velký zájem. Na své krajany se vždy přijede do Kladrub podívat také švédská velvyslankyně v České republice paní Catherine von Heidenstam. Informace o nákupu koní, o hřebčíně i o zájezdech do Čech uveřejňují ve svém "královském zpravodaji" Beridna Högvakten a to jak v tištěné podobě, tak v internetové (v časopise vyšla již řada článků týkajících se starokladrubských koní).

CAI - A Kladruby
Konec března a počátek dubna se nesl v duchu příprav na mezinárodní závody spřežení. S tím souvisela nejen úprava překážek, jejich okolí a zázemí pro závodníky a diváky. Letos mohou do Kladrub všichni velmi dobře trefit, protože jsme se po dlouhé době dočkali nových tabulí a ukazatelů. Dokonce i na dálnici D 11 máme dvě hnědobílé tabule, jež informují o existenci hřebčína. Další systém směrovek dovede návštěvníky až k hřebčínu - dík za to patří Pardubickému kraji a Klubu českých turistů.
Otevření hranic, vstup do EU, vhodný termín, dobré terénní podmínky a spokojenost s organizací i se zázemím závodů přispěly zřejmě ke zlomení dalšího českého a československého rekordu v účastni závodníků. Ač po žádných rekordech netoužíme, přesto již čtvrtým rokem počet závodníků neustále stoupá. Více se o průběhu a výsledcích závodů dočtete v samostatném článku.

Nejbližší akce
V květnu čeká na hřebčín mnoho akcí. Již o prvním víkendu (v sobotu 3. 5.) se v hřebčíně uskuteční výstava psů - hannoverských barvářů. Ve stejnou dobu pojedou kladrubská spřežení zahájit sezónu do Lázní Bohdaneč i do Šilheřovic na Severní Moravu. O témže víkendu jsou závody spřežení v Semicích u Lysé nad Labem.
Po 33 letech by se měl kladrubský hřebčín opět dotknout posvátné půdy na závodech CAI-A ve Windsoru. V roce 1975 se tamních velkých závodů velmi úspěšně zúčastnil Jiří Kocman, obsadil 2. místo a byl pozván anglickou královnou na večeři.
Po delší časové přestávce jede do Windsoru se čtyřspřežím soutěžit Petr Vozáb za podpory sponzorské firmy Zapletal Consulting, s. r.o.
Následující víkend by měl jet Jiří Nesvačil jun. na závody do blízké polské Ksiaze, kde se uskuteční mj. kvalifikační závody soutěží jednospřeží. Návštěvu těchto závodů doporučujeme všem příznivcům soutěží spřežení, neboť Ksiaz leží nedaleko českých hranic nad Náchodem u Walbrzichu.
14. 5. se uskuteční fotografický kurz s Gabrielou Boiselle pro české fotografy, pak bude následovat pokračování pro zahraniční fotografy. Zájemců je dostatek, ale ještě asi 2 místa by se mohla obsadit (přihlášky na chovkoni@nhkladruby.cz).
V dalším týdnu se budou konat zkoušky výkonnosti starokladrubských koní - tentokrát se uskuteční v úterý a ve středu 20. a 21. května ve Slatiňanech (včetně třídění) a 22. května proběhne třídění v Kladrubech nad Labem.
24. 5. následují drezurní závody, které se uskuteční v jezdeckém areálu Vasury Kolesa (přihlášky na chovkoni@nhkladruby.cz).
Na neděli 15. června od 10 hod.je do Slatiňan naplánován "Národní šampionát welsh pony a cob 2008" (informace a přihlášky na www.welsh-cz.info).

Den koní
Den koní 25. 5. je opět naplánován na poslední květnovou neděli - dopoledne od 10 hod. je připraven soutěžní program (barokní ježdění - jednotlivci, pas de deux), v poledne slavnostní mše v kostele sv. Václava v Kladrubech a po obědě ukázkový program (zápřeže, plemeníci, klisny s hříbaty, koně pod sedlem), v rámci "dne otevřených dveří", je vstup zdarma.

Jezdecké dny
Velké jezdecké dny v Kladrubech nad Labem se letos uskuteční 21. a 28. 6. 2008. Divácky atraktivní akce s bohatým programem určitě zaujme široké spektrum diváků - dopoledne proběhne chovatelská přehlídka se sportovním překvapením, k poslechu bude hrát tradiční Kmochova hudba, od 13 hodin bude následovat hlavní program - přehlídka různých druhů zápřeží, pushbal, uherská pošta, křtiny hříbat, vystoupení koní ze zahraničí (fríští koně z Německa), čtverylky, čikoši, vícespřeží - i počet koní bude do poslední chvíle tajemstvím. Vstupenky jsou již v předprodeji - koupit si je můžete přímo v hřebčíně u paní M. Novákové (466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting) nebo je můžeme poslat na dobírku. Cena na tribunu činí 200,- Kč, ke stání 120,- Kč, s časopisem Jezdectví můžete získat přímo na místě třetí vstupenku ke stání zdarma. Těšíme se na Vás v Kladrubech.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (57)

Úspěšná světová premiéra - 4 x 8
Národní hřebčín Kladruby nad Labem se zúčastnil ve dnech 20. - 24. 2. 2008 mezinárodní výstavy koní "Pferd Bodensee" ve Friedrichshafenu. Opět měl příležitost prezentovat starokladrubské koně v denních a večerních programech a ve výstavních boxech doplněných velkorysým stánkem.
Ve večerních Hop Top Show měl 2 významná čísla: společnou čtverylku 2 velkých hřebčínů o 12 koních - 6 plemenných hřebců z würtenberského Marbachu a 6 plemeníků z Kladrub. Pod sedlem předvedli velmi efektní program, dokladující kvalitní přiježděnost koní a výbornou mezinárodní spolupráci (na nácvik byl v podstatě čas jen jeden den).
Jako kočárový hřebčín byl NH hlavním aktérem světové premiéry: čtverylky čtyř osmispřeží. Této akce se zúčastnil za NHK a ČR Petr Vozáb, za Švýcarsko Daniel Würgler a Martin Wagner a za Maďarsko Joszef Dobrowicz. Poprvé se jela ve večerním programu takováto sestava náročných cviků se čtyřmi osmispřežími (a i zde se nácvik konal ve čtvrtek před páteční premiérou). Vše se náramně podařilo, diváci byli tak nadšeni, že aplaudovali vstoje.
Zájem o starokladrubské koně opět vzrostl - a to nejen z Německa či Švýcarska, zemí ležících u Bodamského jezera, ale také např. ze Řecka. NH vzorně reprezentoval nejen chov starokladrubských koní, ale celou Českou republiku.

Semináře
V pátek 29. února se v Kladrubech uskutečnil seminář chovatelů chladnokrevných koní, který zorganizoval Svaz chovatelů belgických koní společně s ASCHK ČR. Celou akci zorganizoval hlavně Ing. Václav Ročeň, kterému ještě takto dodatečně gratulujeme k významnému životnímu jubileu - k 60. narozeninám, které oslavil počátkem letošního roku.
Seminář se uskutečnil za přítomnosti presidenta ASCHK ČR MVDr. Jaroslava Dražana, ředitelů obou hřebčinců Ing. Jana Pellara a MVDr. Antonína Černockého a mnoha další významných osobností chovu koní.
V sobotu 1. 3. následoval v Kladrubech seminář jezdců spřežení. Před závodní sezónou se sešli jezdci, aby probrali změny v pravidlech či nových úlohách.
Ve stejný termín se konalo v Německu symposium jezdců a příznivců spřežení, kteří se snaží udržet patřičnou kulturu zapřahání i sportu samotného. Tentokrát se sešli v saském Torgau, historickém renesačním městě ležícím na Labi. Přednášky byly věnovány výrobě a restaurování kočárů, situaci v saském a německém jezdectví a v soutěžích spřežení, rostoucímu zájmu o historické zápřeže v rámci společensko-soutěžních setkání "Traditionele Fahren", početním stavům koní v Evropě a také kladrubskému hřebčínu.

Akce
V měsíci dubnu se mohou příznivci koní těšit na veřejný trénink ve všestrannosti, který se uskuteční v sobotu 5. dubna (informace na slatinany@nhkladruby.cz) v Heřmanově Městci. Od 17. dubna do 22. června bude v Kladrubech probíhat výstavy fotografií Karla Kity z Dubaie. Jeho záběry nám umožní nahlédnout do zákulisí velkých dostihů a jejich atmosféry.
Ve dnech 25. - 27. 4. se NH zúčastní výstavy koní na Císařském ostrově.
Následující sobotu 26. 4. organizuje JK NH Kladruby n. L. drezurní závody, které se budou konat v jezdeckém areálu Vasury Kolesa. Rozpis a přihlášky jsou na www.nhkladruby.cz.

Velké závody spřežení
Na třetí dubnový týden jsou naplánovány mezinárodní závody spřežení, které budou pro řadu zemí kvalifikacemi na MS čtyřek a jedniček. Ve dnech 17. - 20. 4. se bude konat CAI - A 1, 2, 4 a 2P. V loňském roce se akce zúčastnilo 82 závodníků z 9 evropských zemí.
V letošním roce je připravena zásadní novinka v soutěžích dvojspřeží. Závody v Kladrubech se staly součástí mezinárodního poháru "Golden Wheel Trophy", jednotlivá kola se jedou v časovém pořadí: Kladruby, Veces, Altenfelden a Warka. Zajímavé budou finanční odměny nejen v jednotlivých závodech, ale i v celkovém hodnocení třech nejlepších jezdců poháru. V dalších letech je plánováno rozšíření i na soutěže jednospřeží a čtyřspřeží.
Drezurní soutěže budou probíhat ve čtvrtek a v pátek 17. a 18. 4. od 10 hodin. Sobotní maraton 19. 4. bude od 9 hod. stejně jako nedělní parkur spřežení 20. 4. Těšíme na vaši návštěvu největších závodů spřežení v ČR.

Gabriele Boiselle
V loňském roce se uskutečnil velmi úspěšný fotografický kurz s nejznámější fotografkou koní na světě s Gabrielou Boiselle. K velké spokojenosti účastníků organizuje další kurz nejen pro zahraniční fotografy v termínu 15. - 18. května, ale i pro české zájemce a to ve středu 14. května. Kurz začíná v 9 hodin, stojí 80,- euro a přihlásit se můžete na chovkoni@nhkladruby.cz u Marcely Slavíkové.

Nová sezóna
Zimní měsíce se přehouply velmi rychle a z pohledu teplot téměř nepozorovaně. Od prvního dubna se otvírá další návštěvní sezóna v obou hřebčínech NH. Každý den, kromě pondělí a velkých jezdeckých akcí, je možné hřebčín navštívit až do konce října. Časy prohlídek jsou dlouhodobě stabilní a to v 11 hod., ve 13 hod., ve 14.30 a v 16 hod.
Pro letošní rok je připravena nová nabídka - a to tzv. piknik. Zájemci se dočkají jízdy kočárem, do piknikového košíku jim bude připraveno chutné občerstvení, které budou moci na vybraném místě v klidu přírody příjemně zkonzumovat. Piknik je vhodným výletem pro celou rodinu či může být dárkem pro oslavu životních jubileí. Informace vám rovněž ráda sdělí Marcela Slavíková (tel. 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting*). U ní si můžete objednat i nový velký (A2) kalendář Národního hřebčína na rok 2009 s krásnými fotografiemi Tomáše Holcbechera. Cena činí 250,- Kč + poštovné.
Příznivce NH ještě rádi upozorňujeme, že Velké jezdecké dny v Kladrubech nad Labem se budou konat o sobotách 21. a 28. června 2008. Příště si sdělíme více.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (56)

Poháry spřežení
Počátkem února probíhá v Humpolci vyhlášení pohárových umístění v jednotlivých kategoriích soutěží spřežení. Za Národní hřebčín hájili nejlépe jeho barvy: Jiří Nesvačil jun. (1. místo ve dvojspřežích), Ing. Kateřina Neumannová (2. místo v jednospřeží), Petr Vozáb (3. místo ve čtyřspřeží), MVDr. Pavel Jadrníček (4. místo v jednospřeží).

Přednáška v Německu
Na pátek 8. 2. naplánovala německá FN pro své PM ("osobní členy") ve spolupráci s jezdeckým klubem ve Winsen přednášku o starokladrubských koních. Zájem byl stejně jako v loňském roce velký (sešlo se přes sto posluchačů). Byli mezi nimi "staří známí" a příznivci kladrubských běloušů a slatiňanských vraníků - Richard Hinrichs, Heinrich von Senden, Berd Schröder ale třeba také Heike Kemmer, která se chystá hlavně na OH do Honkongu. Účastníci se dozvěděli hodně ze současnosti hřebčína a slovní projev byl hojně doplněn fotografiemi a filmem. K přednášce se připojil i Richard Hinrichs (více viz minulé číslo Jezdectví), který jako velká osobnost barokního ježdění v Německu, přiblížil akademické a barokní ježdění na starokladrubských koních (nyní má tři - nejstaršímu je 30 let, nejmladšímu 6 let).

Kurzy, závody, licence
P1. a 2. března a 15. a 16. března proběhnou v Kladrubech drezurní kurzy s Hankou Jeřábkovou a 7. - 9. března kurz jízdy se spřežením pro začátečníky s Janem Jelínkem. Na kurzy s H. Jeřábkovou a J. Jelínkem se můžete hlásit na adrese: chovkoni@nhkladruby.cz, více podrobností naleznete na webových stránkách: www.nhkladruby.cz.
Příznivci halových závodů spřežení se mohou těšit na sobotu 22. 3., kdy se ve Slatiňanech uskuteční již 3. ročník této nové prezentace kočárových soutěží. Jejich divácká obliba pokaždé přilákala velké množství návštěvníků. Začátek bude v 10 hodin. Další týden se uskuteční v sobotu 29. 2. veřejný halový skokový trénink. Více informací získáte na adrese: slatinany@nhkladruby.cz, tel. 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting.
28. - 30. 3. proběhne soustředění pro pokročilé jezdce spřežení s Petrem Vozábem, osminásobným mistrem ČR v jízdě čtyřspřeží. O stejném víkendu v sobotu 29. 3. budou na programu přípravné přednášky a následně v neděli 30. 3. se budou konat zkoušky základního výcviku jezdce spřežení. Přihlásit se můžete na adrese: chovkoni@nhkladruby.cz , tel. 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (Marcela Slavíková).
Těšíme se na vaše účasti.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (55)

90 let pod správou státu
S rozpadem Rakouska - Uherska a vznikem Československého státu dolehly tyto změny i na kladrubský hřebčín. Co vše se událo, by určitě stálo za delší zmínku. Každopádně rozpad monarchie měl negativní vliv na chov starokladrubských koní, vraníků obzvláště. Bylo by možná zajímavé z dávné úřední korespondence zjistit, v jakém vztahu k sobě byli například bývalý významný ředitel hřebčína Ing. Jaroslav Matějček a ještě významnější hipolog Prof. Dr. František Bílek.
Dnes bychom si mohli alespoň stručně vyjmenovat, kdo po 1. světové válce nesl břímě starostí o jeden z nejvýznamnějších hřebčínů na světě: těsně po zániku monarchie vedl hřebčín MVDr. Josef Veselý, kterého po roce vystřídal plukovník Václav Wolf (1919 - 1925), na dlouhých 20 let se správy ujal Ing. Jaroslav Matějček, který uchránil hřebčín hlavně v době 2. světové války. Těsně po válce ho na čtyři roky vystřídal významný chovatel Ing. Jindřich Steinitz. V letech 1949 - 1961 spravoval hřebčín velký hipolog Ing. Dr. František Lerche. Pak následovali ředitelé, kteří vedli stále se zvětšující Státní plemenářský podnik - Václav Hynek (1961 - 1966), Ing. Josef Faltus (1967 - 1972), Ing. Josef Veleba (1973 - 1978), Ing. Antonín Seďa (1979 - 1989), Ing. Milan Šobr (1990 - 1991), rozdělení SPP nastalo za MVDr. Norberta Záliše (1992 - 2003) a obnova po tomto období za Ing. Milana Vítka (2003 - 2004).
Všichni zaměstnanci i příznivci hřebčína věří, že další dlouhá doba pod státní správou umožní již velmi potřebné a rozsáhlé opravy hřebčína i jeho krajinného areálu.

Natura 2000
Od roku 2005 je okolí hřebčína věnována větší pozornost. A to těm částem, které leží hlavně mezi loukami, pastvinami a poli. Jedná se především o aleje, remízky, okraje cest či lesa, stromová zákoutí či solitéry. A v podstatě krátce poté, co se pod šikovnýma a pracovitýma rukama našich zaměstnanců či specializovaných firem začala objevovat původní krása jednotlivých stromů či větších území, téměř po uši jsme při tom zapadli do papírování - záměrů, studií, projektů, žádostí o povolení atd. A pak se objevil návrh do Natury 2000, který obnovovací činnost zatím jen přibrzdil.
Určitě v hřebčíně máme všichni velmi rádi přírodu a jistě se zde žilo i žije ve velké symbióze s přírodou, ale nová rozhodnutí o pozastavení obnovy alejí apod. nás minimálně zneklidňují. Zda-li bude mít v hřebčíně přednost areál páchníka hnědého či lesáka rumělkového před areálem starokladrubských koní je aktuální otázkou, která se právě projednává na úrovni kraje a ministerstva životního prostředí.

Podzimní čas
Podzimní melancholií mohou trpět snad jen ti, kteří na to mají čas. Běžný život hřebčína tepe dál pravidelným tempem zpestřovaným mnohými doplňkovými akcemi a návštěvami. K běžným pracím patří třídění koní, pálení hříbat, odstav hříbat, přesuny koní mezi stájemi či kategoriemi, přivádění mladých koní ze Selmic do výcviku do Kladrub, běžný trénink výcvikových koní a plemenných hřebců, navážení krmiv, odvoz hnoje… Do toho je třeba zvládnout trénink turistů či jejich koní, návštěvy odborných škol a to jak z ČR, tak ze zahraničí, filmování různých dokumentů apod.
S podzimem navštívilo hřebčín ještě hodně českých návštěvníků, ale také z Německa, Rakouska, Švédska, Dánska či Švýcarska. Právě Švýcaři se vraceli 2. 11. z velké cesty po evropských hřebčínech a jako poslední místo si vybrali Kladruby. A ptali se, proč se Kladruby nerozvíjí třeba jako Neustadt/Dosse…
23. 11. se v hřebčíně uskutečnila redakční rada vydavatelství Strategie a časopisu Náš chov za přítomnosti významných členů rady.
V týdnu před posledním Hubertem navštívila hřebčín skupinka učňů (budoucích jezdců z povolání) ze severního Německa. Jejich vedoucí učitel Karl-Ludwig Lackner byl s návštěvou velmi spokojen, neboť spokojeni a nadšeni byli z Kladrub a ze Slatiňan jeho studenti.

Top driver awards
Kladrubští jezdci Petr Vozáb a Jiří Nesvačil jun. zaujali za Českou republiku nejlepší umístění v celoroční soutěži jezdců spřežení Top driver awards. Jirkovi ještě musí FEI sečíst rozdělená umístění (v tabulce je i přes urgenci chyby přímo na FEI napsán 2x a to jako J. Nesvačil a J. Nesvačil jun.), takže se ziskem 41 bodů zaujímá v první desítce 8. pozici. Petr Vozáb se v uplynulé sezóně opět propracoval mezi nejlepší světovou dvacítku a s 28 body obsadil 19. místo.

První hříbě na Tři krále
Tříkrálová klisnička se narodila v kladrubském hřebčíně v neděli navečer. Jejím otcem je vynikající plemeník Sacramoso Eroica XLIII - osminásobný mistr ČR v soutěžích čtyřspřeží s Petrem Vozábem. Matkou je 247 Extracta (po F XI). Křtiny klisničky proběhnou po oba Velké jezdecké dny 21. a 28. 6., na které jste tímto srdečně zváni.

Plemenné knihy do Zámrsku
Počátkem ledna došlo k dohodě (a realizaci) mezi Národním hřebčínem v Kladrubech n. L. a Státním oblastním archivem v Zámrsku o převozu a uložení plemenných knih v archivu. O původní plemenné knihy z 16. až 18. století hřebčín přišel při velkém požáru v roce 1757. Další knihy byly zakládány a vedeny od konce 18. století, velká většina pochází ze století 19. Jejich stav (hlavně desky a hřbety) nebyl dobrý, rovněž způsob uložení byl nevyhovující (i z hlediska mikroklima v místnostech) a tak došlo k jejich přemístění. Uložení takto cenných dokumentů v archivu je dáno i zákonem, takže se sešly praktické úvahy s úředními nařízeními a plemenné knihy byly převezeny 9. 1. do Zámrsku. V klimatizovaném depozitáři jim bude určitě lépe a až projdou patřičným ošetřením, budou k dispozici i v badatelně archivu.

Plemenní hřebci NH
Nabídka plemeníků obsahuje standardní nabídku hřebců, kteří jsou uvedeni jednak na webových stránkách hřebčína a dále v aktualizovaném seznamu hřebců. Někteří starokladrubští plemeníci NH budou působit také v ZH Písek (vraník S Montana VII) a ZH Tlumačov (Gss Ravella XLI, S Rabia VIII a vraník Gss Paluba XL) a u E. Šimáčkové S Energica L. Comero bude ještě v roce 2008 působit v Hřebčíně Albertovec a v Kladrubech bude k dispozici písecký Fetyš. Pro klisny chovatelů welshských poníků je v hřebčíně stále v nabídce velmi obdivovaný, universální a elegantní welsh sekce B Schönbrunn Landgraf, na letošní rok k němu ještě přibyde pětiletý welsh mountain pony Ysselvliedťs Highflyer (ještě pro tento rok zapůjčený Svazem chovatelů welshských pony ČR z Holandska).
Majitelé klisen mohou v hřebčíně své klisny bez problémů ustájit, jestliže splní klasické veterinární podmínky, připouštěcí období začíná 1. března a končí 15. července. Bližší informace získáte na telefonu 731 155 138 begin_of_the_skype_highlighting              731 155 138      end_of_the_skype_highlighting (P. Vozáb). Informace o plemenících ve Slatiňanech vám poskytne na telefonu 602 453 410 begin_of_the_skype_highlighting              602 453 410      end_of_the_skype_highlighting T. Kunc.

Prodej koní 14. února ve 14 hodin
Na čtvrtek 14. 2. na druhou hodinu odpolední naplánoval NH přehlídku mladých teplokrevných koní. Koně většinou ročníku 2005 budou představeni na ruce a ve skoku ve volnosti a současně budou nabídnuti k prodeji. Akce se uskuteční v budově historické kryté jízdárny vedle stáje plemeníků. Většina nabídnutých koní je po plemenném hřebci 411 Comero - vyznačují se velmi dobrou mechanikou pohybu a výbornými skokovými schopnostmi. Ke Comerovým potomkům patří mj. Blacoro - K - dvojnásobný "Kůň roku" v drezurním ježdění.

Akce v NH
Pro chovatele a příznivce starokladrubských koní je na sobotu 16. února naplánován mezinárodní seminář, který se bude konat v zasedací místnosti kladrubského hřebčína. Začátek je už v 9 hodin, aby dopoledne stihli významní odborníci přednést své referáty a odpoledne aby majitelé plemeníků měli dostatek času k jejich představení na videoprojekci. Zajímavé příspěvky bude mít určitě Prof. Hořín, Prof. Věžník, Doc. Majzlík, Doc. Oulehla, Ing. Regner, Ing. Mátlová a mnoho dalších.
Ve dnech 20. - 24. 2. se NH účastní výstavy a večerního programu na výstavě koní Pferd Bodensee ve Friedrichshafenu. V pátek 29. 2. se v Kladrubech uskuteční seminář chovatelů chladnokrevných koní. O týden později v sobotu 1. 3. proběhne tradiční seminář jezdců spřežení (od 10 hodin v admin. budově NH).
1. a 2. března proběhne v Kladrubech drezurní kurz s Hankou Jeřábkovou a o týden později 7. - 9. března kurz jízdy se spřežením pro začátečníky s Janem Jelínkem. Na seminář pro chovatele starokladrubskýchkoní a kurzy s H. Jeřábkovou a J. Jelínkem se můžete hlásit na adrese: chovkoni@nhkladruby.cz, více podrobností naleznete na webových stránkách: www.nhkladruby.cz. Těšíme se na vaše účasti.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (54)

Kladruby ve Vídni
Rakouské hlavní město vlastní jednu z nejvýznamnějších a nejstarších kulturních hal moderního typu ve střední Evropě. Vídeňská Stadthalle byla postavena podle architekta R. Rainera v roce 1958 pro multifunkční využití. Koně se do ní "nastěhovali" až v roce 1986. Již tehdy tam P. Nidetzky zorganizoval nejen velké jezdecké závody, ale i doprovodný program.
Po pádu železné opony a v rámci spolupráce hřebčína s panem M. Zavadilem - Veldem přijal hlavní organizátor závodů v této hale rád myšlenku prezentace starokladrubských koní ve Vídni. A tak se tam v roce 1991 prezentoval kladrubský hřebčín třemi randomy, osmičkou a čtverylkou o 16 hřebcích. Diváci byli nadšeni a rovněž tak účinkující. Životního ocenění se tam také dočkali MVDr. V. Matoušek a Ing. J. David právě od M. Zavadila - Veldeho a P. Nidetzkého nejenom za uchování starokladrubského plemene. Byly plánovány další akce, ale bohužel s rokem 1992 z nich sešlo.
Až po šestnácti letech se starokladrubští koně opět představili v této prestižní hale. Ve dnech 8. - 12. listopadu probíhal již 22. ročník mezinárodních závodů CSI a CDI pod názvem Fest der Pferde - Svátek koní. Národní hřebčín Kladruby nad Labem reprezentoval Petr Vozáb se šestispřežím běloušů. Vystoupil společně s D. Würglerem, J. Leibetsederem a J. Dobrowiczem. Čtyři šestispřeží běloušů (z toho 18 kladrubáků a 6 lipicánů) představila náročnou čtverylkovou sestavu, plnou efektních cviků v klusu a ve cvalu, korunovanou závěrečným seskupením všech čtyřspřeží těsně vedle sebe - 24 běloušů vznosně klusalo nasvíceným kolbištěm a divákům se tajil dech nad tou krásou. Například Hugo Simonovi se naše koně opět velmi líbili, což sděloval P. Vozábovi při společné cestě naším autem z haly za ubytováním.
Pozvání Kladrub do Vídně nás moc potěšilo, jen nás mrzelo, že toto vystoupení již nemohl shlédnout někdejší iniciátor prvního vystoupení pan Miloš Zavadil- Velde, který tento vezdejší svět opustil letos v září. Tak jsme na něj alespoň hodně vzpomínali.
Ve večerním programu byl velkou hvězdou létající Francouz Lorenzo. Jeho i naše koně na sebe vzájemně hleděli do boxů a tak bylo hodně příležitostí ke společnému povídání. Lorenzo by rád zkusil vést čtyřku Petra Vozába - uvidíme, jak to dopadne - zda se spolupráce realizuje již v Praze nebo jinde.

Různé
V průběhu listopadu a počátkem prosince probíhala v hřebčíně a na učilišti výuka v rámci kurzu agroturistiky. Kromě externích účastníků naslouchala výuce i řada učňů SOUz a také několik zaměstnanců NH.
Koncem listopadu byl v Kladrubech filmován soutěžní pořad pro mládež s detektivním nádechem a možná již v lednu by se mohl objevit v televizi.
Ve středu 21. listopadu se ve Slatiňanech sešli chovatelé chladnokrevných koní a tentýž den odpoledne zasedalo prezidium ASCHK ČR. O tři dny později 24. 11. se v Kladrubech sešli na semináři chovatelé haflingů.
Počátkem prosince bylo opraveno Kurkovo jezírko. Tato vodní překážka má za sebou již několik desetiletí existence a nikdy se tam nic, kromě různých stupňů vykoupání, závažného nestalo - až v loňském roce (příčinou ovšem bylo selhání srdce koně). Abychom eliminovali potencionální nebezpečí na minimum, podařilo se nám ve spolupráci s firmou Profistav výrazně zlepšit povrch dna jezírka. Tímto Profistavu velmi děkujeme a věříme, že tato překážka bude pouze napínavou a obdivovanou.
V závěru měsíce listopadu navštívili hřebčín zástupci brazilského velvyslanectví. V polovině prosince si do Kladrub nechal naplánovat cestu John O'Donoghue, předseda Dolní komory parlamentu Irska.
Počátkem prosince uspořádalo SOUz Kladruby n. L. Jezdeckou akademii, při níž žáci předvedli svou dovednost v jízdě na koni, ale i nápaditost v tvorbě čísel bez koní. Velkého ohlasu se dočkala právě náročná čtverylka bez koní a zřejmě ji návštěvníci hřebčína budou moci shlédnout v letošním roce na Dni koní či dalších akcích NH. Pro zájemce o studium na SOUz obor jezdec a chovatel koní dodáváme kontaktní telefonní číslo 466 933 829 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 829      end_of_the_skype_highlighting.

Akce v novém roce
Leden bude patřit k relativně klidnějšímu období, třeba akce menšího rámce jsou naplánovány (jedná se hlavně o realizaci výukových kurzů, organizovaných ve spolupráci s ČZU a dalšími institucemi). Příznivce hřebčína zveme na Jezdecký ples, který se bude konat v pátek 1. února od 19.30 hod. Součástí plesu je nejen příjemná zábava, ale i bohatá a povětšinou praktická tombola. Lístky na ples v ceně 100,- Kč je možné objednat a zakoupit u paní M. Novákové (tel. 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting, mail: kladruby@nhkladruby.cz).
Do nového roku přejeme všem příznivcům slatiňanského a kladrubského hřebčína a rovněž všem chovatelům starokladrubských koní hodně zdraví, elánu a optimismu.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (53)
.: Zkoušky výkonnosti :.

Významnou činností Národního hřebčína je příprava starokladrubských koní na výkonností zkoušky. Konají se v jarním a podzimním termínu. Jarní zkoušky patří mladým hřebcům, podzimní klisnám. Pro klisny jsou určeny minimálně jedny zkoušky ve Slatiňanech a jedny v Kladrubech, další se dle potřeby konají "v zemi" nebo na přání chovatelů ještě v jednom z hřebčínů anebo jako nyní se hřebčínských zkoušek účastní i klisny zemské.

Letošní zkoušky se konaly 3. a 4. října ve Slatiňanech a zúčastnilo se jich 15 klisen. Vítězkou se stala šestiletá klisna Xagena - 37 (po S Mangana XLV) v majetku Davida Hajtla. 1 klisna byla zařazena do HPK, 9 do PK a 4 do 1.PPK. Jedna klisna pro okulhání zkoušky nedokončila. Mimo dvou mohou být klisny zařazeny do genových zdrojů.
V Kladrubech byly zkoušky uspořádány hned následující týden 8. a 9. října. Celkem se jich zúčastnilo 10 klisen, zvítězila pětiletá klisna Estorffa - 11 (po F Rava XXI) v majetku Dr. Evy Müllerové a ve výcviku NH. Všechny klisny zkoušky úspěšně dokončily, 4 byly zařazeny do HPK, 4 do PK a 2 do 1.PPK. 9 jich může být zařazeno do genových zdrojů.
Po zkouškách následovaly předvýběry mladých starokladrubských hřebců. Pětičlenné komisi bylo předvedeno 8 hřebců. Čtyři z nich dosáhli při hodnocení typu a exteriéru známky 7 a vyšší, takže mohou být připravováni ke zkouškám, u ostatních se majitelé mohou rozhodnout, zda je přesto v příštím roce ke zkouškám přihlásí. Celkově se zkoušek v Kladrubech a Slatiňanech zúčastnilo pouze 10 hřebčínských klisen, neboť v roce 2003 se narodilo v obou hřebčínech pouze 37 hříbat.
V rámci zkoušek proběhlo i zasedání Rady PK, kde byl sdělen souhlas MZe s drobnými úpravami ŘPK - možnost použití drezurního obdélníku 20 x 40 m nebo 20 x 60 m pro drezurní zkoušku pod sedlem, povinnost korektního postrojení či nasedlání a nauzdění dle pravidel ČJF pro základní soutěže a povinnost okování zkouškových koní alespoň na předních končetinách. Se všemi potřebnými informacemi budou chovatelé seznámeni v únoru na odborném semináři chovatelů starokladrubských koní.

Spěchání za princeznou
V úterý večer po zkouškách výkonnosti odjeli koně a jezdci NH do Salzburgu (viz článek na str. xy). Zde se konaly v rámci halových CSI a CDI dva galavečery a další doprovodný program včetně průvodu městem. Termínově se akce shodovala s Velkou pardubickou a s návštěvou princezny Anny. Takže jediným řešením bylo, že jsme po sobotním nočním vystoupení sbalili kočáry a naložili koně a kolem jedné v noci vyjeli k domovu. Do Kladrub jsme bez spaní dorazili kolem 9.hodiny ranní. Na 11. hodinu již přijeli první členové ochranek, ve 13 hod. paní Livia Klausová a o půl hodiny později princezna.
Při Velké pardubické vezl letos startérku Soňu Froňkovou se šestispřežím Jaroslav Kalous. Vranou šestku řídil Vlastimil Zoul.

Hubertovy jízdy
V Národním hřebčíně v Kladrubech se již tradičně konají tři Hubertovy jízdy - první je školní, druhá hřebčínská a třetí pro přátele starokladrubských koní. Jízdy mají svůj obligátní průběh - po slavnostním nástupu na nádvoří, fanfárách a uvítacím slově přejedou jezdci na první pastvinu a počkají až vyjedou kočáry. Další trasa vede okolo tribun do Mošnic, z nich Na sklepy, Římovku a Prodlouženou Římovku až na louku, kde je připravená svačina. Po přestávce je na programu ještě Kurkovo jezírko a halali u tribun. Zájem byl letos opět veliký a tak např. při Hubertu 27. 10. bylo více než 80 jezdců rozděleno do 5 lotů a diváci sledovali výkony jezdců z patnácti kočárů a mnoho dalších z aut. I když počasí nepřálo tak jako koni, vládlo jen mírné podzimní chladno, příjemné pro koně i jezdce. A o nich Huberty jsou.

Podzimní čas
Podzimní melancholií mohou trpět snad jen ti, kteří na to mají čas. Běžný život hřebčína tepe dál pravidelným tempem zpestřovaným mnohými doplňkovými akcemi a návštěvami. K běžným pracím patří třídění koní, pálení hříbat, odstav hříbat, přesuny koní mezi stájemi či kategoriemi, přivádění mladých koní ze Selmic do výcviku do Kladrub, běžný trénink výcvikových koní a plemenných hřebců, navážení krmiv, odvoz hnoje… Do toho je třeba zvládnout trénink turistů či jejich koní, návštěvy odborných škol a to jak z ČR, tak ze zahraničí, filmování různých dokumentů apod.
S podzimem navštívilo hřebčín ještě hodně českých návštěvníků, ale také z Německa, Rakouska, Švédska, Dánska či Švýcarska. Právě Švýcaři se vraceli 2. 11. z velké cesty po evropských hřebčínech a jako poslední místo si vybrali Kladruby. A ptali se, proč se Kladruby nerozvíjí třeba jako Neustadt/Dosse…
23. 11. se v hřebčíně uskutečnila redakční rada vydavatelství Strategie a časopisu Náš chov za přítomnosti významných členů rady.
V týdnu před posledním Hubertem navštívila hřebčín skupinka učňů (budoucích jezdců z povolání) ze severního Německa. Jejich vedoucí učitel Karl-Ludwig Lackner byl s návštěvou velmi spokojen, neboť spokojeni a nadšeni byli z Kladrub a ze Slatiňan jeho studenti.

Národní v Národním
Sólista opery Národního divadla Roman Janál, dirigent Virtuosi di Praga Oldřich Vlček a osm houslistek a violončelistek komorní skupiny Capella Vivaldiana realizovali v Národním hřebčíně v kostele sv. Václava přenádherný koncert, jaký Kladruby snad ještě nezažily.
Akce byla součástí velkého Mezinárodního hudebního festivalu nazvaného Pontes 2007 - mosty porozumění - pod záštitou paní Livie Klausové. Jednotlivé "pilíře" mostu tvořila místa, která buď již jsou v UNESCU nebo se tam v budoucnu chystají a to jak v ČR tak v zahraničí. A skvostná barokní hudba v předadventním čase vytvořila nejkrásnější oblouk porozumění. Hudba přes tři sta let stará v ještě starším hřebčíně.

Salzburg - koně pro Amadea
Do Salzburgu se často sjíždějí hudební umělci k poctě velkého umění a slávy božského Amadea, ale v poslední době i mnozí návštěvníci díky nehynoucí komerční slávě "producentů čehokoliv s W. A. Mozartem". Od loňského roku se začali sjíždět také jezdci na koních na tzv. Amadeus Horse Indoors. Na letošní druhý ročník byl pozván i kladrubský hřebčín.

Velké mezinárodní závody CSI a CDI přilákaly více než 400 jezdců a tak měli organizátoři co dělat. To se bohužel každodenně projevovalo na časových posunech a zasahovalo to i do večerních programů. Pokud si však odmyslíme tyto detaily, ostatní fungovalo docela dobře.
Hřebčín měl za úkol účast v ukázkové soutěži dvojspřeží. Na start se postavily rakouské hvězdy Georg Moser, Isidor Weber a další 2 jezdci a organizátoři velmi stáli o účast Jiřího Nesvačila jun. Ten chtěl udělat rakouským závodníkům radost a tak nechal Georga Mosera o necelou vteřinu vyhrát.
Pak následoval slavnostní galavečer, v němž se kladrubší koně a jezdci museli střídat v rychlém sledu. Ještě nikdy nikdo neměřil čas, jak rychle se dají postrojit 2 randomy, následně jedna sedlová čtverylka o osmi koních a potom 2 čtyřspřeží se stejnými koňmi a jezdci. Kdyby tam stál někdo ze společnosti zaznamenávající rekordy do Guinessovy knihy rekordů se stopkami v ruce, pak jsme tam kromě mannheimské guinessovské premiéry mohli být podruhé.

Z randomu ke čtverylce
Elegantní randomy tak zahájily slavnostní večer, jemuž přihlíželo i mnoho skokových (Hugo Simon…) či drezurních (Christine Stückelbergerová…) hvězd a žasly, jak se vůbec takový random dá ovládat. Petr Vozáb a Jiří Nesvačil jun. to zvládli výborně. Dvě následující čísla v mezičase poskytla našim jezdcům a koním17 minut čistého času na odstrojení a nasedlání
koní a převlečení jezdců na místě vzdáleném přes půl kilometru od haly. To stačilo, aby téměř na vteřinu přesně vjeli za zvuků W.A. Mozarta a posléze J. Strausse do moderní arény. Čtverylka kočárových koní pod sedlem vzbudila zasloužený obdiv a nejvíce obdivován byl první večer Pavel Hanzl a Generelissimus Alta. V průběhu vystoupení totiž nepraskl podbřišník, ale u opotřebovaného sedla povolily sedlové řemeny a tato dvojice zajela půl čtverylky bez připevněného sedla. To zdůraznilo charakter starokladrubských koní i jezdeckou disciplínu a odvahu jezdců. Bohužel nová sedla se do hřebčína již nekoupila hodně dlouho a zatím to v dohledné budoucnosti ani na nákup takových nevypadá.

Ze čtverylky na čtyřky
Závěrečná dvě čtyřspřeží, která měla na "přestrojení" asi 18 minut nadchla diváky z mnoha důvodů. Petr Vozáb a Jiří Nesvačil jun. nejenže předvedli velmi pěkné pass de deux, ale i tradiční rychlá kola, a toto vystoupení se stalo nejlepším závěrečným slavnostním bodem programu. Navíc koně šli s velkou chutí a prokázali tak velmi dobrou kondici, úžasnou ochotu a universálnost spojenou s krásou a elegancí. Mnoho diváků pak za naší ekipou chodilo a obdivovalo čtyřnohé atlety z Čech.
Za závěr vystoupení jako vždy rozvinuli přísedící české vlajky a tak jsme v Rakousku čestně hájili a reprezentovali naše barvy. Reprezentace Národního hřebčína a České republiky se povedla. Navíc to bylo opět placené vystoupení, které kromě velké propagace přineslo i finanční zisk, který pokryl účast na několika závodech spřežení. Což je dobře, protože bez propagace nemůže žít ani kladrubský hřebčín.
Velké poděkování za výkony patří koním: Generale Aversa XLIX, Generale Energica II, Generalissimus Altessa XLII, Generalissimus Alta XLIII, Rudolfo Curiosa V, Favory Amara XII-5, Generale Ravela IV a Generalissimus Eraseé XXXIII-6 a jezdcům: Petrovi Vozábovi, Jiřímu Nesvačilovi jun., Pavlu Mackovi (za jízdu i nácvik čtverylky), Pavlu Hanzlovi, Hance Jeřábkové, Zuzaně Gajduškové, Zdence Urbanové, Pavle Lupínkové a Matěji Starovojtovi. A Josefu Dleskovi za bezpečnou dopravu.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (52)
.: Od Františka Josefa I. po Annu/nebo/Od císaře po princeznu :.

Září je měsícem, kdy všichni příznivci koní přemýšlejí, jakou akci by měli navštívit dříve. Zda-li tradiční výstavy v Lysé nad Labem nebo v Pardubicích, zda dát přednost CSIO nebo Mistrovství ČR, případně dalším soutěžím ve spřežení.

Den Pardubického kraje
Národní hřebčín se účastní většiny těchto velkých akcí a rád tak činí. Pro značnou část národa z východočeské oblasti byl v Kladrubech n. L. uspořádán Den Pardubického kraje. Velká akce čítající několik tisíc návštěvníků se konala v sobotu 8. září za účasti významných představitelů kraje i historie. Vicehejtman kraje Ing. Roman Línek s chotí zahájili Den na kladrubském kolbišti. Než však k tomu došlo, prošlo velké procesí z nádvoří hřebčína lipovou alejí směrem na Řečany. V čele průvodu jel v kočáře symbolický představitel Františka Josefa I., doprovázený Ferdinandem d´Este s chotí.
Třebaže názory na pojímání dějin se mohou individuálně lišit, je nutno je různými formami připomínat, neboť se může stát, že nejen studenti nebudou vědět, kdo založil československý stát či co zde bylo před ním (lze úspěšně dokladovat výroky studentů s maturitou při zkoušení z historie plemen koní).
Hřebčín si připravil mnoho ukázek od chovatelských po jezdecké a kočárové. Na programu se aktivně podíleli žáci Středního odborného učiliště v Kladrubech n. L.

Výstavy a spol.
Ve stejném termínu se konala výstava koně v akci v Pardubicích. Jiří Nesvačil jun. se zúčastnil slavnostního zahájení se čtyřspřežním starokladrubských běloušů. Po celou dobu byla na výstavišti přítomna ruská trojka, kterou vedl Josef Pelant ml. a na neděli přijeli učňové a předvedli ukázky základního jezdeckého výcviku na 8 starokladrubských bělkách.
Následující týden se konalo Mistrovství ČR v Bolehošti - Lipinách. Toho se zúčastnili zástupci hřebčína Kladruby a Slatiňany. V letošním roce si Petr Vozáb odvážel z Lipin bronzovou medaili a Jiří Nesvačil jun. stříbrnou.
Výstava v Lysé nad Labem se konala od 21. do 23. září. Zde se představili starokladrubští vraníci vedení Františkem Kollertem ve dvojspřeží a další vraník byl prezentován pod Ing. Karlem Dvořákem. Jeho vystoupení na španělský motiv s tanečnicí J. Cukrovou se stává stále oblíbenějším. Zároveň zde vedoucí Ústřední evidence koní ze Slatiňan paní Věra Nágrová seznámila návštěvníky s novinkami v ÚEK a diváci měli možnost shlédnout film o Kladrubech a Slatiňanech.

Memoriál Jiřího Škodného
V hřebčíně nezapomínáme na předčasný odchod jezdce čtyřspřeží Jiřího Škodného. Podzimní závody v Heřmanově Městci nesou jeho jméno. V sobotu 22. září se sešli jak jezdci spřežení, tak jezdci všestrannosti a soutěžili v rámci jednodenních závodů.
Alespoň ve stručnosti k soutěžím spřežení. Závodilo se v jedno- a dvojspřeží. V jedničkách vyhrál Libor Kurka s Leslie ze stáje 3K Přední Lhota. Za ním se umístila slatiňanská Ing. Katka Neumannová se Sacramoso Rosa XLIV a ze třetího místa se jistě radovala začínající Alena Brixová s Abigeilem z JK Sobotka.
V párech zvítězil David Myška z NH z Heřmanova Městce, druhý byl kladrubský Roman Vyskočil a třetí Pavel Groul z JK Boharyně. Ceny předával pan František Škodný a Jiří Škodný jun. Malý Jiřík zůstává po vzoru otce věrný koním a tak ho určitě potěšila vítězná spolujízda při čestném kole s Davidem Myškou.

28. září
Na den české státnosti odjíždějí slatiňanská a kladrubská čtyřspřeží na Svatováclavské slavnosti do Hradce Králové. Akce organizované Královéhradeckým biskupstvím, Městem Hradec Králové a Jezdeckou školou Equus Kinsky se účastní mnoho významných koní a jezdců. Jiří Nesvačil jun. se starokladrubskými bělouši vozívá primátora krajského města a další světské hodnostáře, Vlastimil Zoul s vraníky pak hodnostáře církevní - letos dokonce pana arcibiskupa Tomáška, biskupa Dominika Duku či opata želivského kláštera.
Bohatý program pak pokračoval vystoupením Selské jízdy, rejem starokladrubských čtyřspřeží, westernovými ukázkami rodiny Cejpových, práci s chladnokrevnými koňmi rodiny Svobodových, ukázkou z "generála Custera" Václava Vydry, drezurní a skokovou vsuvkou, akční ukázkou České barokní společnosti či prezentací práce Roberta Štipky na téma výcviku vysoké španělské jezdecké školy. Závěr dne patřil panu biskupovi královéhradecké diecéze Dominiku Dukovi a požehání všem koním a jezdcům. Svatý Václav měl určitě radost z důstojného připomenutí jeho odkazu.

Koktejl v Rychnově
Tentýž den se na zámku v Rychnově nad Kněžnou konal drezurní koktejl při příležitosti zahájení festivalu Hudebních slavností Gabriely Beňačkové. Andrea a Jan Kolowrat Krakovští prostřednictvím správce zámku Pavla Sršně zvolili noblesní formu uvedení slavností. Na úvod předjel na plemenném hřebci Sacramoso Basia I Pavel Mack z hřebčína Slatiňany a předal růži paní hraběnce. Poté následovala jeho barokní ukázka. Zdeněk Jílek uvedl ještě několik velmi zdařilých vystoupení Jany Kosařové v dámském sedle, Dr. Michaely Kružíkové, Jana Bubna a Jaroslavy Haškovcové a dětí rodiny Kotyzových a Příhodových.
Spojení hudby a jezdeckého umění bylo vynikajícím nápadem, který ocenili všichni přítomní.
První koncert festivalu se uskuteční 22. prosince od 19.00 hod. v Rychnově n. Kn., více informací získáte na www.kolowrat.cz.

Návštěva ze Švédska
V sobotu 29. září se v Kladrubech n. L. konal nejen svod fríských koní, ale do hřebčína zavítala i švédská velvyslankyně v ČR Catherine von Heidenstam v doprovodu téměř šedesáti členů sdružení podporujících koně ve švédské královské gardě. Od roku 2005 se na švédský královský dvůr prodalo několik starokladrubských koní, kteří si tam hned získali velkou oblibu. Zástupci švédského dvora často míří do Kladrub n. L.pro výběr dalších koní. V létě vyšel v královském zpravodaji článek o možné cestě do Kladrub n.L. a do několika dnů se přihlásilo trojnásobné množství zájemců o zájezd. Takže na jaře bude realizována další výprava.
A když už jsme u královských návštěv, tak hřebčín v neděli 14. října navštívila britská princezna Anna.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (51)
.: Od Mannheimu po Salzburg :.

Srpnové akce
Srpen byl víceméně měsícem účastí NH na akcích mimo hřebčín. Přesto se však některé úzce specializované v NH konaly. Patřil k nim určitě tradiční hiporehabilitační týden (od 19. do 25. 8.) pro sdružení Roska či 33. ročník Memoriálu Richarda Knolla (25. 8.) jako vrcholová soutěž pro ohaře.
Mezi nejvýznamnější srpnové výjezdy patřila účast na největší evropské čtverylce (viz podrobnosti na str. xy) v Mannheimu a účast na Mistrovství světa v soutěžích dvojspřeží v polské Warce nedaleko Varšavy (viž článek na str. xy).
K tradičním výjezdům lze počítat účast starokladrubského černého čtyřspřeží na Mezinárodních závodech jízdní policií v Ostravě. V sobotu 25. srpna byla vranná čtyřka vedená Vlastimilem Zoulem ozdobou slavnostního soutěžního dne.
Od čtvrtka 23. do neděle 26. srpna se osm starokladrubských klisen prezentovalo pod žáky Středního odborného učiliště na letošní opětně velkolepé zemědělské výstavě Zemi živitelce v Českých Budějovicích. A aby to nebylo málo, objednala do Budějovic Agrární komora pro pana prezidenta Václava Klause na sobotu 25. srpna 2 kočáry na slavnostní zahájení. Stejně jako před dvěma roky ho vezl nejlepší český jezdec dvojspřeží Jiří Nesvačil jun., druhý kočár řídil kladrubský Miloš Wimmer, jemuž se letos velmi dařilo hlavně v maratonech.
Ve stejný termín probíhaly soutěže Zlaté podkovy v Humpolci a NH nejlépe reprezentoval v jednospřeží Dr. Pavel Jadrníček (2. místo) a Roman Vyskočil (3. místo).

Den Pardubického kraje
Velkou akcí spolupořádanou Pardubickým krajem byl její 6. ročník. Před tím měli možnost pohlédnout na tento - před sedmi lety vzniklý kraj - z mýty opředené Kuňky, z Králíků či ze Svitav. Při této akci navštívili hřebčín lidé, kteří mívají málokdy co do činění s koňmi a tak se naskytla výborná příležitost, jak jim tento náš krásný svět přiblížit.
Bohatý chovatelský a jezdecký program byl prokládán soutěžemi či loutkovým divadlem pro děti, na své si přišli příznivci country i jiné hudby. Hlavním bodem programu byl průvod "císaře" Františka Josefa I. a Ferdinanda d´Este s jeho rodinou, ale také vicehejtmana kraje Ing. Romana Línka s chotí a starosty Kladrub Milana Tlučhoře. Za kočáry a "vojáky" šlo tak obrovské procesí návštěvníků, jaké nádherná lipová alej u Řečanské brány dlouho nepamatuje. Program komentoval Ing. František Petřík a dle odezvy, byli diváci náramně spokojeni. V průběhu dne byl ještě zasazen v parku u zámku "krajský" strom. Večer vyvrcholil v Kladrubech premiérovým ohňostrojem, který byl zcela srovnatelný s pražským či pařížským. Další si necháme připravit raději až na mistrovství světa dvojspřeží v Kladrubech.

Pilotní kurz
V Národním hřebčíně a ve Středním odborném učilišti zemědělském v Kladrubech nad Labem se uskuteční pilotní vzdělávací kurz. Nese název Organizace agroturistiky a incentivní turistiky v Pardubickém kraji. Jeho organizátorem je Česká zemědělská univerzita v Praze společně s Univerzitou Hradec Králové a výše jmenovanými institucemi. První výukové setkání studentů proběhne již 6. a 7. 10. v Kladrubech. Zájem je poměrně značný, neboť zahajovací kurz je pro studenty, důchodce, nezaměstnané či pracovníky neziskových organizací zdarma. Zdarma je rovněž pro zájemce z Pardubického kraje. Více informací získáte na www.agrotour.cz nebo na mailové adrese domeova@pef.czu.cz.

Hlavně zkoušky výkonnosti
28. 9. můžete starokladrubské a další koně obdivovat na Svatováclavské slavnosti na Velkém náměstí v Hradci Králové či o den později na Dni koní v Nové Telibi u Mladé Boleslavi.
Zkoušky výkonnosti starokladrubských koní a třídění koní proběhne ve Slatiňanech v termínu 3. - 5. 10. a v Kladrubech 8. - 9. 10. Tuto akci opět vřele doporučujeme zemědělským školám a učilištím - obzvláště první den zkoušek je velmi poučný.
Čas krátce před Velkou pardubickou bude v NH patřit výjezdu do Salzburgu. V rámci CDI a CSI byl hřebčín požádán o slavnostní doprovodný program, takže chystá ukázku čtverylky, čtyřspřeží, dvojspřeží a randomů.
Termín po VP patří Hubertovým jízdám. Vzhledem k enormnímu zájmu a přihlášení účastníků v průběhu roku, máme již všechny termíny obsazeny. Pro přehlednost si je však uvedeme - 16. 10. školní Hubert, 20. 10. hřebčínský Hubert, 27. 10. Hubert pro mimohřebčínské zájemce. Nechť se i na ostatních místech tradiční podzimní setkání jezdců, chovatelů a příznivců koní vydaří a nikomu se nic nestane.

Lenka Gotthardová

 

 

 

Z Národního hřebčína (50)

Skokové závody ve Slatiňanech
V sobotu 14. července NH zorganizoval Velkou cenu města Slatiňany. V zahajovací soutěži st. ZL Memoriálu Josefa Sedláka zvítězila mezi 37 jezdci Irena Malá se Shery z JS Malá. Ve dvouhvězdičkovém L Ceně DLT Slatiňany (42 startujících) vyhrála Veronika Bartošová s Grafinou z JK Černožice. Soutěž stupně S, Cena firma Merit s.r.o., (19) se stala záležitostí Ladislava Kmoníčka s koněm Sir Alme Alimex ze Stáje Kmoníček.
I následná neděle věnovaná veřejnému skokovému tréninku byla velmi silně obsazená.
Zatímco ve Slatiňanech se skákalo, většina kladrubských jezdců spřežení se zúčastnila CAI-A Nebanice. Jiří Nesvačil jun. vyhrál mezinárodní soutěž pro dvojspřeží a šestý Petr Vozáb dosáhl nejlepšího českého výsledku ve čtyřspřežích.

Kuks a Albertovec
V sobotu 21. 7. se zástupci hřebčína Slatiňany zúčastnili Slavnosti koní na Kuksu. Vraníci byli představeni jak v zápřeži (Martin Hejl), tak pod dámským sedlem (Iva Hejlová, Pavla Kašparová). V průběhu dne svezli významné hosty, ke kterým symbolicky patřil i hrabě Sporck, zakladatel Řádu svatého Huberta.
O víkendu 22. července se konal Dostihový den na Albertovci. Zúčastnilo se ho šestispřeží starokladrubských běloušů (Petr Vozáb), z nichž někteří byli následně využiti pro ukázku klasické drezúry (Hanka Jeřábková, Zuzana Gajdušková). Kočároví koně se díky velmi dobrému přiježdění mohli dobře rovnat s "teplokrevnými" drezuristy. Závěr patřil ukázce dvojspřeží, kde se představili Milena Martykánová, Zuzaka Gajdušková, Roman Vyskočil a za kladrubské barvy závodil i Erik Zuvač, s párou bělek v majetku paní Zapletalové.

Velšové
O sobotě 4. srpna uspořádal Svaz chovatelů velšských poníků v Kladrubech nad Labem Šampionát velšských hřebců a cobů. Počasí přálo a tak o desáté hodině mohla paní Irena van Vuuerenová přivítat početné diváky. Dopolední program akce se určitě vydařil a NH byl potěšen i umístěním plemenného hřebce Schönbrunna Landgrafa na 2. místě v kategorii pětiletých a starších hřebců. Stříbrnou stužku má vicešampion připevněnou na boxe.
Poněkud překvapivě pro diváky i NH však program brzo skončil. Odpoledne se již nenašel žádný chovatel či majitel (až na jednoho), který by s velšskými hřebci ještě něco předváděl. Plyne z toho poučení, že je třeba i doprovodný program důkladně naplánovat. Tímto se divákům omlouváme, třebaže to nebyla akce pořádaná hřebčínem. Příště nám určitě všichni chovatelé a majitelé velšských hřebců připraví pěkný odpolední program.

Různé
Počátkem července se koně a jezdci NH zúčastnili v Chlumci nad Cidlinou natáčení historické vzpomínky na Noru Kinskou. Iniciátorkou akce byla paní Monika Czerninová, realizátorem Jiří Hubač ml.
Prozaičtějšími, ale pro účastníky v kočáře jistě romantickými, záležitostmi byla účast kladrubských spřežení na několika svatbách.
Po celý měsíc červenec probíhaly v hřebčíně prázdninové jezdecké kurzy. Účastníkům se věnovala Hanka Jeřábková, František Machek a Marcela Slavíková, teorii doplňovala Ing. Zuzana Šancová. Kvalifikovaný trenérský dohled ocenila většina zúčastněných, stejně jako dobrou stravu a zajímavé výlety. Na příští rok si mnoho frekventantů zamluvilo další týden. Děkujeme za důvěru a těšíme se na Vás.
Počátkem srpna jezdci a koně NH pilně trénovali čtverylku. 4 vraníci a 4 bělouši se měli zúčastnit velké "Evropské čtverylky" v rámci ME ve skákání v Mannheimu. Jak vše proběhlo a zda-li byla tato největší čtverylka zapsána i do Guinessovy knihy rekordů se dozvíme v příštím čísle.

Akce
Příznivce koní a Pardubického kraje zveme do Kladrub n. L.v sobotu 8. září na Den Pardubického kraje. Program začíná v 10 hodin a bude se skládat nejen z jezdeckých ukázek, ale také z vystoupení hudebních skupin (na závodišti u tribun) a ze zajímavého soutěžního programu hlavně pro děti.
22. 9. jsou v kalendáři akcí uvedeny jednodenní závody spřežení v Heřmanově Městci - Memoriál Jiřího Škodného. 29. 9. se v Kladrubech uskuteční svod fríských koní.
Dalších akcí se NH zúčastní - patří k tomu výstava koní v Pardubicích, v Lysé nad Labem, na MČR v Bolehošti či na Svatováclavských slavnostech v Hradci Králové.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (49)

V průběhu června byl Národní hřebčín organizátorem řady vlastních akcí a mnoha se zúčastnil. Závěr měsíce patřil závodům spřežení a Jezdeckému dni ve Slatiňanech.

Jednodenní závody
Na akci se v sobotu 23. 6. 2007 sešlo v Kladrubech nad Labem 18 soutěžících. Jednodenní závody, které byly určeny hlavně mladým koním (či nově zařazeným do dvoj- a čtyřspřeží), obsahovaly všechny části kompletní soutěže, v maratonu absolvovala spřežení 5 překážek s průjezdy od A do D.
V soutěži jednospřeží (11 závodníků) polské firmy A. a A. Bober zvítězil Jan Exnar z Favory Benice s Romke Capriolina (94,66 tr.b.) s odstupem 11 bodů. Soutěž dvojspřeží (5) firmy Callisto vyhrál s rozdílem 18 bodů Jiří Nesvačil jun. (89,58) s nováčkem v páru Sacramoso Aversou XL-38. Čtyřky (3) se staly záležitostí Petra Vozába, který zvítězil rozdílem 12 bodů s nově zapřaženým Generale Ravella IV. Oba jezdci reprezentovali Národní hřebčín Kladruby n. L.
Do Kladrub zavítal ve dni konání závodů spřežení i mistr světa v jízdě čtyřspřeží z roku 1974 (a týmový vítěz z roků 1976, 1978 a 1984) bývalý maďarský reprezentant Sandor Fülöp.

Moravský Krumlov
V termínu těchto závodů se konal Jezdecký den ve Slatiňanech, přesto se vše podařilo zorganizovat tak, aby se Jiří Nesvačil jun. mohl zúčastnit závodů v rodném městě. Celkem se třídenního klání zúčastnilo 28 spřežení. Na výsledkových listinách jasně dominovala rodina Nesvačilových - čtyřky vyhrál Jiří Nesvačil sen., páry Jiří Nesvačil jun. a jedničky Jan Exnar, ale nejmladší Jan Nesvačil byl hned druhý.
Na dvou výše uvedených národních závodech spřežení bylo pro chovatele starokladrubských koní velmi pozitivní to, že první místa obsadilo národní plemeno koní.

Další stromy
V průběhu jara a léta přispívají další příznivci kladrubských alejí na výsadbu stromů. Velmi bychom chtěli poděkovat, jak jednotlivým podporovatelům, tak firmám - např. ČEZ Praha a institucím - Pardubický kraj a Státní fond životního prostředí.
Pokud by měli i čtenáři našeho časopisu zájem o "kmotrovství" stromů v areálu kladrubského hřebčína, mohou se obrátit na adresu: breznicka@nhkladruby.cz. Všem velmi děkujeme.

Exkurze na MS do Warky
Národní hřebčín organizuje exkurzi na Mistrovství světa dvojspřeží do polské Warky u Varšavy. Vzhledem k malé kapacitě ubytování v širokém okolí MS je plán akce následující - odjezd autobusem již v 16. hodin v pátek 31. 8. z Kladrub. Zastávka v polském hřebčinci v Ksiazi, cesta přes noc do Warky, sledování maratonu, po jeho skončení cesta zpět do Kladrub. Zájezd stojí 1300,- Kč na osobu (v ceně je cesta, pojištění a vstupné). Protože v NH zbylo ještě několik volných míst, je možné se přihlásit na mailové adrese: kladruby@nhkladruby.cz nebo telefonicky u pí. Novákové 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting.

Welshové v Kladrubech
V srpnu se NH bude akcí hlavně zúčastňovat. Nicméně čtenáři jsou srdečně zváni na šampionát hřebců welsh pony a cob 2007. Akce se uskuteční v sobotu 4. srpna od 10 hodin na nádvoří kladrubského hřebčína. Bližší informace naleznete na www.nhkladruby.cz v rubrice aktivity nebo na www.welsh-cz.info.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (48)
.: Gabriela Boiselle v Kladrubech :.

V květnu se zaměstnanci kladrubského a slatiňanského hřebčína téměř nezastavili. Na programu byly důležité chovatelské akce jako jsou výkonnostní zkoušky a třídění koní, dále mnohé sportovní a slavnostní akce.

Od významné návštěvy více než padesátky diplomatů (tolik se jich v Kladrubech nesešlo zřejmě ani za císaře pána), pokračovaly aktivity až k fotografickým kurzům se světovou hvězdou Gabrielou Boiselle.
Od počátku sezóny se v Kladrubech a ve Slatiňanech "netrhnou dveře" s exkurzemi, návštěvníky a jezdci - turisty. Mezi větší skupinku patřili například Švýcaři, které přivezl Felix Affrini, dále Švédové z královského dvora, kteří sebou vzali i současnou jedničku ve švédských čtyřkách Fredrika Perssona, dále následovala návštěva z dánského královského, neboť pan Michael Mentz stále shání další vhodné starokladrubské koně do ceremoniální zápřeže.
Školy (od mateřských po university) si naplánovaly mnoho jarních výletů do NH. Součástí exkurzí je v mnoha případech i odborný specializovaný výklad o zápřežích a postrojování, který se týká hlavně studentů České zemědělské university.

Výkonnostní zkoušky
Ve dnech 22. - 23. května proběhly v Kladrubech n. L. výkonnostní zkoušky mladých starokladrubských hřebců. Celkem se jich zúčastnilo 10, z toho čtyři bělouši a 6 vraníků, polovina byla v soukromém majetku chovatelů koní, neboť ročník 2003 byl v NH méně početný. Zvítězil bělouš Gss Romika XXXVIII-34 v majetku p. Hrnčíře (8,29 tr.b.). Zkoušek se zúčastnili také dva lipičtí hřebci (hodnocení příslušnou komisí), neboť NH se snaží umožňovat konání takovýchto akcí i pro jiná plemena.
Ve čtvrtek 24. 6. a v pátek 25. 6. se konalo třídění koní v Kladrubech a ve Slatiňanech - byli předvedeni plemenní hřebci, chovné klisny (i s hříbaty) a tři ročníky mladých koní a koně ve výcviku. Všechny klisny (až na malé výjimky se sajícími hříbaty) jsou v dobrém výživném stavu a mladí koně jsou dokonce ve velmi dobrém výživném stavu a to v obou hřebčínech.

Drezúrní závody
V sobotu 26. 5. v Kladrubech proběhly drezurní závody na úrovni L a S. Hlavní rozhodčí byla ing. Ludmila Vítková. Úlohu L - DJ 2003 vyhrála mezi 13 startujícími Kamila Kotyzová s Alicí 3 (66,222 %) před Evou Štěpanovskou s Wallpolicellou a K. Kotyzovou s Lukavou 5. V další soutěži L - DD 2003 si dívky pořadí trochu vyměnily - první dvě místa obsadila K. Kotyzová s Alicí 3 (62,903 %) a s Lukavou 5 a třetí E. Štěpanovská s Wallpolicellou. Dalších 11 startujících do předních umístění nezasáhlo.
V soutěžích S - JÚ 2006 a S - JD 2006 zvítězila mezi 10 startujícími Radmila Seidlová s Bellario (64,762 a 66,167 %) před K. Krupkovou s Lufyamo a K. Literovou s Prestige 50, v druhé soutěži před H. Jeřábkovu s Cynthiem Z a K. Krupkovou s Hsendy.

Všestrannost H. Městec
Rovněž 26. 5. se soutěžilo v Heřmanově Městci a to ve všestrannosti. Soutěž pro pony a děti vyhrála mezi 3 účastníky Tereza Vlášková s Daiou. V soutěži ZK zvítězila mezi 17 startujícími Kamila Kociánová s Armínem před A. Lesákovu se Seržantem a E. Borovcovou s Lunou. Dalších 16 závodníků soutěžilo v "zetelku". Zvítězila Jana Vobořilová s Mystic Ice/Grek před J. Grodlovou s Fiestou a P. Krejsou s Bufallem.

Slatiňany
V průběhu měsíce května a počátkem června měli velmi napilno zaměstnanci slatiňanského hřebčína. Iveta Macková, Ivana Hejlová, Petr Bečka a Oldřich Kalousek se zúčastnili čtverylky se starokladrubskými vraníky v rámci akce s Francoisem Pignonem, ukázku připravil i ing. Karel Dvořák s Martinou Cukrovou.
O víkendu 1. a 2. 6. se čtyřspřeží starokladrubských vraníků vedené Vlastimilem Zoulem zúčastnilo velké akce - slavnostního průvodu Karla IV. z Pražského hradu na Karlštejn. Karla IV. představoval Vladimír Čech, který si velmi pochvaloval starokladrubské spřežení. Zážitků z akce bylo velmi mnoho.
V neděli 3. 6. se v rámci významných skokových závodů v Hradci Králové zúčastnili doplňkového programu rovněž starokladrubští vraníci - jednak ve čtyřspřeží vedeném Martinem Hejlem a dále ve čtverylce v obdobném složení jako v Praze.
V rámci povětrnostních podmínek se vydařily závody v Heřmanově Městci. Soutěže všestrannosti a spřežení se konaly 2. 6. - v tento den se mj. konala v Kladrubech nad Labem výstava hannoverských barvářů.
Jednodenní závody spřežení přivedly na start celkem 16 spřežení. V jedničkách zvítězila Petra Dušková s Rousmery, ve dvojspřeží Martin Gössel a čtyřky vyhrál Petr Vozáb. V military stupně Z zvítězil Jiří Cipra s Chvilkou.

Den koní
Den koní v Kladrubech nad Labem se v neděli 27. 5. nesl v duchu barokní akademie, klasických hřebčínských ukázek a "návštěvy Ferdinanda d´Este".
Národní hřebčín realizoval tuto akci ve spolupráci s Klubem přátel vojenské historie Pardubicko, Spolkem vojenské historie arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, Brno, Tradičním dragounským regimentem polního maršála Windisch-Graetze číslo 14, Brandýs nad Labem a Posádkovou hudbou AČR Hradec Králové. Živý obraz z českých dějin "Návštěva následníka trůnu s rodinou v císařském hřebčíně v Kladrubech nad Labem zaujala většinu přítomných a kladně hodnotili obohacený program akce.
V barokní soutěži jednotlivců zvítězil Pavel Mack a ve dvojicích Jiří Nesvačil jun. a Zdenka Urbanová. Dopoledního i odpoledního programu se zúčastnil J. Skořepa a J. Sladkovská ve "španělské" ukázce. Součástí odpoledních ukázek byly i oblíbené křtiny hříbat, jejichž kmotrovské úlohy se ujali jako F. d´Este Milan Varták, herec Karel Roden a starosta obce Kladruby Milan Tlučhoř.
Vše proběhlo velmi dobře a hlavně následníka trůnu nám nikdo nezastřelil.

Gabriele Boiselle
Závěr aktivního měsíce května patřil světoznámé fotografce koní Gabriele Boiselle, která v Kladrubech vedla dva kurzy - jeden pro české fotografy a další pro zahraniční. Kromě toho, že všem zúčastněným poskytla řadu cenných praktických i teoretických rad, byla po celou dobu kurzu velmi vstřícná a milá. Výtěžek z českého kurzu navíc celý věnovala na výsadbu několika stromů do Selmické aleje a ještě jeden strom pořídila s německými a rakouskými fotografy. Velmi jí tímto děkujeme.

Za dobré vysvědčení do Slatiňan
Příznivce starokladrubských koní zveme na první prázdninovou sobotu 30. 6. do Slatiňan. V zámeckém parku se uskuteční další jezdecký den. Začátek je v 10 hodin (prohlídka hřebčína, chovatelské ukázky), vlastní program začíná ve 13. hodin. Více informací na 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting nebo slatinany@nhkladruby.cz.
14. 7. se budou ve Slatiňanech konat skokové závody ZL - S a v neděli 15. 7. veřejný skokový trénink. Těšíme se na vás.

V Rakousku první Jiří Nesvačil jun.
Jiří Nesvačil jun. zvítězil v rakouském Zistersdorfu v kompletní soutěži CAI-B. K tomu se mu podařilo vyhrát parkur. Z vítězství v maratonu se těšil Ladislav Jiragala.
Do tohoto rakouského městečka nedaleko českých hranic se vydala poměrně velká česká ekipa. V soutěžích dvojspřeží startovali Markéta Jelínková a Pavel Drbohlav. Mezi 15 startujícími obsadila Markétka celkové 8. místo, P. Drbohlav po eliminaci v maratonu nebyl celkově hodnocen. Zvítězil Isidor Weber z Rakouska, jinak tradiční jezdec soutěží dvojspřeží.
Ve dvojspřežích startovalo 11 jezdců ze 6 zemí. J. Nesvačil jun. obsadil 3. místo v drezúře, 2. v maratonu, vyhrál překážkovou jízdu a celkově získal první místo s náskokem téměř 6 bodů. Drezúrní soutěž vyhrál Rakušan G. Rössler, který se celkově umístil jako 2. následovaný třetím M. Matuškou z Topolčianek. L. Jirgala vyhrál maraton a celkově obsadil 6. místo, T. Jelínek 10. a M. Jirgala 11.
Našeho zástupce jsme měli mezi 12 jezdci dvojspřeží pony. Jakub Prášek byl nejvíce vidět v maratonu, kde obsadil 5. místo, celkově zaujal 10. příčku. Zvítězil Rakušan Josef Stickelberger.
Krásné závody zasazené do krásného prostředí všechny účastníky velmi zaujaly a tomuto místu je předvídána ještě významná budoucnost.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (47)
.: Do Kladrub za Gabrielou Boisell :.

Mezinárodní závody spřežení v Kladrubech otevřely naplno novou sezónu. Vše se odvíjelo tak rychle, že si akce spíše vyjmenujeme než popíšeme. Velkou pozornost však budeme věnovat výjezdu do hřebčína a hřebčince v Neustadt/Dosse.

Rychlý a plný život v hřebčíně
Historicky významnou událostí se stala návštěva ministra kultury Václava Jehličky v Kladrubech n. L. dne 20. dubna. Nejen, že se ministerstvo kultury začalo intenzivněji zajímat o hřebčín, ale nabídlo i mezirezortní kooordinaci spolupráce ministerstev zemědělství, životního prostřední, místního rozvoje a také aktivního Pardubického kraje. Dále velmi pozitivně nahlíží na snahy hřebčína o jeho kvalitní údržbu, opravy a rozvoj a to především z hlediska možného využití evropských fondů. Cílem ministerstva kultury je zapsání Národního hřebčína na seznam památek chráněných organizací UNESCO.
Další překvapující návštěvou byl příjezd největší současné světové hvězdy jezdeckých show Francouze Lorenza. Petr Vozáb ho jako svého přítele a kolegu z Equitany rád provedl kladrubským hřebčínem.
V týdnu, kdy se v Kladrubech konalo CAI-A proběhla velmi pěkná vernisáž obrazů koní malířky Jarmily Jiravové ze Břehů. Nejčastějším tématem byli starokladrubští koně, ale nechyběli ani čeští teplokrevníci či angličtí plnokrevníci. Výstava je otevřena do 30. června v Galerii Emila Kotrby v kladrubském zámku.
Týden po soutěžích spřežení se v sobotu 28. 4. v Kladrubech závodilo v drezúře. Soutěže byly na stupni L a S a zároveň vybrané úlohy byly kvalifikací na mistrovství ČR. Zájem byl tak velký, že se soutěžilo až do 19.30 hod.
Ve stejný den vyrazilo čtyřspřeží běloušů od Pražského hradu k Břevnovskému klášteru. Ten den se totiž slavilo 100. výroční založení Břevnova císařem Františkem Josefem a ten také v dobové podobě i uniformě zasedl do kočáru, který v livreji řídil Jiří Nesvačil jun. Eskorta policistů na motorkách vzorně zajišťovala bezpečnost akce.
Den před cestou na Hrad navštívila Kladruby slavná a v Čechách dobře známá fotografka Christiane Slawik a pořídila mnoho krásných fotografií jednak starokladrubských hřebců ve volnosti, ale i v zápřeži - s P. Vozábem a s Jiřím Nesvačilem jun.
První květnový víkend patří tradičně závodům spřežení v Semicích u Lysé nad Labem. Za Národní hřebčín se jich zúčastnilo 6 závodníků, přičemž nejúspěšnější byl Jiří Nesvačil jun. a to hned 2x - s jedním párem zvítězil a s mladšími koňmi byl druhý. Druhé místo obsadil ve čtyřspřežích slatiňanský Vlastimil Zoul.
O témže víkendu se ve Slatiňanech konaly skokové závody a následně v neděli měli jezdci možnost přijet do slatiňanské haly s mladými koňmi na veřejný skokový trénink .

Jezdecké potřeby v Kladrubech
S počátkem letošní sezóny byl sortiment upomínkových předmětů a suvenýrů se znakem Národního hřebčína rozšířen o větší nabídku jezdeckých potřeb firmy Zooprodukt Ing. Ešpandra z Rychnova nad Kněžnou a také Anny a Arthura Boberových z Polska. Návštěvníci, si tak mohou zakoupit i klasické jezdecké potřeby, včetně minerálních doplňků a vitamínů, udidla, uzdečky. Zajímavé jsou i umělecké kolekce zdobených váz či bronzové sošky koní...

Neutadt Dosse
Všechny účastníky z NH velmi potěšilo, že se Noc černých perel konala právě v Neustadt/Dosse. Toto místo i před několika desetiletími udržovalo mnohé vztahy s českými chovateli a bývalo nám vzorem (z hlediska kvality chovu, organizace výkonnostních zkoušek, vybavenosti areálu - již v 80. letech měli 4 haly).
Nyní nám může opět posloužit jako velký příklad realizace čerpání dotací z evropské unie. V tomto hřebčinci a hřebčíně se jeho řediteli Dr. J. Müllerovi podařilo získat velkou finanční podporu ministerstva zemědělství. To poskytlo peníze na počáteční velké investice do zpracování studií a projektů a na první stavební opravy a nové investice. Podle přesně stanoveného harmonogramu jsou stavěny či opravovány tři desítky budov (včetně stavby dalších 4 hal). Po dokončení staveb a prací EU proplatí nárokované peníze, takže je hřebčín bude moci vrátit ministerstvu či bankám. Během let 2003 - 2008 by mělo být na renovaci a rozvoj tohoto významného chovatelského střediska použito kolem 40 miliónů eur.
NH v posledních letech připravil řadu studií a projektů. S napětím čeká, jak bude moci s nimi naložit, zda se najdou na příslušných ministerstvech prozíraví lidé, kteří podpoří snahy NH o zásadní opravy, modernizaci a rozvoj hřebčína. Čas běží a roky 2007 - 2013 utečou velmi rychle.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (46)
.: Do Kladrub za Gabrielou Boisell :.

Sezóna se již rozběhla a tak se všichni společně můžeme těšit na bohaté sportovní, chovatelské či kulturní zážitky. Halové závody ve Slatiňanech se náramně vydařily a zahájily tak úspěšnou sportovní sezónu. Duben přinesl především mezinárodní závody spřežení s rekordní účastí závodníků, a co se bude dít v květnu, si povíme o několik odstavců níže.

Halové závody ve Slatiňanech
V sobotu 24. 3. se v Hřebčíně Slatiňany uskutečnily již druhé halové závody spřežení. Českou premiéru jsme si zde zažili v loňském roce a inspirací k této akci byla účast Petra Vozába v halovém poháru na Equitaně v roce 2005. V loňském roce proběhly krásné halové závody v hale na Císařském ostrově, letos ve Frenštátu pod Radhoštěm a na Albertovci.
Ve Slatiňanech se sešlo celkem 26 závodníků, z toho 14 jednospřeží, 6 dvojspřeží a 6 čtyřspřeží. Také diváci zaplnili všechny hledištní prostory a vytvořili pěknou atmosféru. Nejprve se jela napínavá dvoukolová soutěž jednospřeží – zde se horcí favorité dopustili několika chyb a neopravený omyl stál např. J. Coufalíka vyloučení z prvního kola – což si však vynahradil v kole druhém a hlavně v soutěži dvojspřeží. V jedničkách zvítězil v obou kolech Dr. Pavel Jadrníček, startující za Národní hřebčín Kladruby. Rovněž druhé místo udělalo velkou radost NH, neboť si ho vybojovala Ing. Kateřina Neumannová ze Slatiňan. Třetí se umístila Markéta Jelínková z Aros Praha. Premiérově si zasoutěžil nejmladší z rodu Nesvačilů Jan a obsadil 6. místo.
Soutěž dvojspřeží přinesla kýžené ovoce J. Coufalíkovi z JK Loučka, když se mu v obou kolech podařilo zvítězit. Druhé místo obsadil Jiří Nesvačil, který ač byl vzorně připraven, zapomněl na změnu povrchu v hale a na rozdíl od Equitany jeho rychlé tempo neudrželo místy spřežení v mantinelech mezi kužely. Třetí příčku si vybojoval rovněž zástupce NH Kladruby Roman Vyskočil. Aktéři závodů velmi kvitovali účast Tomáše Bartáka sen., který po delší odmlce zapřáhl černobílou páru starokladrubských koní.
Soutěží čtyřspřeží vyvrcholilo slatiňanské závodní odpoledne. Po napínavém prvním kole, přišlo druhé, které přineslo nečekaný omyl J. Nesvačila. V závodě čtyřek po dvou kolech zvítězil Petr Vozáb z Národního hřebčína, druhou příčku rychlou jízdou získal zkušený Zdeněk Jirásek z JK Robousy a třetí k potěšení všech hřebčínských Vlastimil Zoul ze Slatiňan. 
Akce přinesla opět závodní chuť a nadšení a tak se všichni společně těšíme na první „venkovní“ a v tomto případě mezinárodní závody, které se uskuteční 19. – 22. 4. v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem.

Heike Kemmer
Heike Kemmer se v letošním roce zúčastnila hop top show na Equitaně a společně s Isabel Wert se střídala v závěrečném čísle, jako královna „Cavaluny“. Tisíce diváků se těšily na jejich vystoupení. Odborníci se vyjadřovali, že takový talent, píli a techniku, jaké má Heike, již dlouho nebylo ani v německé drezuře vidět. A tato obdivovaná „hora“ se v letošním roce hnula a nasměrovala své kroky do Čech.
V únoru se s ní uskutečnil drezurní kurz v Hradištku u Sadské. Cena kurzu byla vysoká, nicméně se našlo 8 příznivců této krásné disciplíny, kteří nelitovali příslušné investice. Přišlo také několik diváků, kteří za celodenní shlédnutí práce zaplatili nepoměrně méně, přesto však někteří měli pocit, že je to moc (300,- Kč). A pak se také neslo v kuloárech, jakže to vlastně Heike trénuje, když po většině chce podobné cviky. Dá se pochopitelně dlouze diskutovat, ale o čem chcete polemizovat a kdo by musel do Čech přijet, abychom ho uznali. Nějaké medaile z mistrovství Evropy, světa či olympiády nebereme v potaz. V tomto případě si dovolím tvrdit, že i kdyby k nám sestoupil samotný Bůh, budeme s ním či o něm my Češi opět diskutovat.

Akce v květnu
Hned první víkend v květnu se část jezdců kladrubského hřebčína vydává na „Noc černých perel“ do Neustadt Dose, kde se v průběhu dvou večerů představí ve čtyřech číslech. Další část  odjíždí do nedalekých Semic na závody spřežení. Zároveň ve Slatiňanech probíhají 5. 5. skokové závody (Z – L) a následující den veřejný trénink. Příznivci fríských koní se mohou těšit na sobotu 12. 5. , kdy v Kladrubech proběhne fríský den.
Ve dnech 22. – 23. 5. se uskuteční zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců a následující den třídění koní v Kladrubech a další den ve Slatiňanech.
26. 5. budou jednak v Heřmanově Městci závody ve všestrannosti a ve stejný den drezurní závody v Kladrubech nad Labem. Neděle 27. 5. bude patřit Dni koní v obou hřebčínech, v Kladrubech bude doplněná o barokní ježdění a zajímavý odpolední program, ve Slatiňanech budete mít možnost projížděk kočáry.
Ve středu 30. května zavítá do Kladrub světoznámá fotografka Gabriele Boisell, která povede jednodenní fotografický kurz pro české zájemce. Cena kurzu činí 80 euro na den a přihlásit se můžete na adrese kladruby@nhkladruby.cz.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (45)

Nové zprávy z Národního hřebčína
Již únor patřil k měsíci, kdy se v Národním hřebčíně zorganizovala řada akcí. Patřily k nim drezurní kurzy s Hankou Jeřábkovou nebo spřežení s Janem Jelínkem. 24. února se konal mezinárodní chovatelský seminář pro chovatele a příznivce starokladrubských koní a ve stejném termínu se konaly halové závody spřežení v Albertovci. Účast kladrubských jezdců byla velmi viditelná – Roman Vyskočil vyhrál dvoukolovou soutěž jednospřeží, Dr. Pavel Jadrníček obsadil 3. místo. Soutěž čtyřspřeží, rovněž složenou ze dvou kol, v napínavém souboji vyhrál Petr Vozáb. Jiří Nesvačil jun. se ten den věnoval předvádění koní v rámci odborného semináře.

Páni profesoři
Konec února patří tradičně setkání chovatelů. Náplní semináře je řada odborných přednášek a zároveň prezentace plemeníků před sezónou.
V rámci této akce přednesl Ing. J. Machek informace týkající se legislativy související s chovem a šlechtěním koní. Prof. Ing. V. Jakubec, DrSc. se věnoval analýze lineárního popisu starokladrubských koní, kterou doplnil Ing. L.Vostrý.
Ing. L.Andrejsová dokázala stručně a přehledně pohovořit na téma analýza výkonnostních zkoušek se zřetelem na variantu, chov a linie. Doc. Ing. I. Majzlík a B. Hoffmanová seznámili účastníky s velmi zajímavými informacemi, které se týkaly zbarvení starokladrubských koní. Vždy poutavým tématem zaujmou přednášky Prof. MVDr. Z. Věžníka, DrSc. – v tomto případě se jednalo o metody stanovení kvalitativní úrovně ejakulátu hřebců z pohledu praktického využití. Dopolední program uzavřela osobnost velmi vážená a to Doc. MVDr. J. Oulehla, dřívější ředitel Vysoké španělské jezdecké školy ve Vídni. Téma měl k věci – chov koní starošpanělského původu ve světě.
Po obědě Ing. K. Regner představil jak plemeníky předváděné na nádvoří hřebčína na ruce, tak další zachycené na filmu (z důvodů účasti na závodech v Albertovci). T. Kunc potom pokračoval ve filmové prezentaci starokladrubských vraníků a rovněž mnozí soukromí majitelé hřebců si připravili zdařilou filmovou propagaci svých plemeníků. Závěr patřil názornému grafickému a slovnímu přehledu Z. Dykové o stavu populace starokladrubských koní. Z většiny příspěvků bude vytvořen sborník, o který si můžete napsat paní Dykové do Slatiňan.

Kalendář na rok 2008
Opět ve značném předstihu se Národnímu hřebčínu podařilo připravit kalendář na další rok. Autory nádherných fotografií jsou Věra Marková, Tereza Huclová, Magda Straková, Alexandra Mlejnková, Jan Savický a Ellen Hammer. Grafiku a desigen připravil M. Novotný  a členové jeho týmu v grafickém atelieru Citadela Praha. Kalendář má velikost A3 a stojí 150,- Kč + poštovné.
Zároveň byla dokončena i další publikace – pokračování Z Národního hřebčína, v tomto případě označené římskou dvojkou.  Na více než 140 stránkách jsou shrnuty povětšinou články z Jezdectví za období od září 2005 do konce roku 2006. Knížka stojí 80,- Kč a poštovné. Zároveň si k tomu můžete doobjednat předchozí knížky: Jak hřebčín ožil za 60,- Kč a Z Národního hřebčína I za 70,- Kč.
Kalendář i knížky si můžete objednávat na adrese kladruby@nhkladruby.cz nebo na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (pí. Nováková).

Mezinárodní spřežení
V dubnu nás čeká mnoho akcí (viz www.nhkladruby.cz - soubor aktivity), ovšem nejdůležitější z nich budou opět mezinárodní závody spřežení CAI- A 1, 2, 4, 2P. Zájem jednotlivých evropských jezdeckých federací byl již od konce ledna značný a tak se nakonec necháme překvapit, zda se počet spřežení přiblíží sedmdesátce nebo ji dokonce překročí. Ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. 4. se pojedou drezurní úlohy, v sobotu 21. 4. náročný maraton a v neděli 22. 4. bude na všechny čekat do poslední chvíle napínavý parkur spřežení.
Ve čtvrtek 19. 4. se uskuteční vernisáž obrazů Jarmily Jiravové, která ve své tvorbě věnuje velkou pozornost i starokladrubským koním.
V sobotu 28. 4. se v Heřmanově Městci budou konat závody ve všestrannosti a v Kladrubech drezurní závody, obě akce budou začínat v 9.00 hodin.

Akce v květnu
Hned první víkend v květnu se část jezdců kladrubského hřebčína vydává na „Noc černých perel“ do Neustadt Dose, kde se v průběhu dvou večerů představí ve čtyřech číslech. Další část  odjíždí do nedalekých Semic na závody spřežení. Zároveň ve Slatiňanech probíhají 5. 5. skokové závody (Z – L) a následující den veřejný trénink. Příznivci fríských koní se mohou těšit na sobotu 12. 5. , kdy v Kladrubech proběhne fríský den.
Ve dnech 22. – 23. 5. se uskuteční zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců a následující den třídění koní v Kladrubech a další den ve Slatiňanech.
26. 5. budou jednak v Heřmanově Městci závody ve všestrannosti a ve stejný den drezurní závody v Kladrubech nad Labem. Neděle 27. 5. bude patřit Dni koní v obou hřebčínech, v Kladrubech bude doplněná o barokní ježdění a zajímavý odpolední program, ve Slatiňanech budete mít možnost projížděk kočáry.
Ve středu 30. května zavítá do Kladrub světoznámá fotografka Gabriele Boisell, která povede jednodenní fotografický kurz pro české zájemce. Cena kurzu činí 80 euro na den a přihlásit se můžete na adrese kladruby@nhkladruby.cz.

Nová návštěvní sezóna
S měsícem dubnem je spojeno i zahájení návštěvní sezóny v obou hřebčínech. Příznivci starokladrubských vraníků a běloušů mají příležitost každý den kromě pondělí navštívit hřebčíny a to v 11, ve 13, ve 14.30 a v 16 hodin. Minimální skupinka k prohlídce čítá alespoň 5 lidí, maximální by neměla přesáhnout padesátku. Hřebčíny jsou takto v provozu až do konce října.
Pro návštěvníky jsme rozšířili nabídku suvenýrů a také jezdeckých potřeb. K dispozici jsou i různé oblíbené turistické karty, známky či pohledy pro sběratele. Zájemci o jízdu na koni či kočárem jsou samozřejmě vítáni – přihlásit se můžete předem na telefonním čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (Kladruby – Z. Gajdušková) nebo 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting (Slatiňany – Ing. Neumannová).
V nové sezóně se na Vás opět velmi těšíme.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína (44)

Do Kladrub po dálnici
Významnou událostí konce roku 2006 bylo otevření úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Hradcem Králové. Nyní můžete z Prahy dojet po dálnici bez posledních 10 km až do Kladrub.
Pro osobní auta je výjezd již na 62. km (Chlumec nad Cidlinou, Týnec nad Labem), kde odbočíte na Týnec nad Labem. Po cca 300 m zabočíte doleva směrem na Pamětník (je tam 2x zúžený průjezd přes mostky pouze na šířku osobních aut), dále pokračujete na Štít, Újezd, Komárov, Kolesa a dojedete do Kladrub n. L.
Nákladní automobily mohou volit sice stejný sjezd, ale pak musí pokračovat dále na Týnec, přes Olešnici a Levín a mohou odbočit již například na Bíle Vchynice, Tetov, Kolesa, Kladruby (případně mohou jet přes Krakovany) nebo mohou vjet do Chlumce n.C. a u Penny marketu zabočit na Kladruby n.L. Dále lze také pokračovat po dálnici na další sjezd číslo 69 a přes Klamoš a Štít dojet rovněž do Kladrub.
Cesta z okraje Prahy – Černého mostu do Kladrub trvá nyní necelou hodinku. Označení hřebčína na dálnici je sice již delší dobu naplánováno, ale pro různá schvalování se hnědobílých tabulí a dalších směrovek dočkáme až v druhé polovině roku.

Povětří
Velký vítr ze čtvrtka 18. na 19. ledna se nevyhnul ani hřebčínům. Ve Slatiňanech si „pohrál“ s několika střechami a stromy, v Kladrubech i s elektrickým vedením. Na koleské křižovatce padla lípa do elektrických drátů tak nešťastně, že naklonila sousední transformátor. ČEZ ho pouze odpojily, neboť trafostanice patří hřebčínu, který se návazně musel postarat o poměrně složitou změnu ve využití transformátorů. K tomu vítr doslova sroloval střechu na starém vodojemu, porazil pod ním plot a řadu stromů v celém hřebčíně (naštěstí však situaci ulehčilo předchozí pokácení těch nejsušších či nejpoškozenějších stromů).
Pokud zůstaneme ještě u kladrubské krajiny, pak je třeba sdělit, že koncem roku NH započal díky výborné spolupráci s Agenturou ochrany přírody Pardubice s obnovou slepých ramen Labe na území parku Mošnice. Práci provádí firma Profistav Litomyšl a jde jí skvěle od ruky.

Humpolecké ocenění
Každoroční ocenění nejlepších jezdců spřežení a všestrannosti proběhlo již poněkolikáté v Humpolci. Kladrubský hřebčín se velmi těší z vítězství Petra Vozába, jako nejlepšíhojezdce čtyřspřeží v roce 2006 a z druhého místa Jiřího Nesvačila jun. v soutěžích dvojspřeží, který byl loni mj. i členem historicky nejúspěšnějšího českého týmu na zahraničních závodech – vítězného družstva na DAP v Saumuru.
Bronzový výkonnostní odznak ČJF získali za NH Vlastimil Zoul ze Slatiňan a MVDr. Pavel Jadrníček z Kladrub. Ocenění za celoživotní přínos soutěžím spřežení bylo uděleno dlouholetému reprezentantu NH v soutěžích čtyřspřeží Josefu Šebkovi, který byl mj. i členem reprezentačního družstva, které v roce 1978 obsadilo na MS čtvrté místo (třebaže původně bronzové). Josef Šebek zvítězil na MČR v roce 1982 v Humburkách, v roce 1979 obdržel stříbro a o dva roky později bronz. Je držitelem zlatého výkonnostní odznaku ČJF a bronzového FEI.

Nová hříbata
První únorový víkend se nesl v duchu rození prvních starokladrubských hříbat, narodila se hned tři. V sobotu 3. 2. večer porodila starokladrubská vranka 357 Elida (So VII) hřebečka po otci Sacramoso Favina XLIX. Tentýž den přišel na svět v Kladrubech hřebeček z matky 262 Reina (G XLVI) po otci Favory Rava XXI. Následující den klisna 247 Extracta (F XI) přivedla na svět v pořadí třetího letošního hřebečka po Generalissimus XLII.
V průběhu ledna a počátkem února byly vypracovány připařovací plány pro oba hřebčíny. Důraz je vždy kladen na praktické zkušenosti odborníků z chovu koní, odchovu a výcviku, hledí se samozřejmě na exteriér, velmi na mechaniku pohybu, výkonnost, temperament a charakterové vlastnosti rodičů. K tomu je třeba mít na zřeteli původ, procento starokladrubské krve, podíl starokladrubských genů (z hlediska GZ) a mnoho dalšího. V konečné fázi jsou plány překontrolovány na počítači ve Slatiňanech.

Sedlárna
Národní hřebčín v Kladrubech obnovil rozšířenou činnost sedlárny. V průběhu 90. let byla tak důležitá součást hřebčína privatizována. Řadu let pod NH nefungovala, pak když se občas někdo našel, v ní byly opravovány alespoň ohlávky. Od předloňského roku v ní pracuje paní Jenčková, která mj. trpělivě zaučuje sedlářskému řemeslu i kladrubské učně (takže si do života  odnesou mnohé praktické dovednosti) a šije potřebné základní výrobky pro oba hřebčíny.
Začátkem února se do sedlárny vrátili zkušení sedláři Martin Kocman a Milan Hubený, kteří dříve pracovali pod firmou Exnar. Takže zájemci o výrobu postrojů a dalšího běžného sedlového materiálu mají možnost si v NH výrobky objednat. Další velkou výhodou je, že oba pánové jsou specialisté na opravy ať postrojů či kožených součástí kočárů, tak široké škály sedlového materiálu. Dnes řada prodejců jezdeckých potřeb tyto skutečně hlavně prodává a nezbývá jím kapacita na opravy. Kdybyste potřebovali kvalitní opravu či nový výrobek od mistrů sedlářů, můžete se obrátit na NH přes ústřednu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting nebo operativněji na M. Kocmana na telefon 724 935 439 begin_of_the_skype_highlighting              724 935 439      end_of_the_skype_highlighting.

Lednové ohlédnutí
V lednu panoval v obou hřebčínech běžný pracovní provoz a několik menších akcí se konalo mimo hřebčín. K té první patřila přednáška o hřebčíně v německém Winsenu nedaleko Celle či Hannoveru. V zaplněném sále klubovny nechyběl ani Richard Hinrichs či Günther Stumpf. Největším překvapením však byla nečekaná účast české posluchačky, která se o akci dozvěděla z tamního tisku. Nebyl jí nikdo jiný, než již pětaosmdesátiletá dáma paní Jana Kotrbová (manželka akademického malíře Emila Kotrby), která v Německu právě dlela u dcery.
Další vydařenou akcí byla přednáška v čáslavském muzeu o Národním hřebčíně a rovněž účastníci 4. jezdeckého plesu v Kladrubech odcházeli domů spokojeni.

Akce v NH
Březen bude patřit několika soustředěním s Hankou Jeřábkovu, nyní zdokonalenou po stáži u barokního jezdce Richarda Hinrichse a u drezurní star Heike Kemmer. V rámci NH se první soustředění koná 3. a 4. března, další pro východočeskou oblast je 24. a 25. 3. a dále 14. a 15. 4. Přihlášky jsou pro soustředění NH jsou na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (pí. Nováková), na oblastní akci jsou termíny již obsazeny
Den po galavečeru na Žofíně, který bude doprovázet starokladrubské čtyřspřeží, se v NH uskuteční tradiční jarní seminář jezdců spřežení. Na 17. a 18. března je naplánováno soustřední s polským drezurním trenérem J. Pawlowiczem a přihlášky jsou přijímány přes oblast na telefonu 777 907 039 begin_of_the_skype_highlighting              777 907 039      end_of_the_skype_highlighting (Ing. Zvěřina).
K velmi očekávané akci patří rozhodně halové závody spřežení ve Slatiňanech. Tato akce se v loňské premiéře setkala s velmi kladnou odezvou, takže se příznivci spřežení mají na co těšit. Bližší informace získáte na slatiňanském telefonním čísle 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting či na webu www.nhkladruby.cz Zároveň se můžete na tomto čísle hlásit na veřejný halový skokový trénink, který proběhne rovněž ve slatiňanské hale a to 31. 3.
Poslední březnový víkend 31. 3. a 1. 4. se uskuteční soustřední s Petrem Vozábem pro pokročilejší jezdce spřežení. Přihlásit se můžete na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (pí. Nováková). 31.

A na závěr si necháme nejvýznamnější akci měsíce března – Národní hřebčín se v letošním roce opět zúčastní velkolepé Hop Top Show na Equitaně v Essenu. Uvidíte opět starokladrubská šestispřeží a další zápřeže. Koně NH se zúčastní zahajovacího i závěrečného ceremoniálu, v denních programech, v halovém poháru čtyřspřeží a především v hlavním večerním programu, kde se letos představí zřejmě i Honza Bláha. Přijeďte do Essenu fandit českým koním a jezdcům.

Lenka Gotthardová

 

 

Z Národního hřebčína - Equitana
.: Kladrubáci – velké hvězdy Equitany :.
 

Ve dnech 10. – 18. března se Národní hřebčín Kladruby n. L. zúčastnil světové výstavy koní v Essenu - Equitany, kterou navštívilo více než 200 tisíc lidí. Starokladrubským koním se dostalo velké cti být hlavními hvězdami této megaakce.

Vystupovali nejen v denním programu a ve slavnostním večerním hop top show, ale výstavu zahajovali a ukončovali s prominentními hosty výstavy, byli přizváni k představení čísla pro galavečer při zahajovací tiskové konferenci (a tudíž se jejich fotografie dostaly do mnoha německých i zahraničních deníků a časopisů), zúčastnili se halového poháru spřežení (z osmi čtyřspřeží byla polovina starokladrubská!), vezli významné hosty v rámci večera Hřebci 2007 a pravidelně denně byli představováni v chovatelských ukázkách.

Návštěvníci výstavy obklopovali stánek hřebčína – vyptávali se na koně, možnost návštěvy hřebčína, účasti na jeho akcích, na možnost nákupu koní… Mezi hosty stánku bylo mnoho příznivců a chovatelů těchto koní a ze známých osobností je možno jmenovat dceru Hanse- Dietricha Genschera, dále dlouholetého tajemníka německé FN Dr. H. Haringa, světovou hipoložku a terapeutku Lindu Telington-Jonnes či současnou evropskou hvězdu show Francouze Lorenza. Informační stánek nabízel mnoho suvenýrů a propagačních předmětů NH a zájem o knihy, pohledy, porcelán či trička se znakem NH byl veliký a většinu překvapil i nový kalendář již na rok 2008.

Národní hřebčín vzorně reprezentovali především Petr Vozáb a Jiří Nesvačil jun. Petr Vozáb vystupoval v hlavním večerním programu ve společnosti Švýcara Daniela Würglera a Rakušana Josefa Leibetsedera. Představili se se třemi šestispřežími starokladrubských běloušů v pas de troi a v „horkých kolech“ se závěrečným ohňostrojem. Diváci byli tak nadšeni, že to chvílemi vyhlíželo, že snad spadnou tribuny s 6 tisícovkami přihlížejících. V denních programech jezdil Petr Vozáb a Jiří Nesvačil jun. se dvěmi čtyřkami NH – zvukaři naše spřežení výborně doprovázeli vhodnou hudbou a světelnými efekty, komentátoři nešetřili chválou na kladrubské koně i jezdce a představovali je se všemi mistrovskými tituly. Při prestižním večeru s názvem Hřebci 2007 si organizátoři vybrali z přítomné tisícovky koní opět starokladrubáky do slavnostní galazápřeže a jejich vjezd uvedli slovy – naši přátelé z Národního hřebčína Kladruby nad Labem…

Výstavu shlédlo i mnoho návštěvníků z Čech a mnozí se u kladrubského expozice vyznali z velké radosti a hrdosti, jak kladrubští koně a jezdci reprezentovali Českou republiku. Mnozí si to obrečeli slzami štěstí a dojetí.

Výstava Equitana v Essenu se náramně vydařila, o čemž svědčil nejen přímý zájem o Kladruby na akci samotné, ale i pozvánky na další významné akce do Francie, Itálie, Rakouska a Německa. Takový zájem Národní hřebčín ještě nezažil.

PS. Další velké a milé překvapení čekalo v mailové hřebčínské poště – na mezinárodní závody spřežení, které bude NH pořádat v dubnu (19. – 22. 4.) se jenom za německou jezdeckou federaci přihlásilo téměř 30 jezdců spřežení!!!

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (42)
.: 2007 :.
 

Přemostění do budoucnosti
V novoročních zprávách se podíváme na NH trošku jinak. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je úžasným místem s bohatou historií. Aby i jeho budoucnost mohla být dlouhá a bohatá, je třeba se v současné době věnovat jeho rozvoji. Abychom mohli lépe vysvětlit tyto potřeby hřebčína, bude užitečné ohlédnout se nejprve do minulosti.

Je jedinečný
Národní hřebčín je jedinečný v mnoha směrech – z hlediska historického, chovatelského či krajinářského, je výjimečný i z hlediska architektonického či společenského. Hřebčíny v Kladrubech i ve Slatiňanech mají své genia locci a jsou všeobecně vnímány jako součást české kultury, což je dalším důvodem jejich zachování v rukou státu. Kladrubský hřebčín patří k nejstarším kontinuálně existujícím hřebčínům na světě – v podstatě by si ještě mohl přidat několik desetiletí zpátky, kdyby historici probádali a uznali i chov koní za éry šlechtické rodiny Pernštejnů (v roce 1491 zakoupili pardubické panství, k němuž dokoupili kladrubskou oborou) či ještě dřívějších kladrubských zemanů.

Kladruby a Lipice
Málokterý hřebčín na světě se může pyšnit tím, že přežil několik staletí, že chová své původní plemeno (třebaže na podkladě starošpanělské a staroitalské krve), které navíc nese jeho jméno – tam lze počítat snad jen Lipici, neboť starobylý švýcarský hřebčín Eisiedeln, chová ve svých klášterních zdech běžného teplokrevníka, obdivuhodný hřebčín Trakény byl zlikvidován v závěru 2. sv. války, dánský Frederiksborg již také nechová své frederiksborské koně. Většina ostatních plemen koní nese názvy po zemích či oblastech svého vzniku a chovu nebo po svých objevitelích či zakladatelích.
Od roku 1579 do roku 1918 patřil kladrubský hřebčín panovnickému rodu Habsburků, přičemž vnik Československé republiky stál „monarchistické“ starokladrubské koně téměř život, nemluvě o tom, že únorový převrat v roce 1948 stál posléze životy téměř všech koní (viz nejen statistické ročenky).

Zázrační koně
Z hlediska chovu starokladrubských koní je možno považovat téměř za zázrak, že tito koně přežili více než 4 století různých problémů – válečných, hospodářských, finančních, politických apod. Že je nezahubily povodně ani požáry ani jiné neočekávané události.
Starokladrubský kůň přežil i období socialismu.
V hierarchickém pořadí významnosti u státního plemenářského podniku stál sice v pozadí, ale žil. Tou dobou se budovaly hlavně stáje pro ostatní hospodářská zvířata. Stáje pro koně, jejich vybavení či potřebné zázemí žilo z podstaty. Zamýšlená modernizace či výstavba nových objektů  (haly, závodiště, ubytovny…) se nevybudovala, což je znát i dnes. Když socialismus skončil, byl celý velký SPP „rozparcelován“ a z poměrně samostatného finančně soběstačného celku zbyly stáje s koňmi, nezbytně nutné historické pozemky (louky, pastviny, minimálně ornice, posléze část lesních pozemků). A nic nového se nepostavilo.

Soběstačnost
Už od dob Marie Terezie se vytvářely statky, které musely mít patřičnou výměru a náplň, aby byly soběstačné. Zámek nemohl existovat bez hospodářství, bez dvorů či později bez manufaktur a továren.
Obdobné je to i v dnešní společnosti. Pokud má někdo stáje, povětšinou je živí z peněz získaných jinou výrobou. Nebo provozuje agroturistiku, kdy kromě chovu a následného prodeje koní, nabízí i jízdu na koních, možnost stravování, ubytování a vymýšlí k tomu mnohé další užitečné služby. Nebo má stáje jen tak velké, aby je uživil z vlastního platu a případného pronájmu boxů cizím majitelům koní nebo – těch způsobů je poměrně hodně…
Národní hřebčín má stanovenou pevnou rozlohu, patří mu příslušné objekty,  má určitý počet koní a provádí činnosti, které souvisejí s chovem koní a se zabezpečením krmivové základny a s provozem hřebčína. Chybí mu však ty výroby, které ho dříve živily – to znamená provoz živočišné výroby, jatka či rozlehlá rostlinná výroba. Zemědělská výroba se v průběhu dvou desetiletí velmi změnila. A tak současný trend už nepovede k návratu k zemědělské velkovýrobě. Je třeba hledat jiné oblasti.

Nové cesty
V této fázi se ocitlo v posledních deseti až dvaceti letech mnoho velkých hřebčínů a hřebčinců v ČR i ve světě. Mnohá chovatelská centra zanikla. Pokud chtějí existovat, musejí nabídnout něco více, než jen vlastní chov. Celoevropským trendem je využít velké chovatelské ústavy k jezdeckému výcviku (koní, lidí), ke všeobecnému a specializovanému jezdeckému vzdělávání, k turistickému provozu a s tím souvisejícími službami.
Jelikož je Národní hřebčín národním, předpokládá se, že bude využit širokým spektrem návštěvníků – od specialistů přes příznivce koní až po širokou veřejnost. Aby mohl být takto využit, potřebuje dobře vyhlížet. A o to se musíme snažit. Ač se vlastní činnost hřebčína velmi rozšířila a nabízí mnoho chovatelských, vzdělávacích a agroturistických služeb, nelze z toho rozvoj hřebčína pokrýt.
Kromě základního chovu starokladrubských koní a poskytovaných služeb, musí hřebčín zaměřovat svou činnost na tři velké okruhy – na opravu stávajících budov a objektů, na revitalizaci krajiny a péči o zeleň a na budování nových staveb a objektů.
Od NH se očekává, že poskytne kvalitní zázemí pro koně, chovatele, jezdce, příznivce agroturistiky a cestovního ruchu, pro významné návštěvy z ČR i ze zahraničí. Aby mohl takto sloužit, je třeba vypracovat mnohé studie, které představí nové možnosti rozvoje hřebčína.  
Jen pro malou ilustraci si můžeme sdělit, že v Kladrubech má hřebčín okolo 80 budov, pod  Slatiňany patří kolem 40 budov. Kdybychom každou budovu opravovali pouze 1 rok, máme na 120 let o program postaráno. Zatím opravujeme již šestým rokem Císařský hostinec a přepokládané ukončení oprav (z hlediska statutu národní kulturní památky a nedostatku peněz) je naplánováno na rok 2009…

Společné zájmy
Řada studií a projektů již byla v posledních letech díky spolupráci MZe a Pardubického kraje zpracována, mnohé se daří pozvolna realizovat. Jestliže má být NH opravdu vzorovým místem, pak je třeba spolupráci ministerstva zemědělství, které se zatím nejvýznamněji stará o hřebčín, výrazně podpořit i z ostatních ministerstev. Pardubický kraj vnímá hřebčín jako důležitou součást regionu a snaží se podpořit nové projekty, ovšem z oblastního finančního pohledu je hřebčín pro kraj příliš velkým objektem.
Každopádně, když se síly všech těchto institucí spojí a přidají se k nim ještě některé další, má hřebčín šanci být v novém kabátě důstojným místem hodným označení „Národní“. A ještě navíc být obdivovanou národní kulturní památkou, která v budoucnu aspiruje na zapsání do seznamu památek UNESCO.

Lenka Gotthardová

 

Z Národního hřebčína (41)
.: Podzim v NH ve znamení slunce a Hubertů :.
 

Nejdříve zkoušky
Z chovatelského hlediska jsou pro starokladrubské koně velmi významné zkoušky výkonnosti. Ty se v letošním roce opět konaly jednak na jaře  - koncem května pro hřebce, tak na podzim pro klisny.
Ve Slatiňanech se zkoušek výkonnosti ve dnech 25. a 26. 9. zúčastnilo 10 klisen, z toho 4 ze soukromého chovu. Vítězkou se stala privátní klisna Famona – 35 po Gss Santalina XXXVIII z Famara – 16 s výsledkem 7,70 bodů v majetku J. Přílučníka z Litomyšle.
V Kladrubech se zkoušky uskutečnily 4. a 5. 10. Celkem se jich zúčastnilo 15 klisen, z nichž 3 byly v soukromém držení. Zvítězila hřebčínská klisna Robinia – 13 po F Rava XXI z Reina po G XLVI s bodovým hodnocením 8,17. V obou hřebčínech proběhlo zároveň podzimní třídění koní a v Kladrubech  ještě 6. 10. předvýběry mladých starokladrubských hřebců.

Nová Telib i fríský svod
V závěru září se jezdci spřežení ze Slatiňan a z Kladrub zúčastnili velmi úspěšného Dne koní v Nové Telibi u Mladé Boleslavi. Ing. Ladislav Vyrtych se svým týmem „Telibanů“ připravil akci v novém a ještě atraktivnějším prostředí, takže poslední letošní klání spřežení vidělo za krásného počasí více než 2 tisíce spokojených návštěvníků.
Ve stejný den 30. 9. probíhal v Kladrubech n. L. svod fríských koní za účasti inspektorů a komisařů z Holandska. Zároveň přijeli i profesionální „předvádějící“, takže kdo měl zájem, mohl si za určitý poplatek nechat koně předvést. Akce byla zahájena příjezdem starokladrubského čtyřspřeží, vedeného Petrem Vozábem. Práce paní Hany Herčíkové byla hned na začátku odměněna předáním oficiální vlajky fríského chovatelského svazu. Účastníci svodu se mohli v průběhu dne individuálně či organizovaně zúčastnit prohlídek hřebčína.

Klaus Philipp v Kladrubech
Další týden se již konala Velká pardubická, což pro Národní hřebčín obnáší nejen účast se dvěma starokladrubskými šestkami, ale i zvýšenou návštěvní aktivitu. Kromě mnoha návštěvníků ze zahraničí (Německo, Velká Británie, Irsko, Francie, Rumunsko, Polsko, Itálie), přišlo do NH i mnoho návštěvníků z ČR, kteří se cestou do Pardubic či zpět zastavili v Kladrubech a Slatiňanech.
Premiérově navštívil Českou republiku dlouhodobě nejuznávanější německý malíř koní Klaus Philipp. Je velkým obdivovatelem koní a speciálně rád maluje koně dostihové a dostihové prostředí. Národní hřebčín i Velká pardubická se mu náramně líbily, takže určitě to nebyla jeho první a poslední návštěva v českém koňařském regionu.

Portugalsko
Hned následující den po VP se v portugalském hřebčíně Alter Real konala další konference ředitelů evropských státních hřebčínů a hřebčinců. Zúčastnili se jí zástupci z německých a francouzských hřebčínů, z Rumunska a Bulharska, Rakouska (Piber), Slovenska (Topolčianky), Švýcarska (Avanches), ČR (Kladruby) a Portugalska.
Návštěva chovatelského místa vzdáleného cca 200 km východně od Lisabonu byla velkým příkladem využití evropských dotačních fondů. V tomto případě však dotace nešly přímo na koně, ale na rozvoj regionu. V hřebčíně se stavěly nové stáje tak velkoryse, že spíše než místo pro ustájení,  připomínaly chrámové prostory (včetně sloupoví a klenby). Problém v jižních zemích však ve většině případů není ani tak budování, jako spíše v udržování pořádku.
Akce se opět zúčastnila vynikající fotografka Gabriele Boiselle, která plánuje v příštím roce uspořádat fotografický seminář v Národním hřebčíně. Bližší informace včas uvedeme.

Huberty v Kladrubech
Od 10. 10. nastalo v Kladrubech období Hubertů. Ten první byl školní, druhý hřebčínský a třetí pro přátele hřebčína. Tímto se omlouváme, že jsme ani neposílali přihlášky na Huberty, ale všechny byly tak rychle naplněné, že už nebylo místo. Každopádně všechny se velmi vydařily, pokaždé panovalo pěkné počasí a dobrá atmosféra, koně a jezdce čekaly příjemné skoky i terén (díky suchu ovšem dosti prašný) a závěrečná výtečná svíčková s následným společenským večerem byly pěkným zakončením jezdecké sezóny.
Většina účastníků Hubertových jízd si zaslouží poděkování za vzorné chování a vedení koní, rovněž mástři – Ing. Milan Vítek, Petr Vozáb, Jaroslav Kalous a Hanka Jeřábková zvládli své loty vést velmi dobře. Také diváci na kočárech měli dostatečnou příležitost vidět většinu skokových úseků. A krásná polabská krajina nenechala nikoho na pochybách, že při zvýšené péči o ni, je zážitek z těchto podzimních akcí vplutím do časů jako z předminulého století.

Koně v TV
V letošním roce se o starokladrubských koních psalo opět v mnoha odborných periodikách, v novinách i společenských časopisech. Také zahraniční časopisy, včetně St. Georgu, přiblížily život v kladrubském a slatiňanském hřebčíně. S podzimem vzrostl zájem o ukázky pushballu, a tak žáci SOUz na starokladrubských klisnách několikrát hráli pushball pro TV či pro fotografy ČTK. Velké díky patří mnoha českým fotografům např. Tomáši Holcbechrovi, Renatě Kolářové, Magdaléně Strakové, Janě Velechovské, Terezce Huclové, Věře Markové a mnoha dalším, kteří šíří slávu starokladrubských koní. Rovněž NH těší zájem redaktorů.
Velkým přínosem pro propagaci hřebčína bylo jistě využití jeho prostorů a koní pro fotografování jezdecké výstroje a oblečení pro jeden z největších německých zásilkových obchodů Krämer. Jejich katalog vychází ve statisícových nákladech. Majitel firmy Frank Schmeckenbecher hned v úvodníku děkuje kladrubskému hřebčínu a zároveň dal možnost uvedení informací o NH na dalších stránkách katalogu. Tak se o Národním hřebčínu dozví opravdu široká jezdecká veřejnost v zahraničí.

Běžná práce
Kromě těchto záležitostí se v obou hřebčínech musíme věnovat běžnému provozu. Celkem se staráme o téměř 600 koní a obhospodařujeme 1550 ha (z toho 350 ha ve Slatiňanech). V obou hřebčínech se letos narodilo 97 hříbat, z toho 47 starokl. běloušů, 42 starokl. vraníků a 7 českých teplokrevníků a 1 chladnokrevné hříbě (později využijeme pro práci v lese).
Celkem jsme pro koně vyprodukovali 160 vagónů sena (tj. 16 000 q), 170 vagónů slámy a 70 vagónů senáže. Ve Slatiňanech ještě 14,5 vagónů ovsa a 6 ječmene, Kladruby díky malé výměře orné půdy a jejímu pronájmu obiloviny nakupují.
V průběhu letošního roku bylo pokračováno v opravách Císařského hostince a i nadále práce uvnitř této budovy pokračují. NH nechal opravit domek v prostoru mezi zámkem a administrativní budovou. Slouží jako sociální zařízení. Také jeho okolí doznalo výraznějších úprav včetně zvládnutí první etapy obnovy kanalizace. V závěru roku bude připravena koncepce rozvoje Národního hřebčína z pohledu krátkodobého i dlouhodobého. O tom si více řekneme v příštím čísle.

Pěkné Vánoce
Rok utekl jako voda a před námi je opět vánoční čas. Za zaměstnance NH i za sebe bych ráda poděkovala všem chovatelům a jezdcům starokladrubských koní, návštěvníkům hřebčína i   příznivcům koní za dobrou spolupráci, pozitivní vztahy a stále velký zájem o život hřebčína.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (40)
.: Top kladrubáci ve světových pohárech :.
 

Od Lysé po Donaueschingen
Měsíc září je vždy až po okraj naplněn chovatelskými a jezdeckými akcemi, že kromě aktérů i diváci řeší problém, kam se vydat dříve. Víkend 15. – 17.  9. byl toho malým příkladem. Probíhala tradiční výstava Kůň v Lysé nad Labem, kde se NH prezentoval se čtyřspřežím starokladrubských běloušů a vraníků zapřažených do domina, které vedl Vlastimil Zoul. V pátek navštívila NH malá skupina filmařů, kteří natáčeli film o řece Labi a chtěli tam mít i kladrubský hřebčín. V ten den měl v Kladrubech svatbu také ing. Jiří Machek.
V sobotu 16. 9. probíhaly v Hradci Králové dožínky, které organizuje Chovservis, a kde se diváci mohli těšit na bílou kladrubskou čtyřku vedenou Jiřím Nesvačilem jun. a klasickou drezúrní ukázku Hanky Jeřábkové. Ve stejnou dobu závodil Petr Vozáb v Donaueschingenu a svým 17. umístěním si ještě připsal bod do celoročního poháru Top driver awards. V neděli odjela na jednodenní filmování historického filmu vraná šestka.

Běžný týden
Následující dny se nesly v duchu návštěvy německé žurnalistky Karin Drewers, která kromě profesního zájmu o hřebčín, projevila velký zájem o letní vyrážku a dovezla speciální deku. Tu jsme dali na valacha Adonu, kterému se v tomto speciálním „oblečení“ zřetelně ulevilo.
Ve středu 20. 9. se v Hřebčíně Equus Kinsky v Hradištku u Sadské konaly zkoušky výkonnosti pro koně Kinské. Zkoušky úspěšně absolvoval tříletý kladrubský isabel Sinuhet - K (534 Sirius – 180 Mykonos) s Hankou Jeřábkovou v sedle. Tentýž den NH navštívili chovatelé Shagya-arabů ze Švýcarska a dále potom pokračovali přes Slatiňany až do Bábolny. To již ale ve čtvrtek v hřebčíně zasedalo na sto matrikářek Pardubického kraje a těšily nejen z nových pracovních informací, ale z i návštěvy kladrubských stájí.

Závody v H. Městci
Týden se nachýlil k závěru a jezdci spřežení se sešli na premiérových jednodenních závodech spřežení v Heřmanově Městci. Soutěž čtyřspřeží byla věnována vzpomínce na Jiřího Škodného. Krásný areál bažantnice byl pod vedením Františka Slavíka a jeho spolupracovníků upraven pro soutěže spřežení i všestrannosti. Nově se tedy v soutěžích spřežení startovalo dopoledne v drezurních úlohách a parkuru a odpoledne v maratonu. Pro ten dokončil Fr. Sklavík i speciální překážku – hrad. Koně i jezdci vše bez problémů zvládli a tak se z vítězství pony jezdců mohl radovat J. Votoupal, v jedničkách MVDr. Pavel Jadrníček, v párech Jiří Nesvačil jun. a ve čtyřkách Petr Vozáb, kromě pony soutěží se vše podařilo vyhrát zástupcům Národního hřebčína.
Na pěkné soutěžení se přijel podívat i bývalý kancléř Karel Schwarzenberg v doprovodu senátora Dr. Petra Pitharta.

28. září
Tento den je věnován památce nejvýznamnějšího českého světce – sv. Václava. Již po několik let organizuje Královéhradecké biskupství, Hřebčín Equus Kinsky a Město Hradec Králové Svatováclavské slavnosti na Velkém náměstí. Za přítomnosti biskupa královehradeckého Dominika Duky a primátora města Ing. Otakara Divíška se uskutečnilo i žehnání koním a jezdcům. Akce se zúčastnila i dvě starokladrubská čtyřspřeží vedená Jiřím Nesvačilem jun. a Vlastimilem Zoulem. V programu vystoupili starokladrubští koně několikrát  - slavnostní odpoledne zahajovali, měli samostatná vystoupení a zúčastnili se i závěrečného požehnání. Program byl složen z pěkných čísel Hřebčína Equus Kinsky a Národního hřebčína, České barokní společnosti, Selské jízdy, Dr. Pavla Doubka a miniponíčků p. Sádla. 
Národní hřebčín má k této akci velmi blízko, neboť kladrubský kostel je zasvěcen právě Svatému Václavu.

Top kladrubští koně
Mezi jezdci spřežení je velmi sledovaným přehledem tzv. FEI Top driver awards – Pohár jezdců spřežení pro příslušný rok a příslušnou kategorii. Do pohárů je zařazeno 15 závodů jednospřeží,  16 závodů dvojspřeží a 22 závodů čtyřspřeží. Podle pevně stanovených pravidel jsou jezdcům na předních pozicích přidělovány body a stanovováno průběžné pořadí. Letos již byly všechny tři poháry uzavřeny. Do Poháru jsou započítávány nejvýznamnější světové závody spřežení včetně CAI-A Kladruby a Nebanice.
Kladrubští jezdci dvojspřeží a čtyřspřeží jsou ve svých kategoriích nejlepšími českými jezdci v těchto Pohárech, kde je hodnoceno kolem sto až sto dvaceti jezdců v každé kategorii. Petr Vozáb se dostal mezi první světovou dvacítku – obsadil 18. místo s 41 bodem. Ve čtyřkách zvítězil Ysbrand Chardon (NED) se 75 body.
V párech byl nejúspěšnějším jezdcem Francouz Francois Dutilloy se 67 body a Jiří Nesvačil jun. se svými starty a umístěními v Kladrubech, v Jarantowě a ve Warce vypracoval na vynikající 8. světovou pozici.
Pro úplnost si uvedeme ještě jedničky, kde zvítězil Belgičan André Herman se 62 body a nejlepším českým jezdcem na 5. místě byl Jan Exnar se 44 body.  Pro starokladrubské koně je to všeobecně velmi dobrý výsledek, protože v těchto pohárech obsadili kladrubáci nejlepší české pozice.  Další informace o pohárech můžete získat na www.horsesport.org.
A ještě doplňujeme adresu pro základní informace možnosti účasti na konferenci o koních, která se koná 16. 11. v Brně a 17. 11. v Kladrubech: jiskrova@mendelu.cz.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (39)
.: Pestrý podzim v Kladrubech :.
 

Warka
V příštím roce se koncem srpna v polské Warce nedaleko Waršavy uskuteční Mistrovství světa v soutěžích dvojspřeží. Letos od 17. do 20. srpna se tam konaly mezinárodní závody pro jedno- a dvojspřeží, kterých ze zúčastnili i někteří čeští jezdci, aby „prozkoumali“ tamní terén a podmínky. Za Národní hřebčín se závodů zúčastnil Jiří Nesvačil jun. a v konkurenci 28 jezdců ze sedmi zemí se celkově umístil na nadějném 7 místě.

Stromolezci v Mošnici
Za poměrně pěkného počasí se 26. 8. v Národním hřebčín v anglickém parku Mošnice uskutečnilo Mistrovství ČR ve stromolezení. Tito specialisté na ošetřování stromů objevili Kladruby a Mošnici díky postupné realizaci úprav a obnovy hřebčínského areálu. Zalíbilo se jim zde natolik, že toto místo zvolili k celorepublikovému klání.
Mladá a zajímavá ochranářsko-zahradnická disciplína přilákala zasvěcené diváky i některé kladrubské obyvatele. Po optimistické a humorné instruktáži, následovalo soutěžení jednotlivců i družstev. Soutěžící plnili různé úkoly – kdo nejrychleji vyšplhá na příslušný strom a nahoře zatroubí na trubku, kdo se trefí polínkem do vytčeného cíle, kdo se dlouhou pilkou dotkne zvonku, kdo se umí pomocí lana nejlépe pohybovat po tenkých větvích, aniž by je příliš zatížil (na to měli speciální „zátěžometr“), kdo zahrání zraněného kolegu a slaní ho se stromu… Bylo to pěkné a poučné.

Bolehošť, Pardubice
Mezitím, co Petr Vozáb závodil se čtyřspřežím Cáchách a Jiří Nesvačil jun. se světové akce zúčastnil v roli spolujezdce svého otce, se někteří zástupci NH zúčastnili závodů spřežení v Lipinách- Bolehošti. V soutěži jednospřeží zvítězil Dr. Pavel Jadrníček a ve dvojspřežích se Roman Vyskočil umístil na 6. místě (v rámci mistrovství regionu na 2. místě).
O týden později se konala výstava Koně v akci v Pardubicích. NH se zúčastnil výstavy s osmi starokladrubskými bělkami, které jezdili žáci SOUz Kladruby, dále se čtyřspřežím (a pro překážkovou jízdu s dvojspřežími) běloušů. Parkur dvojspřeží vyhrál Roman Vyskočil. Děvčata z Heřmanova Městce představila na vranících pas de deux v duchu barokního ježdění.

MČR v orbě
Na pátek 8. září bylo v Kladrubech n. L. naplánováno Mistrovství České republiky v orbě. Akci v Národním hřebčíně spoluorganizovala Společnost pro orbu ČR, Ministerstvo zemědělství, Agros Kojice, týdeník Zemědělec a SOUz Chvaletice společně s NH a SOUz Kladruby n.L. Hřebčín a škola mj. připravily i jezdecké vystoupení v programu před vyhlášením výsledků.
Impulsem k realizaci MČR byla dlouhodobě velmi úspěšná účast Václava Milíka z Agrosu Kojice na MČR i MS. Letos se situace opakovala a V. Milík se již poněkolikáté stal mistrem ČR v orbě s jednostranným dvouradličným pluhem. Soutěžilo se ještě v kategorii otočný dvouradličný pluh (vítěz Aleš Malý) a otočný čtyřradličný pluh (vítěz Jakub Gergel).
Konaře bude určitě zajímat, že soutěžili v orbě také koně – vítězem v orbě klasickým pluhem se stal Miloslav Čmejla, v orbě s otočným pluhem zvítězil ing. Jiří Daněk, který byl zároveň celkovým vítězem. Všichni závodníci orali s chladnokrevnými koňmi (N, SN, ČMB), jen Tomáš Wimmer, bydlící nedaleko Slatiňan, soutěžil s párem starokladrubských vraníků.
Významnou celonárodní akci, kterou někteří z téměř šesti tisícovek návštěvníků nazvali dokonce „Malou Živitelkou“, premiérově zahájila nová ministryně zemědělství MVDr. Milena Vicenová.

Richard Hinrichs opět Kladrubech
Říjen bude v NH naplněn Hubertovými jízdami a předpokládáme, že i počátek listopadu bude na jiných místech patřit této podzimní jezdecké slavnosti. Proto jsme za vhodný termín k dalšímu kurzu s předním německým jezdcem a trenérem barokního ježdění naplánovali na pátek 3. 11. (tak, aby případní zájemci o  Huberty nebyli kráceni ani o jednu akci).
Kurz se uskuteční od 9.00 hodin a bude dle osvědčené metody rozdělen na dopolední a odpolední část s následným hodnocením celodenního výkonu. O překlad z němčiny by se měly podělit Renata Malá a Eva Ritschel. Přihlásit se můžete na adrese chovkoni@nhkladruby.cz a to buď jako jezdec s koněm nebo jako divák.
A ještě doplňujeme adresu pro základní informace možnosti účasti na konferenci o koních16. a 17. 11. v Brně a v Kladrubech: jiskrova@mendelu.cz.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (38)

Letošní první prázdninový měsíc nám všem připravil tropická vedra, přesto započatá sezóna  běžela dál svým zrychleným tempem. Po jezdeckých dnech se NH více orientoval na účast na akcích, ale řadu jich ještě sám připravil.

Skokové závody Slatiňany
Ve stejný termín, kdy probíhaly mezinárodní závody spřežení v Nebanicích (a Petr Vozáb byl nejúspěšnějším českým závodníkem čtyřspřeží) a v polském Jarantowě (Jiří Nesvačil jun. se stal vicemistrem Polska), se v hřebčíně Slatiňany konaly skokové závody.
Sobota 15. 7. patřila soutěžím na stupni ZL až S a v neděli probíhal veřejný trénink na úrovni ZM – ZL. V sobotní soutěži stupně ZL zvítězil jezdec Otto Vinzens s Lenou, v „elku“ vyhrál Jiří Boušek s Mistrálem a hlavní soutěž stupně S se stala záležitostí Lukáše Sojky s Jessy.

Veterináři
Zdravotní stránce chovu starokladrubských koní je věnována patřičná pozornost. Kromě běžné léčby je na programu stálé sledování příčin tzv. letní vyrážky. Ve výzkumech i nadále pokračuje Prof. MVDr. Petr Hořín, DrSc. z brněnské VFU. V polovině července přijel s MVDr. Markétou Sedlinskou a vybraným koním byla odebrána krev a zaslána v rámci univerzitní výzkumného úkolu do Zürichu.
Přibližně ve stejnou dobu navštívil NH veterinární lékař Christian Torp z Německa, který se věnuje alternativní veterinární medicíně a akupresuře a bez nároku na odměnu se pokusil přispět k léčbě letní vyrážky. Sledování jeho metody práce (zdokonalené v Jižní Americe) se rovnalo přihlížení drobným zázrakům (odblokování koní). Několik dní se koně opravdu tolik nedrbali, a tak by bylo asi jediným možným řešením, jak by se mohla situace zlepšit, dlouhodobé působení Dr. Torpa.

Jezdecké kurzy
V průběhu měsíce července probíhaly v Národním hřebčíně týdenní jezdecké kurzy. Velký zájem o účast na těchto soustředěních nás všechny velmi potěšil a dle sdělení „kurzistů“, byla radost i na druhé straně, takže si občas někdo pobyt i prodloužil, či se hlásil již na příští rok.
Po těchto kurzech následoval tradiční týden s hiporehabilitací členů skupiny Roska. Nejvíce nás potěšila taková sdělení účastníků, že se v Kladrubech cítí jako doma.

Pan Genscher
Zda-li jako doma nevíme, ale určitě dobře se v Kladrubech cítil Hans-Dietrich Genscher. Jeden z nejvýznamnějších světových politiků 60. – 90. let minulého století zavítal se svou rodinou na poklidnou návštěvu kladrubského hřebčína. Jako cíl návštěvy mu toto místo vybrala německá ambasáda, která loni na podzim hřebčín navštívila, včetně právě nově jmenovaného velvyslance. 
H. D. Genscher strávil v hřebčíně několik hodin, tedy rozhodně o mnoho více, než mu kdysi čas dovoloval na důležitá jednání. A nejpříjemnější bylo, že se i přes svou skutečnou světovou proslulost choval, stejně jako všichni členové jeho rodiny, tedy velmi skromně a přirozeně.

Mistrovství
Cestou na Mistrovství České republiky v soutěžích spřežení se Petr Vozáb zastavil na Jezdeckém a dostihovém dnu v Albertovci. Stihl nejen předvést reprezentační čtyřku, ale na vypůjčeném koni vyhrál i dostih osobností – vítězů Velké pardubické.
Na MČR v Šinkvicích získal P. Vozáb stříbrnou medaili ve čtyřspřeží (celkem má 8x zlato a 2x stříbro z MČR). Jiří Nesvačil obhájil loňské zlato (celkem 3 zlaté, 1 stříbrná a 1 bronzová). 

Fríští a Kinští v Kladrubech
V pátek 4. srpna navštívili kladrubský hřebčín zástupci Světové organizace chovatelů fríských koní – World friesian horse organisation – v čele s Drs. D. Willemsmem. Tento den však v Kladrubech probíhalo jednání o sjednocení českých chovatelů fríských koní a možném jednotném zastupování ve fríské plemenné knize v Nizozemí.
V dalším týdnu 9. 8. se v hřebčíně uskutečnilo jednání předsednictva Svazu chovatelů koní Kinských a zástupců Rady PK koní Kinských. Jednání se týkala náplní a konání výkonnostních zkoušek a také návrhů na konstruktivní jednání s některými nekonstruktivními chovateli KK.
Ve čtvrtek 10. 8. zavítal do NH ředitel pardubického zámku Dr. P. Šebek s dalším ročníkem výtvarníků a malířů (mezi kterými tentokrát nechyběl např. Dalibor Říhánek), kteří se po celý týden nechávají ke své tvorbě inspirovat nejen pardubickou krajinou, ale i kladrubským hřebčínem.

Stromy v Kladrubech
Stále aktuální je možnost podpořit výsadbu stromů v Kladrubech. V průběhu letošního podzimu a jara příštího roku bude probíhat první etapa obnovy téměř čtyři kilometry dlouhé Selmické aleje. Její stav je již mnoho let velmi neutěšený a tak v průběhu posledních tří let došlo k mnoha jednáním, která vyústila v možnost její obnovy. Finanční příspěvek Státního fondu ŽP však může krýt pouze 40 % nákladů a tak nezbývá, než na dalších 60 % shánět finanční prostředky.
 „Svůj“ strom s cedulkou uvádějící jméno podporovatele s případným názvem bydliště a roku vysazení může mít každý z nás. Je to velmi konkrétní a užitečná podpora, neboť v aleji je třeba vysázet stovky stromů. Bližší informace Vám ráda poskytne Ing. R. Breznická na adrese: breznicka@nhkladruby.cz.

Memoriál Jiřího Škodného
Počátkem září se NH aktivně účastní výstav v Pardubicích a v Lysé nad Labem. Zářijové závody v Heřmanově Městci se konají v pátek a v sobotu 22. a 23. 9. V pátek se uskuteční Skokové derby Heřmanova Městce na úrovni Z – S, sobota bude věnována zápřežím. Premiérově se závody spřežení pro jedničky až čtyřky a pro dvojspřeží pony uskuteční v jednom dni. Tímto způsobem již byl letos v Kladrubech uskutečněn veřejný trénink a tak uvidíme, jak se tento způsob osvědčí přímo na závodech. Soutěž čtyřspřeží bude věnována vzpomínce na předčasně zemřelého J. Škodného a pojede se tedy jako Memoriál Jiřího Škodného. Rozpisy a přihlášky na závody získáte buď z webových stránek (aktivity) NH www.nhkladruby.cz nebo na e-mailové adrese: slatinany@nhkladruby.cz
Závěr září a počátek října bude patřit výkonnostním zkouškám klisen: 25. a 26. 9. se uskuteční ve Slatiňanech a 4. a 5. 10. v Kladrubech. Následný den po zkouškách bude věnován podzimnímu třídění koní.
Zájemci o účast na Hubertu  NH v Kladrubech mají v podstatě nejvyšší čas se přihlásit, neboť se již mnoho jezdců hlásilo v průběhu roku. Letošní Hubertova jízda se  koná v sobotu 21. 10., přihlášky naleznete jednak na webových stránkách NH nebo se můžete hlásit přes chovkoni@nhkladruby.cz.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (37)
.: Kladruby jako Warendorf :.
 

Ač v průběhu sezóny není příliš času k úvahám, kterým dalším směrem by se měl rozjetý vlak činnosti NH ubírat, alespoň krátký nástin bychom si sdělit mohli.

Prvořadým cílem NH je i nadále chov starokladrubských koní, udržení a rozvoj tohoto vzácného plemene v rámci ČR i v zahraničí, v omezené míře udržení chovu teplokrevných koní, služba chovatelům a příznivcům koní prostřednictvím Ústřední evidence koní, nabídka služeb chovatelských, jezdeckých nebo „kočárových“, turistických či sportovně-společenských. Dále je to  péče o veškerý svěřený majetek, údržba věcí movitých i nemovitých, včetně krajiny a lesa.
V dohledné době bude zpracována koncepce dalšího rozvoje Národního hřebčína, včetně architektonicko-urbanistické koncepce. Na mnoha místech ve světě již bylo vymyšleno, k čemu by měly sloužit státní hřebčíny a hřebčince a ví se, že jejich zachování je pro chovatelskou odbornost, vzdělání a kulturu velmi důležité.
Národní hřebčín by do budoucna mohl vycházet z modelu Warendorfu, německého jezdeckého centra, kde jsou soustředěny nejdůležitější jezdecko-chovatelské instituce, jako je Německá jezdecká federace (FN), Národní olympijský jezdecký výbor (DOKR), Německá jezdecká škola, Zemský hřebčinec, Centrum pro moderní pětiboj a další. V Národním hřebčíně bychom rádi velkou pozornost věnovali i odbornému vzdělávání a také přiměřenému rozvoji turistického ruchu.
Je to úkol dlouhodobý, ale důležitý a činnost a rozvoj hřebčína tím mohou být velmi dobře směrovány. Spíš je potřeba, aby tato myšlenka oslovila širokou jezdeckou veřejnost, jezdecké a chovatelské organizace a potřebné státní instituce. Model tohoto profesního i zájmového uskupení je již kvalitně odzkoušen (ve Warendorfu, blíží se mu švýcarský Avanches a francouzský Saumur), takže není třeba tápat či vymýšlet něco zcela nového, ale způsob soustředění příslušných organizací aplikovat na české podmínky (dalším úkolem bude přiblížení se prověřenému organizačnímu, sportovnímu, chovatelskému a vzdělávacímu systému – což  se pozvolna děje, ale možnosti zkvalitnění existují).

Konference
V předstihu bychom si mohli sdělit informaci, že Mendelova zemědělská universita v Brně,  Asociace chovatelů koní ČR a Národní hřebčín v Kladrubech n. L. se chystají uspořádat další velkou konferenci zaměřenou na chov koní a s tím spojené otázky. Akce se bude konat 16. a 17. listopadu 2006, první den na MZLU v Brně a druhý den v Kladrubech n. L. Po oba dny budou přednášet odborníci jak z ČR, tak ze zahraničí, je to tedy dobrá příležitost ke vzdělávání nejen stávajících chovatelů, ale i studentů středních či vysokých škol zemědělských zaměřených na chov koní a jezdectví. Úroveň všeobecného i odborného vzdělání bohužel díky mnohdy příliš vlažnému oboustrannému přístupu vyučujících i vyučovaných klesá a tak je potřeba využít každé další příležitosti k rozšíření obzorů. Bližší informace ke konferenci budou včas zveřejněny v Jezdectví.

Spřežení pro mladé
Soutěže spřežení se konají v ČR v průběhu sezóny v přibližně čtrnáctidenních intervalech. Většinou se jedná o kompletní třídenní závody a pro začínající koně či jezdce je to velmi náročný vstup. Proto Národní hřebčín zorganizoval veřejný trénink s následným slovním i písemným hodnocením a vyhodnocením. Byl určen právě mladým koním a mladým či začínajícím jezdcům.
Na programu byla drezúrní úloha č. 6, překážková jízda spřežení o 15 překážkách a 3 maratonové překážky. Drezúrní úlohu hodnotil německý trenér a jezdec spřežení  Michael Quinkler společně s I. a H. Hrdličkovými. Po této zkoušce jezdci absolvovali parkur spřežení – nejprve zkušebně a hodnoceno bylo až druhé kolo. Do maratonových překážek byly zařazeny tři – (dle terminologie z CAI-A) Equitana, Kühnle a Kurkovo jezírko.
V závěrečném hodnocení vyzdvihl M. Quinkler snahu všech jezdců o korektní jízdu  a upozornil na některé opakované chyby jezdců – příliš dlouhé nájezdy v maratonových překážkách, účelnější používání biče coby prodloužené holeně a příliš rychlé vjezdy do hlubší vody Kurkova jezírka. Petr Vozáb připomněl, jak je důležité vést správně koně na parkuru mezi kužely, jak je důležitá dostatečná proježděnost a ohebnost koně. Akce se zúčastnilo 5 jednospřeží a 6 dvojspřeží. V případě dalšího zájmu NH rád podpoří a ulehčí vstup začínajícím koním a jezdcům do soutěží spřežení uspořádáním podobných akcí. Takových tréninků či soutěží se koná v zahraničí (např. ve Švýcarsku, Německu či Francii) velké množství a jsou výbornou průpravou pro oficiální kompletní závody spřežení.

Kladruby do Cách
Během prázdnin se NH bude většiny akcí spíše zúčastňovat, neboť v jejich závěru čeká na všechny jezdce a příznivce koní největší sportovní svátek koní – Světové jezdecké hry v Cáchách. Českou republiku bude na Mistrovství světa v soutěžích čtyřspřeží reprezentovat tříčlenné družstvo, v užším výběru jsou: Petr Vozáb, Josef Hrouda, Zdeněk Jirásek a Jiří Nesvačil sen. Soutěžící čekají ještě minimálně dvoje velké závody včetně mistrovství republiky.
Pokud vše dobře dopadne a koním ani jezdcům se nic nepřihodí, bude moci kladrubský hřebčín díky Petru Vozábovi a jeho čtyřnohým svěřencům navázat na účast v Cáchách v roce 1968. Tehdy tam startoval na CHIO Josef Bělohoubek a v dílčích soutěžích se mu podařilo 2x zvítězit. Cáchy patří k nejkrásnějším závodům na světě a tak bychom byli rádi aktivně přitom.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (36)
.: červenec 2006 :.
 

Červencové zprávy Z Národního hřebčína jsou zprávami „výročními“, neboť jsou 36. pokračováním tohoto zpravodajského seriálu. V něm jste, vážení čtenáři,  průběžně informováni o většině akcí, které se v hřebčíně konaly, konají či budou konat. Toto tříleté jubileum připadá právě na dobu zvýšené aktivity NH, kdy se hřebčín účastní mnoha akcí a sám jich řadu připravuje, včetně Velkých jezdeckých dnů.

Kurz s R. Hinrichsem
Konec května byl v Národním hřebčíně naplněn akcemi až po okraj, část se jich plynule „přelila“ do června. V pátek 26. května zavítal do Národního hřebčína velmi úspěšný jezdec a trenér barokního ježdění Richard Hinrichs, který zde vedl svůj první kurz. Akce se zúčastnilo kolem 30 příznivců barokního ježdění, z nichž někteří i se svými koňmi. Pracovní den byl rozdělen na dvě části a ještě večer při videu R. Hinrichs sděloval své poznámky k výkonům jednotlivých koní a jezdců.
„Malé zázraky“ předváděl tento jezdec, když si osobně sedal na některé koně kurzistů. Běžný provozní kůň se pod jeho vedením měnil v elegantní barokní perlu, a tak mohli účastníci kurzu pozorovat, jaké skvosty mají doma, když se dostaly do rukou mistra. Pro případné další zájemce o kurzy s R. Hinrichsem s velkým potěšením sdělujeme, že se určitě budou konat. Jak bude znám termín, objeví se v časopise Jezdectví.
Richard Hinrichs setrval v Kladrubech přes drezúrní závody až do nedělního Dne koní, kdy po jedenáctileté přestávce v ČR opět vystoupil. Tentokrát na starokladrubském hřebci Solo Morela VI-52, kterého připravuje trenér NH Pavel Mack. Diváci byli nadšeni.

Drezúry v Kladrubech
V sobotu 27. 5. se v Kladrubech n. L. konaly drezúrní závody stupně Z – S. Ač počasí příliš nepřálo, výsledky závodů byly pro Národní hřebčín velmi potěšitelné. Premiérově se drezúrních soutěží zúčastnila řada starokladrubských koní, včetně těch, kteří závodí v soutěžích spřežení. Náojní podsední kůň Petra Vozába Generale Aversa XLIX v sedle s Hankou Jeřábkovou zvítězil mezi 16 dalšími účastníky v soutěži Z, v další stupně L obsadil 2. místo. Elko vyhrála Jana Kosařova s koněm Akim. Drezúrní soutěž stupně S vyhrála Hana Jeřábková s Avalonem, druhá byla s Cyhtiem Z.
Tentýž den se Jiří Nesvačil jun. se čtyřspřežím starokladrubských běloušů zúčastnil otevření jezdeckých a cyklistických stezek nedaleko Slaného, kde vezl hejtmana Středočeského kraje a starosty obcí protknutých novými stezkami.

Zkoušky výkonnosti
V podstatě začaly již v pondělí odpoledním vzájemným školením posuzovatelů. Pak ihned následovalo zasedání Rady plemenné knihy starokladrubských koní, kde se projednávaly aktuální zprávy ze zasedání o genových zdrojích v Uhříněvsi a rovněž otázky týkající se zkoušek výkonnosti.
30. a 31. května se konaly zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců, celkem se jich zúčastnili 4 bělouši a 6 vraníků, z toho dva v soukromém držení, z nichž jeden byl po posouzení exteriéru a mechaniky pohybu vyloučen pro okulhání. Vítězem zkoušek se stal bělouš Generale Pastora XLIX – 3.
Mimo starokladrubských koní se zkoušek zúčastnili také dva fríští hřebci Hauke van Zevenhuizen a Iente (posouzena výkonnost) a jeden lipický hřebec Favory Resika IX – 1 (posuzován komisí pro chov lipických koní).
Ve čtvrtek 1. 6. probíhalo jarní třídění koní v Kladrubech (včetně koní v Selmicích) a v pátek 2. 6. ve Slatiňanech (včetně koní v Heřmanově Městci a ve Slavicích).

Nejen zkoušky a třídění
Souběžně s těmito chovatelskými pracovními svátky probíhaly v Kladrubech další akce jako zasedání Pozemkových úřadů, kontroly z MZe, Dny dětí, Rodinný den pro ČSP či kurz s Milanem Kovářem ad. Do toho všeho přijížděli kupci z Německa, Švédska či Švýcarska a tak se podařilo uzavřít smlouvy a prodat další dva koně na královský dvůr do Švédska, jednoho koně jízdní policii do Malmö, tři koně do Německa na barokní ježdění a čtyři koně do Švýcarska do zápřeží a pro jezdeckou školu.
V sobotu 3. 6. zorganizoval ing. J. Havlíček vzpomínkový den k nedožitým 80. narozeninám Doc. Ing. Jaromíra Duška, DrSc. Akce se zúčastnil i Doc. MVDr. Jaromír Oulehla, Karl-Heinz van den Hurk z Německa, MVDr. J. Jelínek, RNDr. Evžen Kůs a mnozí další. Vzpomínání na velkého českého (v Topolčiankách narozeného a na Moravě vyrostlého) hipologa bylo protkáno jeho vlastní hudební tvorbou a prodchnuto přátelskou atmosférou optimistického vyprávění jeho dřívějších kolegů.

Nejen Velké jezdecké dny
Jsou právě v plném proudu. Jedny máme již 24. 6. za sebou, na druhé se můžeme v sobotu 1. 7. těšit.
Volná středa 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – bude věnována veřejnému tréninku a menšímu soutěžení spřežení. Pro začínající jezdce spřežení a mladé koně bude připravena drezurní úloha č. 6, tři maratonové překážky a jednodušší parkur spřežení. To vše v jednom dnu za značného zájmu příznivců spřežení. Poslední přihlášky je možné zasílat do 3. 7. na adresu kladruby@nhkladruby.cz či faxem na číslo 466 932 374 begin_of_the_skype_highlighting              466 932 374      end_of_the_skype_highlighting.
Na pěkné skokové závody se můžete těšit v sobotu 15. července na tzv. „póloplace“ v zámecké zahradě ve Slatiňanech. Skokové soutěže stupně Z – S budou probíhat od 10 hodin. Bližší informace získáte v hřebčíně ve Slatiňanech na telefonu: 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting.
Během prvního měsíce prázdnin se uskuteční týdenní jezdecké pobyty v kladrubském hřebčíně. Ač již je plno, tak přece jen se občas ještě některé místo uvolní a v roli náhradníků je možné doufat v prázdniny v Kladrubech u koní (informace: chovkoni@nhkladruby.cz).

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (35)
.: Velké jezdecké dny přede dveřmi :.
 

Sezóna se rozjela a nastartovaný proud akcí unáší účastníky i diváky rychlým proudem. Sotva se uzavřela voda nad mezinárodními závody spřežení, již na příznivce skokových soutěží čekaly sobotní závody 29. 4. v Kladrubech a na příznivce military soutěže všestrannosti v Heřmanově Městci.

Topolčianky
V letošním roce přistoupily Národní hřebčíny České a Slovenské republiky ke vzájemné aktivní spolupráci. Po mnoha letech tak zavítali jezdci NH do Topolčianek, aby se zúčastnili jezdeckého dne v rámci tradičního dne otevřených dveří dne 1. května.
Přípravná neděle dopřála při nacvičování krásné slunečné počasí. Pondělí však přineslo chladno a déšť, přesto se okolo kolbiště našlo hodně věrných diváků. Ti mohli obdivovat bohatý program doplněný o ukázky starokladrubských koní. Jiří Nesvačil jun. představil bílou čtyřku a v další ukázce se utkal ve dvojkách s Miroslavem Matuškou. Dvojkolový mezirepublikový závod skončil remízou, ovšem přísedící prozradili, že Jiří Nesvačil jun. dojel gentlemantsky druhé kolo „zadrženě“ druhý. Velké pozornosti se v Topolčiankách premiérově těšila děvčata z Heřmanova Městce, která na dvou vranících představila ukázky barokního ježdění, které je na Slovensku ještě poměrně málo k vidění. Na přátele z Topolčianek se budeme moci těšit v recipročních ukázkách při Velkých jezdeckých dnech v Kladrubech.

Výstavy
V letošním roce se NH zúčastnil již čtyř výstav a to ve Friedrichshafenu (viz předminulé číslo), na Císařském ostrově v Praze a na akci Hansepferd v Hamburku (viz samostatný článek v tomto čísle) a v květnu na výstavě hospodářských zvířat v Litomyšli. Účast koní na výstavách je velmi důležitá z hlediska prezentace plemene, chovatelské i jezdecké práce.
Příležitosti k prezentaci je však třeba také dávat. A protože je Národní hřebčín otevřený, velmi rád umožnil ve svém areálu uspořádat akci pro jiné plemeno koní a to pro fríské koně, stejně jako v předchozích letech např. pro Shagya-araby. Po několika staletích je od 70. let historie těchto dvou plemen díky regeneraci starokladrubských vraníků opět propojena prostřednictvím fríského plemenného hřebce Romke. O zdařilém Fríském dni však určitě budou jeho protagonisté v čele s Hanou Herčíkovou informovat v samostatném článku.

Různé
Ve čtvrtek 13. 4. se v NH konalo zasedání prezidia ASCHK ČR a následující den zasedání kolegia této organizace. Hlavní náplní zasedání byla zpráva za uplynulé roční období, výsledek hospodaření za rok 2005 a rozpočet na rok 2006 a také příprava celostátní konference Asociace svazů chovatelů koní, která se uskutečnila dne 12. května v Humpolci. Těsně před mezinárodními závody spřežení proběhla vernisáž výstavy Heinze J. Berchtolda, švýcarského malíře koní, který v galerii Emila Kotrby  vystavuje „své“ starokladrubské koně až do konce září letošního roku. 
V průběhu dubna a května se v Národním hřebčíně uskutečnila řada zasedání, týkajících se genových zdrojů, úpravy a obnovy krajiny, památkové péče a stavebních prací, zoohygienické prevence (společně s ČZU Praha) ad.
Fotografovat koně zde byl opět světoznámý fotograf Tomáš Míček, o hřebčíně přijela psát finská redaktorka Satu Pitkänen a v St. Georgu vyšel čtyřstránkový článek o Národním hřebčíně v souvislosti s březnovou návštěvou hraběte Dr. Schulenburga a jezdců spřežení.

Ještě květen a začátek června
Z květnových akcí připomínáme 26. 5. (od 10.30 hod.) – kurz barokního ježdění s Richardem Hinrichsem, barokní hvězdou evropského formátu, dále 27. 5. (od 10.00 hod.) - drezúrní závody Z - L, Den koní (od 10.00 – soutěže v barokním ježdění, ukázkové skákání, od 12.30 – mše, od 13.30 – dvouhodinový ukázkový program na nádvoří hřebčína, včetně atraktivního vystoupení  Jaroslava Pelíška /barokní ježdění a výcvik dravců/).
Od úterý 30. 5. čekají mladé starokladrubské hřebce výkonnostní zkoušky, ve čtvrtek 1. 6. je třídění koní v Kladrubech a v pátek 2. 6. třídění koní ve Slatiňanech.
Víkend 3. a 4. 6. bude patřit kurzu s Milanem Kovářem o lepší spolupráci s problematickými koňmi (možno přivézt vlastní koně). Přihlášky na tel. čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (ing. Z. Šancová).

Vzpomínka na Doc. Duška
Sobota 3. 6. je věnována vzpomínce na pana Doc. Ing. Jaromíra Duška, DrSc., dlouholetého ředitele Výzkumné stanice pro chov koní ve Slatiňanech a všestranně vzdělaného odborníka. V Hipologickém muzeu ve Slatiňanech se uskuteční společná akce NH a muzea k nedožitým 80. narozeninám významného českého hipologa, narozeného 8. 7. 1926 v Topolčiankách. Součástí budou přednášky a koncert na zámku a křtiny hříběte koně Převalského mongolským velvyslancem. Bližší informace získáte na tel. čísle 602 888 623 begin_of_the_skype_highlighting              602 888 623      end_of_the_skype_highlighting (ing. J. Havlíček).

Velké jezdecké dny
Konec školního roku a začátek prázdnin bude patřit Velkým jezdeckým dnům, které se uskuteční v sobotu 24. června a následnou sobotu 1. července. Dopolední program od 9.30 hod. bude patřit chovatelským ukázkám na nádvoří hřebčína, hlavní program začíná ve 13.00 hodin na závodišti. Pro tuto příležitost již byly rozšířeny tribuny a také věž rozhodčích doznala výrazných změn.
Jezdecké dny se ponesou v tradičním duchu hřebčínských ukázek, takže se diváci mohou těšit na pestré ukázky zápřeží, uherskou poštu, čtverylku, čikoše a předvedení stáda ve volnosti, pushbal, ukázky práce na dlouhé otěži, barokní ježdění, akční ukázky jízdních policií a zlatým hřebem budou vícespřeží starokladrubských koní. Ze zahraničí by se v NH měl představit již zmíněný Národní hřebčín Topolčianky s ukázkami vysoké španělské jezdecké školy a Zemský hřebčinec Dillenburg z Německa chystá pro návštěvníky překvapení. Příležitost bude dána i soukromým chovatelům starokladrubských koní i jiných plemen (koní Kinských, chladnokrevných koní, pony…). Jezdecké dny v Kladrubech nad Labem patřívávaly k velkým svátkům obdivovatelů koní a tak věříme, že i vy přijedete tyto svátky slavit. Jen je potřeba přijet včas, odpolední program v hřebčíně začíná skutečně úderem jedné hodiny po poledni. V rámci akce je připraven doprovodný program včetně velkého orchestru Kmochovy hudby z Kolína, na ozvučení jsme se dohodli s prověřeným odborníkem L. Jandourkem a hlasateli budou zkušení moderátoři Ing. Milada Barešová a František Petřík.
Akci nechceme v žádném případě propagovat stylem světové show či sloganem „uvidíte, co jste ještě neviděli“, na druhou stranu si myslíme, že velkou většinu ukázek jinde v naší republice opravdu neuvidíte. Takže neváhejte, přijeďte, rádi vás všechny v Kladrubech přivítáme.
Bližší informace získáte na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (ing. Z. Šancová) nebo na www.nhkladruby.cz.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (34)

Slosovatelné vstupenky
Národní hřebčín pořídil nové vstupenky na exkurze do hřebčína, které jsou graficky velmi zdařilé (návrh zdarma ateliér Citadela Praha). Navíc jsou všechny očíslované (základní část lístku zůstává v bločku). Tak bude možné dvakrát v průběhu sezóny vylosovat několik šťastných výherců, kteří obdrží poukázky na jízdu kočárem či vyjížďky na koních.  První losování bude 1. 7. (Jezdecký den) další 4. 10. (Zkoušky výkonnosti). Vylosovaná čísla budou jednak verbálně zveřejněna při výše uvedených akcích a dále uvedena v časopise Jezdectví a na webových stránkách hřebčína (www.nhkladruby.cz). Proto si vstupenky po návštěvách Kladrub či Slatiňan můžete uchovat nejen pro pěkný design, ale i z praktických důvodů možné výhry. Na realizaci výhry bude čas do konce letošního  roku.

Zasedání
Za účasti předních veterinárních odborníků zasedala dne 15. 3. veterinární komise Národního hřebčína. Prof. Hořín, Prof. Hanák, MVDr. Sedlinská, MVDr. Tlučhoř, zástupci krajské veterinární správy, smluvní veterináři NH a příslušní zaměstnanci NH jednali o zdraví starokladrubských koní. Tématem číslo jedna nadále zůstává letní vyrážka, další body se týkaly prevence ve výživě a zdraví a také monitorování zdravotního stavu těchto koní. Konstruktivní závěry vedly k zadání vypracování systému sledování a číselnému kódování zdravotního stavu koní a k preventivní zdravotní péči o koně.
Další jednání, kterých se zástupci NH zúčastnili, se konala ve VÚ v Uhříněvsi (genetické zdroje), ve VÚ v Průhonicích (ochrana a revitalizace krajiny), řada dalších jednání se vedla na půdě NH se zástupci Národního památkového ústavu Praha, Pardubice, se zástupci krajského úřadu, obce ad.

Závody na počátku sezóny
Premiérové halové závody spřežení ve Slatiňanech se v polovině března velmi vydařily a informace o nich jsou uvedeny v samostatném článku.
Na první aprílový den byly naplánovány závody ve všestrannosti do Heřmanova Městce. Z důvodů jarní nepřízně počasí se nekonaly, ale slatiňanští neochudili jezdce o možnost závodění a připravili jim náhradní program v hale. Slatiňanská krytá jízdárna tak velmi dobře posloužila skokovým závodům stupně ZM (vyhrál jezdec Haltuch s Kirké), stupně Z (J. Vachutka s Calippou) a  stupně L (J. Chvojka st. s Goyenem).

Na seminář do ČR
V rámci činnosti německého svazu jezdců (DRFV e.V.) - odborná skupina jezdců spřežení, se každoročně uskutečňuje pravidelné setkání na seminářích, které jsou organizovány na různých místech v Německu. Letos po mnohaleté přestávce přerušil jejich předsedající Dr. Günzel hrabě Schulenburg tuto tradici a jejich setkání naplánoval mimo území Německa do Národního hřebčína.
Kolem padesáti účastníků tak mělo příležitost k účasti nejen na odborných přednáškách (hlavní téma - veterinární a zdravotní aspekty jízdy s jednospřežím, speciální úprava maratonových kočárů - firma Kühnle vyrobila kočár, jehož ojky se zkracují a prodlužují a nebrání tak koni v obratech). K tomu byl ze strany NH připraven zvláštní program jak v Kladrubech, tak ve Slatiňanech a Heřmanově Městci. Na závěr měli účastníci možnost v klidu posedět a porozjímat při mši v kladrubském kostele sv. Václava.

Soustředění a licence
První dubnový víkend byl i první možností, kdy se dalo se spřeženími vyjet na nádvoří hřebčína - do té doby bylo od konce prosince pokryté vrstvou sněhu a ledu. Počasí se rovněž umoudřilo a za vlídného slunečna se v NH sešlo šest jezdců čtyřspřeží, několik jezdců dvoj- a jednospřeží ke společnému tréninku s Georgem Knellem a s Petrem Vozábem.  G. Knella loňského podzimu vybrala komise spřežení jako oficiálního trenéra pro reprezentanty v soutěžích čtyřspřeží. Jezdci trénovali drezúru i překážkovou jízdu.
Souběžně s tím probíhaly v Kladrubech zkoušky základního výcviku jezdců spřežení. Část účastníků měla již dostatečné vlastní zkušenosti s jízdou spřežení, další část se zúčastnila některých přípravných kurzů v NH. Nakonec všichni frekventanti dobře zvládli jak teoretickou, tak praktickou zkoušku a tak budou soutěže spřežení obohaceny o další aktivní příznivce jízdy se spřežením.

Přípravy na závody
V době vyjití tohoto čísla Jezdectví budou již mezinárodní závody spřežení minulostí, nicméně je třeba si připomenout, co vše bylo letos vykonáno pro zlepšení průběhu akce. Překážky naštěstí stojí od minulého a předminulého roku (v letošní zimě by se opravdu špatně budovaly). Nedostatečné je stále zázemí pro závodníky a návštěvníky hřebčína. Zcela nezbytné bylo proto budování sociálního zázemí. V průběhu března a dubna byla dokončena přestavba interiéru zahradního domku mezi zámkem a administrativní budovou na toalety a sprchy.
Dalším viditelným krokem bylo rozšíření věže rozhodčích a tribun na závodišti (neboť byly některé před cca 5 lety odstraněny). Zlepšení podmínek pro rozhodčí, hlasatele i technické zabezpečení, včetně více místa pro diváky, by mělo přinést větší praktičnost a spokojenost na všech stranách a to i vzhledem k tomu, že se v letošním roce bude na závodišti pořádat mnoho akcí, včetně Velkých jezdeckých dnů.

Prázniny v sedle
V minulém roce se se značným úspěchem setkalo pořádání prázdninových jezdeckých kurzů. Mnoho účastníků si tím splnilo svůj velký sen – strávit krásný letní týden v kladrubském hřebčíně. Řada z nich se hned nahlásila na další ročník. Kurz totiž neobsahuje jen jízdy na koních, jeho součástí jsou i „fakultativní“ výlety po areálu a blízkém okolí (Slatiňany, Chlumec n. C. apod.) a teoretická výuka. Zájemci o týdenní kurzy, které začínají 2. července, si mohou napsat o přihlášku a informace ing. Z. Šancové na adresu: chovkoni@nhkladruby.cz.

Milan Kovář v Kladrubech
V průběhu měsíce dubna se v Národním hřebčíně uskutečnil specializovaný kurz s Milanem Kovářem na téma: lepší spolupráce s jinými koňmi (více senzibilními, lekavými…). Aby i ostatní zájemci měli příležitost se takové akce zúčastnit, vyhledali zástupci NH společně s M. Kovářem volný termín pro uskutečnění akce. Kurz se bude konat počátkem června 3. a 4. 6. Zájemci, kteří se včas přihlásí, si s sebou mohou přivézt problematické koně, na kterých bude M. Kovář demonstrovat, jaké lépe, vstřícněji a účinněji zacházet s koňmi a jak je postupně odnaučit strachu či špatným návykům a vzbudit v nich důvěru. Informace opět získáte na internetové adrese chovkoni@nhkladruby.cz

Květnové akce
První květnový, respektive z větší části ještě dubnový víkend, má NH naplněn až po okraj. V sobotu 29. 4. se konají závody všestrannosti v Heřmanově Městci, zároveň tentýž den se konají na závodišti v Kladrubech skokové závody stupně Z – L.  Oboje závody začínají v 10 hodin.
Během nich však část koní NH míří na východ do Národního hřebčína Topolčianky na jejich Den otevřených dveří. Recipročně uvidí návštěvníci Jezdeckých dnů v Kladrubech vystoupení slovenského Národního hřebčína. Další část koní míří na severozápad do Hamburku, kde se koná výstava Hansepferd.
Hned v sobotu 6. května umožnil NH uspořádání Dne fríských koní v Kladrubech n. L. Asociace chovatelů těchto koní pod vedením H. Herčíkové připravuje zajímavý a pestrý program, který nemůže ujít žádnému z příznivců těchto černých perel.
Závěr května je věnován drezúrním závodům (v sobotu 27. 5.). Neděle patří Dni koní a to jak ve Slatiňanech (prohlídky stájí, možnost svezení kočárem), tak v Kladrubech – tam je připraven od 10 hodin dopolední program (barokní ukázky, soutěže netradičních zápřeží), mše v kostele sv. Václava a od 14. hodin odpolední ukázkový program.
Závěr května patří zkouškám výkonnosti starokladrubských hřebců. Ty se uskuteční 30. a 31. května, třídění koní v Kladrubech bude 1. 6. a ve Slatiňanech 2. 6.
Na závěr je třeba připomenout konání Velkých jezdeckých dnů, které letos proběhnou v sobotu 24. 6. a 1. 7. Časopis Jezdectví a Pardubické noviny se staly mediálními partnery této ojedinělé akce, takže v příštím čísle si sdělíme více informací z bohatého programu těchto dnů. Každopádně již dnes můžete v Jezdectví vidět plakát, kterým vás společně na jezdecké dny zveme a těšíme se na vás.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (33)

Zimní program hřebčína byl vyplněn řadou vzdělávacích akcí (kurzy, semináře) a pravidelným provozem hřebčína. První slatiňanské hříbě se narodilo v sobotu 18. 2. z klisny 422 Esenza, je to hřebeček po otci Sacramoso Rosa IX.

Chovatelský seminář
Tradiční únorové setkání chovatelů starokladrubských koní se uskutečnilo před začátkem připouštěcího období v sobotu 25. února.
Program byl velmi bohatý a začal již v devět hodin a skončil kolem půl čtvrté. Zdenka Dyková podala obsáhlou informaci o stavech starokladrubských koní, ZV a o dotacích pro privátní chovy. V současné době je v chovu zařazeno 52 plemenných hřebců (28 běloušů) a 434 chovných klisen (225 bělek) u 127 registrovaných chovatelů. Celkem by mělo být v ČR 1287 starokladrubských koní (zřejmě o něco méně, neboť ne vždy jsou nahlášeny všechny změny). V loňském roce se uskutečnily čtvery výkonnostní zkoušky (mladí hřebci – Kladruby n. L., klisny – Benice, Slatiňany a Kladruby n. L.). Dotace mají stále spíše sestupnou tendenci, na matku v GZ bylo v loňském roce vypláceno 10.000,- Kč, rovněž tak na klisnu po ZV zařazenou do genových zdrojů.

Zásadní  přednášky měl ing. J. Machek (národní program genetických zdrojů ve vztahu k dotacím), Doc. MVDr. Jaromír Oulehla (chov koní španělské krve a jejich posuzování), Prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc. ( Lineární popis a příbuzenská plemenitba v chovu starokl. koní), Ing. Karel Regner a Ing. Josef Volenec (hodnocení typu a exteriéru starokladrubských koní). Tato posledně jmenovaná přednáška byla pro účastníky praktickým školením a sbližováním pohledu komisařů a chovatelů na exteriér a hodnocení starokladrubských koní. V průběhu roku se uskuteční školení posuzovatelů a rovněž pro chovatele bude připraven další praktický vzdělávací seminář.

Kurz spřežení
O víkendu 3. – 5. března se v Kladrubech uskutečnil další z řady kurzů spřežení s Janem Jelínkem. O akci byl velký zájem a účastníci se dozvěděli mnoho ze systému zapřahání podle Beno von Achenbacha. Tentýž víkend se v hřebčíně uskutečnil seminář jezdců spřežení. Důležité informace před sezónou se týkaly hlavně kvalifikačních podmínek na MČR a mistrovství světa ve čtyřspřeží (Cáchy) a jednospřeží (Řím) a také na Dunajsko-alpský pohár pro dvojspřeží (Saumur). Bylo rozhodnuto o konání zkoušek základního výcviku jezdců spřežení, které by se měly s konečnou platností konat 1. a 2. 4. v Národním hřebčíně v Kladrubech n. L.

Ludwigslust
Rovněž o stejném víkendu se konalo sympozium Společnosti podporující udržení tradiční kultury v zapřahání a v soutěžích spřežení v Ludwigslustu. Tato společnost založená H. Niebergem z Neuruppinu se schází na pravidelných seminářích, které jsou vyplněny přednáškami z oblasti zapřahání, výroby a restaurování kočárů, chovu specializovaných plemen koní, veterinární péče a všeobecné hipologické osvěty.
Současným předsedou společnosti je H. Schneider, jeho zástupcem P. Wiegel a o hospodářskou činnost se stará Dr. M. Reideová.
Součástí akce byla i návštěva meklenburského zemského hřebčince Redefin, který se nachází asi 15 km za Ludwigslustem a asi 70 km před Hamburkem. Původně bylo toto místo v roce 1710 založeno jako hřebčín, a až o sto let později zde vznikl hřebčinec. Původní koně byli ovšem v 1. pol.19. století příliš zušlechťováni  A 1/1, až byli na klisny v 2. pol. téhož století používáni mohutnější hřebci hannoverští a dokonce i chladnokrevní. Současný meklenburský kůň je syntézou „německého jezdeckého koně“ s liniemi hannoverských, holštýnských a dalších hlavně německých teplokrevných koní.

Architektonicky klasicistní hřebčín je rovněž kulturní památkou a příslušné úřady vzaly na vědomí, že se hřebčín nemůže stát pouhým muzeem, ale musí žít dál aktivním životem chovatelského a jezdeckého centra.

Čas nezastavíme
Se zástupci Národního hřebčína se přijel rozloučit (protože mu končí mise v ČR) slovinský velvyslanec  Drago Mirošič, který měl koně ve velké oblibě, neboť se narodil nedaleko Lipice a jeho rodina tam dodnes žije. Řadě akcí spojujících Kladruby a Lipici dodával na vážnosti a významu.

Diamantovou svatbu oslavil v březnu zasloužilý zaměstnanec kladrubského hřebčína Ing. Karel Sejkova se svou chotí Marií. 60 let společného života je v dnešní době téměř ojedinělým jevem. V hřebčíně nás těší, že i přes značné zdravotní těžkosti se ing. Sejkora pravidelně zúčastňuje většiny akcí hřebčína.

Narozeniny Petra Vozába
Správce kladrubského hřebčína a vedoucí výcviku Petr Vozáb se dne 14. 3. dožil významného životního jubilea. Nikdo by mu nevěřil, že oslavil již 50. narozeniny. V dostizích se prosadil především ve Velké pardubické (vítěz VP s Festivalem v roce 1985), později se přeorientoval na soutěže spřežení (8x titul mistra republiky v soutěžích čtyřspřeží, 1x stříbrný, aktivní účast na mistrovstvích světa). Je i velmi zdatným jezdcem vícespřeží při náročných večerních programech na mezinárodních výstavách.

Duben v akcích
1. duben je i dnem otevření nové sezóny v hřebčíně. Návštěvníci budou moci opět každý den kromě pondělí zavítat do hřebčína a to až do 30. října. 4x denně se budou moci projít s průvodcem hřebčínem (v 11, ve 13, ve 14.30 a v 16 hodin), případně při ohlášených exkurzích skupin i v jinou dobu. Připravili jsme pro ně více průvodců, službu u pokladny, větší nabídku upomínkových předmětů a jezdeckých potřeb a také pravidelné doprovodné promítání filmů o hřebčíně. Podrobnější informace o prohlídkách hřebčína i následujících akcích naleznete na www.nhkladruby.cz.
Víkend 1. a 2. dubna patří soustředění s Georgem Knellem a Petrem Vozábem. Zároveň proběhnou zkoušky základního výcviku jezdců spřežení. 6. dubna by se zástupci NH a Hipologického muzea ve Slatiňanech měli podílet na tématickém večeru v Hipologickém muzeu ve známém německém městě koní ve Verdenu a vyprávět o starokladrubských koních a slatiňanském muzeu.
O víkendu 7. – 9. 4. se dvojspřeží starokladrubských koní zúčastní výstavy na Císařském ostrově v Praze. Od 15. dubna bude v NH probíhat soustředění jezdců spřežení s C. Konicznym.
Na úterý 18. 4. je připravena vernisáž výstavy H. J. Berchtolda. Následující den začínají velké mezinárodní závody spřežení CAI-A 1, 2, 4 a CAN 1P a 2P. Drezúry se budou konat ve čtvrtek a v pátek, v sobotu bude maraton a soutěžení uzavřou nedělní parkury spřežení (program bude probíhat většinou od 10 hodin).
Ani další víkend nebude klidnější. V Kladrubech se uskuteční v sobotu 29. 4. skokové závody na stupni Z – L, tentýž den se budou konat závody všestrannosti v Heřmanově Městci. Zároveň bude odjíždět šest koní (bělouši a vraníci) na Den otevřených dveří do Národního hřebčína do Topolčianek a ve stejnou dobu bude šestispřeží běloušů na mezinárodní výstavě Hansepferd v Hamburku. A to v to nepočítáme již množství nahlášených exkurzí s mnohdy speciálním programem.

Velmi se na vás těšíme na všech místech národního hřebčína i na výjezdech.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (32)

Personální změny
V průběhu zimních měsíců došlo v Národním hřebčíně v Kladrubech k několika personálním změnám. Do pozice vedoucí chovu koní byla jmenována dlouholetá zkušená chovatelka Eva Kozlová,  v roli zástupce má erudovaného Františka Machka. Úsek lesní výroby má na starosti Radek Kasala a rostlinnou výrobu Ladislav Breznický. K 1. únoru nastoupila do NH úspěšná drezúrní jezdkyně Hana Jeřábková, která se bude u vybraných starokladrubských koní po ZV věnovat  návaznému drezúrnímu výcviku a se svým koněm Cynthiem Z a se svěřeným Avalonem či dalšími bude reprezentovat NH.

Kladruby i Albertovec
Od nového roku zamířil Ing. Milan Vítek do hřebčína na Albertovec. V Národním hřebčíně však ještě částí úvazku zůstává a tak se i nadále věnuje chodu hřebčína. Další část náplně jeho práce byla rozdělena mezi stávající vedoucí jednotlivých úseků hřebčína. Ještě tedy zdaleka není čas na loučení, ale protože díků není nikdy dost, patří se panu ing. Milanu Vítkovi velmi poděkovat za vše, co pro kladrubský hřebčín vykonal a stále koná.

Při příchodu do Kladrub si užil stresující vyčerpávající období a ani albertovský začátek není o nic lehčí, neboť hřebčín po zprivatizování počátkem 90. let žil se stále zvětšujícími se problémy. Od podzimu loňského roku má hřebčín nového majitele Josefa Hájka, který ing. M. Vítka oslovil a požádal o pomoc. Milan Vítek je odvážný muž, pro něhož je řešení složitých situací v chovatelském provozu vždy velkou výzvou. A Albertovec, kam se takto po 15 letech vrací, je navíc jeho srdeční záležitostí.

První kalendář koní v ČR na rok 2007
Kromě toho, že v průběhu ledna a února probíhala řada důležitých jednání týkajících se památkové péče, nových studií a projektů, celoročního programu, genetických zdrojů a připařovacích plánů, podařilo se nám vyšetřit trochu času pro návrhy a výrobu nejrůznějších hřebčínských suvenýrů a dokonce již nového kalendáře na rok 2007.
Ten krásný letošní kalendář autorek Terezky Huclové a Věry Markové byl totiž v lednu vyprodán a my jsme neměli již žádné, které bychom mohli vzít s sebou na výstavu do Friedrichshafenu. A tak jsme tentokrát velmi včasně oslovili dvorního fotografa Equitany Hanse Kuczku, který se svou paní Marion již několikrát zavítal i do NH, a z jeho fotografií jsme nechali odborníky z grafického studia Citadela sestavit nový kalendář. A je na co se dívat - na starokladrubské koně při večerním Hop top show na Equitaně, při slavnostním zahájení výstavy švédskou princeznou Viktorií,  je tam i jeden vzácný úlovek fotografky ČTK Alexandry Mlejnkové – Dick Francis hladící starokladrubské koně před hlavní stájí plemeníků. Kalendář je možné objednat na internetové adrese kladruby@nhkladruby.cz za 150,- Kč a poštovné.

Dále máme pro příznivce hřebčína mnoho nových polokošilí, triček a mikin se znakem NH. Karlovarský porcelán i tamní šikovné ruce daly vzniknout mnoha drobnůstkám (talířkům, hrnečkům, vázičkám, náprstkům, lupínkům atd.) rovněž se znakem NH. A jako další máme ještě úplně nové pexeso. Většinu těchto předmětů si budete moci zakoupit při mnoha hřebčínských akcích v průběhu roku.

Problémy s počasím
Tak studený leden a velkou část února čekal málokdo. V hřebčíně pravidelně třikrát denně měříme teploty a v podstatě od konce prosince do počátku února se držely pod bodem mrazu s výjimkou dvou polední, kdy teplota dosáhla 1 a 2 st. C.

Koně přesto chodili do výběhů či na pastviny, jen při velkých námrazách, kdy hrozilo uklouznutí a rozčísnutí, jsme koně nechali doma (Kladruby 1 den, Slatiňany 3 dny). Výcvik probíhal v halách, ale ty kapacitně a ani kvalitou podkladu na současný provoz nestačily. Koně do zápřeže využívali odklizených cest a silnic k pravidelnému tréninku v kočárech. Voda zamrzala většinou v jednotlivých menších stájích či u odchovu, kde byla vedena příliš povrchově. Koně i většina zaměstnanců však nápor zimy (v Kladrubech bylo naměřeno až – 21 st. C., u odchovu ve Slavicích až – 24 st. C) prostáli víceméně dobře.

Prodej koní
I přes nepřízeň počasí se však do hřebčínů sjížděli kupci. Tak se podařilo prodat některé koně do ČR i do zahraničí. Výbornou reklamu bude určitě dělat čtyřspřeží-domino (2 vraníci, 2 bělouši), prodané do Francie. Koncem ledna putoval další kůň na švédský královský dvůr. O pár běloušů měli zájem Angličané, ale protože koně nebyli ještě dostatečně vyběleni, rozhodli se před odjezdem, že koně nekoupí. O dvě hodiny později přijeli kupci z Rakouska a ti shledali tyto nabízené koně velmi vhodné pro sportovní zapřahání a rozhodně jim nevadilo, že ještě nejsou sněhově bílí. Rozhodli se pro ně a složili zálohu. Angličanům se cestou domů zřejmě nároky na barvu rozležely v hlavě a tak se ještě týž den později odpoledne ozvali, že mají o koně zájem. Protože je třeba držet slovo a dřívější ano řekli Rakušané, poputují koně do Rakouska...

První hříbata
V letošním roce se první starokladrubské hříbě narodilo na narozeniny Jaroslava Kalouse 2. února. Byl to první hřebeček po Generalissimus Alta XLIII z klisny 259 Colyria, takže se bude jmenovat Gss Colyria XLIII-1. Druhým narozeným hříbětem byla drobná klisnička po Sacramoso Energica L z matky 261 Corodoba a ponese jméno Corida-14. Hříbata již dovádějí při procházkách po zasněženém nádvoří a mají se k světu.

Akce
Z akcí připomíná NH kurz jízdy se spřežením s J. Jelínkem 3. až 5. března,  18. 3. premiérové závody spřežení ve Slatiňanech, 1. a 2. dubna zkoušky základního výcviku jezdců spřežení a 20. – 23. 4. mezinárodní závody spřežení CAI-A 1,2,4 a CAN 1P,2P. Více informací naleznete na www.nhkladruby.cz. Těšíme se na Vás ve Slatiňanech a v Kladrubech.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (31)

Prezidentské doteky
Závěr roku v Národním hřebčíně vygradoval státní návštěvou hlavy státu Václava Klause s chotí a s představiteli Pardubického kraje. Pro hřebčín to byla významná událost, neboť poslední návštěva prezidenta republiky se uskutečnila v roce 1968. Tehdy navštívil hřebčín Ludvík Svoboda s Alexandrem Dubčekem.
Václav a Livie Klausovi se kromě protokolárních bodů programu stihli ještě pozdravit s zasloužilými „starokladrubáky“ J. Loudou, J. Kocmanem, J. Šebkem, J. Nimsem, M. Starzevským, O. Zahradníkem a některými dalšími.

Křtiny hříbat Livií Klausovou se nestaly formální záležitostí, neboť měly podtrhnout zvýšení počtu narozených hříbat v obou hřebčínech v posledních dvou letech. Také zasazení lípy Václavem Klausem nebylo jen symbolickým gestem, ale významným momentem zahájení výsadeb stromů v areálu NH. Na podzim jsme mohli (po předchozích dlouhých konzultacích se zástupci památkových ústavů) vysadit první lípy a duby.

„Naše“ stromy v Kladrubech
Tak jako obdrží strom zasazený Václavem Klausem pamětní tabulku, tak může mít také většina z nás v Kladrubech strom se svojí jmenovkou. 
V rámci péče o krajinu bylo v loňském roce zjištěno, že více než tři čtvrtiny stromů v alejích jsou v havarijním či velmi neutěšeném stavu, a že ani zvýšená péče či částečný ořez nemůže jejich životnost příliš prodloužit. Aby se budoucí generace dočkaly opět krásných alejí, je třeba s jejich postupnou obnovou začít již letos.
V průběhu následujících let nás čeká výsadba tisíců stromů, jen na letošní rok je plánována obnova prvního půl kilometru hlavní aleje na Selmice. Celková obnova stromů se bude pohybovat v miliónových částkách. Náklady bude tvořit odstranění stromů, jejich zpracování, odfrézování pařezů, úklid, vyhloubení jam, nákup vzrostlých stromů s dostatečně velkými baly, zasazení a oplocení stromů a následná dlouhodobá péče. Částka 5.000,- Kč na jeden strom je relativně vysoká, ale možná, že zdaleka není konečná. Každopádně jsme se rozhodli nechat vyrobit speciální štítek se jménem každému dárci této částky. Případně může být strom rozdělen až na pětiny po 1000,- Kč, ale v tom případě budou jména uvedena na „sumární“ tabulce na okraji aleje. Seznam stromů a jejich „kmotrů“ bude také na webových stránkách Národního hřebčína.

Každého půl roku vylosujeme tři dárce peněz a nabídneme jim vyjížďku kočárem zkrášlovanou kladrubskou krajinou. Peníze můžete zasílat na účet Národního hřebčína: 5506-561/0100, a to bezhotovostně či složenkou. Pro identifikaci dárce však potřebujeme poslat poštou v obálce vaše jméno, adresu a kopii bankovního převodu či složenky. Předem velmi děkujeme a těšíme se spolu s vámi, že za pár let bude krajina kolem hřebčína upravenější, zdravější a krásnější.

Další premiéra
V loňském roce Národní hřebčín připravil hned dvě zajímavé premiéry pro jezdce spřežení. V rámci barokní akademie NH zorganizoval první parkur tandemů v ČR a potom zřejmě světovou premiéru parkuru einhornů.
Na letošní rok připravuje českou premiéru halových závodů spřežení, které jsou sice ve světě obvyklé, ale u nás je zatím nikdo neorganizoval. Akce se jako veřejný trénink uskuteční v hale slatiňanského hřebčína a závodit mohou jednospřeží, páry i čtyřspřeží. V sobotu 18. března od 10 hodin tak můžete vidět dvoukolovou „kombinovanou“ soutěž – parkur spřežení obohacený o maratonovou (přenosnou) překážku v hale.

Rozpis tréninku naleznete na webových stránkách hřebčína v souboru aktivity (www.nhkladruby.cz). Přihlásit se můžete do 8. 3. na adresu NH nebo e-mailem na chovkoni@nhkladruby.cz. Počet startujících je omezen, o startu rozhoduje umístění v poháru spřežení).

Mikrob se vrátil
Jako návrat ztraceného syna bylo přijato navrácení Generalissima Aqui XXXIV (Gss XXIX –90 Aqua po Mikrob). Tento plemenný hřebec patřil právě mezi ty koně, kteří se neměli z Národního hřebčína určitě nikdy prodat. Jeho zpětnému nákupu a zároveň prodeji mladého křížence po lusitánském hřebci Pendulo předcházela dlouhá jednání.
Nakonec se jeho majitel Georg Knell rozhodl pro prodej zpět do Národního hřebčína hlavně pro chovatelské účely. Hřebec je ovšem ve velmi dobré kondici, a tak se zřejmě objeví i v závodním čtyřspřeží Petra Vozába.

Z Německa je tento hřebec ověnčen mnoha vítězstvími a velmi dobrými umístěními na mezinárodních závodech spřežení ve čtyřspřeží. Kromě toho byl Gss Aqua XXXIV licentován plemeníkem nejen původně v ČR, ale později i v Německu. Kdyby nebyla vůle na obou stranách, těžko bychom se k tomuto hřebci opět dostali (jako už nebylo návratu pro významného plemeníka Favory XI, prodaného v roce 1994 do Španělska a poměrně záhy uhynulého na koliku).

Plemeníci v NH
V Národním hřebčíně začíná připouštěcí sezóna 1. 3. a tak je nejvyšší čas si sdělit, kteří hřebci zde čekají na vaše klisny. 
Osm ze čtrnácti starokladrubských běloušů dosáhli sportovní výkonnosti stupně T v soutěžích spřežení. Nejvýznamnějším závodníkem byl vynikající osmnáctiletý  Sacramoso Eroica XLIII, který úspěšně dokončil dvě Mistrovství světa ve čtyřspřeží (2000 Wolfsburg, 2004 Kesckemét), 8x vyhrál Mistrovství ČR a řadu významných závodů. Třináctiletý Favory Rava XXI se rovněž zúčastnil 2x MS a 6x zvítězil na MČR a dalších závodech, desetiletý Generale Aversa XLIX je dalším spolehlivým článkem soutěžní čtyřky Petra Vozába – 1x MS, 4x 1. místo MČR. Osmiletý hřebec Generale Energica II je platným členem čtyřky od roku 2003 – zatím 1x účast na MS, 3x 1. místo MČR. Téčkovými plemeníky jsou ještě Generalissimus Aqua  XXXIV, Sacramoso Energica L, Sacramoso Clarissa III a Rudolfo Curiosa V, dva posledně jmenovaní letos vyhráli s Jiřím Nesvačilem jun. MČR dvojspřeží a zúčastnili se MS v Salzburku.
Ostatní plemeníci a rezervní hřebci se povětšinou zúčastňovali soutěží spřežení na stupni S s Martinem Kostrouchem a Romanem Vyskočilem. Abychom vyšli vstříc chovatelské veřejnosti, jsou umístěni 2 plemeníci v Zemském hřebčinci v Tlumačově – bělouši Gss Ravella XLI a Sacramoso Rabia VIII a jeden v Písku - vraník Sacramoso Montana VII. V Heřmanově Městci jsou pro klisny soukromých chovatelů k dispozici Solo Rosa XVII, Solo Itera XIX, Sacramoso Rosa IX a Generalissimus Secondara XXXV.
Bližší popis exteriéru, výkonnosti a původ plemeníků naleznete na internetových stránkách hřebčína (www.nhkladruby.cz), kde jsou rovněž uvedeny podmínky veterinární a finanční. Národní hřebčín vydal Katalog starokladrubských plemenných hřebců, který je průběžně aktualizován a je možné si o něj napsat na adresu slatinany@nhkladruby.cz. Jak na internetu, tak v katalogu jsou uvedeni plemeníci ve vlastnictví nejen Národního hřebčína, ale i soukromých majitelů starokladrubských koní.

V Národním hřebčíně i nadále působí holštýnský plemeník 411 Comero a velšský pony (sekce B) 678 Schönbrunn Landgraf.

Akce
Z únorových akcí bychom rádi zmínili pozvání Národního hřebčína na výstavu do německého Friedrichshafenu. Ve městě ležícím na břehu Bodamského jezera se ve dnech 17. – 19. února uskuteční výstava koní a jezdeckých potřeb a to ve velmi moderním a dobře vybaveném výstavním areálu. Národní hřebčín se představí s osmi hřebci ve večerním programu i v průběžných denních programech. Koně budou zapřaháni od tandemů po osmispřeží, která povedou Petr Vozáb a Jiří Nesvačil. Více informací o výstavě získáte na www.pferdbodensee.de.
V sobotu 25. února se uskuteční tradiční seminář chovatelů starokladrubských koní, který bude kombinací přednášek a praktických ukázek popisu koní.

Na víkend 3. – 5. března je plánován kurz pro nové zájemce o jízdu se spřežením s Janem Jelínkem. Účastníci mohou získat dobré teoretické i praktické základy pro přípravu koní, postrojování i samotné vedení spřežení. Přihlášky a informace na adrese: chovkoni@nhkladruby.cz nebo na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (ing. Z. Šancová).

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (30)

Rok se rychle nachýlil ke svému závěru, a tak se můžeme těšit na další. Pokud nás práce kolem koní baví, a to jistě, pak nám čas letí neuvěřitelně rychle. A abychom ho účelně zaplnili, organizuje většina z nás mnoho akcí. V Národním hřebčíně jsme pro vás na rok 2006 připravili opět širokou nabídku, včetně velkých jezdeckých dnů.

Konference v Bábolně
V relativně poklidnějším podzimním čase uspořádal maďarský hřebčín Bábolna evropskou konferenci ředitelů státních hřebčínů a hřebčinců. Ta navazovala na předchozí obdobné setkání v roce 2004 v Offenburgu. Tak jako minule se akce zúčastnil Dr. J. Dražan za ASCHK ČR a L. Gotthardová za NHK.
Ve dnech 22. a 23. 11.  hovořili představitelé deseti zemí a více než 40 hřebčínů na téma ekonomiky, kulturního a turistického využití svých svěřených objektů. Jsou místa, kde je státních ústavů koní poměrně hodně – ve Francii po nejnovějších úpravách 20, v Rumunsku 16, v Německu 10, v Polsku ještě kolem 12, ostatní země mají 1 – 5 státních hřebčínů či hřebčinců.
Mezi účastníky panovala shoda, že státní ústavy ve vyspělých i méně vyspělých zemích jsou významným místem udržování kultury chovu, speciální hipologické architektury a většinou i výcvikovými a vzdělávacími středisky. Problémy s ekonomikou panují všude a státní chovy jsou závislé na přízni celorepublikových či regionálních vlád a na vlastních možnostech a zázemí. Důležitou oblastí, kam se dnes většina hřebčínů a hřebčinců orientuje, je turistický ruch. Jeho nedílnou součástí je však i kvalitní zázemí pro návštěvníky a klienty. Tam, kde již dříve započali s orientací na turismus, vykazují dnes velmi vysokou návštěvnost 50 - 200 tisíc návštěvníků ročně.

V závěru setkání bylo vytvořeno pracovní předsednictvo tzv. Permanentní konference, která má pracovat a jednat v obdobích mezi konferencemi. Jeho předsedou se stal Francouz a dřívější ředitel 2 významných fr. hřebčínů Bernard Maurel, za Maďarsko byl zvolen hostitel  a současný ředitel Bábolny Tamás Rombauer,  za Kladruby n. L. Lenka Gotthardová, za rumunské hřebčíny Attila Kelemen, za švýcarský Avanches Dominique Burger, za Janow Podlaski specialistka na araby Izabella Pawelec-Zawadska, za Marbach a Německo Helmut Gebhardt a Gabrielle Boiselle, která se, v rámci své extratřídní fotografické kariéry, chce věnovat i prezentaci významných státních chovů koní. Tím, že Národní hřebčín bude mít v této společnosti svého zástupce, udržuje Kladruby na významné pozici v rámci evropských hřebčínů.

Mezinárodní spolupráce
Na zkušenou do světa již nejezdí pouze naši koňaři, ale naopak ze zahraničí začínají mířit také k nám. V průběhu loňského roku jsme měli na dlouhodobé stáži v rámci programu Leonardo Claudii Sirzisko, absolventku Humboldtovy university v Berlíně. Ta zvládala výborně práci nejen v kanceláři, ale i u koní ve stáji či pod sedlem. Aktivně se účastnila výkonnostních zkoušek, při závodech spřežení byla neocenitelnou pomocnicí a zapisovatelkou pro německé rozhodčí. Jí také z největší části vděčíme za realizaci německých webových stránek o NH.
Dalším zástupcem z Německa, tentokrát z hřebčince z Dillenburgu, byl Martin Bachman, který se chtěl více seznámit se zapřaháním a s jízdou se spřežením. Měl možnost i spoluúčasti s Jirkou Nesvačilem na závodech v Nebanicích.

Jiří Nesvačil měl naopak možnost zúčastnit se několikatýdenní stáže u nejlepšího světového jezdce čtyřspřeží Michaela Freunda v Německu. M. Freund se v průběhu roku doma příliš nezdržuje a trénuje jezdce po celém světě, nejvíce v USA a v mnoha evropských zemích. Naštěstí si našel vhodný termín, kdy Jirka mohl s M. Freundem zapřahat a jezdit, podílet na přípravě koní i s ním odcestovat na prestižní halové závody do Stuttgartu, které Michael Freund opět vyhrál.

Od spřežení po Jezdectví
Třebaže celorepublikové soustředění jezdců čtyřspřeží bylo první víkend v listopadu na poslední chvíli pro malý zájem odvoláno, Georg Knell nakonec přijel a trénoval alespoň Petra Vozába. Ve stejném termínu probíhalo v Kladrubech soustředění trenérů paradrezúry. Klub Kvítek a paní J. Zenklová zorganizovaly praktický seminář se 2 zahraničními trenéry z Anglie a Švédska pro zájemce nejen z ČR, ale také z Chorvatska a Polska.
Týden nato se podařilo zrealizovat kurz barokního ježdění. Romana Hájková se ujala nejen role organizátorky, ale i překladatelky, s čímž ji pomáhala ještě Renata Malá. Davidu de Wispelaere se i přes časté vysvětlování dosti základních pouček spolupráce s jezdci líbila a tak to zřejmě nebude jeho poslední návštěva na našem území.

Poslední listopadová sobota patřila  již druhému pracovnímu semináři dopisovatelů časopisu Jezdectví. Literárně-stylistických a fotografických rad do života autorů článků a fotografií v našem časopise nikdy není dostatek, a tak se zájemci sešli opět v hojném počtu. Navíc si pro ně ing. Z. Motyginová, J. Malinovský i M. Straková našli prostor i pro indiviuální rozpravu, což všichni velmi přivítali.

Nejen Rada PK
Kromě akcí určených specialistům probíhala v hřebčíně i ryze odborná setkání. K jednomu patřilo dne 24. 11. zasedání zástupců obce, kraje, Národního památkového ústavu, Agentury ochrany přírody a  NHK a hovořilo se na téma obnovy krajiny v areálu Národního hřebčína. Řada úprav již byla vykonána, ale velká většina hřebčín teprve čeká. Z důvodů mnoha různých vyjádření a schvalování (pro Národní kulturní památku), trvá většina příprav 10x tak dlouho, než by se považovalo za běžné i v rámci jiných památek.

Hned v pondělí 28. 11. se sešli členové Rady PK starokladrubského koně a chovatelská komise. Hlavním tématem jednání byly zprávy Z. Dykové, prof. V. Jakubce a ing. Volence pro VÚŽV Uhříněves (1. Aktualizace analýzy populace genet. zdroje na bázi Fx pro potřeby optimalizace připař. plánu, 2. Zpracování návrhů altern. připař. rodičovských párů – záměrná plemenitba pro zlepšení genové skladby populace se zřetelem na rodokmenovou původovou skladbu, 3. Odborné aktivity a zpracované odb. práce v roce 2005, návrh dalšího postupu managmentu plemene pro rok 2006).

120. narozeniny Prof. Bílka
Prof. PhDr. Et. MUDr. František Bílek, DrSc. se narodil 16. prosince roku 1885 ve Slaném a zemřel 29. března roku 1972 v Praze. Při příležitosti jeho 120. výročí narození jsme v Kladrubech uspořádali vzpomínkové setkání s paní Ing. Jarmilovou Adamcovou, jeho pomocnou vědeckou sílou v dobách jejího studia na pražské Vysoké škole zemědělské.

Protože si však vzpomínka na našeho nejvýznamnějšího hipologa evropského formátu žádá více informací, věnujeme panu profesovi zvláštní článek v některém z dalších čísel Jezdectví.

Výstava Pferd Bodensee
Ještě než se podíváme na nový kalendář kladrubských akcí, rádi bychom sdělili, že loňská účast na Equitaně přinesla své ovoce v podobě nejen zvýšeného zájmu o NH, ale i pozvání na další výstavu do Německa tentokrát do Friedrichshafenu na Pferd Bodensee. Ve dnech 17. – 19. února by se kladrubské vícespřeží mělo představit ve večerních programech i v denních přehlídkách. Více si o výstavě můžete přečíst na webových stránkách www.pferdbodensee.de.

Do nového roku s mnoha akcemi
Ani jsme tomu sami nechtěli věřit, ale když jsme sečetli všechny akce, které jsme v Kladrubech, Slatiňanech a Heřmanově Městci zorganizovali a kterých jsme se zúčastnili, dalo nám to téměř stovku. Přes čtyřicet akcí jsme v průběhu roku uspořádali sami, na další jsme vyjížděli buď po vlastech českých nebo do zahraničí.  To má nesmírný význam pro zviditelnění starokladrubských koní u nás i v zahraničí a nese to se sebou zvyšující se návštěvnost hřebčína a zájem o starokladrubské koně, jak hřebčínské, tak v mnoha případech i v zemském chovu.
V novém roce akcí určitě neubude, navíc se můžete těšit na opětné velké jezdecké dny, které se uskuteční o sobotách 24. 6. a 1. 7. Z nejbližších akcí, které NH plánuje bude první na programu jezdecký ples 28. ledna, mezinárodní seminář chovatelů starokladrubských koní 25. 2. a kurz jízdy se spřežením pro začátečníky s Janem Jelínkem 3. – 5. března. Celý kalendář na rok 2006 naleznete na webových stránkách hřebčína www.nhkladruby.cz. Takže je na co se těšit. A my se těšíme, že k nám rádi přijedete.

Do nového roku přejeme Vám i Vašim koním hodně zdraví a jezdeckých či chovatelských úspěchů.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (29)
.: říjen :.
 

Letošní říjen byl tak štědrý na krásné počasí, že i kdyby některé akce v závěru měsíce propršely, vůbec bychom se nemohli zlobit. Zcela v rozporu s počasím však přinesl i velmi smutnou zprávu, kdy pršely slzy jako hrachy po tvářích rodiny Škodných a široké obce přátel spřežení.

Největší Hubert v ČR
Národní hřebčín v Kladrubech n. L. zorganizoval v průběhu října tři Hubertovy jízdy, dvě menší a jednu opravdu velkou – možná největší v ČR. Té poslední, mezinárodní, se zúčastnilo kolem 120 jezdců (z ČR, Německa, Polska, Švédska), 15 plně obsazených kočárů a vozů a mnoho doprovodných aut. Jezdci jeli rozděleni do šesti lotů podle jezdecké zdatnosti. Pro „skákající“ loty byly připraveny velmi rozumné překážky – upravené kmeny stromů, které nebyly příliš vysoké a koně je dobře respektovali.

Diváci pozorovali loty z kočárů a synchronizace obou skupin umožnila vzájemné současné sledování – účastníci na kočárech měli pěkný pohled na jezdce a naopak. Tohoto Huberta ( a určitě i jiné) bylo možné přirovnat k náročné mobilní divadelní hře – kdy jeviště i hlediště byly v pohybu.

Po všechny Hubertovy jízdy vládlo nádherné říjnové počasí a tak si všichni účastníci mohli vychutnat krásnou podzimní projížďku zkulturněnou polabskou krajinou.

Na kladrubské učiliště
Jedna z Hubertových jízd byla uspořádána pro žáky místního Středního odborného učiliště. Tato jízda je především odměnou studentům třetích ročníků (za pochvalu stojí disciplína žáků - během Huberta byla příkladná – jezdili vzorně za sebou, koně vedli dobře přes překážky a když v lotech čekali na dojezd kočárů, chodili spořádaně na kruhu…).

Kromě toho se však žáci kladrubského učiliště účastní mnoha akcí pořádaných NH i jinými chovatelskými a jezdeckými centry. Praxe u koní je opravdu praxí v provozu, výjezdy na akce přinášejí zkušenosti s předváděním koní, ježděním či zapřaháním. Jestliže se mladí lidé chtějí seznámit s velkým jezdeckým a chovatelským provozem, mají možnost přihlásit se na učiliště v Kladrubech – bližší informace získáte na tel. 466 933 829 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 829      end_of_the_skype_highlighting nebo na www.souz-kladruby.cz.

Hlásit se můžete již nyní, ale v příštím roce se přijeďte podívat na Vaše možné spolužáky při jejich prezentaci na Dni koní, Velkých jezdeckých dnech v Kladrubech a na dalších akcích.

Krajina
Jen pomyslným skokem se můžeme přenést od Hubertových jízd do krajiny, která náleží NH. V letošním roce bylo vykonáno pro úpravu hřebčínského areálu velmi mnoho. Ti, kteří měli možnost porovnání, nešetří chválou na adresu zaměstnanců úseku správy krajiny. Změn si všímají i obyvatelé okolních obcí a návštěvníci, účastníci mnoha akcí, jejichž trasa vedla například anglickým parkem v Mošnicích. Ze zpustlé „džungle“, postižené ještě před 3,5 lety kalamitou, se pomalu klube původní anglický park. Remízky, solitéry či „soustromí“ jsou zbavovány dřevinných náletů, pod košatými korunami vzrostlých lip, dubů a dalších stromů jsou odkrývány široké kmeny a tak se park prosvětluje a krásní. Jsou zpřístupněna zákoutí, o kterých ani zaměstnanci NH neměli tušení. Vše je děláno pod dohledem Národního památkového ústavu či Agentur ochrany přírody, za aktivní podpory Pardubického kraje.

V areálu NH takto „prokouklo“ ještě mnoho dalších míst a velký dík patří manželům Radce a Ladislavu Breznickým a jejich úseku – pánům V. Frýdovi, L. Chárovi, E. Kadlecovi a V. Říhovi.

Navíc koncem října a počátkem listopadu bylo možné začít s výsadbou vzrostlejších dubů do ohrazených remízků uprostřed výběhů, takže za pár let se budou moci koně ve žhavých létech ukrýt před sluníčkem ve stínu nových stromů.

Velká pardubická
Na Velkou pardubickou se mnoho diváků jezdí dívat přímo na závodiště, další tisíce ji sledují v televizi. Národní hřebčín tam dlouhá desetiletí vysílá vícespřeží, letos opět dvě šestky. Vrané šestispřeží vedl Jiří Škodný a bílé Petr Vozáb. Petr Vozáb navíc letos oslavil pardubické jubileum – 20 let od svého vítězství s Festivalem v roce 1985 (tradičně při návratu se startérem VP – od loňska s ing. Soňou Froňkovou – procválal se šestispřežím cílem VP).

Kromě toho, že VP navštívilo velké množství našich i zahraničních diváků, zavítal na tento dostihový svátek i ředitel hřebčína v Marbachu (Bádensko-Würtembersko) Ing. Helmut Gebhardt a jeho kolega ředitel hřebčína ve Schwaigangru (Bavorsko) Dr. J. Senckenberg. Oba před tím samozřejmě navštívili hřebčín v Kladrubech i Slatiňanech, včetně Hipologického muzea.

Další návštěvy
V době kolem VP navštíví i Kladruby mnoho zahraničních příznivců koní, tak tomu bylo také letos. Dva týdny před VP hřebčín přivítal téměř celé německé velvyslanectví, včetně nového velvyslance. Další návštěva tentokrát švédského velvyslanectví připadla na listopad. Zástupci pardubického družebního města v Belgii z Waregemu přijeli již podruhé a v hojnějším počtu. Zahraniční návštěvy přijely také z Německa, Anglie a Irska.

Pro obě strany zajímavá byla návštěva Společnosti přátel Vysoké španělské jezdecké školy ve Vídni a zároveň Dokumentačního centra starých rakouských plemen koní. Pánové H. Gawlik a H. Brabenetz věděli velmi dobře, co by měli všichni vidět a tak byl 1. den věnován Slatiňanům a Heřmanovu Městci a druhý den Pardubicích a Kladrubům.

Velmi nás samozřejmě těšili všichni tuzemští návštěvníci, kterých přišlo i v podzimních měsících hodně, hlavně o víkendech a svátcích. Významná byla i návštěva téměř sedmdesátky starostek a zástupců Pardubického kraje.

Sedmdesátiny Jiřího Kocmana
Málokdo by uvěřil, že pan Jiří Kocman, který v hřebčíně strávil téměř celý pracovní život, oslavil 14. října již 70. narozeniny. Ještě méně lidí by uvěřilo, že před 10 lety 60. narozeniny v hřebčíně vůbec neslavil (s dovětkem, že po rozvázání pracovního poměru už nemá s hřebčínem nic společného). A tak třebaže již více než 10 let není zaměstnancem NH, dočkal se slavnostního oběda, fanfár i projížďky se čtyřspřežím. Pokud jsme dobře počítali, pak J. Kocman získal pro Kladruby 6 mistrovských titulů v soutěžích čtyřspřeží, 9 stříbrných medailí a 4 bronzové a mnoho předních umístění na domácích i zahraničních závodech. Jednou provždy bude tím, který večeřel s anglickou královnou. Do dalších let Vám, pane Kocmane, přejeme hodně zdraví.

Film Za humny města
Pro propagaci Národního hřebčína se snažíme dělat, co můžeme. Tak jsme přivítali možnost prezentace NH ve filmu. Jeden, spíše průřezový, krátký film (cca 16 minut) byl připraven ve spolupráci s MZe a má informovat o zbytečku státních chovatelských ústavů – o ZH Písek, Tlumačov a NHK. Je připraven pro potřebu MZe, ale v dohledné době bude nabídnut i České televizi.

Další film je součástí televizního seriálu s názvem Za humny města s netradičním pohledem na tradiční zemědělské výroby nebo činnosti. Díl věnovaný Národnímu hřebčínu v Kladrubech se jmenoval Koně, kteří tančí. Dokument laděný do pohádkové, mile úsměvné tóniny obsahuje mnoho z běžného provozu v hřebčíně a profesionálnímu herci skvěle sekunduje ošetřovatel a jezdec spřežení Martin Kostrouch. Kdo si někdy vyzkoušel pronášet předepsaný text před televizními kamerami, ví, kolik úsilí to neherce stojí. Martin se vše naučil a velmi přirozeně i předvedl. Ti, kteří film shlédli, posílali SMS s velkými pochvalami pro Martina.

Velká bolest
Jsou situace, kterým vůbec nelze uvěřit, že jsou krutou skutečností. Tak na všechny přátele a příznivce spřežení zapůsobila bolestná zpráva o úmrtí Jiřího Škodného, který nás náhle opustil ve věku pouhých 41 let. Dlouholetý jezdec dvojspřeží a čtyřspřeží oddaný koním a zápřahovému sportu odešel tak nečekaně a překvapivě, že nikdo nemohl té neuvěřitelné zprávě uvěřit.

Každé slovo se velmi těžce píše, ale protože jeho život byl tak cele spjat s koňmi, sdělíme si o Jiřím více ve zvláštním článku.

Slatiňany
Hřebčín ve Slatiňanech se ještě v průběhu října zúčastnil některých výjezdů, například počátkem měsíce na sokolnické slavnosti na zámek do Opočna, později na Hubertovy jízdy do Kladrub a Stolan. Paní Dyková s ing. Dvořákem ještě museli sjet do Rakouska a Polska vypálit starokladrubská hříbata.

Důležitou akcí, která byla v průběhu podzimu započata, je oprava, respektive zpevnění, budov a venkovního krmiště pro mladé koně na hříbárně ve Slavicích. Budova slavických stájí totiž řadu let hrozila „rozjetím“ podkladu a rozpadem stěn nad výběhy.

Německé webové stránky
Národní hřebčín má již od roku 2003 nové webové stránky v češtině. Návštěvnost hřebčína od té doby výrazně stoupla a to díky návštěvníkům domácím i zahraničním. Zatím pochází zahraniční klientela stále z velké části z německy hovořících zemí. Hlavně pro ně byly připraveny nové stránky v německé verzi. Můžete je najít rovněž na www.nhkladruby.cz pod hlavním menu jsou označeny německou vlaječkou.

Na jejich přípravě se podíleli jednak někteří zaměstnanci hřebčína a potom praktikantka Claudia Sirzisko z Humboldtovy university z Berlína. Technicky radila Helena Görnerová, praktickou realizaci provedl Vladimír Teplý.

Stránky byly navíc spuštěny ve velmi magickém čase – 1. 11. v 11 hodin, 11 minut a 11 sekund. Tento speciální čas tak lehce vyvolává asociaci třeba se založením Karlova mostu, respektive s jeho radikální opravou, kterou navrhli astrologové Karlu IV. – bylo to roku 1357, dne 9. 7. v 5.31 hod. I když nové stránky nejsou zdaleka tak důležitou událostí, jistě budou symbolickým přemostěním z ČR do dalších zemí světa.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (28)
.: září :.
 

Z koňařského pohledu je září nejvytíženějším měsícem. Poprázdninový čas je věnován výstavám, přehlídkám a soutěžím. Národní hřebčín se aktivně zúčastnil všeho, čeho měl a mohl.

Noční život v hřebčíně
Pod pojmem noční život si většina lidí představí radostné hodiny strávené ve veselé společnosti lidí, jídla a např. patřičné hudby. Běžná realita v hřebčíně je však jiná.

Noční život, ale pracovní, vedou noční hlídači, kteří poctivě procházejí stáje, v pravidelných intervalech sbírají po celou noc koňské koblížky, hlídají v době hřebení březí klisny, hlídají zdravotní stav koní a vůbec dohlížejí na noční klid a pořádek ve stájích. Páni Šteklové či někteří další by Vám o tom mohli vyprávět.

Vyprávět by Vám mohli i všichni ti, kteří v noci vyjíždějí na akce hřebčína spojené s dalekými přejezdy. Jestliže máme být v 9 hodin ráno se zapraženým kočárem v Ostravě nebo v Budějovicích, pak opravdu nezbývá než vyjet ve dvě hodiny v noci, někdy o půlnoci, někdy ve tři ráno... Takových akcí jsme měli letos požehnaně a tak bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří je absolvovali a i přes častá nevyspání vzorně reprezentovali - Petru Vozábovi, Jirkovi Nesvačilovi, Jirkovi Škodnému, Martinu Kostrouchovi, Romanu Vyskočilovi a mnohým dalším, všem jejich přísedícím či ošetřovatelům a také řidičům. Často jsem si letos tyto přejezdy s nimi vyzkoušela osobně a tak moc dobře vím, o čem mluvím. Ještě jednou díky.

Pak můžeme ještě hovořit o ranním životě a to hlavně v případě paní kuchařek, které třeba proto, aby účastníci některé z hřebčínských akcí, měli již ráno čerstvé koláčky, zadělávají těsto ve tři nebo ve čtyři hodiny nad ránem. Také jim patří velký dík za celoroční práci v kuchyni.

Nejen výstavy
Září začalo výstavou koní v Pardubicích, kam NH dovezl 8 klisen pro ukázky základního výcviku učňů Středního odborného učiliště v Kladrubech a další koně pro ukázky skokového výcviku učňů. Slatiňanští předvedli koně jednak ve dvojspřežích a ve čtyřspřeží, a pak manželé Mackovi v průběhu víkendu poutali pozornost diváků ukázkami barokního ježdění. O 14 dní později mohli příznivci koní shlédnout v Lysé nad Labem smíšené čtyřspřeží (domino), které vystupovalo v denním programu a pro večerní program byl sepřažen einhorn. (M. Kostrouch, J. Kollert).

Po účasti na MS dvojspřeží v Salzburku (7. – 11. 9.), následovala účast na oslavách 425. let hřebčína Lipice (14. – 18. 9.), o čemž již bylo informováno v minulém Jezdectví.

Ve stejných termínech se však jezdci NH, zúčastnili ještě závodů spřežení v Lipinách – jednospřeží, 8 účastníků (4. místo – Dr. Jadrníček), dvojspřeží, 9 závodníků (4. – M. Kostrouch, 5. R. Vyskočil), čtyřspřeží, 4 závodníci (2. P. Vozáb).

Zatímco část hřebčína byla v Lipici či Lysé, Jiří Škodný vyrazil na Mistrovství světa v orbě, aby v Praze-Suchdole mohli organizátoři slavnostně zahájit významnou zemědělskou akci. Hned následujícího dne pokračoval Jiří Škodný účastí na dožínkách v Hradci Králové. Akci, jíž se zúčastnilo kolem 30 tisíc lidí, vévodilo čtyřspřeží starokladrubských vraníků. 28. září patřilo Svatováclavským slavnostem opět v Hradci Králové, tentokrát za účasti dvou čtyřspřeží, vraníci vedení J. Škodným vezli pana biskupa Duku a další církevní hodnostáře, bělouši řízení M Kostrouchem vezli primátora H. Králové ing. O. Divíška, předsedu ODS M. Topolánka a další hosty.

Zkoušky výkonnosti
V letošním roce se uskutečnily čtvery zkoušky výkonnosti starokladrubských koní. Pro mladé hřebce se konaly v květnu v Kladrubech, pro klisny v srpnu v Benicích, v září ve Slatiňanech a v říjnu v Kladrubech. V Benicích se účastnilo zkoušek 9 koní, vítězkou se stala klisna Concha se 7,75 body.

Ve Slatiňanech se zúčastnilo 21 koní, vítězkou se stala klisna Belisa – 42 (po S XLVII) s výsledkem 7,56 bodů, v Kladrubech bylo zkoušeno 10 koní a zvítězila klisna Amapola – 1 (F XXI) s 7,33 body.

Po slatiňanských zkouškách zavládla mezi chovateli nespokojenost s přísnějším hodnocením koní. Tato záležitost byla řešena na Radě plemenné knihy dne 5. 10. a výsledky rozhodnutí byly příslušným chovatelům písemně sděleny. Součástí programu Rady PK byla i příprava podkladů pro Národní program ochrany genetických zdrojů na jednání ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.

Heřmanův Městec
V Heřmanově Městci se v pátek a v sobotu 23. a 24. září konaly závody spřežení a všestrannosti. V krásném prostředí Bažantnice vládlo příjemné počasí i atmosféra a jezdci i diváci se mohli těšit z pěkných závodů. Zaměstnanci NH pod vedením Františka Slavíka připravili řadu nových překážek, obnovili starší a upravili celý areál.

Pro soutěžící byla v pátek připravena drezúrní a parkurová zkouška, v sobotu maraton a terénní parkur. V soutěžích spřežení závodila jen jedno- a čtyřspřeží. Jedničky zaslouženě vyhrála Petra Dušková, následovaná Lucií Máchovou a MVDr. Pavlem Jadrníčkem. Ve čtyřkách zvítězil Zdeněk Jirásek před Liborem Kurkou a Jiřím Škodným.

Ve všestrannosti se představila česká hvězda Jaroslav Hatla. V Derby Heřmanova Městce – terénním parkuru stupně L do 120 cm zvítězil zástupce Národního hřebčína (H. Městce) Jan Holec s klisnou Longpree – K, právě před Jaroslavem Hatlou s Amicusem – K a Pavlem Pleskotem s Lamichem – K (NH může být velmi spokojen s výsledky hřebčínských koní s označením – K jako Kladruby). V obdobné soutěži stupně Z zvítězil Tomáš Kocián s Větříkem, před Adélou Svobodovu s Julií I a Marianou Šebesťákovou s Lastlordem.

Parforsní hon
Parforsní hony se letos jely dva a to v sobotu 24. 9. na pardubickém závodišti a v neděli 25. 9. v areálu kladrubského hřebčína. Tři loty jezdců sledovaly smečku Otto Schütze z Ansbachu. 30 foxhoundů absolvovalo 7 stop mezi loukami a pastvinami, jezdci je následovali přes suché i vodní příkopy a široké přírodní překážky, vhodné právě pro tento typ honů.

Honu předcházela slavnostní mše v kostele sv. Václava a předvádění plemenných hřebců. Všem účastníkům akce přálo krásné podzimní počasí, takže hlavní organizátorka ing. Lucie Pilipová i její společnost Via perfecta se mohly těšit z pěkného honu.

Z Národního hřebčína I
Již třetím rokem jste, vážení čtenáři, seznamováni s děním v Národním hřebčíně prostřednictvím zpráv z NH v časopise Jezdectví. V loňském roce vyšla souborná publikace s prvními 23 kapitolami s názvem Jak hřebčín ožil. Letos vyšlo pokračování, ale protože se oživení hřebčína stalo kontinuálním, nese publikace vžitý název článků „Z Národního hřebčína I.“ (je předpokládáno další pokračování). Obě příručky tedy obsahují texty průběžně uveřejňované v našem časopise a jsou doplněny o řadu fotografií z účastí či akcí hřebčína (včetně seznamu termínů a názvů akcí).

Brožury si můžete objednat na e-mailové adrese hřebčína (kladruby@nhkladruby.cz), první stojí 60,- Kč, druhá 70,- Kč, plus poštovné.

Dále si můžete, například jako vánoční dárek, objednat velký nástěnný kalendář NH autorek Terezy Huclové a Věry Markové s krásnými fotografiemi starokladrubských koní.

V závěru letošního roku jsme snížili ceny obrazových publikací o hřebčíně autora Dr. N. Záliše, takže si je ve zlevněném výprodeji můžete pořídit třeba k Vánocům. Přehled cen naleznete na www.nhkladruby.cz (služby, publikace). V této souvislosti bychom rádi upozornili čtenáře, že v minulém Jezdectví uvedená webová stránka NH na str.10 (mail.nhk@horses-kladruby.cz) není oficiální adresou NH a navíc již není dlouhou dobu v provozu.

Pěkný listopad
Ani listopad nebude v NH klidným měsícem. Hned první víkend je věnován 2 akcím – mezinárodnímu soustředění trenérů paradrezúry a soustředění jezdců čtyřspřeží již pro MS v roce 2006 pod vedením George Knella. 12. a 13. listopadu se v NH uskuteční kurz barokního ježdění s Američanem žijícím v Německu Davidem de Wispelaere. Přihlásit se můžete u Romany Hájkové na telefonu 602 662 710 begin_of_the_skype_highlighting              602 662 710      end_of_the_skype_highlighting. V závěru listopadu v sobotu 26. 11. se bude v kladrubském hřebčíně konat další pracovní setkání autorů článků našeho časopisu Jezdectví. Dopisovatelé mohou kontaktovat redakci a naopak. Takže pěkný listopad.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (27)
.: srpen :.
 

Sezóna ještě neskončila, probíhá mnoho akcí, takže se v tomto čísle uskrovníme a přenecháme více místa ostatním. V průběhu srpna zorganizoval NH především Mistrovství České republiky v soutěžích spřežení a mnoha akcí se zúčastnil.

Ještě v neděli večer po MČR si Petr Vozáb, Jiří Nesvačil jun. a jejich přísedící sbalili potřebnou výstroj, naložili kočáry, šestici koní a v průběhu noci se všichni přesunuli do rakouského Marienhofu k J. Ruschitzkovi. Zde následující den proběhla přehlídka hlavně starokladrubských koní za pozornosti rakouské televize, tisku a hipologických odborníků. Šestispřeží předváděl bravurně Petr Vozáb, random velmi odvážně Jiří Nesvačil jun. (po shlédnutí výborné ukázky nikdo nechtěl Jirkovi věřit, že random vedl poprvé).

Od 17. do 21. srpna prezentoval Martin Kostrouch starokladrubské dvojspřeží na výstavě Koně a ludia v rámci slovenské zemědělské megaakce Agrokomplex Nitra. Ing. arch. M. Hučko se velmi snaží o propagaci koní na Slovensku i ve spolupráci s okolními zeměmi. Navíc se pouští do odvážného projektu znovuzrození hřebčína Kopčany.

Perný víkend
Poslední prázdninový víkend jsme se v Kladrubech a Slatiňanech potřebovali nikoliv rozčtvrtit, ale „rozšestit“. Osm starokladrubských klisen a učni SOUz byli vysláni již ve středu na Zemi živitelku do Českých Budějovic. Ve čtvrtek odjela ze Slatiňan dvě čtyřspřeží (J. Škodný, V. Zoul) a z Kladrub jedno jednospřeží (MVDr. Jadrníček) na čtyřicáté kulatiny Zlaté podkovy do Humpolce. V pátek v noci se přemístil M. Kostrouch se čtyřspřežím na závody jízdní policie do Ostravy. Kromě slavnostního předvedení ve čtyřce, se starokladrubští koně jízdních policií výborně představili ve všech částech závodů a nejlépe ve speciální soutěži jízdní policie (kladrubáci obsadili prvních pět míst). Následující den nechyběla tatáž zápřež na zahájení Velké ceny Selských jízd v Hradci Králové, kde mj. přivezla i primátora a zároveň náčelníka jízdy O. Divíška.

Tentýž víkend připravil tlumačovský hřebčinec jezdecký den k oslavě 80. let svého trvání. Starokladrubští koně zde nemohli chybět – slavnostní čtyřspřeží předvedl Petr Vozáb, dvě dvojspřeží shlédli diváci v podání P. Vozábů sen. a jun. a kladrubští hřebci nechyběli ani ve čtverylce.

A aby byly organizační a operativní schopnosti Národního hřebčína vyzkoušeny na maximum, požádala nás Agrární komora těsně před zahájením Živitelky o zabezpečení jízdy kočárem pro prezidenta V. Klause a ministra zemědělství P. Zgarbu. Do Kladrub se musel vrátit trambus z Humpolce, ve dvě hodiny v noci jsme naložili dva kočáry a čtyři koně a ráno kolem sedmé jsme stáli před hlavní branou výstaviště. Václav Klaus jel s nejlepším dvojspřežím letošního roku v České republice. Jiří Nesvačil jun. ho bezpečně provezl všemi nástrahami výstavního areálu – mezi zemědělskou technikou, stroji pro lesní výrobu či zpracovatelský průmysl i za velmi pomalu kráčící dechovkou, zakončenou břeskným bubeníkem. Bylo to praktické cvičení pro koně i pro jezdce…

Pro daňové poplatníky poznamenáváme, že objednatelé výjezdů hradí náklady spojené s účastí hřebčína.

Od 20. do 27. 8. pobývali v hřebčíně členové sdružení Roska a celý týden se věnovali hipoterapii. Do toho nás 22. 8. navštívil P. Nemitz se svými hosty, kteří cestují kočárem z Vídně do Prahy. 26. 8. Kladruby i Slatiňany navštívili další členové německé PM FN a v říjnu by s nimi měla dorazit i manželka bývalé drezúrní hvězdy R. Klimkeho Ruth.

Akce
5. září proběhla v Kladrubech vernisáž výstavy obrazů koní Adély Brabcové. Výstava potrvá do konce listopadu.

Výkonnostní zkoušky starokladrubských koní se konají 29. a 30. září ve Slatiňanech a 5. – 7. října v Kladrubech. 22. října pořádáme velkou Hubertovu jízdu v Kladrubech. Zájemci o účast na koních či v kočárech se mohou hlásit přes e-mail: kladruby@nhkladruby.cz - nenechte si ujít jedinečný zážitek z krásné jízdy podzimní polabskou krajinou.

27. – 30. 10. pořádá NH v Kladrubech podzimní jezdecký kurz pro mírně pokročilé (přihlásit se můžete rovněž na výše uvedeném e-mailu, případně na čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting u ing. Zuzany Šancové).

Další informace o Mistrovství světa v Salcburku a výjezdu do Lipice naleznete v samostatných článcích.

Lenka Gotthardová

 

Z Národního hřebčína (26)
.: červenec :.
 

Prázdniny přinesly mnoho akcí, návštěv a výjezdů. Každopádně nás potěšila jízda prezidenta Václava Klause čtyřspřežím starokladrubských vraníků, prodej starokladrubského bělouše na královský dvůr do Švédska či pořízení krásného přepravníku pro šest koní.

Slavnostní předání výučních listů
Vstup do opravdového života začíná pro absolventy Středního odborného učiliště v Kladrubech nad Labem zpravidla o týden dříve, než přicházejí velké letní prázdniny. Tak zvané vyřazení učňů se po mnohá léta odehrávalo vždy v Císařském sále kladrubského zámku. V průběhu 90. let tato tradice skončila, přesunula se přímo na učiliště a byla obnovena až letos. Dvě třídy třetího ročníku pozvaly své rodiče a známé, aby se zúčastnili slavnostního aktu na zámku – v prostorách, kde kdysi obědvala i císařovna Alžběta (Sisi) s Franz Josefem a další významné osobnosti našich či zahraničních dějin .

Slatiňany
Slatiňanští se letos aktivně zapojili do mnoha činností, včetně účasti na akcích. Velkou poctou i propagací zároveň byla jízda prezidenta Václava Klause se čtyřspřežím starokladrubských vraníků při oslavách 850 let města Chrudimi. Krátce na to navazovala návštěva Petra Pitharta ve Slatiňanech. V doprovodu starosty MVDr. Ivana Jeníka strávil předseda senátu celý den v hřebčíně.

Dvě slatiňanská čtyřspřeží se zúčastnila velké zemědělské akce – Polních dnů v Nabočanech. Za pozornosti mnoha odborníků a představitelů kraje se uskutečnila jedna z největších přehlídek v současné době pěstovaných polních kultur v ČR. Pro koňaře byl pochopitelně nejzajímavější oves a různé odrůdy dalších obilovin.

Velké pozornosti jezdců i diváků se těšily závody všestrannosti v Heřmanově Městci či skokové závody a následný veřejný trénink v polovině července ve Slatiňanech. Významnou akcí byla Národní přehlídka koní plemene Shagya-arab, která se uskutečnila v sobotu 6. 8. Již dva dny před akcí přicestoval do Kladrub Dr. Dr. Johannes Flade, aby měl čas k opětné důkladné prohlídce hřebčína a následné účasti v roli komisaře při přehlídce Shagya-arabů ve Slatiňanech. Kolegy při posuzování mu byli významní odborníci Dr. Walter Hecker z Maďarska a Bruno Furrer ze Švýcarska.

Starokladrubský kůň na švédském dvoře
Počátkem července se do Kladrub vypravila velká ekipa ze Švédska. Tvořili ji zástupci jízdní gardy švédského královského dvora a jízdní policie. Oslovili je starokladrubští koně.

V závěru roku 2004 přijeli zástupci z královského dvora ze Stockholmu a projevili přání výběru starokladrubského koně. Vybrali si G Consulu XLVIII-50 a požadovali jeho speciální přípravu pro hudební oddíl královské jízdní gardy. A tak se musel naučit nebát se různých hudebních dechových nástrojů, trubky především. V květnu letošního roku Consula odcestoval přes Německo do země, ve které se poprvé v novodobé historii olympijských her stalo jezdectví v roce 1912 součástí tohoto světového svátku.

Letos v zimě na Equitaně bylo partnerskou zemí právě Švédsko (výstavu zahajovala princezna Viktorie), a tak měli zástupci královského dvora příležitost vidět starokladrubské koně v akci v tom nejlepším světle. I to je možná inspirovalo k další návštěvě a předvýběru dalšího koně. Zájem projevila i švédská jízdní policie – pěknou ukázku výcviku starokladrubských koní pro ně připravila Městská jízdní policie Pardubice pod vedením Ing. Petra Kvaše. Vytipovaní koně se nyní podrobují speciálnímu výcviku a uvidíme, co přinese podzimní návštěva ze Švédska. Zatím je Consula prvním starokladrubským konzulem na švédském královském dvoře.

Ostrov bez aut
Pobřeží Německa je na severu lemováno množstvím ostrovů. Ten nejzápadnější se jmenuje Juist a je zvláštní tím, že tam nesmí jezdit žádná auta. A právě z těchto míst se v letních měsících do Kladrub dostali manželé Munierovi, kteří ve Slatiňanech zakoupili dvojspřeží starokladrubských vraníků. Oba koně se již pilně zapojili do „hipomobilního“ provozu na ostrově a majitelé si je nemohou vynachválit, nehledě na to, že dělají velmi dobrou reklamu tomuto plemeni koní .

Jezdecké kurzy
První část prázdnin se v NH nesla ve znamení pořádání jezdeckých kurzů. Poprvé se tak i Národní hřebčín zapojil do turistické činnosti ve větším měřítku a nabídl nejen klasický základní výcvik, ale i hodiny praktické teorie a možnosti výletů do okolí, včetně chlumeckého zámku, plného krásných obrazů koní rodiny Kinských. Řada účastníků si tak splnila své sny pobýt v hřebčíně a zažít jeho jedinečnou atmosféru, klid a teplo večerních stájí… V příštím roce budeme rádi pokračovat, takže už nyní mohou případní zájemci plánovat další prázdniny.

Nový trambus
Snad ani ne nový, protože podvozek má již něco ujeto, ale každopádně novou skříň má kladrubský přepravník na koně. S tím starým byla doprava již opravdu spíše dobrodružstvím, v nutných případech při výjimečných cestách mimo ČR jsme se dopravovali raději v noci. (I o starý trambus však budeme rádi nadále pečovat.)

Konečně má Národní hřebčín přepravník koní na evropské úrovni, konečně se nemusí stydět někam přijet. Firma Paragan z Hranic-Drahotuší si dala práci a připravila elegantní, moderní a praktický nákladní automobil pro transport šesti koní a zázemí pro obsluhující personál. Velmi decentní - ve státních a hřebčínských barvách provedený - je potisk stěn trambusu. Osobně musím říci, že jsem výsledkem práce firmy Paragan a Citadela (grafické studio) velmi nadšená. Někteří skeptici mají ve zvyku se příliš neradovat a tvrdí, že pokud bude auto provozně tak dobré jako je krásné, tak teprve pak se můžeme těšit.

První zatěžkávací zkouškou prošel přepravník hned několik dní po svém příjezdu, když jsme ve středu 27. 7. odjeli na mezinárodní závody do Polska. Cesty i pobyt proběhly výtečně – v Polsku P. Vozáb vše vyhrál (a ještě tentýž víkend vyhrál Jiří Nesvačil jun. Šinkvice a Dr. Jadrníček byl v jednospřeží druhý).

Lipice
V září nás čeká účast na mnoha akcích, k té historicky nejvýznamnější bude patřit přítomnost NH na oslavách 425. výročí založení lipického hřebčína. Kladruby a Slatiňany vysílají do Lipice dvě čtyřspřeží, která zde budou mít podobný program jako na Equitaně, navíc zde budou koně zapřaženi i do slavnostního osmispřeží (domino).

Jedná se o ojedinělý výjezd, kterého se mohou zúčastnit i zaměstnanci NH v rámci odborné exkurze autobusem. Protože nám však ještě několik míst zbývá, mohou se případní zájemci rychle dohlásit přes e-mail: kladruby@nhkladruby.cz nebo telefonicky u ing. Zuzany Šancové (466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting).

Exkurze pro odborné školy
Koncem září a počátkem října probíhají ve Slatiňanech (29. a 30. 9.) a v Kladrubech (5. a 6. 10.) výkonnostní zkoušky starokladrubských koní. Pro střední odborné zemědělské školy a učiliště by bylo určitě přínosné, kdyby se svými studenty zavítaly na tyto zkoušky. Žáci tak mohou v praxi shlédnout výsledek kompletní přípravy starokladrubských koní (pro exkurzi je vhodný první den zkoušek, který obsahuje více disciplín). Bližší informace získáte na výše uvedeném kontaktu.

Parforsní hon a další akce
V pátek a v sobotu 23. a 24. 9. se v Heřmanově Městci uskuteční závody spřežení. V neděli 25. 9. proběhne v Kladrubech parforsní hon za účasti smečky foxhondů Otto Schütze. Velká Hubertova jízda v Kladrubech je plánována na 22. 10. a zájemci o účast se mohou hlásit již nyní (s vlastním koněm, případně je možné si koně v NH včas objednat a zapůjčit). Na počátek listopadu je plánován první kurz barokního ježdění s odborníkem z Německa (v příštím čísle si informace upřesníme).

A ještě aktuální termín na závěr - od 6. 9. bude v Kladrubech k vidění další výstava obrazů koní, tentokrát Adély Brabcové z Prahy. Těšíme se na Vaše další návštěvy našich hřebčínů.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (25)
.: Barokní akademie - mnoho premiér :.
 

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem zorganizoval zcela novou jezdeckou akci, tzv. "Barokní akademii" a to v sobotu 25. června 2005. Divácky atraktivní podívaná nabídla netradiční pohledy na drezurní a skokové ježdění, na premiérové soutěžení čtverylek či parkur zápřeží v tandemu a einhornu. Také španělská garocha si zažila v podání starokladrubských koní první české představení.

V posledních letech se v mnoha zemích západní a jižní Evropy stalo oblíbeným tzv. barokní ježdění. Vychází z tradice klasického drezurního ježdění. Na vysoké úrovni splývá s vysokou španělskou jezdeckou školou. Na nižší a střední úrovni ho lze charakterizovat jako efektní drezurní jízdu na koni v dobových oblecích s hudebním doprovodem.
Národní hřebčín se snaží organizací této akce podpořit zájem o barokní ježdění, neboť k tomu má hned několik důvodů - chová plemeno koní, které patří mezi tzv. barokní plemena, vznik hřebčína je situován do doby přechodu renesance v baroko a velkého stavebního a chovatelského rozmachu se dočkal právě v době baroka.
Pro diváky byl připraven bohatý program, který virtuosně komentovala ing. Milada Barešová výborně doplňovaná ing. Františkem Petříkem při soutěžích spřežení (následně i ve Slatiňanech). Nelehkého úkolu posuzování výkonů jezdců a koní se ujali ing. Milan Vítek, Libuše Půlpánová a Renata Malá.

Nejen pas de deux
Dopoledne patřilo kürům jednotlivců a dvojic z prvky L až S drezury. V první ukázkové soutěži hodnotitele nejvíce zaujal výkon Ivety Mackové na bělce 421 Xantoma. Druhé místo si originální a v Čechách dosud neviděnou ukázkou vysloužil ing. Karel Dvořák. Na vraníku Siglavi Pakra Basilika III-26 předvedl práci španělského jezdce s garochou (cca 3 m dlouhou tyčí), oblečen po španělském způsobu. Tak připomněl jedny z dlouhých kořenů vzniku starokladrubského plemene koní. Třetí místo obsadil Pavel Mack a čtvrté Andrea Lesáková.
Mezi soutěžemi vystoupila Romana Hájková se starokladrubským vraníkem zvaným Mimi s prvky S až T klasické drezúry (traversály, piaf, pasáž…) a některými cviky barokních ukázek (pozdrav, poklona…).
Soutěž dvojic pas de deux zahájili manželé Iveta a Pavel Mackovi a zároveň si v této kategorii zajímavou choreografií a náročností cviků vybojovali první místo. Na druhou příčku se vyhoupla děvčata v dámských sedlech z Heřmanova Městce Kateřina Olivová a Monika Flégrová na koních S Montana VII a S Xenie XLII-14. Jejich červené a modré šaty, krásné klobouky a především elegantní předvedení patří ke stabilně obdivovaným ukázkám. Třetí místo patřilo A. Lesákové a Janu Holcovi (dámské sedlo a klasické sedlo, livrej), čtvrté Zdeně Urbanové a Jiřímu Pikovi (v livrejích NHK), pátá příčka byla přidělena děvčatům v dámských sedlech Kateřině Říhové a Janě Cincibuchové.

Od einhornů po čtverylky
Odpolední program zahájila překážková jízda einhornů (2 koně při oji, 1 před nimi). Z hřebčínských jezdců se představili J. Škodný, V. Zoul, ing. K. Neumanová, J. Nesvačil a M. Kostrouch, mezi hosty s lipicány jel T. Jelínek. Ani zkušený závodník Michael Quinkler z Německa si nevzpomíná, že by se kdy taková soutěž v zahraničí jela, a tak možná kladrubský parkur einhornů byl nejenom českou, ale možná i světovou premiérou. Každopádně vedení tří koní mezi kužely nebylo vůbec jednoduché a i zkušení závodníci (7 účastníků) měli plné ruce práce, M. Quinkler dojel nakonec druhý a v soutěži zvítězil s vraníky Jiří Škodný z H. Městce.
Mezi soutěže spřežení byla vložena drezúrní ukázka kür v dámských sedlech. Posuzovatelům se nejvíce líbilo předvedení A. Lesákové se Sacramoso Elevace XLIV-34 před K. Fränkelovou s Century nákelským z Občanského sdružení Dámy v sedlech.
Parkur tandemů je přece jen soutěží, která bývá v zahraničí občas k vidění. Zda-li se již jela v ČR, si nikdo z přítomných nepamatuje a ať tak či tak, jedná se v Čechách o ojedinělou záležitost. Ukázky vedení tandemů jsou občas k vidění na výstavách a přehlídkách, soutěže však nikoliv. Ani tandemy starokladrubských běloušů a vraníků (vedené výše uvedenými jezdci), doplněné o fríské koně vedené Josefem Išem, neměly průjezdy mezi kužely snadné. V náročném soutěžení si nejlépe vedla Drahomíra Bláhová ze Slatiňan, když zvítězila před M. Quinklerem, jemuž koně gentlemantsky zapůjčil Petr Vozáb. Všichni slatiňanští i kladrubští hřebci byli během dne maximálně využiti, ať již v zápřežích či pod sedlem a tak mohli potvrdit svou všestrannost, výkonnost i charakter.
Předposlední ukázka nenechala nikoho v klidu - na parkur o osmi překážkách se vydaly dámy v dámských sedlech - během dvoukolové rychlé a bezchybné jízdy překonávaly překážky 70 - 100 cm vysoké. Zvítězila K. Fränkelová s Century nákelským před Janou Vedralovou z NHK s klisnou Pohoda.

Nová soutěž
Závěr dne patřil nejnáročnější soutěži - čtverylkám. Opět pokud paměť chovatelů a příznivců koní sahá, nevzpomíná si nikdo na soutěž (nikoliv předvedení) čtverylek. Na start se nakonec dostavily tři čtverylky - Janákův sbor Selské jízdy východočeského kraje, Hřebčín Slatiňany a Hřebčín Kladruby. Každá čtverylka (po osmi dvojicích) byla zajímavá svou choreografií, náročností prováděných cviků a jejich synchronizací. O secvičení první se zasloužil pan J. Volf, druhou se slatiňanskými jezdci připravil F. Slavík a třetí s kladrubskými jezdci P. Mack - umístění čtverylek bylo v obráceném pořadí startu. Selská jízda absolvovala vystoupení v historických uniformách svého stavu, slatiňanští v dobových kostýmech a kladrubští v uniformách NHK. Všem jezdcům i trenérům patří velký dík za práci, kterou přípravě i vlastnímu vystoupení věnovali - takováto podívaná není nikde v ČR k vidění a tak měli diváci jedinečnou příležitost zhlédnout skutečně ojedinělou akci.

Příští baroko
Ač bychom mezi účastníky rádi viděli čtverylky Zemských hřebčinců, pro letošek se tak nestalo a můžeme doufat, že se společné soutěžení v budoucnu podaří. Nicméně nejen tato soutěž, ale i předchozí mohou být (a byli bychom rádi, kdyby byly) inspirací mnoha jezdcům v jezdeckých klubech a na jízdárnách k nacvičení a účasti na příštím ročníku (zájemci se mohou již nyní dotazovat na e-mailu: kladruby@nhkladruby.cz). Opět budou na programu küry jednotlivců a dvojic, čtverylky, soutěže v dámských sedlech i v zápřežích (tandemy, einhorny, event. další). Barokní akademii budou i v příštím roce předcházet kvalifikační představení tak, aby pro zúčastněné i diváky byl zajištěn kvalitní program. Termín barokní akademie v příštím roce bude splývat pravděpodobně s Dnem koní (tj. 28.5.), protože letošními akcemi - akademií a jezdeckým dnem ve Slatiňanech - jsme dodržovali termíny velkých jezdeckých dnů v Kladrubech - ty se budou v příštím roce realizovat 24. 6. a 1. 7. Takže za rok se můžeme všichni těšit na zajímavé akce.

Jezdecký den ve Slatiňanech

Deset let si museli Slatiňanští počkat na jezdecký den. Ten poslední se konal v roce 1995. V sobotu 25. 6. jsme tak mohli oslavit 60. výročí chovu starokladrubských vraníků ve Slatiňanech a 65. výročí počátku regenerace těchto koní

Než se dostaneme k samotnému programu dne, nahlédneme krátce do historie. V Kladrubech nad Labem byli od druhé poloviny 16. století chováni starokladrubští koně v různých barevných variantách a až koncem 18. století se chov ustálil na barvě bílé a černé. Do roku 1918 byl hřebčín císařský, po skončení 1. světové války státní. Vše, co v nové republice souviselo s monarchií, bylo nežádoucí a to bohužel zasáhlo i starokladrubské koně, vraníky obzvláště. V průběhu 20. a 30. let téměř vymizeli (kmen Napoleone vyhynul v roce 1922). Díky velké prozíravosti, odborné fundovanosti a nesmírné pracovitosti a obětavosti Prof. PhDr., MUDr. Františka Bílka, DrSc. bylo započato s jejich regenerací. Koncem 30. a počátkem 40. let se mu podařilo soustředit poslední jedince do Průhonic u Prahy a odtud se právě v roce 1945 (25. 8.) po kopytě přesunuli do uvolněných prostor auerspergských stájí. Pokračovatelem Prof. Bílka v regeneračním procesu byli ředitelé Výzkumné stanice pro chov koní ve Slatiňanech především MVDr. Lev Richter a Doc. Ing. Jaromír Dušek, CSc. a mnoho jejich spolupracovníků. Prof. Bílek byl za své ojedinělé regenerační dílo odborníky při UNESCO na kongresu v Miláně vyhodnocen jako 4. nejvýznamnější genetik na světě.
V některém z dalších čísel Jezdectví se podrobněji vrátíme k historii a obnově chovu starokladrubského vraníka.

Pán Bůh má Slatiňany rád
To si mohli myslet všichni aktéři i diváci na jezdeckém dnu, který se konal v sobotu 2. 7. 2005. na "póloplace" v zámeckém parku. Celý předchozí den propršel, pršelo v noci i v sobotu dopoledne. Mezi jedenáctou a dvanáctou již jen mžilo a v jednu hodinu začalo svítit sluníčko. Tak mnoho týdnů připravovaná práce nepřišla nazmar.
Slavnostní odpoledne zahájil příjezd dvou spřežení - černé a bílé čtyřky. Diváky a vzácné hosty přivítal vedoucí Hřebčína Slatiňany Tomáš Kunc a ředitelka NHK L. Gotthardová. Přítomné potěšila návštěva Doc. MVDr. J. Oulehly s chotí, kteří předchozí den otevřeli vernisáží zajímavou prázdninovou výstavu obrazů ve slatiňanském zámku.

Rodinná pouta
Téměř dojemnou ukázkou bylo předvedení rodiny 67 Xandra, když před zraky diváků defilovaly čtyři generace - prababička 329 Xantosa (1980), její dcera 365 Xenie (1988), její vnučka 438 Xatanga (1997) z 346 Xantory a pravnučka, dcera Xatangy Xatina - 39 (2005). Prababička Xantosa měla navíc pod sebou hříbě své před nedávnem uhynulé dcery Xantory a ve věku 25 let, ač nebřezí, spustila mléko a zachránila tak své vnouče.

Nejen čtverylky
Vzorně secvičené pas de deux I. a P. Mackových nasadilo vysoko laťku následné čtverylce dvojspřeží. Šest spřežení, řazených po způsobu domina (vlevo bílé, černé a bílé dvojspřeží, vpravo černé, bílé a černé dvojspřeží) vedené J. Škodným, L. Němečkem, F. Kollertem, J. Nesvačilem, J. Zoulem a P. Vozábem však sklidilo velký potlesk. V dámských sedlech připravily pěknou podívanou K. Olivová a M. Flégrová, v klasických sedlech a kostýmech A. Lesáková a J. Holec.
Další ukázka potěšila především přítomné děti, když sledovaly voltižování se svými vrstevníky pod vedením Bohunky Rosůlkové z Kladrub na klisně 217 Corduana.
Další kočárovou čtverylkou se představili jezdci s tandemy, které řídili J. Nesvačil, P. Vozáb, Ing. K. Neumannová a F. Kollert (který vedl starokl. koně L. Pražáka ze Starých Křečan). Krásná čtverylka na osmi starokladrubských hřebcích zaujala diváky již v Kladrubech a v prostoru zámeckého parku vyzněla rovněž nádherně.

Akční policie
Až z Ostravy a také z Pardubic dorazili příslušníci Městských jízdních policií, kteří používají starokladrubské koně. Obě oddělené ukázky nepostrádaly napětí a akčnost (s výstřely z pistolí, skoky přes oheň, průjezdy kouřovými clonami či "zpacifikování" demonstranta či lupiče), a tak kvalitně konkurovaly americkým akčním filmům. Charakter, nervy a trpělivost starokladrubských koní lze jen obdivovat.

Mozaika
Desátá ukázka navodila krásnou atmosféru při přehlídce různých druhů zápřeží - jednospřeží (ing. K. Neumannová), tandem (F. Kollert), einhorn (J. Škodný s roztomilými dětskými přísedícími v kloboučku a s náručí květin) a pětispřeží (D. Bláhová).
Nechyběly ani křtiny hříběte - nemohlo se křtít jiné, než adoptovaný potomek 346 Xantory Sacramoso Xantora XLIX-45 doprovázený svou babičkou 329 Xantosou. Kmotrem mu byl vnuk MVDr. L. Richtera ing. Miloslav Tkáčík - vnuk křtil vnuka.
Horké Španělsko připomněl ing. Karel Dvořák svým originálním číslem s dlouhou tyčí (garocha) na Siglavi P. Basilika III-26 a temperamentním hudebním doprovodem. Ukázku klasické drezúry předvedla se 421 Xantomou (mj. z 329 Xantosa) I. Macková.
O napínavý průběh zrcadlového závodu dvou čtyřspřeží se postaral J. Škodný a J. Nesvačil, jun., který byl v cíli rychlejší. Napínavé bylo i skákání starokladrubských koní, jehož se zúčastnili zástupci slatiňaského hřebčína a Jízdní policie Pardubice. S velkou rezervou šel přes 148 cm J. Málek na Solo Etara XI-15, ale protože se skákání tímto rozumně zakončilo, mohli se všichni přítomní oprávněně domnívat, že by skočil výše.

Desítka
Závěr patřil dlouho neviděnému desetispřeží starokladrubských vraníků. Spřežení odvážně řídil a diváky hrdě pozdravil V. Zoul. Protože jsou oba naše hřebčíny orientovány na jízdu se spřežením, patří takového ukázky do programu významných akcí. A tato po mnoha letech skutečně byla. Děkujme panu Bílkovi a jeho upřímným následovníkům za jejich dílo a dík patří také současným zaměstnancům NHK za zdařilou oslavu.

Lenka Gotthardová

 

Mistrovství ČR ve spřežení

V České republice se v letošním roce konají troje velké závody spřežení, z toho dvoje v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Máme tedy za sebou CAI-A Kladruby, CAI-A Nebanice a můžeme se těšit na MČR v Kladrubech. Program je připraven na tři dny 12. - 14. 8. - v pátek budou probíhat jako vždy drezúry, v sobotu 13. 8. maraton a v neděli překážková jízda. Soutěžit budou jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží velkých koní a jedno- a dvojspřeží pony, respektive malých koní. Zúčastnit se mohou spřežení, která splnila kvalifikační podmínky, sbor rozhodčích je tvořen hlavně posuzovateli ze zahraničí. Pro diváky je připraven bohatý soutěžní program, možnost volných prohlídek hřebčína, možnost nákupu řady upomínkových předmětů (včetně nového kladrubského kalendáře) a zároveň výborná kladrubská kuchyně. Těšíme se na Vaši prázdninovou návštěvu hřebčína. Bližší informace na www.nhkladruby.cz či na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting.
Dále zveme příznivce koní na Národní přehlídku Shagya-arabů, která se v letošním roce uskuteční ve Slatiňanech a to v sobotu 6. srpna od 10 hodin.
(lg)

Z Národního hřebčína (24)
.: květen 2005 :.
 

Květen v Národním hřebčíně byl časem příprav výkonnostních zkoušek a třídění koní, účasti na akcích, návštěv a realizace zkoušek a Dne koní. Vernisáž počátkem června otevřela tříměsíční výstavu obrazů a soch, kde hlavním tématem jsou starokladrubští koně.

Mistrovství policie
O víkendu 20.5. 2005 se v Brně uskutečnilo mezinárodní Mistrovství policie ČR v jezdectví. Účastníci ze 4 zemí (SRN, Polsko, Slovensko a ČR) se soutěžili ve 3 disciplínách - terénní jízdě, speciálním policejním parkuru a klasické skokové soutěži. Těchto významných závodů se zúčastnili i zástupci Městské policie Pardubice se starokladrubskými koňmi. Strážník Petr Profant obsadil v policejním parkuru 3. místo s "Edou" a str. Lucie Dušková s "Otou" získala v celkovém hodnocení stříbrnou medaili.

Kladrubské zkoušky
Nejen školáci, ale i koně musejí absolvovat předepsanou výuku, na jejímž závěru jsou zkoušky. Společné výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců zemského a hřebčínského chovu se konaly 24. a 25. 5. Během 2 dnů se mladí hřebci předvedli v drezurní zkoušce pod sedlem a v zápřeži, v jízdě ovladatelnosti, v tahu spolehlivosti o samotě a v maratonu. Letos poprvé hodnotili komisaři koně pouze celými čísly. Vítězem a zároveň nejtypičtějím hřebcem, který podal i velmi dobrý výkon, se stal S Elea XVII-9 z Hřebčína Slatiňany, nejvýkonnějším hřebcem byl Gss Aversa XXXI-36 z Kladrub, který obsadil 2. místo.
Celkem bylo na zkoušky přihlášeno 19 hřebců, 3 hřebci nedokončili. Hřebčínští i někteří soukromí hřebci byli dobře připraveni, porovnání bylo velmi užitečné. Třídění koní se v Kladrubech i ve Slatiňanech věnovalo po jednom dnu, takže byl dostatek času ke kontrole chovných klisen, plemenných hřebců, hříbat a mladých koní.

Návštěvy
Kromě mnoha pracovních návštěv se v Kladrubech objevila také jordánská princezna Alia Al Hussein Al Saleh. V doprovodu zkušené publicistky G. Weiditschky a J. Laciny absolvovala nedělní prohlídku hřebčína před odpolední návštěvou pražské dostihové dráhy.
Hřebčín přivítal i účastníky mezinárodní konference chovatelů holštýnského skotu, návštěvu zástupců stájí dánského královského dvora, novináře z Francie a z Ruska a mnoho návštěvníků z Německa.
Květen byl v NH pastvou pro fotografy. Vystřídalo se jich zde velké množství od mírně pokročilých až po světové pojmy - kurz fotografování zde absolvovali členové fotografického klubu z Chrudimi, na akce dorazili ing. D. Bouma, M. Straková, T. Huclová či V. Marková, z Německa přijel oficiální fotograf Equitany Hans Kuczka, z Jezdectví a předních evropských časopisů známá Christiane Slawik a všeobecně uznávaný Tomáš Míček. Čím více budou starokladrubští koně fotografováni, malováni či modelováni, tím lépe pro ně a pro propagaci Národního hřebčína a České republiky.

Vernisáž
Sobota 4. 6. se stala významným kulturním mezníkem. Po dlouhé době byla v NH uspořádána výstava obrazů a soch s motivem starokladrubských koní. Dvě umělkyně z Německa, které patří k současným velmi kvalitním tvůrkyním, Christina Bötzel a Brigitte Eberl se v loňském roce nechaly inspirovat krásou starokladrubských koní a vytvořily mnoho obrazů a soch, kde vyniká elegance křivek běloušů a vraníků. V rámci vernisáže byli v nově upravené hřebčínské jízdárně předvedeni koně, kteří stáli modely.
Výstava potrvá do 28. srpna a návštěvníci mají možnost v rámci prohlídek hřebčína nahlédnout i do galerie. Obrazy i sochy je možné zakoupit, v nabídce jsou i pohledy některých vystavovaných obrazů. Nenechte si ujít mimořádnou příležitost.

Akce
Národní hřebčín pořádá 2. 7. Jezdecký den k 60. výročí chovu starokladrubských vraníků ve 
Slatiňanech. Od 13 hodin bude připraven bohatý program v zámeckém parku. Diváci se mohou těšit na ukázky různých druhů zápřeží, drezury jednotlivců i dvojic, na čtverylky či pushbal.
O 14 dní později se na témže místě uskuteční skokové závody stupně Z až S. (Abychom nezapomněli - omlouváme se za neuskutečnění drezurních závodů 4. 6. z důvodů nízkého počtu přihlášených závodníků). 6. 8. se ve Slatiňanech bude konat Národní přehlídka Shagya-arabů za účasti zahraničních komisařů, včetně světové kapacity Dr. Dr. Johannese Ericha Fladeho.
Po celý červenec probíhají v Kladrubech n. L. týdenní výcvikové kurzy jízdy na koni. Většina termínů je již obsazena, zbývá několik volných míst na závěr měsíce (více info: 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting ing. Šancová).
V polovině srpna 12. - 14. 8. Vás rádi přivítáme na Mistrovství České republiky v jízdě spřežení. Tyto velké závody jsou vypsány pro jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží a také pro jedno- a dvojspřeží pony.

Nový Řád a kalendář
V měsíci květnu byl vydán Řád plemenné knihy starokladrubských koní s aktualizovaným obsahem, jenž byl předmětem mnoha zasedání Rady plemenné knihy. Všichni zájemci si o něj mohou napsat do Slatiňan paní Dykové na e-mail: pkslatinany@nhkladruby.cz.
Počátkem června byl vydán nový velký kalendář (A3) Národního hřebčína s fotografiemi Terezy Huclové a Věry Markové. Starokladrubští bělouši i vraníci jsou zachyceni v romantických, slavnostních i sportovních okamžicích a tak by neměl chybět ve sbírce žádného chovatele či příznivce starokladrubských koní (cena 150,-Kč a poštovné). Objednat si jej můžete na adrese: kladruby@nhkladruby.cz.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (23)
.: duben 2005 :.
 

Duben a počátek května zmobilizovaly aktivitu hřebčína v přípravách na akce a v rámci závodů samotných, k tomu se hřebčín zúčastnil i řady výjezdů. Důležitou funkcí hřebčína je vzdělávací oblast a to buď formou praxí či studentských odborných prací.

Praxe
Národní hřebčín se pozvolna stává opět místem, které je velmi vhodné nejen pro praxe učňů či studentů středních odborných škol, ale i pro praxe vysokoškolských studentů. Řada z nich zde vykonávala praxi během loňských či předloňských prázdnin, na letošní rok je mj. sepsána smlouva s ČZU o praxi posluchačů bakalářského studia zaměřeného na zootechniku. Praxe ve velkém chovatelském centru, které má tradici, rozsáhlý provoz a je organizátorem mnoha akcí, je zdrojem užitečného poznání, ověření fyzické a jezdecké zdatnosti a příležitostí k získání cenných praktických zkušeností.
Kromě toho navštěvuje hřebčín mnoho škol v rámci školních výletů i odborných exkurzí. Praktická ukázka předvádění koní, jezdeckého výcviku či účast na výkonnostních zkouškách a tříděních je vhodným doplňkem praktické výuky.

Nejen diplomové práce
Kladrubský i slatiňanský hřebčín bývával místem praktikantské činnosti mladých chovatelů koní - řada odborníků si v dobách první republiky i později prošla tzv. kolečkem po státních chovatelských ústavech, než se usadila na příslušné odborné pozici. To již dávno vymizelo a noví chovatelští odborníci čerpají většinou z praxe v jezdeckých klubech a soukromých stájích.
Národní hřebčín však v rámci možností dává příležitost studentům ke zpracování bakalářských, diplomových či disertačních prací. Řada odborných prací již byla dokončena, další jsou ve fázi rozpracování. V současné době tvoří DP více než deset studentů a doktorandů. K bakalářským pracem patří např. Typologická a chovatelská analýza starokladrubských běloušů Hany Jahodové z ČZU, Endoparazité koní u různých věkových kategorií Zdeňka Horálka rovněž z ČZU, seminární práci na Universitě Pardubice na téma Bezpečnosti a požární ochrany zpracovává Lucie Hnátková, diplomové práce na téma Vliv stupně příbuznosti koní na sociální chování a reprodukci již druhým rokem tvoří Jana Dubcová, Radka Tykalová a Martina Komárková z Jihočeské univerzity ve spolupráci s VÚ v Praze-Uhříněvsi, Lenka Krchňáková z Vysoké školy ekonomické v Praze zpracovává Marketigovou analýzu služeb NHK. Halina Šárková vypracovala DP na téma ektoparazitů u koní v NHK Lenka Šárovská z MZLU Brno provádí Analýzu vývoje a růstu starokladrubských koní a Michaela Holecová navazuje na práci Doc. Duška - Stanovení míry klabonosu v populaci starokladrubských koní. Doktorandské práce vypracovává Ing. P. Šišková (Analýza výkonnostních zkoušek SKK) a Ing. Eva Sobotková z MZLU z Brna provádí měření starokladrubských koní a po vzoru Doc. Oulehly dokončuje Analýzu tělesné stavby těchto koní.
Vysokým školám a univerzitám tak nabízíme inspiraci k zadávání dalších diplomových prací, které mohou být zpracovávány v Národním hřebčíně.

Drezúra ve Slatiňanech
Za krásného jarního počasí se uskutečnily drezúrní závody ve Slatiňanech. V sobotu 30. dubna soutěžili jezdci ve třech soutěžích, které byly mj. kvalifikačními předkoly pro děti, juniory a mladé jezdce na MČR. Role hlavní rozhodčí je ujala ing. Ludmila Vítková. V úloze DU (24 startujících) zvítězila Michaela Červinková s Darius-1 z JS Pastviny Cipra, v úloze DD (20 startujících) a rovněž v úloze JU (7 startujících) vyhrála Magda Škardová s Kayo z SJK Havlíčkův Brod. Ze slatiňanských jezdců se nejlépe umístila Iveta Macková s Xantomou (2. místo v JU) a Pavel Mack s Solo Morelou VI (4. místo v DU a 3. místo v DD).

Příprava CAI-A
Týden před CAI-A probíhala v Kladrubech nad Labem víkendová brigáda zaměstnanců, při níž bylo natřeno mnoho kilometrů oplůtků, upraveny překážky a okolí hřebčína. Truhlárna NH (Miroslav Novák, Jindřich Mikula, Václav Oliva) vyrobila pěkné dřevěné budky k drezurnímu obdélníku pro rozhodčí a tak měli tito po letech k dispozici odpovídající zázemí. Na akci se připravila i hřebčínská jídelna, která pod vedením Miroslavy Husákové nabídla opět velké množství tradičně kvalitních jídel.

Informační panely
Ke konci dubna byly v areálu kladrubského hřebčína naistalovány informační panely a to ve spolupráci Krajského úřadu a NHK. Ing. Radka Breznická, správce krajiny, čerpala jednak z vlastních dřívějších zkušeností a pak z literárních i verbálních pramenů. V hřebčínské truhlárně byly vyrobeny stojany se stříškou a lavičkami tak, aby sloužily návštěvníkům i chránily panel před nepřízní počasí. Návštěvníci tak mají možnost nejen absolvovat klasickou prohlídku hřebčína, ale mohou se potěšit i návštěvou přilehlého areálu hřebčína s přírodním parkem Mošnice.

Skokové závody Kladruby
Za krásného počasí se týden po mezinárodních závodech spřežení uskutečnily skokové závody. Po téměř patnáctileté přestávce se kladrubské kolbiště zaplnilo 168 dvojicemi v pěti parkurech od stupně ZM do L. V úvodní soutěži stupně ZM (21 start.) zvítězila Lucie Tomandlová s Atlantikem 1 ze Stáje Vondráček. V rozdělené soutěži stupně Z vyhrál Lukáš Létal s Energií z JK Victoria (z 38 start.), v druhé části opět Lucie Tomandlová s Atlantikem (28 start.). Následné ZL bylo plně obsazeno a mezi 59 startujícími zvítězil Petr Vančura s Harmonií - 2, startující za JK Železnice a rovněž se mu podařilo získat prvenství v závěrečném parkuru stupně L (22 start.). Všichni vítězové překonali parkury bez trestných bodů.

Topolčianky
První květnový den patřil ve slovenském Národním hřebčíně Jezdeckému dni - respektive dni otevřených dveří. V letošním roce se topolčanští přidali díky chovu lipických koní k oslavě 425. výročí založení hřebčína v Lipici. Bohatý program se nesl ve znamení chovu těchto koní a tak jsme je mohli vidět v mnoha ukázkách - v pěkných čtverylkách, pas de deux, zápřežích, vysoké škole… Ze zahraničí se prezentovala Lipica (SLO), Silvaszvarad (HUN) či Monte Rotondo (ITA). Hodnotné byly i ukázky skokové, voltižní a příznivce spřežení potěšil napínavý zrcadlový parkur dvojspřeží, kde si zazávodil P. Baláž a J. Matuška.
Národní hřebčín Kladruby zorganizoval na tuto akci exkurzi pro své zaměstnance, kteří mohli následující den absolvovat prohlídku celého hřebčína se všemi přilehlými středisky. Obětavým průvodcem byl po celý den ředitel hřebčína ing. Michael Horný, PhD. se svými spolupracovníky ing. Emilem Kovalčíkem, PhD. a ing. Jurajem Kovalčíkem. V hřebčínském muzeu měli účastníci exkurze příležitost se setkat s jeho zakladatelem a správcem a hlavně dřívějším všestranně úspěšným jezdcem a olympionikem (OH Řím, 1960, všestrannost) Fero Hrúzikem, který snad ani nestárne. Velmi všem děkujeme za milé přijetí a těšíme se na reciproční návštěvu zaměstnanců NŽT v NHK.

Různé
26. 4. se v NHK uskutečnilo zasedání prezidia a kolegia ASCHK ČR, které mělo na programu přípravu valné hromady ASCHK, která se následně uskutečnila ve středu 11. 5. 2005 v Humpolci.
O prodlouženém víkendu 5. - 8. 5. hřebčín navštívila voltižní skupina dětí z Německa. Pod vedením Cornelie Heyne mohly děti voltižovat na hřebčínských koních a k tréninku využívaly i trenažér na veterinárním sále. O témže víkendu se kladrubská spřežení zúčastnila závodů spřežení v Semicích. Nejlépe se dařilo Jiřímu Nesvačilovi jun., který obsadil celkové 2. místo za J. Kohoutem, Martin Kostrouch se celkově umístil na 7. místě - všechny překvapil jedinou bezchybnou překážkovou jízdou a tím pádem vítězstvím v parkuru.
Jan Holec se v téže době zúčastnil závodů všestrannosti ve Dvorečku v jižních Čechách, kde s klisnou Longpré-K obsadil 2. místo.
Středisko jezdeckých potřeb Zooprodukt ing. Jiřího Ešpandra připravilo na 7. 5. Den otevřených dveří. Součástí akce byla výstava výtvarných prací postižených dětí či dospělých ze sdružení Stacionář Nona a "Domečky". NHK se zúčastnil se čtyřspřežím vedeném Petrem Vozábem a všechny handicapované účastníky povozil.
Na 8. května byla na Letenské pláni v Praze naplánována oslava 60. výročí konce 2. světové války. Četné televizní snímky a novinové články přinesly záběry 4 bílých jezdeckých koní v pozadí s vojenskou technikou včetně tanků. Starokladrubské klisny prostály celý průvod bez nejmenších problémů a tak opět potvrdily vynikající charakter tohoto plemene.
Ve středu 11. 5. se v NHK uskutečnilo zasedání Rady PK starokladrubských koní. Byla na něm probrána příprava na výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců, složení komisí posuzovatelů a rozborováno cvičné březnové hodnocení mladých starokladrubských koní. Další informace patřila schválení inovovaného Řádu PK Ministerstvem zemědělství. To schválilo i nové složení Rady PK starokl. koní. Oproti minulé Radě došlo k výraznému posunu směrem k soukromým chovatelům těchto koní a tak jsou v Radě 4 zástupci Národního hřebčína, 4 zástupci privátních chovů a 1 zástupce MZe (viz www.nhkladruby.cz).

Akce NHK
Nejbližší akcí je Den koní v Kladrubech, uskuteční se v neděli 29. 5. od 10. hodin na nádvoří hřebčína - dopoledne bude patřil ukázkám barokního ježdění a jízdě spřežení, ve 13 hodin bude následovat mše v kostele sv. Václava a od 14 hodin je připraven pestrý ukázkový program včetně křtin hříbat (první letošní klisnička z matky z rodiny E ponese jméno Equitana). Ve Slatiňanech budou v rámci této akce probíhat hlavně prohlídky hřebčína a projížďky kočáry.
4. 6. se ve Slatiňanech uskuteční drezurní závody. Od následujícího dne bude v Kladrubech probíhat tříměsíční výstava německých umělkyň malířky Christiny Bötzel a sochařky Brigitte Eberl. V loňském roce se nechaly inspirovat krásou starokladrubských koní a letos budeme mít do konce srpna možnost posoudit jejich tvorbu v kladrubské galerii Emila Kotrby.
11. 6. se můžeme těšit na závody všestrannosti v Heřmanově Městci, kde pod vedením F. Slavíka vznikly další překážky pro soutěže spřežení a military.
V sobotu 25. 6. se na kladrubském nádvoří uskuteční barokní akademie. Připraveny jsou jednak jezdkyně v dámských i klasických sedlech, čtverylky ale také parkurové klání tandemů a einhornů. Následující sobota 2. 7. patří oslavám 60. výročí chovu starokladrubských vraníků ve Slatiňanech. Od 13 hodin se uskuteční slavnostní program v zámeckém parku. Jezdecký den nabídne návštěvníkům mnoho ukázek starokladrubských koní pod sedlem i v zápřeži. Bude to i vzpomínka a pocta Prof. Františku Bílkovi, jemuž vděčíme a záchranu a regeneraci černých starokladrubských perel.

Prázdniny v sedle
Národní hřebčín připravil pro zájemce o jízdu a pobyt v hřebčíně čtyři termíny v prvním prázdninovém měsíci. Děti (do 15 let s doprovodem) i dospělí mají příležitost pobýt týden v hřebčíně a využít tuto dobu k tréninku a výuce jízdy na koních a k poznání života v hřebčíně. Bližší informace získáte na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting či na www.nhkladruby.cz.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (22)
.: březen 2005 :.
 

Únor proběhl ve znamení příprav na světovou výstavu, přelom měsíce a první týden března patřil Equitaně, další týden přednáškám v Německu o starokladrubských koních a většina března a dubna tréninku a přípravám na mezinárodní závody spřežení CAI-A.

Návštěvy
Ještě před odjezdem na Equitanu navštívili kladrubský hřebčín dva významní zástupci zahraniční diplomacie. Slovinský velvyslance Drago Mirošič patří již ke stálým hostům a příznivcům hřebčína. Jeho návštěva směřovala k účasti našich koní na oslavách 425. výročí založení lipického hřebčína. Následně jsme se na Equitaně setkali s celým vedením Lipice včetně, od loňského roku nového, pana ředitele Dr. Rajka Vojtkovszkého. Národní hřebčín Kladruby n. L. se zúčastní akce jednak s koňmi a dále organizuje pro zaměstnance, případně další zájemce, zájezd do Lipice na tyto podzimní oslavy (16.-18. 9.).
Druhým zahraničním diplomatem byl ruský velvyslanec Alexej Fedotov, ve společnosti obchodního rady Ivana Galaktionova a Daniila Šapovalenka. V souvislosti s jeho návštěvou Pardubického kraje zavítal zkušený diplomat i do Národního hřebčína. Ač počasí příliš nepřálo a na první pohled ani koně nebyli tím, pro co ruská diplomacie žije, roztál A. Fedotov při pohledu na svou nevšední fotografii od excelentního fotografa Jadrana Šetlíka. A pak již bylo možné se dozvědět, že i on jako malý jezdil na koni a že má poměrně dobrý přehled o velkých chovech koní v Ruské federaci.

Mezinárodní seminář chovatelů starokladrubských koní
V sobotu 19. 2. za velké účasti odborníků, chovatelů a příznivců starokladrubských koní se uskutečnil tradiční chovatelský seminář. Bohatý odborný program zcela vyplnil čas od 9 do 16 hodin.
V dopolední části vystoupili přednášející s následujícími tématy: Zdenka Dyková - Chovatelské zhodnocení roku 2004 (stavy koní, reprodukce, zkoušky výkonnosti, dotace…), MVDr. Jindřich Müller - Inseminace klisen čerstvým spermatem, Prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc. - Význam hodnocení ejakulátu hřebců před jejich zařazením do plemenitby a v průběhu jejich donorské funkce, Doc. MVDr. Jaromír Oulehla (RAK) - Principy barokního ježdění na příkladě Vysoké španělské jezdecké školy, Prof. ing. Václav Jakubec, DrSc., ing. Josef Volenec a Ing. Jan Kaplan - Návrh nového Řádu PK a šlechtitelského programu. Po mnohých zasedáních Rady plemenné knihy, chovatelské a genetické komise byl připraven inovovaný ŘPK, který by svým pojetím měl odpovídat evropskému standardu řádů PK. Přítomní chovatelé schválili ŘPK starokladrubských koní, který bude zaslán MZe ke konečnému schválení. Zároveň bude MZe zaslán návrh nového složení RPK a chovatelské komise.
Odpolední program patřil představení plemenných hřebců a to jak hřebčínského, tak zemského chovu. Poprvé tak byli na půdě NH široce prezentováni plemeníci obou chovatelských skupin a to formou videoprojekce s dostatečným přehledem původu, výkonnosti, prochovanosti a příslušnosti k liniím. Komentář podali Ing. Milan Vítek, Zdenka Dyková, Ing. Jan Kaplan a Tomáš Barták. Na kvalitní přípravě se podílel Ing. J. Volenec, Z. Dyková a Vladimír Teplý.
Závěr patřil opět Doc. Oulehlovi, který přítomné seznámil s novými možnostmi měření koní (míry výškové, délkové, úhly…) a s dalšími informacemi, které se týkaly barokního ježdění.
Všichni přednášející podali výborné výkony a v krátkém časovém prostoru předali vzorným posluchačům koncentrované informace.

Připouštěcí sezóna v plném proudu
Období zapouštění klisen začalo v obou hřebčínech již 1. března a to jak pro klisny hřebčínské, tak ze zemského chovu. Mimo velkého výběru starokladrubských hřebců nabízí NH Kladruby k dispozici plnokrevného plemeníka 6123 Mir Sadu (pro klisny A 1/1 i teplokrevné), holštýnského plemeníka 411 Comera a welshského pony 678 Langraf Schönbruna, pro chladnokrevný chov je v Selmicích ustájen ČMB 2633 Amír a v Heřmanově Městci SN 2823 Novic. V Tlumačově působí 2 starokladrubští bělouši (Gss Ravella XLI a S Rabia VIII), v Písku vraník (S Basia I).
První hříbata se v Národním hřebčíně narodila ve Slatiňanech počátkem února, v Kladrubech se začala rodit po odjezdu na Equitanu - večer 22. 2. se narodil první hřebeček Generalisimus Amata XLII-1 a po tři následující dny každou noc jedna klisnička. Zvýšená porodní aktivita a úspěšný průběh výstavy nás inspiroval k přidělení jména Equitana první klisničce z matky příslušející k rodině E (S VIII - 247 Extracta po F XI). Na Den koní se dočkáme jejích křtin.

"Spískání" komisařů
V pátek 18. 3. se v Kladrubech konalo zasedání Rady plemenné knihy starokladrubských koní a členů chovatelské komise. Dopolední program patřil posuzování mladých koní. Koně hodnotili členové chovatelské komise, kterou tvoří dřívější inspektoři chovu koní, dlouholetí zkušení posuzovatelé koní a chovatelští odborníci, kteří si prošli obdobím tzv. "čekatelství" a noví čekatelé. Novinkou při posuzování bylo zrušení hodnocení na desetinná čísla a a poprvé byla udílena celá čísla od 1 do 10 bodů. Ing. J. Volenec se Z. Dykovou připravili systém a podklady pro hodnocení i celkovou bilanci výsledků. Každý z aktivních hodnotitelů se pak mohl najít v tabulce a porovnat si, jak se lišil od ostatních posuzovatelů a od celkového průměru. Akce byla velmi užitečná a pomohla hledat cestu k objektivnějšímu a kvalitnějšímu hodnocení koní.
Odpoledne se uskutečnilo zasedání Rady PK. Při té příležitosti byly přečteny zapracované poznámky ze zasedání chovatelů starokladrubských koní z 19. 2. Po posledních korekturách byl aktualizovaný Řád PK zaslán na MZe.

Různé
V průběhu zimy pokračovalo odstraňování suchých a havarijních stromů z areálu NH. Probíhala řada jednání týkajících se úpravy a obnovy krajiny v okolí kladrubského hřebčína. Do rozsáhlé dlouholeté akce je zapojeno velké množství odborníků a důležitých institucí. Věříme, že se nám společnými silami podaří upravit areál hřebčína tak, aby současné i budoucí generace mohly areál obdivovat a milovat.
5. března zorganizovala komise spřežení pracovní seminář pro rozhodčí a jezdce spřežení před sezónou.16. 3. se v hřebčíně uskutečnilo zasedání východočeské oblasti chovatelů českého teplokrevníka.
18. - 20. 3. se sešli zájemci o jízdu se spřežením a Jan Jelínek se věnoval novým příznivcům spřežení v rámci kurzu pro začátečníky. Ti měli příležitost vyslechnout nejen zajímavou teorii, ale měli i možnost přípravy na trenažéru a potom absolvování praktické jízdy s dvojspřežím. O velikonocích se konal ještě drezúrní kurz s H. Jeřábkovou.
Týden nato zorganizoval NH pod vedením Petra Vozába soustředění jezdců spřežení. Zájem byl veliký a zúčastnili se ho nejen domácí jezdci - Jiří Nesvačil jun., Martin Kostrouch, Jiří Škodný a Vlastimil Zoul, ale mnoho úspěšných jezdců z celé ČR - Zdeněk Jirásek, Ing. Ladislav Vyrtych, Tomáš Barták jun., Radek Exnar, Petra Dušková, Leoš Poklop a s poníčkem ještě Michal Plch a další. Počasí bylo nádherné a tak jezdci využili příležitosti prvního jarního tréninku a na nádvoří hřebčína pilně cvičili novou drezúrní úlohu č. 8 a na pastvinách trénovali průjezdy zadaptovanými a doplněnými maratonovými překážkami.

Slatiňany
Slatiňanský hřebčín slaví v tomto roce 60. výročí chovu starokladrubských vraníků. Tomuto jubileu je podřízena řada činností (akce, program, opravy, renovace, úklid…). Ale nejenom tím žijí Slatiňany.
V zimních měsících došlo k prořezávce větrolamů, křovin na okrajích polí a opravě techniky v rostlinné výrobě. Po vnitřní opravě a vybílení levého křídla slatiňanské správní budovy před 2 roky, došlo k vymalování pravého křídla. Byla opravena podlaha na podkovárně. V plánu je oprava podlahy v dolní výcvikové stáji a příjezdové cesty k testační stanici.
Areál Heřmanova Městce doznává díky aktivitě Františka Slavíka a jeho spolupracovníků také řady úprav - bylo vyčištěno nádvoří za stájemi, zbudován výběh u potoka, lonžovací kruh, boxové stáje po pravé straně nádvoří a nyní se pilně trénuje a zároveň staví další překážky pro soutěže spřežení, které jsou zároveň vhodné pro soutěže všestrannosti.
Slatiňanský hřebčín se podílí na zajímavé pomoci Zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Již několik let dodává menší množství klisního mléka, popřípadě mleziva, pro potřeby obyvatel ZOO. V případě nutnosti jsou tak zabezpečeni malí nosorožci a zebry.
Ke 4. 4. se ve Slatiňanech narodilo 15 a v Kladrubech 14 hříbat.
K nejbližším akcím ve Slatiňanech patří 27. 5. Jarní třídění koní, 29. 5. Den koní (prohlídka hřebčína a hipologického muzea, svezení kočárem), 4. 6. drezúrní závody Z - S, 11. 6. závody všestrannosti v Heřmanově Městci a kvalifikace na barokní akademii. Jezdecký den se v zámeckém parku ve Slatiňanech uskuteční v sobotu 2. července.
Hřebčín Slatiňany můžete navštívit po celou sezónu každý den kromě pondělí (tel. 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting). Navíc pro vás slatiňanští připravili dvě milá překvapení - otevřeli malé muzeum jezdectví v areálu testační stanice (za to patří dík Ing. Karlu Dvořákovi a jeho spolupracovníkům) a potom cukrárnu přímo ve správní budově hřebčína (otevřeno od počátku května).

Akce v Kladrubech
Po náročné organizaci mezinárodních závodů spřežení ke konci dubna je možné navštívit skokové závody v sobotu 30. 4. Na 24. a 25. května jsou naplánovány výkonností zkoušky starokladrubských hřebců zemského a hřebčínského chovu. Den koní se uskuteční v neděli 29. 5. od 9 hodin - dopoledne bude na programu kvalifikace na barokní akademii a parkur spřežení, ve 13 hodin bude sloužena mše v kladrubském kostele a od 14 hodin bude program pokračovat ukázkami jezdeckého výcviku, různých druhů zápřeží, křtinami hříbat ad.
Počátek června odstartuje letní výstavu uměleckých prací Christine Bötzel a Brigitte Eberl. Obě výtvarnice se nechaly inspirovat starokladrubskými koňmi a tak budou moci návštěvníci zhlédnout krásné obrazy a sochy (někteří je již mohli vidět na Equitaně).
V Čechách premiérová barokní akademie je naplánována na sobotu 25. 6. - příště si sdělíme k ní a k jezdeckému dnu ve Slatiňanech podrobnější informace.
Zájemci o prázdninový jezdecký pobyt v hřebčíně se mohou obrátit na telefon 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (Z. Šancová, H. Mocková, M. Nováková) a vybrat si jeden ze 4 možných týdnů v červenci. Rovněž je možné nahlédnout do webových stránek hřebčína www.nhkladruby.cz. Krásně prožité letní dny v kladrubském hřebčíně přinášejí množství poučení a zážitků a posléze milé vzpomínky. Navíc můžete hřebčín navštívit po celou sezónu od 1. 4. do 31. 10. každý den kromě pondělí v časech od 11, 13, 14.30 a 16 hodin. Těšíme se na vás.

Lenka Gotthardová

Akce v Německu a NHK

Moritzburg
První pozvání v letošním roce do Německa obdržel NHK od Dr. Günzela hraběte Schulenburga na setkání členů Německého jezdeckého a vozatajského svazu (DRFV). Specialisté na jízdu se spřežením se sešli 5. a 6. února v nedalekém hřebčinci Moritzburgu u Drážďan.
Náplní prvního dne byly přednášky na téma jízda s jednospřežím (Michael Quinkler), postroje pro jedno- a vícespřeží (Thomas Büttner) a kočáry pro sportovní a rekreační zapřahání (Paul Kühnle). Večer následovalo pracovní zasedání členů svazu.
Následující den připravil ředitel hřebčince Dr. Matthias Görbert pro účastníky setkání přehlídku zápřeží - největší pozornost byla věnována jednospřežím, ale bylo možné vidět i dvojspřeží, einhorny (i sedlové - vedení hřebců však nebylo jednoduché) a čtyřspřeží. V nich se představili teplokrevníci příslušející k různým německým chovatelským svazům a dále v Moritzburgu oblíbení těžší němečtí teplokrevníci (s podílem původní oldenburské krve). Po té Dr.Görbert účastníky setkání provedl velmi krásně opraveným hřebčincem a zrestaurovanou kočárovnou. O akci vyšel následně článek v St. Georgu s tím, že další setkání se uskuteční v Kladrubech n. L.

Wetzlar a Dillenburg
O měsíc později o víkendu 4. - 6. března zorganizovala Společnost podporující kulturu zapřahání a sportovního ježdění již XIV. mezinárodní sympozium. Akce se tentokrát konala nedaleko hřebčince Dillenburgu ve Wetzlaru v Hessensku. Hned první den se na členském zasedání dostalo Národnímu hřebčínu Kladruby n. L. velké cti, když členové společnosti zvolili do svého předsednictva ředitelku NH (byla bych raději, kdyby tyto zprávy psal někdo jiný, ale z ČR tam další nebyl).
Sobotní den byl od počátku do konce naplněn velkým množstvím zajímavých přednášek - po úvodu prezidenta společnosti D. Schneidera se první slova ujal Dr. G. v. d. Schulenburg a připomněl historii posledních 70 let ve světě spřežení. D. Rupert hovořil na téma restaurování kol a starých kočárů, H. Schäfer vyzdvihoval důležitost správné péče a údržby postrojů. Ódu na starokladrubské koně pěl švýcarský malíř koní Heinz Berchtold, jenž rád maluje koně ve velkých hřebčínech a hřebčincích, které skýtají zajímavou atmosféru i historii.
Velmi obsáhlá byla přednáška Dr. A. Furgera, rovněž ze Švýcarska, o korektních ekipážích z doby kolem roku 1900. Nový ředitel Zemského hřebčince Dillenburg Uwe Xanke nalákal poutavým faktickým výkladem posluchače na další den na prohlídku svého působiště. Německá jezdecká federace (FN) se zúčastnila akce prostřednictvím specialisty na dopink Dr. M. Düeho.

Warendorf
V týdnu po Equitaně naplánovala Německá jezdecká federace, oddělení "osobních členů" (PM FN), dvě přednášky o starokladrubských koních. První se konala ve středu 9. 3. přímo v areálu FN. Úvodní slova pronesla Ruth Klimke (výborná drezurní jezdkyně, manželka legendárního R. Klimkeho a prezidentka PM FN), která akci vzala velmi spontáně a vydržela v přítomnosti příznivců našich koní od půl čtvrté do půl deváté. Po úvodu jsem měla možnost seznámit přes osmdesát posluchačů s historií i přítomností kladrubského a slatiňanského hřebčína a zemského chovu. Přítomní se dotazovali i na další informace týkající se počtu koní v ČR, počtu zápřeží a organizace závodů spřežení v ČR.
Barbara Comtois při plánování této akce myslela na vše, a tak součástí přednášky byly i praktické ukázky jízdy se starokladrubskými koňmi. Němečtí majitelé těchto koní se nedali vůbec přemlouvat a velmi rádi přijali premiérovou možnost prezentace starokladrubáků v nejvýznamnějším jezdeckém a chovatelském centru Německa, ve Warendorfu. Doprovodného komentáře se ujal úřadující státní trenér spřežení Eckart Meyer, sám vicemistr světa ve dvojspřeží z roku 1991 se starokladrubskými vraníky. Mohl tak představit velmi úspěšného jezdce dvojspřeží Ludgera Heekeho, který je již přes dvacet let věrný právě starokladrubským koním. Mladé starokladrubské bělouše v maratonovém kočáru představil B-kádr Německa Rainer Bruelheide a pár starokladrubských vraníků v dobovém kočáru předvedl Dieter Kolb.

Steinweiler
Druhou akcí pod patronací PM FN byla přednáška ve Steinweiler u Karlsruhe v působišti známého jezdce čtyřspřeží George Knella. Jeho rodina a přátelé připravili vzorně celý areál, který se ještě nesetkal s přítomností více než stovky návštěvníků, které bylo třeba usadit do jedné místnosti. Poradili si však skvěle.
Nejdříve bylo předvedeno osm starokladrubských koní na ruce, mezi prvními plemenný hřebec Gss Aqua (Mikrob), jeden z těch, kteří se kdysi neměli prodávat. Své koně zde představil nejen G. Knell, ale také nedaleko bydlící Stefan Assmus a Jaques Bauer z Francie. Na ruce byli koně předvedeni zcela bezchybně v kroku, klusu a prodlouženém klusu. Diváci mohli vidět starokladrubáky i pod sedlem, ve dvojspřeží a ve čtyřspřeží. Následovala přednáška s promítáním videa z kladrubských jezdeckých dnů.
Třebaže celý den vládlo nepříznivé počasí, návštěvníky vůbec neodradilo. Možná dokonce naopak, čím bylo chladněji, museli posluchači prokázat více zapálenosti pro naše koně a patřili k těm skalním. Nadšení pro kladrubské koně vyústilo v organizaci zájezdu účastníků do Kladrub ke konci letošního léta. Další zájezd organizuje PM FN na druhou polovinu listopadu.

Karlsruhe
V Karlsruhe má již přes padesát let sídlo Institut Egona von Neidorffa. Když se tento obdivuhodný muž ze Saska rozhodl usadit v Karslruhe, psal se rok 1949. Byl synem vojenského důstojníka a vztah ke koním a k ježdění získal velmi záhy. E. v. Neindorff se narodil v roce 1923 a zemřel v loňském roce. V průběhu života kolem sebe dokázal soustředit zájemce o akademické ježdění, jehož byl aktivním protagonistou. Jeho Institut měl a má ve světě akademického ježdění zvučné jméno.
Již před několika lety vyvstala otázka, zda vůbec bude Institut dále existovat. Naštěstí se příznivci akademického ježdění a zastupitelé města Karlsruhe postavili k této otázce čelem, vytvořili nadaci institutu a poskytli peníze na opravu jízdárny a stájí. Po smrti E. v. Neindorffa se do vedení Institutu nikomu příliš nechtělo a tak je dnešním obchodním šéfem nadace institutu dlouholetý žák E. v. Neindorffa veterinární lékař Dr. S. Wachtarz, jeho zástupcem je velký zastánce klasického ježdění Prof. Schnitzer. Vedle Nadace Institutu E. v. Neindorffa existuje Společnost pro podporu klasického jezdeckého umění s celoněmeckou působností a předsedou je pan Traut, jeho zástupkyní Ursel Hoos. Členové Nadace se shodli na potřebě prodeje řady koní a proto z původních asi 80 stojí ve stájích pouze polovička. Stáje jsou však pěkně upravené, prostorné, venkovní přístavky byly odklizeny a vznikly nové menší výběhy pro koně. A co je potěšující - ve stájích se najednou objevilo velké množství dětí - to je pro budoucnost této organizace velmi podstatné.
Důležitým článkem mezi Národním hřebčínem Kladruby n. L. a Institutem E. v. Neindorffa je Josef Křížek (mj. majitel starokladrubského bělouše). Ten již zorganizoval řadu návštěv pro větší či menší skupinky příznivců barokních koní v Kladrubech n. L. a nyní i moji návštěvu v tomto místě. Přijetí členy Institutu bylo velmi milé a připravili dokonce malou akademii v krásně zrestaurované jízdárně s ukázkami akademického ježdění. Architektonicky hodnotná jízdárna je důstojným stánkem hodnotného výcviku.
Přednášku jsem mohla směrovat k aktuálnímu dění v hřebčíně, neboť řada členů Institutu Kladruby nejen navštívila, ale dokonce jezdila na starokladrubských hřebcích. A tak k výkladu přibyl i nejaktuálnější film z Equitany, kde se starokladrubští plemeníci předvedli v tom nejlepším světle. Večer pak následovalo přátelské posezení a další povídání o koních.
Všechny kladrubské návštěvy v Německu měly příznivou odezvu nejen mezi přítomnými
posluchači, ale i v odborném tisku a tak se v zahraniční propagaci učinil další krok kupředu.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (21)
.: únor 2005 :.
 

Během února se událo velmi mnoho návštěv, jednání a akcí, ale všechny překonalo pozvání Národního hřebčína na Equitanu do Essenu. O všem ostatním si povíme v příštím čísle Jezdectví.

Pozvánka
NKladrubský hřebčín se Equitany zúčastnil poprvé v roce 1987, pak v letech 1995 a 1999. Doba pozvání východoevropských účastníků co by zvláštností skončila v devadesátých letech. Že se to podaří v roce 2005 nevyhlíželo příliš nadějně. Složení organizačního týmu Equitany prošlo řadou změn…
V lednu letošního roku obdržel NH pozvání k účasti. Sen o účasti se mohl realizovat. Pozvání to nebylo ledajaké, ale přímo k účasti v hlavním večerním programu Hop Top Show. Jedno bílé šestispřeží, celkem ale 8 koní.
Předně bylo potřeba nechat vyrobit nové postroje, ojku pro šestku, skříně na postroje, seřídit kočár, nechat natisknout propagační materiály, vymyslet novou a zajímavou nabídku "hřebčínského" zboží, vyplnit spoustu papírů, poslat informace o NHK organizátorům, pořídit vše, co je potřeba do stánku, abychom si nemuseli za draho půjčovat na výstavišti, pro všechny případy vzít s sebou krmení pro koně a jídlo na cestu...

Cesta
Protože hřebčínský trambus technicky neodpovídá západním dopravním požadavkům, vyslali organizátoři Equitany trambus firmy Wiescher z Essenu do Kladrub (letos se snad podaří pořídit odpovídající dopravní prostředek pro NHK).
Naložit veškerý materiál, zboží i koně zabralo hodně času, cesta byla plánována přes noc. Nákladní auto vyjelo kolem 18. hodiny. Celou cestu z Kladrub až do Essenu sněžilo, cestování bylo více než náročné, ale řidič firmy Wiescher si vedl výborně.
Na Equitanu jeli plemeníci ze soutěžního čtyřspřeží Petra Vozába a soutěžní hřebci Jiřího Nesvačila jun. Ekipu vedl ing. Milan Vítek, který se po celou dobu velmi aktivně zapojil do veškeré péče a jako přísedící do všech ukázek. O koně pečoval ještě Roman Vyskočil. O provoz výstavního stánku a podávání informací se starala především ing. Zuzana Šancová a ing. Jitka Dynterová.
Do Essenu jsme dorazili kolem 9. hodiny (cestu kromě sněhu ještě zkomplikovala uzavírka některých dálnic kolem Frankfurtu kvůli návštěvě prezidenta Bushe v Německu).

Secvičování
Nácvik vystoupení začínal ve středu kolem 20. hodiny. Na nás přišla řada až kolem jedné hodiny v noci a tak jsme se ke spaní dostali až po třetí hodině ráno.
Ač jsme se s Danielem Würglerem předem kontaktovali, nákres pas de deux faxem nedošel a tak bylo potřeba vše doplnit a realizovat na místě. První secvičná dopadla velmi dobře. Oba jezdci si v dalších dnech našli k sobě a ukázce cestu, takže vystoupení působilo, jako kdyby ho několik týdnů předem cvičili (šestku a páru předvedl P. Vozáb a J. Nesvačil v kladrubské školní jízdárně).

Zahájení
Čas běžel neuvěřitelně rychle. Výstava začala v sobotu 26. 2., každý den bylo otevřeno od 10 do 19 hodin. Stánek Národního hřebčína byl umístěn na velmi pěkném místě v hale 10/11. Od počátku do konce se těšil pozornosti procházejících - někdy větší, někdy menší - každopádně, kdyby přijela desetina lidí, kteří se na starokladrubské koně a hřebčín vyptávali, tak bychom měli celý rok dostatek práce se zahraničními klienty.
Slavnostní zahájení proběhlo na hale 6 a zúčastnila se ho kladrubská spřežení. Jiří Nesvačil jun. jel s dvojspřežím v zahajovacím průvodu na kočáře s velkou českou vlajkou. Petr Vozáb řídil čtyřspřeží, které bylo jedním ze čtyř, jež doprovázela švédskou princeznu Viktorii a vezl vzácné hosty výstavy.
Odpoledne následovalo předvádění starokladrubských koní na ruce na předvadišti na hale č. 11. Jiří Nesvačil představil 2 hřebce a diváci si mohli vyslechnout komentář ke koním i k historii hřebčína. Zapůjčené CD uvádělo koně do obdélníka vždy se slavnostní fanfárou, po níž následovaly slovanské tance. Sobotní den byl i premiérou pro Hop Top Musical. Komentář k našemu číslu začínal vždy slovem Heimat, tedy vlast, což nám přišlo nesmírně symbolické. Dobrý výběr hudby a světelné efekty podtrhly výkony šestispřeží. Po současném vjezdu dvou šestispřeží a pozdravu, následovalo náročné pas de deux, kde bělouši zaujali impozantními chody a celkovým vzezřením. Vznosné chody, správné vedení koní a kombinace cviků si vysloužily mnoho potlesku. Závěrečná horká kola nenechala nikoho na pochybách, že kladrubáci jsou nejen krásní, ale i dostatečně rychlí. Byly okamžiky, jak po představení sdělili naši krajané, že měli příjemné mrazení v zádech, nebo si i radostí otírali slzy. Díky za to - naše lidi z hřebčína vaše slova moc potěšila a snažili se seč mohli o vzorné předvedení.

Denní program
V neděli patřila na deset minut velká aréna našim koním. Petr Vozáb a Jiří Nesvačil představili koně ve dvojspřeží a čtyřspřeží, v dalších dnech zapřahali i dvě naše čtyřky. Pro Jirku Nesvačila to byla velká životní škola, neboť musel okamžitě reagovat na reakce komentátora i publika, kterým se velmi zalíbila rychlá jízda a tak po klasickém vzorném představení následovala oblíbená horká kola. Petr s Jirkou je zvládli na jedničku.
V dalších dnech se střídala naplň představení, někdy jsme vystupovali zcela samostatně, jindy s D. Würglerem nebo R. Hinrichsem (aby byla zviditelněna možnost barokního ježdění).
Každý den probíhala představení na hale č. 11.

Nachladnutí
Aby život v Essenu nebyl tak jednoduchý - což nebyl, neboť několik každodenních vystoupení, péče o koně, soustavné čištění koní a kočárů, zabralo veškerý čas - přidala se ještě pořádná nachlazení. Pro Equitanu je to téměř typické - přecházení do hal, venkovní příjezd k hale 6, příprava ve stanu, čekání, průvan atd. se podepsalo na zdraví většiny naší ekipy. Koně naštěstí nenastydli a vše přečkali ve zdraví.

Den spřežení
Úterý patřilo spřežením. Od malých dětiček, pro které byl vypsán dětský halový pohár až po mistry světa, kteří se rovněž utkali. K tomu byla přidána přehlídka různých druhů zápřeží, jíž se aktivně zúčastnil s dvojspřežím J. Nesvačil.
Petr Vozáb byl vybrán mezi 7 jezdců světové úrovně, kteří se střetli v halovém poháru. Dvoukolový pohár měl jasného favorita v ostříleném mistru světa Michaelu Freundovi, ale i Ch. Sandmann a další měli zálusk na vítězství.
Petr Vozáb předvedl velmi pěkné parkury s kombinací maratonové překážky. Mezi šestou a sedmou překážkou se však S Eroicovi cosi znelíbilo tak, že se otočil s G Aversou proti příojní páře. Během několika vteřin se však bez biče a bez křiku vrátili do původního stavu a protože byla hala plná a navíc odborníků ocenili toto elegantní vyřešení situace velkým potleskem. Dokonce to řada diváků hodnotila jako výborné pozitivní "číslo", které vyzdvihlo charakter starokladrubských koní. Navíc byli koně předvedeni velmi korektně, stylově a bravurně.
Je třeba ocenit účast P.Vozába v tomto poháru, dle sdělení německých příznivců spřežení, by mnozí jejich krajané neměli odvahu se postavit po bok světovým jedničkám. Je to jako kdyby naše mistryně republiky v drezúře najednou soutěžily s U. Salzgeber či I. Werth.
Nakonec v poháru zvítězil překvapivě P. Tischer, před M. Freundem (shození míčku) a Danielem Würglerem. Zaplněná hala vytvořila užasnou soutěžní atmosféru.

Poděkování
P.Vozáb absolvoval všechna vystoupení s maratonovým kočárem firmy Kühnle. Pro další vystoupení tato firma zapůjčila ještě drezúrní a tréninkový kočár. Obnovený velmi pozitivní přístup rodiny Kühnle k Národnímu hřebčínu nám umožňuje dobře reprezentovat na významných akcích - závodech či výstavách. Tímto prostřednictvím bychom chtěli poděkovat rodině Kühnle, zároveň bychom rádi poděkovali ing. Ešpandrovi ze Zooproduktu, který nás sponzorsky vybavil kvalitními kamašemi na celé šestispřeží. Panu Galetkovi děkujeme za rychlou výrobu postrojů, tiskárně v Řečanech panu Sobotkovi patří dík za rychlou výrobu všech propagačních materiálů, děkujeme panu Novotnému z Citadely za nejkrásnější tabulky na Equitaně pro koně (někdo si dokonce chtěl vzít jednu domů na památku). Dík patří panu Jezdinskému, ing. Fechtnerovi, Janešovi, ing. Šilarovi, Poklopovi a mnoha dalším, včetně řady našich zaměstnanců, kteří pomáhali vše dávat dohromady.
A největší dík patří organizátorům, kteří nás do Essenu pozvali - paní Christině Uetz a Bonni Bogner.

Reprezentace
Úkol reprezentace jsme si vzali k srdci a snažili jsme se prezentovat nejenom Národní hřebčín, ale i významné instituce a organizace ČR - ASCHK ČR, ČJF, Hipologické muzeum Slatiňany, Pardubický kraj, Jezdectví, Zemský hřebčinec Písek, In-Expo-Group Praha, Dostihový spolek, Fitmin, ale i spřátelený Národní hřebčín Topolčianky.
Během výstavy jsme vedli řadu důležitých jednání, včetně takových, která by měla přinést účast Národního hřebčína na dalších výstavách v Německu.
Celá ekipa Národního hřebčína si zaslouží zvláštní pochvalu za vzornou reprezentaci České republiky a Petr Vozáb s Jiřím Nesvačilem za vynikající představení výborné úrovně české špičky spřežení.

Lenka Gotthardová

 

Důležité!!!

Akce v Národním hřebčíně

2. 4. Zkoušky základního výcviku jezdce spřežení v Kladrubech
16. 4. Drezúrní závody ve Slatiňanech (Z-S)
21. - 24. 4. Mezinárodní závody spřežení CAI-A 1, 2, 4, CAN - 1P, 2P
30. 4. Skokové závody v Kladrubech (Z-S), a kvalifikace na barokní akademii
1. a 2. 5. Zájezd na Jezdecký den do Národního hřebčína do Topolčianek, (spojeno s oslavami 425. výročí založení Lipice)
Bližší informace na telefonu: 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (pí. Nováková, H. Mocková, ing. Šancová) (lg)

 

 

Z Národního hřebčína (20)
.: leden 2005 :.
 

Nový rok v Národním hřebčíně přinesl nové náplně programu a rozšířené aktivity (zatím kolem 30 akcí). Kladrubský hřebčín byl pozván na světovou výstavu koní Equitana do Essenu. Ve slatiňanském hřebčíně se narodila první hříbata.

Lednové akce
Než se rozjedeme po časové ose hřebčínského kalendáře, připomeneme si lednové akce. Kromě řady pracovních návštěv, zasedání Rady plemenné knihy starokl. koní a zasedání několika významných institucí, majících vztah k péči o krajinu, se uskutečnily i výcvikové a vzdělávací akce.
V sobotu 22. 1. byli zástupci kladrubského hřebčína pozváni na setkání chovatelů západočeského regionu. Ing. František Svoboda ve spolupráci s aktivními členy svazu zorganizoval již 25. setkání. V zaplněném sále úborské restaurace se sešlo velké množství chovatelů koní z Klatovska a Domažlicka, kteří kromě informací nejen o starokladrubských koních, vyslechli zajímavé příspěvky ing. J. Šilhy, ředitele ZH Písek a ing. J. Šímy, inspektora chovu koní. Toto setkání bylo i příležitostí k poděkování některým západočeským koňařům, kteří velmi vřele přijali v loňském roce německé cestovatele s dvojspřežím starokladrubských běloušů - ve zdraví a v dobré kondici absolvovali trasu z Kladrub nad Labem do Offenburgu u Strassbourgu v délce cca 1100 km. Takže ještě jednou děkujeme rodině Stříbrských u Kutné Hory, přes mnoho dalších, po rodinu Kozů či Vladařů, u kterých strávili příjemné dny.
V sobotu 29. 1.(a v neděli) se v Kladrubech uskutečnilo drezúrní soustředění východočeské oblasti pod vedením Hany Jeřábkové, další podobné má oblast naplánováno ještě o měsíc později. Tentýž den se konal seminář dopisovatelů Jezdectví, večer jezdecký ples s bohatou tombolou a druhý den pracovní zasedání členů internetového sdružení Equichannel.

Setkání dopisovatelů
Díky vhodné konstelaci hvězd nastal ten správný čas pro uskutečnění akce, kterou nikdo ze zúčastněných prakticky nepamatoval. Náplní celodenního programu bylo několik přednášek či příspěvků na téma, jak lépe psát (o koních) a fotografovat (koně).
Setkání se osobně zúčastnil vydavatel časopisu Jezdectví JUDr. František Čermák. Zástupce šéfredaktora Josef Malinovský měl velkou zásluhu na realizaci akce. Technický redaktor Jezdectví ing. Jaroslav Čejka přítomné dopisovatele (a nejen je) zcela zaujal dobře připravenou a "lehce stravitelnou" přednáškou o technice psaní, gramatice, důležitosti interpunkce a mnohém dalším. Ing. Karel Regner připomněl potřebu správného odborného obsahu článků a používání patřičné zootechnické terminologie. Magdalena Straková si připravila referát o fotografování koní z hlediska kvality pořízení snímku - výběr objektu, fotoaparátu, denní či roční doby, zpracování fotografie, výhody či nevýhody klasických a digitálních fotopřístrojů.
Po obědě následovalo praktické cvičení - vzorové fotografování koní. Účastníkům byli předvedeni 4 plemeníci v zootechnickém postoji (na vhodném předváděcím místě, řádně vyčistění, předvádějící v uniformě…). Po prohlídce hřebčína následovala ještě diskuze v galerii Emila Kotrby.
Třicet tři účastníci semináře byli potěšeni nejen náplní přednášek, ale i samotným faktem, že se konečně vzájemně poznali a že jména autorů uváděná pod články či fotografiemi dostala konkrétní podobu. Poslední taková akce se totiž uskutečnila přibližně před více než 25 lety v Bratislavě.

Nejbližší akce
Kurz spřežení byl již avizován v minulém čísle. V březnu se tedy zájemci o jízdu se spřežením mohou těšit na kurz pro začátečníky s Janem Jelínkem. Akce s praktickou i teoretickou výukou se uskuteční 18. - 20. 3. Na sobotu 2. 4. jsou naplánovány zkoušky základního výcviku jezdců spřežení. Informace a přihlášky na tyto akce získáte na telefonním čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (pí. Nováková, pí. Mocková).
O čtrnáct dní později budou zorganizovány drezúrní závody ve Slatiňanech (16. 4.) a to v zámeckém parku ve spolupráci s ředitelem Hipologického muzea ve Slatiňanech ing. Jaroslavem Havlíčkem.

Mezinárodní závody spřežení
CAI- A 1, 2, 4 v Kladrubech se uskuteční 21. - 24. dubna. Soutěže na mezinárodní úrovni jsou určeny "velkým" koním, na národní úrovni budou soutěžit poníci v jedno- a dvojspřeží. Stávající překážky čeká rozšíření o nové průjezdy a varianty, takže se závodníci i diváci mohou těšit na zajímavý maraton.
Vyvrcholením národních závodů spřežení bude určitě Mistrovství ČR, které se bude v Kladrubech konat 12. - 14. 8. Soutěžit budou velcí koně a pony v jedno- a dvojspřeží a velcí koně ve čtyřspřeží.

Zájezd do Topoľčianek
Národní hřebčín Topoľčianky se přidal k letošní oslavě 425. výročí založení hřebčína v Lipici, neboť chová i lipické koně. Na neděli 1. 5. plánuje velký jezdecký den. Protože jsme s tímto hřebčínem obnovili dávnější dobré vztahy, organizujeme pro naše zaměstnance odborný dvoudenní zájezd. Pravděpodobně se najde volné místo i pro několik zájemců z řad "mimohřebčínských", takže tito se mohou hlásit na adrese či telefonu hřebčína.
V sobotu 30. 4. pořádá hřebčín Kladruby skokové závody a hned druhý den brzo ráno se odjíždí do Topoľčianek. Po jezdeckém dnu bude možné v Topoľčiankách přespat a v pondělí se zúčastnit prohlídky slovenského národního hřebčína i jeho přilehlých objektů.

Barokní akademie
Zcela novou akcí v ČR by se měla stát tzv. barokní akademie. Protože je Národní hřebčín chovatelem "barokního" plemene, tato souvislost se sama nabízí.
V loňském roce jsme se rozhodli pro organizaci Jezdeckých dnů a to ve dvouletých intervalech. Aby příznivci hřebčína a starokladrubských koní nebyli ochuzeni o zajímavé podívané, budou v meziroce organizovány akce velkých závodů spřežení a jiného zaměření. V Kladrubech se poslední červnovou sobotu 25. 6. uskuteční právě tato akademie a o týden později (2. 7.) bude slatiňanský hřebčín slavit 60. výročí chovu starokladrubských vraníků formou jezdeckého dne v zámeckém parku.
Barokní akademie se bude skládat ze soutěžního předvádění na hudbu pro jednotlivce, dvojice (pass de deux) a čtverylky o osmi koních. Součástí budou rovněž drezúrní a skokové ukázky v dámských sedlech a v neposlední řadě diváci shlédnou netradiční zápřeže při překážkové jízdě - tandemy a einhorny. Účastníci by měli vystoupit v dobových oblecích, uniformách či v jiném vhodném úboru.
Barokní ježdění se ve světě stalo nejen velkou módou, ale i zajímavým odvětvím drezúrního ježdění. Abychom nezůstali v ČR stranou a navíc přispěli k popularizaci drezúry, připojíme se touto akcí k získávání harmonie mezi koněm a jezdcem. Protože tato akce sledovaná i zahraničními návštěvníky, je třeba se dobře připravit. Všichni mimohřebčínští zájemci o účast budou muset absolvovat kvalifikační přehlídky (ukázky jednotlivců a dvojic, ukázky v dámských sedlech). První kvalifikační výběr se uskuteční v sobotu 30. 4. při závodech v Kladrubech, druhá v rámci Dne koní tamtéž a třetí proběhne při závodech všestrannosti v Heřmanově Městci 11. 6. V sobotu 25. 6. se barokní akademie zúčastní pouze kvalifikovaní jezdci (počet startujících je limitován). V souvislosti s touto akcí spolupracuje NH se Zemským hřebčincem v Písku, se Selskou jízdou a s občanským sdružením Dámy v sedle.

Dovolená v sedle
V průběhu letních měsíců plánuje NH Kladruby několik letních výcvikových týdnů přímo v hřebčíně. Zájemcům o kurzy bude nabídnuta výuka jízdy na koních, tématická jezdecká teorie, výlety do areálu hřebčína i širšího okolí s průvodcem a samozřejmě vynikající kladrubská kuchyně. Kurzy nejsou věkově omezeny, pouze u dětí mladších 15 let požadujeme doprovod rodičů či zodpovědné osoby. Výcvikové kurzy budou probíhat od neděle 3. 7. po čtyři následující týdny. Bližší informace získáte na telefonním čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (pí. Nováková, ing. Z. Šancová).

Připouštěcí sezona začala
Období zapouštění klisen začalo v obou hřebčínech 1. března. Mimo velkého výběru starokladrubských hřebců nabízí NH Kladruby k dispozici plnokrevného plemeníka Mir Sadu (pro klisny A 1/1 i teplokrevné), holštýnského plemeníka 411 Comero a welshského pony Langraf Schönbrun. Pro klisny je připraveno boxové ustájení, kvalitní péče a za prvních pět dní pobytu klisny platí majitel sníženou sazbu za ustájení (více na www.nhkladruby.cz ).
První hříbata v Národním hřebčíně se tedy rodí nejdříve počátkem února. Stejně jako v loňském roce se i letos narodilo první hříbátko ve Slatiňanech. Byla jím klisnička Castilla - 22 po Solo XVIII z matky 417 po Solo VIII a přišla na svět 3. února. Druhá klisnička Rosada - 64 se narodila 7. 2 po Siglavy Pakra III.

Závěr
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem byl v letošním roce pozván k účasti na výstavě koní Equitana v Essenu, která se koná v termínu 26. 2. - 6. 3. Starokladrubští bělouši se mají představit ve večerním programu Hop Top Show v šestispřeží (26. 2., 2. 3., 4. 3. a 5. 3.) společně s bílou šestkou Daniela Würglera ze Švýcarska. Vystoupení v denním programu výstavy se má zúčastnit ještě další dvojspřeží, takže do Essenu odcestuje 8 starokladrubských hřebců.
Jak probíhaly přípravy a jak starokladrubští koně i jezdci zvládli náročný program si aktuálně sdělíme v příštím čísle.

Lenka Gotthardová

 

 

 

Z Národního hřebčína (19)
.: prosinec 2004 :.
 

Vesel božič i srečno novo leto 2005. Vánoční pozdrav z hřebčína Lipice nám udělal velkou radost, stejně jako stovky přání, pozdravů, sms a mailů od vás čtenářů, jezdců, chovatelů, přátel a firem. Prosinec se sice nesl v duchu stále pracovním, ale již s vánoční a novoroční atmosférou.

Nejen školní akademie
Střední odborné učiliště uspořádalo již 9. 12. předvánoční akademii na koních Národního hřebčína. Odpolední vystoupení žáků všech tříd mělo na programu mnoho oblíbených a divácky zajímavých ukázek - od slavnostního zahájení, přes zrcadlový parkur, štafetové ježdění, židličkovou, až po přetahování lana (bez koní). Na obnovenou akci se přišla podívat řada bývalých zaměstnanců učiliště i obyvatelé obce.
14. 12. zasedala v Kladrubech Rada plemenné knihy starokladrubských koní a chovatelská komise. Náplní celodenních jednání je dlouhodobě úprava šlechtitelského programu a zároveň Řádu PK.
V úterý 21. 12. se konalo předvánoční setkání zaměstnanců NH Kladruby n. L. a týž den se sešli i bývalí zaměstnanci-koňaři (důchodci). Novoroční setkání zaměstnanců slatiňanského hřebčína proběhlo 4. 1., kde byla oficiálně oznámena i změna vedení Hřebčína Slatiňany.

Personální změny
V průběhu podzimních a zimních měsíců došlo k několika změnám na vedoucích místech v NH a to z důvodů odborných, pracovních či zdravotních.
Funkce vedoucího výcvikového střediska v Heřmanově Městci se ujal (viz Jezdectví 01/05) dlouholetý zkušený odborník a trenér František Slavík. Vedoucím chovu koní v Kladrubech se stal Jiří Pik, dříve zaměstnanec výcvikového střediska ve Slatiňanech a posléze manažer v bankovním sektoru. Do Kladrub se po mnohaleté přestávce navrátila ing. Terezka Munzarová.
K nejvýznamnější změně patří jmenování nového vedoucího o.z. Hřebčín Slatiňany. Od 1. 1. 2005 se jím stal dlouholetý zaměstnanec slatiňanského hřebčína a vedoucí chovu koní Tomáš Kunc. Veškeré změny by měly vést k zaktivizování činnosti hřebčínů a středisek a ke zkvalitnění práce.

Plemeníci
V Národním hřebčíně začíná připouštěcí sezóna 1. 3. a tak je nejvyšší čas si sdělit, kteří hřebci zde čekají na vaše klisny. Protože se v hřebčíně opět závodí, je možné u plemeníků uvádět i jejich sportovní výkonnost.
Pět ze čtrnácti starokladrubských běloušů dosáhli sportovní výkonnosti stupně T v soutěžích spřežení. Nejvýznamnějším závodníkem je vynikající sedmnáctiletý Sacramoso Eroica XLIII, který úspěšně dokončil dvě Mistrovství světa ve čtyřspřeží (2000 Wolfsburg, 2004 Kesckemét), 7x vyhrál Mistrovství ČR a řadu významných závodů. Dvanáctiletý Favory Rava XXI se rovněž zúčastnil 2x MS a 5x zvítězil na MČR a dalších závodech, devítiletý Generale Aversa XLIX je dalším spolehlivým článkem soutěžní čtyřky Petra Vozába - 1x MS, 3x 1. místo MČR. Sedmiletý hřebec Generale Energica II je platným členem čtyřky od roku 2003 - zatím 1x účast na MS, 2x 1. místo MČR. Téčkovým plemeníkem je ještě Sacramoso Energica L. Ostatní plemeníci a rezervní hřebci se začali zúčastňovat soutěží spřežení s Jiřím Nesvačilem a Martinem Kostrouchem od roku 2003. Abychom vyšli vstříc chovatelské veřejnosti, umístili jsme 2 plemeníky do Zemského hřebčince do Tlumačova - Gss Ravella XLI a Sacramoso Rabia VIII a jednoho do Písku - Sacramoso Basia I, který zde již v loňském roce našel řadu obdivovatelů.
Ze 13 starokladrubských vraníků dosáhli 4 výkonnosti stupně T a to Sacramoso Favina XLIX (1991), Sacramoso Basia I (nar. 1993), Gss Secondara XXXV (nar. 1991) a Siglavi P. Barbara III (nar. 1984). Bližší popis exteriéru, výkonnosti a původ plemeníků naleznete na internetových stránkách hřebčína (www.nhkladruby.cz) a rovněž podmínky veterinární a finanční. V loňském roce Národní hřebčín vydal Katalog starokladrubských plemenných hřebců, který byl pro letošní sezónu aktualizován a je možné si o něj napsat na adresu slatinany@nhkladruby.cz. Jak na internetu, tak v katalogu jsou uvedeni plemeníci ve vlastnictví nejen Národního hřebčína, ale i soukromých majitelů starokladrubských koní.

Mir Sada v Národním
Anglický plnokrevník z amerických rodičů narozený ve Francii a fenomenálně startující nejen v Čechách - Mir Sada (Lesotho - Miss Ava) se stal ve dvou letech neporaženým závodníkem (6 startů proměnil v 6 vítězství). Ve třech letech z 8 startů 2x zvítězil, 4x byl druhý včetně Derby a 2 x se umístil, závodil do svých šesti let. Na dotacích vydělal více než půl druhého miliónu korun.
Pro sezónu 2005 je ustájen v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem a licenci má jak pro plnokrevné tak pro teplokrevné klisny. Velmi příjemné je slyšet návštěvníky, jak se o něm v superlativech vyjadřují. Jeho a také stále aktivního Comera pravidelně jezdí pod sedlem ing. Milan Vítek (Comera např. na jezdeckých dnech v NH). Comerovi (Cicero - Zora), vnuku Cor de la Bryere, přibyli letos další úspěšní potomci v zemi i v samotném hřebčíně - mj. klisna Cornáda se stala vítězkou zkoušek výkonnosti klisen.
Pro chovatele velšských poníků je v NH i nadále k dispozici všestranný a velmi charakterní plemeník Landgraf Schönbrun (při jezdeckých dnech se představil ve voltižní ukázce i v jednospřeží).

Péče o krajinu
Areál NH v Kladrubech n. L. se rozkládá přibližně na 1200 ha. Dnešní podoba se vytvářela v průběhu více než 4 století a každé ji nějak ovlivnilo, například doba barokní i klasicistní krásnými stromořadími, dubovými a lipovými alejemi. Byl zde založen anglický park, ovocná stromořadí, louky a pastviny se skupinami stromů. Nejhůře se na areálu podepsala 2. polovina 20. století. Zděděný stav je neutěšený, v pozadí ušlechtilých koní na pastvinách se tyčí smutná torza olámaných stromů a někde už jen pahýly. Dlouhodobě zanedbaná péče o krajinu je o to horší, že i když se nyní začne, těšit se z krásy bude nejdříve příští generace.
Hřebčín se nyní k problému postavil čelem - nejprve se odstraňují stromy, které ohrožují životy lidí i koní. Nejdříve budou odstraněny přestárlé topoly, které jsou většinou podél vodních příkopů a v některých místech je ještě znát původní záměr při výsadbách - střídat topol (jako rychle rostoucí výplňovou dřevinu) a dub nebo lípu (dlouhověkou dřevinu). Takže i když se z krajiny ztratí mohutné topoly, zůstanou pod nimi další stromy a jinde budou vysazeny nové. V další fázi by měly být do pastvin dosazeny skupinky stromů, poskytující stín pasoucím se koním. Náročným úkolem bude obnovit dlouhé lipové aleje, ovocná stromořadí a zámeckou zahradu a nejtěžší bude navrácení podoby anglickému parku v Mošnicích. Zároveň s projekčními pracemi týkajícími se zeleně se tvoří i nový územní plán, který navrhuje i nové cyklostezky, jezdecké stezky a kočárové cesty. V nejbližší době by mělo být v areálu umístěno 6 nových informačních panelů, ze kterých se budou moci návštěvníci dovědět více o historii i současnosti hřebčína, krajiny i koní. To vše vyžaduje spolupráci mnoha odborníků, čas i finance - ale věci se daly do pohybu.

Změna termínu
V měsíci únoru se uskuteční významné chovatelské setkání. Chovatelé starokladrubských koní se měli sejít 26. 2. Z technických a organizačních důvodů se akce uskuteční o týden dříve - to je v sobotu 19. 2. od 10.00 hodin. Součástí akce bude rovněž přehlídka plemenných hřebců před připouštěcí sezónou.
V březnu se již zájemci o jízdu se spřežením mohou těšit na kurz pro začátečníky s Janem Jelínkem. Akce se uskuteční 18. - 20. 3. Na sobotu 2. 4. jsou naplánovány zkoušky základního výcviku jezdců spřežení. Informace a přihlášky na výše zmíněné akce získáte na telefonním čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (pí. Nováková, pí. Mocková). Informace o mnoha dalších akcích najdete na www.nhkladruby.cz (rubrika aktivity). Těšíme se na vás.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (18)
.: listopad 2004 :.
 

Pro koňaře sezóna v podstatě nekončí - třebaže osiří venkovní kolbiště, čile se pokračuje v krytých jízdárnách, přednáškových sálech a podobných prostorech. Tak tomu bylo i v Národním hřebčíně. Listopadové počasí bylo vlídnější než obvykle, a doplňkové akce programů mohly probíhat ještě na nádvoří hřebčína.

Seminář s vévodou
V sobotu 20. listopadu navštívil hřebčín vévoda Heinrich von Senden z Německa. Náplní jeho přednášky doplněné řadou praktických ukázek bylo klasické zapřahání a informace o správném postrojení koní, vybavení kočárů a oblečení jezdců a přísedících. O překlad se postarala Monika Petruková, která u H. Sendena absolvovala dlouhodobou stáž a právě v listopadu přesídlila na praxi k úspěšnému německému jezdci čtyřspřeží M. Freundovi.
Akce byla hojně navštívena převážně závodníky. Několik rad z přednášky bude užitečné připomenout stále se rozrůstající "obci" příznivců spřežení.
Anglický styl zápřeže vyžaduje, aby majitel koní nosil šedý nebo tmavý oblek, na hlavě šedý cylindr, jezdec, který jede pro majitele koní nosí černý cylindr. Přísedící mohou mít livrej nebo tmavý oblek, bílé rajtky, černé boty s manžetou, na hlavě černý cylindr (zpravidla o něco nižší, než má jezdec) nebo jezdeckou čepici, u jednospřeží černou buřinku. U livreje vpředu má být šest knoflíků, počet knoflíků na šosech 2 - 6, podle zkušeností přísedícího. Jezdec i přísedící musejí mít za každých okolností rukavice, nejlépe tmavé, hnědé, tmavě béžové, nikdy ne černé nebo bílé. Vozatajská zástěra musí ladit s oblekem a polstrováním, případně může být decentně kostkovaná, její délka by měla dosahovat mírně nad kotníky. "Nemajitel" koní u anglického stylu nesmí jezdit s koňmi se řetězy (ale s koženými držáky), majitel vždy se řetězy. Pokud účastníci závodí v uniformách, pak jezdec i přísedící jsou oblečeni stejně, důležité je pamatovat i na stejnou obuv. K nejpoužívanějším typům kočárů u anglické zápřeže patří breaky, phaetony, spaedery ad.
Uherský styl dovoluje nošení uniforem, krojů či obleků přírodních barev. Jezdci a přísedící jsou oblečeni zpravidla stejně (např. T. Eriksson), nebo je jezdec v civilním oblečení a přísedí v krojích (hlavně Maďaři). Také kočáry jsou většinou "ve dřevě", světlé přírodní pastelové barvy převládají. Kočáry jsou lehké, ve stylu loveckém či venkovském. Uherský způsob zápřeží neznal kočáry pro jednospřeží a tak byli koně zapřaháni vlevo či vpravo k oji kočáru pro dvojspřeží.
Pro ježdění dam na kozlíku kočáru je vhodný tmavý kostým (tmavě modrý, tm. zelený…), doplněný halenkou, k tomu tmavý klobouk a tmavé rukavice, sukně má být užší a delší.
Pro přísedící platí, že u jedno a dvojspřeží sedí na levé straně kočáru (jezdec vpravo), při zastavení stojí před koněm (před koňmi). U čtyřspřeží stojí ještě druhý groom čelem k příojnímu naručnímu koni (ve sportovním zapřahání dle potřeby vpravo či vlevo). Stojící přísedící v okamžiku rozejití spřežení neutíkají zpět ke kočáru, ale vyčkají, až je postranní či zadní vstupní část kočáru míjí a za jízdy hbitě nasedají .

Propagace
Propagace koní a příslušné reklamy nikdy není dost. Ač se v rámci možností snažíme, ještě máme rezervy. Nicméně se nám podařilo šířit informace o Národním hřebčíně prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku i internetu.
Z televizních vysílání je možné připomenout pořady Toulavá kamera, která přiblížila život v obou hřebčínech, zpravodajské pořady (skijöring, závody spřežení, pushbal…), rozsáhlé ranní vysílání Snídaně s Novou (ve studiu i přímo z hřebčína) nebo pořad Chcete mě?
Z rozhlasových vln si můžeme připomenout vysílání týkající se akcí v NH (sportovních, kulturních, stavebních) v Českém rozhlasu 1 a 2, na radiu Impuls či F1, na radiu Praha 8 (vysílání pro zahraničí), rozhovor v pořadu radia Regina Miláčkové s H. Musilem. Zatím posledním rozhlasovým zviditelněním hřebčína bylo připomenutí 425. výročí NHK v odborném pořadu Meteor. Jeho dlouholetý vedoucí Ivo Budil přijel k natočení rozhovoru do Kladrub - společně s velkým propagátorem koní a přírody Dr. O. Leiským.
V průběhu roku vyšlo kolem 80 článků v našem i zahraničním tisku týkajících se hřebčína. Rozsáhlé články s doprovodným fotografickým materiálem uveřejnily zahraniční časopisy: Freizeit im Sattel (GER), Sardena terra di cavalli (ITA), 3x Pferdesport Fahren (GER), Fair Magazine (GER, GBR), 2x Pferde heute (GER), Pferdeforum (GER), Pegasus (SUI), 2x Konnyj mir (RUS), PMforum (GER), Kanadské listy (CAN) a další.
Kromě Jezdectví, v českých časopisech vycházely články v Zemědělci, Farmáři, Našem chovu, Já mám koně, Našem miláčku, ve společenských časopisech Dolce Vita, Fénix, Business Forum, dámských časopisech Katka, Vlasta a novinách - Pardubické noviny, Chrudimsko, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Mladá fronta, Právo, Blesk, Krajské noviny a noviny Pardubický kraj ad.

Konference
Po několikaleté odmlce byla v České republice opět uspořádána velká hipologická konference. Jejími organizátory byla Asociace svazů chovatelů koní ČR, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně a Národní hřebčín Kladruby n. L. Původní záměr uspořádat samostatné konference vyústil v průběhu roku v nápad uskutečnit akce společně, což přineslo široký záběr témat a velmi pěkné propojení různých chovatelských a sportovních oblastí. V Brně se tak sešli nejen chovatelé teplokrevných koní, ale i anglických plnokrevníků, westernových plemen koní a poníků, v Kladrubech se sjela společnost zajímající se nejen o barokní plemena.
V pátek 3. 12. se v aule MZLU usadilo kolem 150 účastníků, které za ASCHK ČR přivítal MVDr. J. Dražan. Po úvodních přednáškách společných pro všechny přítomné, patřil odpolední program práci v odborných sekcích. Učebny byly plné a přednášející se mohli těšit značné pozornosti posluchačů. Metody šlechtění sportovních a dostihových koní přivedli za katedru mnoho odborníků, stejně jako v sekci zabývající se regenerací a šlechtěním genetických zdrojů. Zcela novou sekcí byla ta, která se zabývala využitím koní v zájmové sféře a ve zdravotnictví, doplněná o přednášky o westernových koních.
Sobotní den patřil Národnímu hřebčínu a barokním plemenům koní. Zasedací místnost se zaplnila posluchači, které přivítal ing. Milan Vítek, a kteří měli příležitost vyslechnout řadu přednášek na téma koně starokladrubští (Z. Dyková), lipičtí (Ing. E. Kovalčik - NŽ Topolčianky, E. Juřičková), andaluští (Doc. D. Misař, CSc.), fríští (Ing. J. Navrátil, CSc.) a Shagya-arabové (O. Dlabola). Otto Dlabola, prezident svazu Shagya-arabů a největší odborník nejen v této oblasti, přednesl úžasnou přednášku, na kterou budou všichni účastníci dozajista rádi dlouho vzpomínat. Nepotřeboval tabulky, obrázky ani nejmodernější promítací techniku - jeho perfektní znalosti, obrovské nadšení a procítěný projev povýšily přednes na sólový koncert.
Odpoledne byli přítomným předvedeni starokladrubští plemeníci, lipický hřebec 2757 Favory III v majetku B. Bachmann-Smrkovské a různé druhy zápřeží. A protože bylo právě před Mikulášskou nadílkou, připomněli jsme si předvánoční čas pohádkovou kulisou rolniček zvonících na postrojích koní.

Mezi nebem a zemí
V tomto obrovském prostoru se děje mnoho běžných ale i neobvyklých záležitostí. Tak velmi překvapivě opustil tuto sféru 2. 12. dlouholetý zaměstnanec kladrubského hřebčína pan Antonín Svozil. Jeho práce u koní, obětavost pro hřebčín a pečlivost provedení nebývala jen 100%, ale ještě o polovinu vyšší. Moc nám bude u chovu koní chybět.
Když na běh světa pohlédneme z druhé strany, pak je třeba sdělit, že v rodinách zaměstnanců NH se v letošním roce narodily čtyři děti. Vzhledem ke stavu porodnosti v ČR a k předchozím letům v NH, je to pozitivní trend.

Různé
3. 11. proběhla na pozvání významného přírodovědného sdružení TISu přednáška ke 425. výročí NHK v Národním muzeu v Praze.
O čtyři dny později se kladrubská a slatiňanská spřežení zúčastnila velmi pěkné Hubertovy jízdy ve Stolanech u Heřmanova Městce.
9. 11. byl dokončen odstav hříbat v Kladrubech a ve Slatiňanech, celkem se v obou hřebčínech narodilo 73 hříbat.
19. 11. se uskutečnilo další zasedání Rady plemenné knihy a chovatelské komise, které se zabývalo úpravami Řádu PK a šlechtitelským programem.
21. 11. navštívili NH Kladruby veterinární lékaři v rámci programu odborného semináře. 26. 11. navštívili kladrubský a slatiňanský hřebčín a Hipologické muzeum ve Slatiňanech členové německé jezdecké federace (v roce 2003 přijeli 1x, loni 3x a letos se chystají ještě zvýšit četnost návštěv).

Vánoční výstava
Předvánoční čas nastává v posledních letech stále časněji, v obchodních domech již téměř koncem září. Podle kalendáře a pranostik by měla sněhová nadílka přijít 11. 11., kdy by měl přijet Martin na bílém koni (což je v Kladrubech díky Martinu Kostrouchovi zcela reálné). Předvánoční čas jsme si v NH přiblížili jednak výše zmíněnými rolničkami, jednak výzdobou.
Pro příští roky bychom však velmi rádi uspořádali výstavu vánočních a novoročních přání s jezdeckou a chovatelskou tématikou. Proto si vás právě v tomto čase dovolujeme požádat o zaslání vánočních přání a novoročenek, které jste obdrželi od svých přátel - koňařů, a která si nechcete ukládat. Pokud jich již letos nashromáždíme dostatek, uspořádáme v prosinci 2005 výstavu pěkných "koňských" přání. (Adr. Národní hřebčín, 533 14 Kladruby nad Labem). Předem děkujeme za zaslání.

SOUz
V průběhu ledna a února se žáci mohou hlásit na Střední odborné učiliště do Kladrub n. L. Škola se již 53 let specializuje na učební obor chovatel koní, jezdec. V polovině dubna bude probíhat výběrové řízení přihlášených uchazečů, které se skládá z testu z praktické biologie a chovu koní, testu fyzické zdatnosti v tělocvičně, talentové zkoušky z jízdy na koni a důležitou roli hrají i známky na vysvědčení (8. tř. a pololetí 9. třídy). Šanci nemají uchazeči se sníženou známkou z chování, neboť u koní je kázeň a disciplína důležitým aspektem.
Vzhledem k požadavkům doby, učiliště připravuje rozšíření výuky o maturitní vzdělávání. V budoucnu tak bude jedna třída učebního oboru s výučním listem a druhá třída s maturitním vysvědčením.
Dalším doplňkem, rovněž ve spolupráci s Národním hřebčínem, bude organizace specializovaných vzdělávacích kurzů, zaměřených na jezdectví a chovatelství. Budou sloužit jako příprava adeptů pro zkoušky ZVJ a cvičitelů, pro rekreační jezdce, zájemce o agroturistiku a chov koní (věk zájemců není omezen). Více informací získáte na mailové adrese: info@souz-kladruby.cz nebo na telefonu/faxu 466 932 404 begin_of_the_skype_highlighting              466 932 404      end_of_the_skype_highlighting.

Akce NHK
Na konec ledna jsou naplánovány 2 důležité akce. V sobotu 29. 1. od 10.00 hodin proběhne pracovní setkání dopisovatelů našeho časopisu - "Jak lépe psát a jak lépe fotografovat koně". Bližší informace naleznete v mozaice. Tentýž den se v Kladrubech od 19.00 hod. uskuteční jezdecký ples (předprodej vstupenek - pí. Nováková 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting).O měsíc později v sobotu 26. 2. se uskuteční Mezinárodní seminář chovatelů starokladrubských koní a prezentace plemeníků před sezónou (přihlášky -H.Mocková, 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting*).
Na rok 2005 naplánoval NH mnoho akcí a k nejvýznamnějším patří mezinárodní závody spřežení CAI-A 1,2,4 a CAN 1P, 2P (21.- 24. 4.), Den koní 29. 5., Barokní akademie 25. 6., Jezdecký den ve Slatiňanech 2. 7. a Mistrovství ČR v jízdě spřežení 12. - 14. 8. O akcích si podrobnější informace sdělíme v příštím čísle, termíny jsou uvedeny na www.nhkladruby.cz.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (17)
.: říjen 2004 :.
 

Jezdecký a chovatelský svět se ještě nevydýchal z podzimních Hubertových jízd a již nám na dveře klepe vánoční čas. V Národním hřebčíně byl měsíc říjen i dobou konání výkonnostních zkoušek a mnohých dalších akcí širšího záběru.

Shakespeare v hřebčíně
Národní hřebčín Kladruby nad Labem navštívila literární legenda Dick Francis. V doprovodu senátorky a jeho dvorní překladatelky Dr. Jaroslavy Moserové a jeho syna Felixe se v pátek 8. 10. objevil v kladrubských stájích nejznámější autor detektivek z dostihového prostředí (mj. jich je v Čechách na hlavu nejvíce prodáváno).
Byl přivítán slavnostními fanfárami a projížďkou se šestispřežím. Z plemenných hřebců mu byl předveden zástupce starokladubských běloušů a potom koně jeho geografickému srdci blízcí - anglický plnokrevník Mir Sada a welshský poník Schönbrun Landgraf. Toho si na předváděcí desku přišel i pohladit, stejně jako později hříbata ve stájích. Určitě ho potěšila i krátká autogramiáda.
Jeho návštěvy v Národním hřebčíně jsme si považovali stejně, jako by si považovali v Národní knihovně návštěvu W. Shakespeara či některého ze současných literárních velikánů.

Zkoušky výkonnosti
Termín zkoušek byl posunut do první poloviny října, v Kladrubech se konaly ve středu a ve čtvrtek 6. - 7. 10., ve Slatiňanech o týden později. Celkem se jich zúčastnilo 38 koní, z toho 18 v Kladrubech. Zde se poprvé uskutečnily tyto zkoušky centrálně pro mladé hřebce zemského a hřebčínského chovu. Vítězem zkoušek se stal Generalissimus Alta XXXVII - 9 (celk. hodnocení 8,58 bodů) kladrubského chovu, druhý byl Solo Mirha VIII - 47 (8,39) z chovu J. Iše. Druhý hřebec zaujal typem, méně mechanikou pohybu. Třetí se umístila kladrubská klisna Eroina - 13 po Gss XXXIX.
Součástí zkoušek byl předvýběr hřebců ročníku 2001 ze země a z obou hřebčínů. Celkem se představilo 17 mladých hřebců, 1 byl vyřazen z přípravy na zkoušky. Současně Prof. Věžník a Ing. Müller provedli odběr, vyšetření a zhodnocení sperma těchto hřebců a také 8 hřebců "zkouškových".
Ve Slatiňanech se zkoušek účastnily pouze starokladrubské klisny a to jak v majetku hřebčínském tak soukromém. Zvítězila klisna Elvona (8,25 bodů) po Sacramoso Basia I ze Slatiňan, druhá byla Ragueta - 3 (8,00 b.) po Rudolfo Candia II a Ababa - 76 (7,96 b.) po Gss XXX, obě kladrubského chovu v majetku Vlastimila Pecháčka.
Součástí obou termínů bylo i třídění starokladrubských koní. Byli předvedeni mladí koně a hříbata, chovné klisny a plemenní hřebci. Pro exteriérové vady nebo alergické problémy byli v Kladrubech nově vytříděni 4 mladí koně, ve Slatiňanech 8 koní (včetně nadměrného počtu či velikosti odznaků). Zaměstnanci obou hřebčínů připravili a předvedli koně jak při třídění, tak při zkouškách opět lépe než v předchozích letech, komise byla rovněž spokojená s organizací zkoušek.
Odpoledne 13. 10. proběhlo ještě zasedání Rady plemenné knihy starokladrubských koní, kde bylo hlavní náplní projednávání návrhu na změny a doplnění šlechtitelského programu a Řádu plemenné knihy starokladrubských koní.

Sport
Jezdci obou hřebčínů se účastnili jednak soutěží spřežení, tak i soutěží všestrannosti a drezúrních. Ve všestrannosti reprezentoval NH Jan Holec s klisnami Fidji - K a Longpré - K. S mladou prvním rokem startující Longpré- K získal dvě 3. místa na závodech v Kolesách a Hošticích, s Fidji - K obsadil 5. místo na CIC* v Pecínově a obhájil loňské vítězství ve Vasury Derby v Kolesách.
Slatiňanští jezdci I. Macková, Ing. K. Dvořák, M. Bečková a I. Hejlová se zúčastnili 4 drezúrních závodů, nejlepších umístění dosahovala Iveta Macková s klisnou Xantomou v drezúře st. L - S (2x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo).
Jezdci spřežení se zúčastnili 8 závodů v ČR (z toho 2 mezinárodních) a 2 zahraničních výjezdů. Nejúspěšnějším jezdcem byl Petr Vozáb, který vyhrál závody čtyřspřeží v Kladrubech nad Labem a mistrovství republiky v Lipinách, na CAI-A 4 v rakouském Altenfeldenu byl 4. a na mistrovství světa v Keckemétu 33. Jiří Nesvačil jun. zapřahal v letošním roce mladé hřebce a jeho výsledkové skóré je zisk dvou 2. míst v Jeníkově a Šinkvicích, 3. místo v Kladrubech, 5. místo ve finále ZP v Humpolci a bronzová medaile z mistrovství ČR v Lipinách.
Dalším startujícím byl Martin Kostrouch, který teprve sbírá závodní zkušenosti a na závodech se umísťoval většinou uprostřed výsledkového pole, nicméně se pečlivě věnoval výuce zapřahání a prezentaci NH na akcích..
Za Hřebčín Slatiňany startovali 3 jezdci - Jiří Škodný, Vlastimil Zoul a ing. Kateřina Neumannová. Katka si v Jeníkově bohužel přivodila pádem z kočáru vážné zranění končetiny. Vlastimil Zoul dosáhl nejlepšího umístění ve finále ZP v Humpolci, kde obsadil 2. místo, Jiří Škodný se mohl radovat ze 4. místa z Kladrub, 2. v Semicích a nelehko vybojované bylo i 11. místo na CAI-A v Nebanicích.

Zemědělská výroba
Hřebčín ve spolupráci se soukromně hospodařícími zemědělci v těsném okolí Kladrub zajistí dostatečné množství krmiva a steliva pro potřeby cca 300 ustájených koní. Totéž platí i pro Slatiňany s cca 250 koňmi.
V obou hřebčínech bylo sklizeno celkem 153 vagónů sena, 150 vagónů slámy, 25 vagónů senáže, 354 tun ovsa a 50 tun ječmene. Pro zajímavost si můžeme také uvést roční spotřebu košťat, která činní cca 1000 kusů.
Již v loňském roce bylo započato s postupnou obnovou pastvin (2 pastviny, rozloha cca 21 ha), v závěru letošního roku bylo pohnojeno a zoráno 5 pastvin o rozloze přibližně 40 ha.
Významnou součástí činnosti hřebčína je údržba krajiny. Celý hřebčínský areál včetně pastvin, luk, polí, lesa, cest a zastavěných ploch činí kolem 1200 ha a tak je o co se starat. Snažíme se o vysekávání příkopů podél silnic, polních i lesních cest, sečení trávníků v okolí zámku a stájí, zastřihování živých plotů a břečťanů na zdech stájí a také o postupný úklid hospodářského dvora (tam již pokrok oproti lednu 2003 nastal). Ještě je hodně co zvelebovat, a tak krok za krokem odstraňujeme nahromaděné resty předešlých let.

Opravy a údržba
Ze stavebních prací, které v letošním roce proběhly, se největší pozornost věnovala střechám. Jak již bylo uvedeno dříve, v červenci byla dokončena oprava střechy Poštovního dvora, od té doby také čekáme na vyjádření památkářů ke studii a následnému projektu ing. arch. Rohlíčka. Zatím uběhlo pět měsíců bez možnosti pokračování.
Důležitá byla oprava střechy na seníku v Kolesách, střechy administrativní budovy tzv. "parlamentu" v Kladrubech (kde i při významných akcích kapala účastníkům na hlavu voda ze stropu), střechy a komíny několika obytných domů.
Vybílení se dočkala stará kočárovna, kolárka, lovecká chata, váha, truhlárna ad., položení dlaždic také váha a komůrka na jedničce. Úprav doznaly i rampy a příslušné nájezdy (u chovu, na hospodářském dvoře).
Lesní výroba pokračuje v těžbě dřeva, mýcení pasek, přípravě půdy a výsadbě dubů, buků a borovic. Součástí její náplně je i opracování dřeva, výroba nejrůznějších předmětů (střešní dřevěné konstrukce, rampy, obklady, speciální desky s výžehy…), ale i stavba terénních překážek.

Říjnové akce
Na počátku října se starokladrubské dvojspřeží zúčastnilo chovatelského dne ve Vilémově u Havlíčkova Brodu. Den před Velkou pardubickou bylo v Kladrubech živo - jednak přišlo hodně návštěvníků a pak i ohlášené exkurze z Německa a Švýcarska. Na Velké dokreslovali kolorit významného dostihové dne dvě starokladrubská šestispřeží vedená Petrem Vozábem a Vlastimilem Zoulem. P. Vozáb vezl kočárem na start první ženu v historii VP - startérku ing. Soňu Froňkovou.
V týdnu od 18. 10. bylo v hřebčíně natáčeno pro Českou televizi a Český rozhlas (Meteor). NH zorganizoval tři Hubertovy jízdy, připravil program pro dvě velké návštěvy a stále se věnuje i po sezóně dohlašovaným exkurzím. Nová návštěvní sezóna začíná 1. 4. 2005.

Ke koním na věčné pastviny
Letošní měsíc říjen se vyznačoval mnoha smutnými loučeními. Mezi prvními nás zasáhly zprávy o úmrtí nestora jezdectví Jaromíra Novosada a úžasné optimistky a chovatelky miniponíků Soni Sádlové ze Žalova u Prahy. Na pražské poměry to byl nevídaný pohřeb s dvojspřežím a pohřebním kočárem, průvodem až na hřbitov pověstmi opředeného Levého Hradce.
Pro Kladruby byl velmi citelnou ztrátou odchod Miroslava Samšiňáka, který nás opustil 16. října. Zaměstnanci hřebčína i učiliště stáli čestnou stráž u jeho rakve v pardubickém krematoriu, kam se s ním přišlo rozloučit obrovské množství přátel a smuteční řeč vedl ing. František Petřík.
Chlumeckého i kladrubského hřebčína se velmi dotkla zpráva o úmrtí pravidelné návštěvnice Slavností koní Kinských, parforsních honů a i letošních Jezdeckých dnů paní "Josi ze Švýcarska", celým jménem Josefine A. H. Müller-Revertery, rozené hraběnky Revertery-Salandra. Řada koňařů měla příležitost se s ní seznámit i na voltižním kurzu, který vedla v Hřebčíně Equus Kinsky či při dalších akcích (i ježdění v JK Noki Hostomice). Její bohaté jezdecké zkušenosti pramenily jednak z vlastní praxe od nejútlejšího věku (nar. 1923) a pak z její úžasné hipologické knihovny. To, že ještě stihla osobně spatřit návrat Kladrub k původním jezdeckým dnům ji naplnilo velkým uspokojením.
Další obrovskou ztrátou pro celou republiku i zahraničí je odchod kladrubského rodáka a světově proslulého dětského psychologa prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. Jeho otec zde byl významným ředitelem v letech 1922 - 1945 a prof. Matějček na své dětství v Kladrubech mnohokrát vzpomínal. Ještě v loňském roce zavítal 2x do hřebčína a zůstával s námi v pravidelném písemném kontaktu, ještě před několika týdny od něho přišla vlastně poslední kniha. 25. října večer jsem ji brala do ruky a těšila se z jeho optimistických náhledů na život a netušila jsem, že následujícího dne je ten jeho život vezdejší u konce. Všichni, nejen v Kladrubech, na něho budeme dlouho vzpomínat.

Kalendář
Připomeneme si listopadové a prosincové termíny akcí. V NH bude opět zorganizován kurz jízdy se spřežením s Janem Jelínkem. Praktické školení je určeno začátečníkům a uskuteční se 5. až 7. listopadu. Hlásit se můžete na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting* (H. Mocková).
Národní muzeum v Praze a sdružení TIS pořádají na den sv. Huberta - 3. 11. od 17.30 hod. přednášku o Národním hřebčíně v Kladrubech n. L. a to ke 425. výročí založení tohoto významného chovatelského střediska. Se zájemci si přijedou pohovořit zástupci NH a přednáška bude doplněna videozáznamy z letošních jezdeckých dnů.
V sobotu 20. listopadu přijede do hřebčína německý specialista Heinrich von Senden a pro zájemce především z řad jezdců a příznivců spřežení má připravenu přednášku na téma Klasické zapřahání - správné postrojení koní, vhodné oblečení pro jezdce a spolujezdce, výbava kočárů. Akce se uskuteční od 10 hodin v zasedací místnosti hřebčína. Přihlášky rovněž na výše uvedeném telefonním čísle.
Společně s Mendelovou universitou v Brně a s ASCHK ČR připravuje NH hipologickou konferenci. 3. 12. proběhnou přednášky v Brně, v sobotu 4. 12. v Kladrubech. Téma "kladrubských" přednášek je zaměřeno na aktuální otázky v chovu koní starokladrubských, lipických, fríských a Shagya-arabů. Přihlásit se na oba dny můžete přímo u Dr. Jiskrové v Brně nebo u NH (viz výše).

Akce
3. a 4. prosince probíhá velká hipologická konference na Mendelově universitě v Brně (v pátek) a v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem (v sobotu). Podrobnější informace (www.mendelu.cz/af/chov/kone) a přihlášky na telefonu 545 133 216 begin_of_the_skype_highlighting              545 133 216      end_of_the_skype_highlighting, -9 (Doc. Iva Jiskrová) nebo e-mailem: jiskrova@mendelu.cz.
V sobotu 29. ledna 2005 se v Kladrubech uskuteční jezdecký ples, který se již v loňském roce těšil značné přízni. Závazný předprodej vstupenek na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (paní Nováková).

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (16)
.: září 2004 :.
 

Měsíc září se vyznačoval vystupňováním počtu účastí hřebčínských koní na jezdeckých a chovatelských akcích. Každý víkend byli kladrubští a slatiňanští koně "někde" - Pardubicemi počínaje, přes CSIO Poděbrady, MČR v Lipinách, výstavu v Lysé a vlastními akcemi konče. Národnímu hřebčínu to přineslo nejen potřebnou reklamu, ale i viditelné úspěchy - zlatou a bronzovou medaili na MČR spřežení, nejkrásnějšího koně výstavy a vítězství na zkouškách výkonnosti teplokrevných klisen.

Koně v akci
Největším lákadlem výstavy Koně v akci v Pardubicích se stalo, jak bylo uváděno na plakátech, společné vystoupení dvou nejstarších hřebčínů na světě Kladrub nad Labem a Lipice. Operativně sestavený program doplněný společnou čtverylkou, byl dle sdělení většiny diváků, velmi pěkný.
Šéfem lipické ekipy byl manažer hřebčína Mitja Mahorčič, se kterým se již dlouhou dobu známe z Německa, když tam sbíral zkušenosti u Heinricha von Sendena (který do NH přijede v listopadu). Kromě toho již řadu let jezdí na zkušenou k J. Bozsikovi do Maďarska.
Lipica přivezla na pozvání Dostihového spolku pět koní, kteří postupně vystoupili v hodinovém bloku věnovaném lipicánům a starokladrubákům. Lipici zastupovali: 063 Neapolitano Steaka XVII (1991), 111 Favory Steaka XVII (1993), 068 Conversano Batosta VIII (1991), 127 Neapolitano Slavina XVIII (1994) a 102 Favory Famosa I (1993). Koně předváděli jezdci Igor Maver, Iztok Jelušič, Marko Blokar a Pavel Štemberger. Naši jezdci Jiří Nesvačil jun., Zdena Urbanová, Josef Bečka a ing. Karel Dvořák představili ve čtverylce Ru Curiosu II-17, Gss Ecraseé XXXIII-6, F Amaru XII-5 a S Albonu XL-30. Společná i jednotlivá čísla ukazovala krásu starošpanělských a staroitalských koní a jejich specializované využití pod sedlem a v zápřeži.

CSIO
Následující víkend se konaly dvě důležité akce. Jednak CSIO v Poděbradech a zároveň Mistrovství České republiky v jízdě spřežení v Lipinách-Bolehošti. Teoreticky si tyto dva podniky nekonkurují, ovšem pro NH vznikla poněkud náročnější situace, když do Lipin vyslal 3 čtyřspřeží (J. Škodný, V. Zoul, P. Vozáb) a 2 dvojspřeží (J. Nesvačil jun. a M. Kostrouch) a ještě jednu čtyřku měl poslat do Poděbrad.
Speciálně pro potřeby významných skokových závodů v Poděbradech bylo sestaveno úplně nové čtyřspřeží starokladrubských běloušů vedené Jaroslavem Kalousem. Jeho úkolem bylo přivážet důležité hosty na zahajovací akty a vystupovat v doprovodném programu.

Mistrovství
Letošnímu MČR v Lipinách vládlo (až na neděli) velmi pěkné počasí a Národnímu hřebčínu i příznivé výsledkové skóré. Petr Vozáb získal již sedmý mistrovský titul (a navíc jako jediný ze všech jezdců 1-4 spřeží zajel čistý parkur) a Jiří Nesvačil jun. vybojoval pro NH první medaili ve dvojspřežích (bronz). Statečně si vedl i M. Kostrouch, který sklidil pochvalu mnoha diváků za plynulý a bezproblémový průjezd překážkami. Nedařilo se V. Zoulovi, který na 4. překážce v pískovně maraton nedokončil. J. Škodný byl 6. v celkovém hodnocení z 8 jezdců čtyřspřeží. Roční bilanci si vylepšil 2. místem na domácích závodech v H. Městci.
Ještě téhož víkendu v sobotu se uskutečnil Den otevřených dveří pro kulturní památky v rámci Dne evropského kulturního dědictví v Kladrubech nad Labem.

Lysá & comp.
Třetí zářijový víkend patří výstavě koní v Lysé. Letos se zde NH prezentoval třemi zápřežemi - černobílou čtyřkou vedenou V. Zoulem, dvojspřežím řízeným D. Bláhovou a netradičním einhornem, který při večerních vystoupeních řídil J. Nesvačil jun. NH měl na výstavě stánek pro vlastní prezentaci a ještě další pro slatiňanskou Ústřední evidenci koní. V pátek a v sobotu byl promítnut film o kladrubských jezdeckých dnech. Navíc se Generalissimus Ecraseé XXXIII-6 stal nejkrásnějším státním koněm výstavy.
O tomto víkendu se v Hradci Králové uskutečnily krajské dožínky, jejichž součástí byl i velký průvod, v němž starokladrubské bílé čtyřspřeží zaujímalo čestné místo. Akci organizoval aktivní Chovservis Hradec Králové. Ve stejný den přivítal NH odborníky z mnoha zemí Evropy, kteří přijmuli pozvání Českého svazu chovatelů a majitelů dostihových koní a Dr. Krůty. Po prohlídce hřebčína zamířili tito hosté a členové EFTBA na dostihovou dráhu do Pardubic.
Kromě toho navštívili hřebčín v měsíci září zástupci (a zástupkyně) Pardubického kraje, a ve středu 22. 9. se uskutečnila nejen dozorčí rada NH, ale i významná mezistátní návštěva. V doprovodu hejtmana kraje Romana Línka přijel významný představitel Bádenska-Würtemberska Peter Straub, prezident Výboru regionů Evropské unie a Jean - Pierre Berg, vedoucí úřadu prezidenta Výboru regionů Evropské unie.
V pátek 24. 9. hřebčín navštívilo 10 senátorů parlamentu ČR pod vedením ing. J. Fencla. Nejvíce se o problematiku hřebčína zajímala ing. Václava Domšová. Tentýž den byly zahájeny závody spřežení v Heřmanově Městci (viz samostaný článek).
Hřebčín navštívilo samozřejmě ještě mnoho dalších návštěvníků z ČR i ze zahraničí a NH se zúčastnil ještě dalších výjezdů (Panská Lícha, Benešov, Nová Telib, Vilémov) a oslav - například sv. Václava v Hradci Králové. 28. září je již od loňského roku spojováno s žehnáním pana biskupa Duky jezdcům a koním, průvodem na náměstí a zajímavými jezdeckými ukázkami. NH letos v Hradci představil dvě starokladrubské čtyřky (vedené Jiřím Škodným a Martinem Kostrouchem).

Besedy
Prvním místem, které navštívil olympionik Jaroslav Hatla v roli "besedníka" po návratu z OH, byly Kladruby n. Labem. Ve čtvrtek 2. 9. přijel společně s Františkem Slavíkem a všem Kladrubákům vyprávěli o cestě i průběhu olympijského soutěžení. Jaroslavovo vyprávění si přišli poslechnout i mistři opratí Jiří Kocman a Josef Šebek, nechyběl ani František Machek či Jaroslav Krejčík a mnoho lidí z hřebčína. Po besedě v hřebčíně pokračoval J. Hatla ve škole. V učilišti ho žáci přivítali slavnostními fanfárami a zapomínaným tradičním českým způsobem chlebem a solí.
Ve čtvrtek 23. 9. přijel na pozvání NH do Kladrub Jan Bláha. Beseda se uskutečnila v SOUz a Honza budoucím jezdcům a chovatelům koní prozradil mnoho ze svého koňařského života. Jím propagované a realizované přirozené přátelství lidí a koní zaujalo přítomné a určitě je zaujal i způsob Honzova přednesu. Má totiž dar sdělovat věci nevšedně a poutavě, jako kdyby studoval DAMU.
4. 10. jsme mohli v Kladrubech uvítat senátorku Dr. Jaroslavu Moserovou, známou překladatelku vynikajících knih Dicka Francise a dalších autorů. Na odpolední besedě věnovala čas vyprávění o svém dávném pobytu v USA, cestě kolem světa, velvyslaneckém poslání v Austrálii a hlavně o zážitcích s rodinou D. Francise. Důležitým sdělením pro posluchače bylo i vyjádření silného vlasteneckého cítění a nesouhlasu s existencí totalitních režimů. Navíc J. Moserová připomněla svoji humornou a zároveň poučnou knížku Historky (aneb Na koho se nezapomíná).

Parforsní hon
V letošním roce organizovala sérii parforsních honů společnost Via perfecta společně s Investiční společností ČS. První den patřil menšímu honu na pardubickém závodišti, sobotní hon se jel v areálu Hřebčína Equus Kinsky v Chlumci nad Cidlinou a třetí hon se uskutečnil Kladrubech nad Labem. Součástí kladrubského honu byla i slavnostní mše, představení některých plemenných hřebců na ruce a později i v zápřežích. Mástry honu byl ing. Milan Vítek, Petr Vozáb a Jaroslav Kalous. Trasa vedla krásnými úseky polabské krajiny, v půli honu byla přestávka a hon končil na louce u Kurkova jezírka. Naštěstí až při poslední stopě se smečka 23 foxhoundů (z toho 10 nových) rozhodla následovat opravdovou stopu a tak na nějakou dobu zmizela Otto Schützovi a jeho kolegům z dohledu. Hon to již příliš neovlivnilo a psi se až na jednoho našli (poslední byl nalezen, ale nechtěl se nechat chytit).
Na parforsním honu mohli účastníci i diváci zaznamenat známé tváře - Lucii Pilipovou, Jaroslavu Moserovou s chotěm, Václava Vydru, Jana Vávru a řadu dalších. Celý parforsní víkend se i přes vrtkavost počasí povedl a většina účastníků se těší již na další.

Výkonnostní zkoušky
22. září se dvě klisny českého teplokrevníka z NH zúčastnily zkoušek výkonnosti klisen v Chlumci nad Cidlinou. Ze 13 účastnic zvítězila kladrubská Cornada - K (41 Comero- 183 Renaldo), která se letos umístila v náchodské přehlídce tříletých klisen na 2. místě. Lotti-K (Long Meadows - 253 Tilia) byla sedmá.

Výstava "Koně a Pražané"
30. září se v kladrubském hřebčíně pálila první polovina letošních hříbat, odpoledne se konala vernisáž zajímavé výstavy Koně a Pražané. Obě akce byly svou náplní velmi rozdílné, obě však velmi důležité. Na té první se aktivně podílel František Machek a Milan Starzevski a jejich práce se rovnala kvalitní řemeslné i umělecké činnosti zároveň. Hříbata obdržela do levé sedlové polohy otcovský a rodový výžeh, do pravého sedla pořadové číslo hříběte po příslušném otci a káčko na levou žuchvu.
Vernisáž se konala v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci a návštěvnost vernisáže určitě potěšila nejen pořadatele. Autory výstavy PhDr. J. N. Assmanna a Ing. C. Neumanna uvedla ředitelka muzea PhDr. Z. Strnadová. Úvodní program odpovídal stylu vernisáží, jen hudební vložka se zcela vymykala zaměření výstavy na koně.
Výstava sama je velmi pěkná a určitě je velkým přínosem k popularizaci koní mezi širokou veřejností (až do dubna 2005). Odbornou veřejnost jistě uspokojí mnoho dokumentárních snímků a exponátů, obrazů a výtvarných děl. Národní hřebčín zapůjčil pro tuto příležitost vítězný model sochy sv. Václava od J. V. Myslbeka a postroje pro dvojspřeží se znakem československého státu (a nápisem "Pravda vítězí"), které byly používány pro slavnostní zápřež prezidenta T. G. Masaryka.

Akce
Připomeneme si listopadové a prosincové termíny akcí. V NH bude opět zorganizován kurz jízdy se spřežením s Janem Jelínkem. Praktické školení je určeno začátečníkům a uskuteční se 5. až 7. listopadu. Hlásit se můžete na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting* (H. Mocková).
Národní muzeum v Praze a sdružení TIS pořádají na den sv. Huberta - 3. 11. od 17.30 hod. přednášku o Národním hřebčíně v Kladrubech n. L. a to ke 425. výročí založení tohoto významného chovatelského střediska. Se zájemci si přijedou pohovořit zástupci NH a přednáška bude doplněna videozáznamy z letošních jezdeckých dnů.
V sobotu 20. listopadu přijede do hřebčína německý specialista Heinrich von Senden a pro zájemce především z řad jezdců a příznivců spřežení má připravenu přednášku na téma Klasické zapřahání - správné postrojení koní, vhodné oblečení pro jezdce a spolujezdce, výbava kočárů. Akce se uskuteční od 10 hodin v zasedací místnosti hřebčína. Přihlášky rovněž na výše uvedeném telefonním čísle.
Společně s Mendelovou universitou v Brně a s ASCHK ČR připravuje NH hipologickou konferenci. 3. 12. proběhnou přednášky v Brně, v sobotu 4. 12. v Kladrubech. Téma "kladrubských" přednášek je zaměřeno na aktuální otázky v chovu koní starokladrubských, lipických, fríských a Shagya-arabů. Přihlásit se na oba dny můžete přímo u Dr. Jiskrové v Brně nebo u NH (viz výše).

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (15)
.: srpen 2004 :.
 

Měsíc srpen se nesl v duchu nejen letních olympijských her, ale také mistrovství světa ve čtyřspřeží, národní přehlídky Shagya arabů, Zlaté podkovy v Humpolci a mnoha dalších akcí. Hlavní zemědělskou činností byly žně, hlavní stavební oprava střechy na "parlamentu" a nejdůležitější návštěvou umělecká dvojice z Německa.

Kecskemét
Mistrovství světa čtyřspřeží v Kecskemétu ve dnech 4. - 8. srpna bylo velkou výzvou pro české čtyřky. Z Národního hřebčína se kvalifikoval Petr Vozáb, jeho spolujezdci byli MVDr. Pavel Jadrníček a Petr Vozáb ml. Celkově obsadilo čtyřspřeží z NH 33. místo z 52 závodníků, což je sice ve druhé polovině, ale v případě tohoto světového závodu je podstatné, že spřežení soutěž dokončilo. I mistři opratí jako J. Boszik, D. Würgler ad. maraton nedojeli.
Při letmém pohledu do pasu našeho nejzasloužilejšího čtyřnohého závodníka Sacramoso Eroicy XLIII bylo možné vyčíst, že si ve svém šestnáctiletém životě zazávodil v zahraničí pouze 10x a to je skutečně málo. Je třeba trénovat, trénovat a jezdit po velkých závodech.

Roska
Ještě než se koně a doprovod navrátili z Maďarska, již od 7. 8. se v Kladrubech zabydleli členové "Rosky", jejímž vedoucím je J. Mlčkovský. SOUz Kladruby zabezpečilo potřebné zázemí. Od neděle do pátku se společně s Bohunkou Rosůlkovou pravidelně věnovali hiporehabilitaci. Pro tento účel jsme v NH vyčlenili vhodné koně, připravili schůdky a potřebnou rampičku. Součástí programu byly i přednášky o starokladrubských koních, prohlídka hřebčína a galerie a také návštěva Hřebčína ve Slatiňanech.

Tvůrčí dny
Ve čtvrtek 12. 8. navštívili hřebčín účastníci "Mezinárodního malířského plenéru Pardubice 2004". Organizátorem akce byla nejen Unie výtvarných umělců východočeského kraje, ale především Východočeské muzeum v Pardubicích a jeho ředitel PhDr. František Šebek.
To již v hřebčíně pobývaly dvě výtvarnice z Německa - malířka Christina Bötzel a sochařka Brigite Eberl. Christina patří k současným špičkovým malířům v Německu a její obrazy jsou tak dokonalé, že mnohdy předčí nejen fotografii, ale i originál. Brigite ztvárňuje koně v trojrozměrném prostoru a její sochy velmi dobře vystihují exteriér i charakter koní a nechybí jim umělecký nadhled. Oběma dámám hřebčín tak učaroval, že se sem příští rok chystají s velkou výstavou svých prací (o akci budeme včas informovat).
Do kulturního programu výborně zapadala vernisáž významného českého sochaře Petra Nováka z Jaroměře. Uskutečnila se v pátek 13. 8. z iniciativy ing. Jaroslava Havlíčka ve slatiňanském zámku. K obdivu byly nabídnuty sochy několika plemen koní - starokladrubských, arabských, anglických… Nejpůsobivější sochou byla ta, která se nalézala v samostatné sklepní rotundě zámku - nešťastný podlomený kůň, se skloněnou hlavou, ryjící nozdrami v zemi. Z dálky se nabízely různé významy onoho zoufalého výrazu zpodobnění. Až z blízka si návštěvníci mohli přečíst štítek s nápisem "Padesátá léta" - jak výstižné a varující, jak současnou dobou rádo zapomínané období našich nedávných dějin.

Shygya arabové
Národní přehlídka Shagya-arabů se konala v sobotu 14. srpna. Pod vedením předsedy Svazu chovatelů tohoto plemene Otto Dlaboly byla zorganizována výborná akce s velmi kvalitním týmem komisařů. K nejvýznamnějším patřil Dr. Dr. Johannes Flade, který se do hřebčína zamiloval při své dubnové návštěvě. Dále byl sbor posílen o dva zástupce ze Švýcarska - Brunno Furrera a Siegfrieda Freie a jednoho z Bavorska Ahmeda Al Samarraie.
Absolutní vítězkou přehlídky se stala klisna Saiga (po 3225 Koheilan I - CZ) chovatele a majitele Jiřího Kurela ze Ždánic. Svaz vydal pěkný katalog a v rámci akce byla k zakoupení Plemenná kniha čistokrevných arabských koní Shagya-arab v ČR. O. Dlabola sepsal již její druhý díl a oba je možné si objednat na adrese Nakladatelství Photopress, s.r.o., Husinecká 8, 130 00 Praha 3.

Most v Přelouči
Přesně 159 let čekali obyvatelé Přelouče na přemostění železniční dráhy. Již v době její stavby v 19. století bylo uvažováno o mostě. Až nyní, při budování rychlodráhy mezi Prahou a Pardubicemi došlo k realizaci projektu (možná se s otevřením mostu mohlo několik měsíců počkat, aby si žáčci ve škole mohli lépe zapamatovat 160. výročí zrodu myšlenky!).
Nicméně pondělí 16. 8. se stalo oním slavným dnem, kdy po zbrusu novém mostě přejelo první spřežení - byli jím starokladrubští bělouši, které řídil přeloučský radní a kladrubský veterinář Dr. P. Jadrníček. Čtyřspřeží dodalo celé akci na lesku a všichni přítomní si budou pamatovat nejen přestřižení pásky, slavností projevy ale určitě bílé koně starokladrubské.

Třetí víkend v srpnu
Byl naplněn k prasknutí. Jedno čtyřspřeží odjelo na významný chovatelský den do Zemského hřebčince do Písku. 21. 8. zorganizoval hřebčinec pod vedením jeho ředitele ing. J. Šilhy po dvouleté přestávce chovatelský den. Ten, ke stému výročí hřebčince v roce 2002 byl moc pěkný a diváci ho určitě mají ještě v živé paměti (mj. se konal krátce po povodních, kdy voda v Otavě tekla i přes nejstarší český kamenný most). Ten letošní den byl hezký a potěšil mnoho chovatelů a příznivců koní nejen z jižních Čech.
Od pátku do neděle se konal již 39. ročník Zlaté podkovy v Humpolci. V kočárových soutěžích obsadil J. Nesvačil jun. 5. místo ve dvojspřežích a V. Zoul 2. místo ve čtyřspřežích. Příští rok se bude konat jubilejní 40. ročník ZP, jehož součástí bude i bohatý doprovodný program, zřejmě doplněný i vystoupením starokladrubských koní.
Ve stejnou dobu se zástupci NH zúčastnili pracovní návštěvy v Národním hřebčíně v Topolčiankách a výstavy Koně a ludia v Nitře.

Slovensko
Vztahy se SR v oblasti chovu koní a jezdectví bývaly vždy velmi dobré a tak je tomu i v současné době.
Ředitel Národního hřebčína v Topolčiankách ing. Michal Horný se stará o hřebčín, který byl založen v roce 1921 a který má v současné době přibližně 550 koní. Chová převážně lipicány, araby a Shagya-araby, slovenské teplokrevníky a huculy. V posledních třech letech se ing. Hornému podařilo zaktivizovat činnost topolčianského hřebčína a tak jsou jejich koně k vidění ve většině sportovních disciplín, v dostizích a na chovatelských přehlídkách. Podnětné bylo setkání se stále aktivním Františkem Hrůzikem, který se v roce 1960 zúčastnil OH v Římě (na což jsme vzpomínali právě ve dnech, kdy po 44 letech úspěšněji kráčel v jeho šlépějích náš Jaroslav Hatla). Spolupráce Kladrub a Topolčianek nabyde na intenzitě z hlediska vzájemné informovanosti, výměny zkušeností i účasti na některých akcích. Pro zaměstnance NH i širokou jezdeckou veřejnost plánujeme v budoucnu odborné exkurze.
Druhým významným cílem cesty byla návštěva výstavy Koně a ludia, jako součásti obrovského tradičního zemědělského veletrhu Agrokomplex Nitra. Koně na výstaviště se podařilo navrátit ing. arch. Michalu Hučkovi, společně s jeho strýcem Prof. Hučkem a několika obětavými spolupracovníky. Sešli se zde vystavovatelé z 5 zemí (SR, ČR, Itálie, Švýcarsko a Holandsko). Ač podle našich prodejců nebyla kupní síla návštěvníků tak velká, podstatné pro koně a jejich provoz na Slovensku bylo, že běžným návštěvníkům veletrhu byli koně představeni. Na Slovensku velmi klesl počet koní (v roce 1955 bylo v SR 210 tisíc koní, v roce 2004 pouze 7 tisíc koní!) a tak každá příležitost, kdy je možné lidem koně přiblížit, je nesmírně důležitá. Pro tuto výstavu připravil ing. Hučko mj. velmi přehledný katalog s řadou významných chovatelských a jezdeckých informací.

Zkoušky výkonnosti
Dne 26. a 27. srpna proběhly výkonnostní zkoušky starokladrubských koní v Benicích. Ke zkouškám se dostavilo 10 klisen, z nichž na základě výsledků mohlo být do HPK zařazeno 5 klisen, do PK 3 klisny, 1 do 1. PPK a 1 klisna zkoušky nesplnila. Vítězkou zkoušek se stala bělka Rami (F XIII - Č758 Ramzeta) p. Vitejčka s výsledkem 7,82 bodů.
Zároveň se ve čtvrtek 26. 8. uskutečnilo zasedání Rady plemenné knihy starokladrubských koní (mj. první mimo území NHK). Hlavní náplní programu byly návrhy úprav ŘKP a hodnocení a návrhy výzkumné činnosti. Z vědeckých prací, které byly v průběhu poslední doby realizovány, byly nejzajímavější výsledky Prof. V. Jakubce, DrSc., jenž ve spolupráci s Humboltovou universitou v Berlíně odkryl zákonitosti zbarvení starokladrubských koní. Analýza dědičnosti zbarvení starokladrubských koní pomocí molekulárně-genetických metod poskytuje přehled o vybraných plemenných hřebcích a klisnách z hlediska jejich "barevného" základu. Tak se například potvrdilo, že bělouš Gss Secondara XXXV má alely pro černé zbarvení a s vrankami (které mají stejný genetický základ pro černou barvu), dává spolehlivě vraníky. Kromě důležitých chovatelských hledisek zohledňovaných při sestavování připařovacích plánů, bude brán v úvahu i aspekt dispozice zbarvení.

Jan Bláha
Víkend 28. a 29. 8. byl v Národním hřebčíně věnován příznivcům metody P. Parelliho. Na seminář Jana Bláhy se sešlo velké množství zájemců a to jak s vlastními koňmi tak diváků bez koní. Kurz probíhal v areálu NHK a byla využita školní jízdárna. Učení se trpělivosti při zacházení s koňmi není nikdy dost a tak měl Honza Bláha dostatek vděčných a nadšených posluchačů.
Tentýž víkend odcestovala starokladrubská čtyřka s Martinem Kostrouchem na závody jízdní policie do Ostravy, kde zahajovala program a poskytovala reprezentační služby.
V průběhu srpna proběhlo ještě několik významných výjezdů a zasedání. K tomu chovatelsky důležitému patřilo například zasedání prezidia ASCHK dne 3. 8. Hlavní náplní programu byly hospodářské záležitosti, spolupráce při výstavě Kůň 2004 v Lysé nad Labem a návrhy na zaktivizování činnosti sdružených chovatelských svazů.

Akce
Ještě si zopakujeme termíny zkoušek výkonnosti starokladrubských koní. Poprvé v historii chovu těchto koní proběhnou společné zkoušky mladých hřebců z chovu NH a ze zemského chovu (plus mladé klisny z chovu NH). Uskuteční se ve středu a ve čtvrtek 6. a 7. 10. v Kladrubech nad Labem. 13. a 14. října budou výkonnostní zkoušky ve Slatiňanech a jsou určené především pro starokladrubské klisny z hřebčínského chovu.
Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem je naplánována na sobotu 23. 10. Zájemci o účast na této akci se mohou přihlásit s vlastním koněm nebo si mohou koně v NH zapůjčit (informace a přihlášky na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting* H. Mocková, event. na www.nhkladruby.cz).
S uklidněním sportovní sezóny je čas na kurzy. V NH bude opět zorganizován kurz jízdy se spřežením s Janem Jelínkem. Praktické školení je určeno začátečníkům a uskuteční se 5. až 7. listopadu. Hlásit se můžete na výše uvedeném telefonním spojení.
A ještě jedna akce, která se sice neuskuteční v Kladrubech, ale v Praze. Národní muzeum v Praze a sdružení TIS pořádají na den sv. Huberta - 3. 11. - přednášku o Národním hřebčíně v Kladrubech n. L. a to ke 425. výročí založení tohoto významného chovatelského střediska. Se zájemci si přijedou pohovořit zástupci NH a přednáška bude doplněna videozáznamy z letošních jezdeckých dnů. Těšíme se na Vás v Kladrubech i v Praze.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (14)
.: červenec 2004 :.
 

V letních měsících Národní hřebčín ožil jako snad nikdy předtím. Na jezdecké dny přišly tisíce návštěvníků a další stovky jich téměř každodenně přicházejí na prohlídky. Hřebčín se účastní výjezdů, závodů spřežení a kladrubské čtyřspřeží právě odjelo na mistrovství světa do maďarského Kecskemétu.

Směrovky
Aby všichni příznivci koní a návštěvníci, na které se v hřebčíně moc těšíme, našli správnou cestu do Kladrub, snažili jsme se stihnout do jezdeckých dnů příslušná označení. Na hlavním silničním tahu Praha-Hradec Králové v Chlumci nad Cidlinou jsou v obou směrech hnědé ukazatele se siluetou starokladrubského koně, další směrovky jsou cestou na Lučice, Štít a Újezd, ukazatele najdete v Týnci nad Labem, u Řečan a v Březích u Přeloučce. Určitě by bylo potřeba ještě více směrovek, ale na ty zatím nejsou peníze, takže pokračovat budeme v příštím roce.
Podařilo se nám zrealizovat lepší výstražné značky, které nahrazují Pozor zvířata (s krávou v trojúhelníku), neboť si kladrubáci takové označení opravdu nezaslouží. Protože oficiálně neexistuje značka Pozor koně, mohli jsme uskutečnit kompromis - trojúhelník s vykřičníkem Jiné nebezpečí a pod ním v obdélníku opět siluetu koně, případně doplněnou metráží. Bohužel mnoha řidičům je ovšem zcela jedno, co je na značce vyobrazeno a stejně jezdí kolem hřebčína příliš rychle, nemluvě o aleji na Selmice. A tak prosíme všechny řidiče, buďte ohleduplní ke koním, k jezdcům i k zápřežím nejen v Kladrubech, ale kdekoliv jinde.

Prohlídky
Oba hřebčíny, Kladruby a Slatiňany, umožňují příznivcům koní návštěvy svých objektů - od dubna do října, každý den kromě pondělí v 11.00, ve 13.00, ve 14.30 a v 16.00 hodin. Kromě toho přijíždějí předem ohlášené exkurze, takže je v hřebčínech živo. Přesnou statistiku návštěvnosti si uvedeme po sezóně, každopádně bude ještě větší než ta zvýšená loňská (20 tisíc). Podle informací o počtu návštěvníků na některých hradech a zámcích předčí návštěvnost hřebčína tyto počty zcela bez problémů (nicméně s Karlštejnem se zatím srovnávat nemůžeme). Velmi nás těší, že český národ přijal otevřenost hřebčína a svůj zájem potvrzuje vysokou návštěvností.
O návštěvníky se již 20. sezónu stará obětavý Jaroslav Louda a od letoška spolupracuje s Ing. Zuzanou Šancovou, která převzala nejen úlohu průvodkyně, ale i koordinátorky "vnějších vztahů". K tomu se do průvodcování zapojila i děvčata z chovu koní a brigádnice. Hřebčín je tak schopen zajistit zvýšený počet prohlídek a to v češtině, v němčině a angličtině. K profesionalizaci v této oblasti nám sice ještě některé činnosti, zkušenosti a zázemí chybí, ale vklad nadšení pro hřebčín u jednotlivých průvodců dokáže mnohdy tyto věci převážit.

Jezdecké dny
O průběhu jezdeckých dnů jsme si psali v minulém čísle. Oba dny byly v podstatě programově stejné, jen u vystoupení koní Kinských se objevili i zástupci NH ve skokové ukázce a tak mohli diváci obdivovat skokové výkony Comera a ing Milana Vítka, Fidji-K a Jana Holce ad.
Milou vsuvkou do programu byly křtiny starokladrubských dvojčat. Jejich existenci zaznamenala většina sdělovacích prostředků a tak se obě matky 143 Cassa S XXXVII a 257 Pasrotella S XL se svými potomky (a 1 nevlastním) přišly představit na druhý jezdecký den. Kmotry jim byly významné osobnosti - slovinský velvyslanec Drago Mirošič, pardubický hejtman Roman Línek, čtyřnásobný vítěz VP Václav Chaloupka a úspěšný automobilový závodník (především soutěže Paříž-Dakar) Jiří Moskal. Ten se na tuto slavnost připravil nejlépe a hřebečkovi Generale Cassa II - 2 a klisničce Cassa Duo - 3 přinesl dva velké "koňské pugety" speciálně zdobené mrkví, kostkami cukru, suchými výběrovými rohlíky a dalšími pamlsky, nad kterými nepohrdla hlavně jejich matka Cassa.

Jak hřebčín ožil
Pro návštěvníky jezdeckých dnů připravil NH nejen bohatý program, ale i nové informační materiály a upomínkové předměty. V jednotném duchu se nesl plakát, pozvánky, program i nová série pohledů - všude byl impozantní starokladrubský hřebec Emila Kotrby, design připravil grafický ateliér Citadela a vycházel z připomenutí slavných jezdeckých dnů v roce 1979. V rekordním čase stihla tiskárna L. Sobotky v Řečanech vytisknout potřebné materiály, včetně E. Kotrbou krásně ilustrovaného programu. Jeho paní Jana Kotrbová byla osobně přítomna 1. jezdeckému dnu.
Tiskárna v Novém Městě stihla pro hřebčín vytisknout příručku "Jak ožil hřebčín", která obsahuje soubor článků (Z Národního hřebčína) uveřejňovaných v Jezdectví od května roku 2003. Je dokladem oživení a zaktivizování činnosti hřebčína a obsahuje i 22 barevných fotografií. Tuto příručku včetně programu a poštovného si můžete objednat na adrese hřebčína za 145,- Kč na dobírku (Národní hřebčín Kladruby n.L., 533 14 Kladruby n. L., e-mail: kladruby@nhkladruby.cz, tel. 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting*).
Dále si můžete objednat nebo přímo v hřebčíně zakoupit - novou sérii pohledů, talíře se znakem hřebčína, trička (bílá a černá) a mikiny (různé barvy a velikosti) se znakem hřebčína, skleněná těžítka s hřebčínským znakem ad.

Budovy a opravy
Ke konci července byla hřebčínu předána opravená střecha poštovského dvora prováděná firmou Kvapil. Byla tak ukončena druhá etapa této dlouholeté akce. Nyní čeká na opravu samotná budova. V návrhu studie vnitřního uspořádání pokračoval ing. arch. Rohlíček a nyní je na památkářích, zda povolí prováděcí projekt. Systém projednávání a schvalování je značně dlouhodobý.
Když už jsme u těchto záležitostí, je vhodné připomenout významnou přednášku, která se konala 1. června 2004 v NH Kladruby na téma: Stavebně historický průzkum Národního hřebčína Kladruby nad Labem, který prováděl Národní památkový ústav. Hlavním přednášejícím byl ing. arch. Miroslav Kroulík, který velmi nadšeně a zasvěceně hovořil o průzkumových pracích prováděných v NH v letech 2001 - 2003. Na realizaci průzkumu se podíleli ještě vedoucí týmu ing. Petr Macek, dále PhDr Pavel Zahradník, ing. Jan Beránek, Lucie Chotěborská a Michal Patrný. Ojedinělé přednášky se zúčastnil i generální ředitel Národního památkového ústavu Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., dále zástupci ministerstva kultury, památkových ústavů, starostové okolních obcí a řada dalších posluchačů.
Kromě velmi zasvěceného rozboru starých staveb a jejich uspořádání se posluchači dozvěděli i několik informací k současnosti - padla i otázka existence napajedel na druhém dvoře - dle slov arch. Kroulíka na dvorech hřebčína nikdy nic podobného nebylo (maximálně studny v rozích dvorů) a že tuto stavbu povolili památkáři, zůstalo záhadou.
Téma většinu přítomných tak zaujalo, že zřejmě dojde ke zopakování přednášky v zimních měsících. A ve stejném období, pokud bude v našem časopise místo, mohou být některé části z obsáhlého průzkumu hřebčína uveřejněny.

Seno
O sušení sena v letošním roce bychom si mohli všichni společně hodně dlouho povídat. Možná při sušení sena pro pár čtyřnohých miláčků a troše štěstí se vše podařilo sklidit mezi kapkami deště. Jestliže však má být nasušeno kolem 120 vagónů, není to vůbec jednoduché. Díky ventilátorům v seníku a později i lepšímu počasí se podařilo vše dosušit, takže nakonec máme sena pro koně dostatek a zbylo nám i na "rozdávání". Pokud by někdo potřeboval balíkované seno, může se s důvěrou obrátit na hřebčín (ing. Vítek, J. Novák).
V mezičase sečeme trávníky, vysekáváme příkopy a protože rozlehlost areálu je obrovská, činíme tak stále dokola. Obdobné je to s bílením stájí a místností. Naši zaměstnanci kontinuálně bílí stáje, nejdříve v Kladrubech, potom v Selmicích, na Josefově, opět v Kladrubech a k tomu připadá i bílení potřebných souvisejících interiérů. Ve spolupráci s firmou Exnar došlo v Kladrubech i na "žlucení" a jasně žlutou barvou byla natřena budova garáží a váhy. Že to potřebuje zásadnější opravu je nám dostatečně známé, ale finanční možnosti jsou omezené.

Offenburg
Národní hřebčín Kladruby nad Labem byl pozván na konferenci ředitelů evropských státních hřebčínů a hřebčinců do Offenburgu. Zde se v termínu 21. - 25. července konala mezinárodní výstava koní Eurocheval. Bližší informace si sdělíme v samostatném článku.
Jen stručně je třeba říci, že prezentace NH Kladruby proběhla dobře a že bylo možné hovořit nejen o chovu starokladrubských koní v NH, ale i v ČR a přiblížit i celkovou situaci v chovu koní a jezdeckém sportu v naší zemi.
Do Offenburgu dojeli s vozem po cestě přibližně 1100 km dlouhé dva starokladrubští bělouši a tak zde měl chovatelsky Národní hřebčín, potažmo ČR, zastoupení. Třebaže koně byli v loňském roce prodáni do SRN, pořád to jsou kladrubáci a dělají tak dobrou reklamu českému chovu koní.
V sobotu 24. 7. se na výstavišti konal tzv. Gallaabend. Moc jsem se na něj těšila a musím říci (aniž bych tím chtěla jakoukoliv stranu příliš vyzdvihovat a naopak), že mne potěšilo zjištění, že naše jezdecké dny v Kladrubech byly hezčí. Je to sice subjektivní názor, ale vzhledem k tomu, co jsem kdy kde viděla, se mi to tak jevilo. To je zase o důvod více, abychom u nás v Čechách dělali věci svědomitě a pořádně a nebáli se je ukázat. Takže snažme se všichni, příležitostí k prezentacím přibývá a je co předvádět.

Akce
V průběhu září se sice budeme většiny akcí zúčastňovat, nicméně si můžeme připomenout co nás čeká jinde a co doma. První zářijový víkend míříme na výstavu do Pardubic, druhý bude napínavý pro všechna starokladrubská soutěžní spřežení, neboť se zúčastní mistrovství ČR v Lipinách-Bohelošti, k tomu ještě jedna ukázková čtyřka pojede na CSIO do Poděbrad. Třetí víkend je ve znamení výstavy v Lysé nad Labem a několika dalších akcí ve stejném termínu. Na čtvrtý víkend jsou naplánovány závody spřežení do Heřmanova Městce (pozor budou v pátek 24. a v sobotu 25. 9., v neděli 26. 9. se koná v Kladrubech parforsní hon (na něj se můžete přihlásit do 15. 9. na e-mailu: info@viaperfecta.cz nebo kladruby@nhkladruby.cz). 28. 9. se účastní starokladrubská čtyřpsřeží Svatováclavských slavností v Hradci Králové.
Zkoušky výkonnosti starokladrubských koní a podzimní třídění v Kladrubech se uskuteční 6. a 7. 10., o týden později 13. a 14. 10. ve Slatiňanech.

Lenka Gotthardová

 

Z Národního hřebčína (13)
.: červen 2004 :.
 

Rozběhnutá sezóna se valí v čase i prostoru a nabaluje na sebe stále nové a nové aktivity. Prvořadé místo v ní v Národním hřebčíně zaujímají jezdecké dny, z chovatelského hlediska jsou nejdůležitější třídění koní, ze sportovního hlediska kvalifikace a účast na mistrovství světa ve čtyřspřeží.

Výstavy a závody
Kromě toho, že se naši koně zúčastnili dubnové výstavy na Trojském ostrově v Praze, měl NH Kladruby n. L. své zástupce také na 6. Národní výstavě hospodářských zvířat v Litomyšli. Na pozvání Českomoravské plemenářské unie, a.s. vypravil hřebčín do Litomyšle na 12. - 14. května dva hřebce Ru Curiosu II - 17 a Gss Ecraseé XXXIII-6 vedené Jiřím Nesvačilem jun. V Litomyšli se koně velmi líbili a navíc diváci obdivovali i úžasnou poslušnost a charakter - hřebci byli uvázaní na stáních, davy lidí je obhlížely, poplácávaly po zádích a tahaly za žíně a koně se tvářili jakoby nic.
Počátkem června (6. 6.) se konala jubilejní 15. přehlídka koní Náchodského svazu. Té se zúčastnilo dvojspřeží běloušů G Adona XLVIII-18 a F Avara XII- 1 vedené Jiřím Diamantem. Spřežení se zúčastnilo slavnostního zahájení, kdy jelo hned za vlajkonoši a vezlo komisaře, pak se představilo v samostatné drezúrní ukázce. Do přehlídky tříletých klisen českého teplokrevníka se úspěšně zařadila hnědka Cornada - K po 411 Comero ze 183 Renaldo, která v celkovém hodnocení získala 2. místo s pohárem, diplomem a krásnou stuhou. To je pro Národní hřebčín jen potvrzení správného trendu k uchování a zušlechťování malého stáda teplokrevných koní.
Tentýž víkend se jezdci NH Kladruby zúčastnili závodů spřežení v Jeníkově: Jiří Nesvačil se v celkovém hodnocení umístil na 2. místě a to s novým dvojspřežím mladých koní. Martin Kostrouch si po celou dobu závodů držel 6. příčku a to mu ze 13 startujících přineslo umístění v první polovině. V. Zoul byl ve čtyřkách druhý (za Z. Jiráskem a před ing. Jandlem). V Kolesách se 5. a 6. 6. Jan Holec s Fidji-K zúčastnili prvního dvouhvězdičkového military a z 10 startovních dvojic dojeli na velmi dobrém 4. místě.

Shagya-arabové v Kladrubech
Na sobotu 14. srpna je do Národního hřebčína naplánována XII. Národní přehlídka koní plemene Shagya-arab. Dopoledne (od 10 hodin) budou předvedeni mladí koně, po obědě plemenní hřebci a chovné klisny. Zástupci Svazu chovatelů Shagya-arabů a Národního hřebčína se těší na Vaši návštěvu.
Organizace této akce v NH je velmi symbolická, neboť plemeníci tohoto plemene ovlivňovali i chov starokladrubských koní především v období první republiky.

Milan Kovář
Pondělí 17. května patřilo v Kladrubech n. L. Milanu Kovářovi. V budově SOUz nejprve seznámil učně a některé zaměstnance NH se svou metodou přátelské komunikace s koňmi a poté předvedl praktickou ukázku v kryté hale. Jeho učení je charakterizováno nesmírnou trpělivostí a důsledností. Milan Kovář se dlouhá léta snaží být mostem porozumění a vytvářet mezi koňmi a lidmi citlivý vztah, založený na vzájemné důvěře, ochotě a pochopení.
Praktická ukázka prvního nasednutí na koně se mohla některým koňařům zdát dlouhá, avšak způsob, jakým to bylo provedeno, mohl v koni zanechat jen dobré vzpomínky. Tak si většina přítomných mohla správně připomenout, že zajíždění mladých koní není jen o odvaze, ale především o postupnosti, porozumění, nespěchání a vzájemném respektu.

Heřmanův Městec
V sobotu 22. 6. se v areálu Bažantnice v Heřmanově Městci uskutečnily závody ve všestrannosti. V dílčí soutěži stupně Z startovalo 17 dvojic a po absolvování drezúrní a terénní zkoušky zvítězil jezdec Petr Vančura s Nokarem z TJ Hřebčín Kubišta, druhé místo obsadil Jiří Cipra s Dariem z JS Pastviny Pilníkov a třetí místo Pavel Pleskot s Lamichem - K, startující za TJ Hřebčín Slatiňany.
V dílčí soutěži L se sešlo 14 dvojic, včetně Jaroslava Hatly. Nakonec zvítězil Pavel Chvojka s Goya/Charleston ze Stolan, druhé místo získal Jaroslav Kadavý s Ankerem z JK Smrček a třetí příčku si vybojovala Miriam Záveská s Treisi ze Stáje J. Kubišty. Jan Holec z NH Kladruby s Fidji - K obsadil 4. místo.
Závody byly vzorně připraveny a za to patří velký dík Františku Slavíkovi, pracovníkům výcvikového střediska z Heřmanova Městce a jejich pomocníkům.

Slatiňany
Krátce před jarním tříděním se tři koně ze Slatiňan zúčastnili společenské akce na zámku Hluboká nad Vltavou. Firma Porsche zorganizovala tvz. španělský večer, ve kterém se výborně uplatnili i starokladrubští koně a jezdci s ukázkami barokního a "španělského" ježdění v kostýmech.
V sobotu 5. 6. byly ve Slatiňanech na programu drezúrní závody. Bohužel, na rozdíl od Heřmanova Městce, vládlo celé dopoledne velmi deštivé počasí, které se umoudřilo až po obědě. Za svitu slunce, ovšem v rozbahnělém terénu nádherného slatiňanského parku, se jela drezúra stupně L a S.
Dopolední zetko absolvovalo 10 jezdců a zvítězila Kamila Kociánová s Fasciolou z JK Maneo, na druhé pozici zakotvila Iva Bečková s Inarou -20 z JK Mladé Buky a třetí místo obsadila Renata Doležalová s Cheere Count z JS Kozojedy.
V "lehké" drezúrní soutěži startovalo 9 jezdců a vítězství si odvážela Květa Krupková s Hsendy z JK Pardubice, druhé místo získala Iveta Macková se starokladrubskou bělkou Xantomou, startující za TJ Hřebčín Slatiňany a třetí místo patřilo Lindě Pikové s Nerbonem z JK Klešice.
Nejméně početně obsazená byla nejvyšší soutěž stupně S, startovalo 6 dvojic. Zvítězila Drahuše Gallatová se Savanou (Stáj Savana), před domácí Ivetou Mackovou s Xantomou a Lindou Pikovou s Nerbonem.
Návštěvníci drezúrních závodů využili i možnosti prohlídky hřebčína i muzea. Mezi těmito dvěma důležitými institucemi vyrostl v zámeckém parku v průběhu dubna a května zcela nový výběh pro koně. Více si o něm a jeho obyvatelích sdělíme v příštím čísle.

Předvádění koní
Správné předvedení koní není v současné době často k vidění. Již před 2 roky se ASCHK ČR snažila vypsat soutěže v předvádění koní při výstavách a odměnit nejlepší předvádějící, ale úroveň je stále tak různorodá, že si bohužel odměnu na sledovaných soutěžích nikdo svým výkonem nevysloužil.
Aby se v chovatelském a školním centru pokusili žáci i zaměstnanci NH o co nejlepší předvedení, vypsalo vedení hřebčína dvě soutěže, jednu pro učně, druhou pro
zaměstnance výcviku. Všichni měli za úkol předvést dva vylosované koně - představit je na předváděcí desce ve správném zootechnickém postoji, komisi nahlas a zřetelně sdělit jméno a původ koně a jméno předvádějícího a koně předvést v kroku a klusu. Součástí bylo i hodnocení přípravy koně pro předvádění, úbor předvádějícího a celkový dojem. Z učňů SOUz nejlépe předváděla koně Kateřina Votočková a ze zaměstnanců NH Zdenka Urbanová.
Nic nebrání tomu, abyste si takové předvádění zorganizovali i ve vašich chovatelských střediscích. Mnohdy totiž skvělé mechanice pohybu koně brání špatná mechanika pohybu předvádějícího.

Jarní třídění
V Národním hřebčíně probíhá 2x ročně třídění koní - jarní a podzimní. Letošní třídění v Kladrubech nad Labem se konalo ve středu 26. května a jeho součástí byl i svod mladých starokladrubských hřebců k předvýběrům pro podzimní zkoušky výkonnosti.
Třídění samotné probíhalo ráno a dopoledne v kladrubských stájích, na nádvoří hřebčína a na Josefově, po obědě v Selmicích. Zvláštní pochvalu sklidili zaměstnanci odchovny koní v Selmicích, neboť oproti řadě předchozích let, byli koně velmi dobře předvedeni a to nikoliv na obojcích, ale na ohlávkách a předváděcích uzdečkách. Také areál odchovny byl pečlivě uklizen, posečen a pohrabán, zaměstnanci byli v uniformách a vedoucí stáje Josef Pelant vzorně podal hlášení.
Předvýběr mladých hřebců v Kladrubech n. L.se uskutečnil na žádost některých soukromých chovatelů koní, aby bylo včas rozhodnuto o vhodnosti (či nevhodnosti) přípravy hřebců pro výkonnostní zkoušky. Také posouzení všech adeptů jednou komisí je daleko objektivnější a všichni komisaři, chovatelé i diváci mohli získat dostatečný přehled o zkouškovém ročníku. Předvedeno bylo 10 hřebců následujících majitelů: R. Gronského, J. Hořavy, L. Dobrovského, J. Hladíka, Hřebčína Favory a NH Kladruby nad Labem. Z předvedených koní bylo doporučeno 6 hřebců ke zkouškám, 4 s podmínkou.
Pro výkonnostní zkoušky starokladrubských koní byli komisí doporučeni 4 hřebci a 7 klisen v majetku NHK.
Ve Slatiňanech se konalo třídění koní ve čtvrtek 27. května. Nejprve byli předvedeni plemenní hřebci a chovné klisny, následovalo předvedení mladých koní na testační stanici. Odpoledne proběhlo předvedení koní na odchovně ve Slavicích. Rovněž zde doznali koně i úroveň předvedení vyšší kvalitativní změny. V obou hřebčínech bylo komisí konstatováno, že výživný stav a kondice koní jsou na velmi dobré úrovni, zlepšila se úroveň předvádění koní a péče o kopyta. Ve Slatiňanech byli vybráni 2 mladí hřebci a 9 klisen do zkoušek výkonnosti.

Rada plemenné knihy
Součástí programu jarního třídění bylo zasedání rady plemenné knihy a veterinární komise. Členové veterinární komise měli příležitost při třídění získat přehled o koních v celém hřebčíně a posoudit jejich zdravotní stav, kondici a zhodnotit i mechaniku pohybu z veterinárního hlediska. Jednalo se spíše o preventivní akci a především s MVDr. Jahnem z brněnské kliniky koní bylo možné s věnovat krokům týkajícím se letní vyrážky.
Rada plemenné knihy zvolila za 1. bod programu zprávu veterinárních lékařů, kteří konstatovali všeobecně velmi uspokojivý zdravotní stav koní (až na letní vyrážku) a výbornou kondici koní.
RPK projednala složení komisí a termíny zkoušek výkonnosti starokladrubských koní: 26. a 27. srpna 2004 Hřebčín Favory Benice, 29. a 30. září Chov koní Nebanice, 6. a 7. října Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 13. a 14 října Hřebčín Slatiňany.
Rada plemenné knihy se věnovala úpravám Řádu plemenné knihy starokladrubských koní. Chovatelé měli příležitost zasílat do poloviny května své připomínky na adresu Hřebčína Slatiňany, kde je zpracovává paní Zdenka Dyková a připravuje podklady pro jednání RPK.
Zaktualizovaný Řád plemenné knihy starokladrubských koní bude platit od 1. 1. 2005.

ASCHK ČR
V Národním hřebčíně zasedalo prezidium ASCHK ČR jednak před valnou hromadou ASCHK a také po této akci. Protože valná hromada 13. května v Humpolci byla volební, došlo i ke změně složení prezidia. Tak se v Kladrubech sešli na jeho pracovním zasedání 3. června následující členové: znovu zvolený prezident MVDr. Jaroslav Dražan, viceprezidenti - nově zvolený Ing. Stanislav Hošák a Ing. Karel Kratochvíle, dále Lenka Gotthardová a tajemník ASCHK Blahoslav Políček. Miloslav Perníček byl z jednání omluven.
První zasedání se neslo v tvůrčím duchu, přípravě a podpoře výstav (v letošním roce je ASCHK ČR spolupořadatelem výstavy Propet Brno - sekce koně a tradiční výstavy Kůň v Lysé nad Labem), dále se snaží o svazovou podporu menších výstav a přehlídek koní.
Součástí jednání byla příprava celostátní konference s názvem Aktuální otázky v chovu koní v ČR, která se uskuteční ve spolupráci s Mendelvou zemědělskou universitou a Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem (3. a 4. prosince).
ASCHK ČR chce podpořit i obchodní a propagační činnost formou prodeje důležitých zootechnických pomůcek (např. míry na koně…) a prodejem propagačních předmětů s logem ASCHK ČR a zisk použít k podpoře svazové činnosti (věnování pohárů, diplomů ad. do chovatelských přehlídek a výstav).

Různé
Národní hřebčín průběžně navštěvuje velké množství návštěvníků. Občas jsou však pozváni i zástupci NH. K nejmilejším pozvánkám patřila například ta do Chlumce nad Cidlinou. Dr. Norbert Kinský slavil na Karlově Koruně své osmdesáté narozeniny. Ač opravdové datum narozenin nebylo rozhodně 22. 5., zvolil tento termín s ohledem na počasí a široké stěny zámku. Mezi přítomnými byla řada příznivců a znalců koní a k těm největším samozřejmě patřil jeho bratr dr. Radslav Kinský.
Ve stejný den probíhaly military soutěže v Heřmanově Městci a ještě na toto datum byla naplánována návštěva devadesáti veterinářů z celého světa do kladrubského hřebčína. Veterináři se v Praze účastnili čtyřdenní konference a téma společných veterinární předpisů ve sjednocené Evropě a součástí akce byla návštěva Kladrub.
Tak ještě odpoledne stihli veterinární lékaři návrat klisen a hříbat z pastvy, předvedení plemenných hřebců, projížďky kočárem, prohlídku hřebčín a následné občerstvení v Císařské jídelně.
Do Kladrub přijel na návštěvu nestor slovenské hipologie Prof. Hučko se svým synovcem aktivním organizátorem nových výstav na výstavišti Agrokomplexu v Nitře ing. arch. M. Hučkem.
Také Slatiňany byly poctěni důležitou návštěvou - v doprovodu MVDr.Ivana Jeníka navštívil slatiňanský hřebčín i pastviny se stády klisen a hříbat předseda senátu dr. Petr Pithart. Protože má Slatiňany ve svém volebním obvodu, je s jejich problematikou již dobře obeznámen a tak se zajímal o velmi konkrétní věci - obnovu sadů, kanalizaci, provozní záležitosti hřebčína. V sobotu 5. 6. zavítala do Kladrub n.L. delegace z Magistrátu z Pardubic, která přijela na oslavy vstupu ČR do EU. V doprovodu ing. arch. P. Petráně přijeli především hejtmané a starostové z různých zemí Evropy, snad nejvíce jsme si rozuměli se starostkou belgického města Waregem Yolande Dhondtovou. Toto město je známé pořádáním velkých mezinárodních závodů spřežení a military a paní Yolanda by do budoucna ráda spolupracovala s koňařským východočeským regionem.
Na základě velmi dobrých vztahů se slovinským velvyslancem Drago Mirošičem zavítala v neděli 6. 6. do hřebčína velká skupina obyvatel z okolí Lipice. Osobně je doprovázel slovinský velvyslanec se svou chotí a všichni návštěvníci velmi stáli o prohloubení vztahů mezi hřebčíny v Kladrubech a v Lipici. Přivezli také zprávu, že ředitel J. Rus byl koncem května odvolán a na jeho místo nastoupil současný předseda svazu lipicánů ve Slovinsku.

Jezdecké dny
Program na jezdecké dny má již zcela konkrétní podobu. Zahájení bude patřit vlajkonošům, trubačům, kočárům a jezdcům na koních. Následovat budou ukázky různých typů zápřeží, které potom vystřídá vystoupení učňů SOUz Kladruby nad Labem s ukázkou výcviku a poslušnosti starokladrubských koní. Velmi zajímavý bude zrcadlový parkur spřežení, ve kterém se utkají dřívější mistři opratí.
Prostor závodiště zaplní dámy v dámských sedlech, v dobových kostýmech a ukázce barokního ježdění. Další číslo bude patřit chovatelům koní Kinských - hřebčín Equus Kinský představí tyto koně jako velmi mnohostranné v různých jezdeckých disciplínách. V Kladrubech nikdy nechyběly voltižní ukázky, tato všeobecně trošku opomíjená disciplína má své kouzlo a především opodstatnění a kladrubské učiliště a NH si připravily hned čtyři koně a příslušný počet cvičenců.
Starokladrubští koně se velmi osvědčili jako koně policejní. Jízdní policie města Pardubice se představí nejenom v roli pořádkové služby, ale i vlastním číslem, které bude dokládat charakter koní a připravenost jezdců pro výkon jejich důležité práce.
Již mnoho týdnů před jezdeckými dny bylo postupně secvičováno stěžejní číslo jezdeckých dnů. Čtverylka patřila a patří k nejoblíbenějším číslům a ta kladrubská nebyla již třináct let k vidění. Osm vraných a osm bílých hřebců s jezdci v dobových uniformách se představí ve stejné čtverylce, kterou měli diváci možnost vidět ještě v roce 1991, a kterou tehdy režíroval známý herec, jezdec a organizátor Miloš Zavadil-Velde. Právě toto číslo bude jakýmsi přemostěním v čase a vzpomínkou na dřívější slavné jezdecké dny.
V Kladrubech se zabydlely i ukázky pushbalu. "Koňský fotbal" s velikým míčem a dvěma družstvy protihráčů strhne diváckou pozornost ke stejnému zaujetí jako pravý fotbal, jen s tím rozdílem, že fanoušci pushbalu a koní všeobecně se chovají velmi slušně.
Tradice chovu poníků v hřebčíně a širokém okolí dovoluje předvést různé využití těchto vděčných houževnatých malých kamarádů. A aby se na velké ploše závodiště neztratili, doplní je spřežení chladnokrevníků, které Národní hřebčín využívá pro práci v lese.
Téměř zapomenutým číslem, které je jen pro odvážné jezdce, je uherská pošta. Občas je k vidění jízda ve stoje na dvou neosedlaných koní, pravá uherská pošta má tři koně vpředu a dva vzadu. Dvě uherské pošty se rozjedou po kladrubském závodišti.
Tak jako v loňském roce, dostanou i letos příležitost soukromí majitelé starokladrubských koní k předvedení svých koní v zápřeži či pod sedlem. Je třeba umožnit tuto prezentaci na původní kladrubské půdě, neboť větší sounáležitost privátních chovatelů s NH, může jen prospět celkovému chovu těchto koní.
Pohled na volně jdoucího, klusajícího či cválajícího koně naplňuje člověka vždy pocitem obdivu a krásy. Tak se představí i koně starokladrubští. Stádo klisen proběhne pohybovou dráhou v těsné blízkosti diváků a tak možná mnohým návštěvníkům utkvěje v paměti jejich ladný pohyb a vlající hříva. Pro někoho to může být i impuls k zamilování se do těchto koní a časem k zakoupení některého z nich.
Posledním a nejobdivovanějším bodem programu se stane vícespřeží. Kladrubský hřebčín býval vyhlášený právě obdivuhodným počtem koní v zápřeži. Po dvanáct let bylo zakázáno zapřahat více než šest koní. Již v loňském roce se podařilo zapřáhnout koní deset. Kolikaspřeží se podaří sestavit v letošním roce ke 425. výročí založení kladrubského hřebčína, zůstane překvapením až do poslední chvíle. Přijďte se proto podívat.
Srdečně Vás zveme na velké jezdecké dny do Národního hřebčína do Kladrub nad Labem. Oba jsou víceméně stejné a konají se v sobotu 26. června a 3. července 2004, dopoledne od 9.30 se uskuteční asi hodinová chovatelská přehlídka na nádvoří hřebčína, hlavní program začíná ve 13 hodin na závodišti a končit bude přibližně v 17 hodin. Další informace získáte na telefonním čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (12)
.: květen 2004 :.
 

V dubnu se činnost hřebčína rozjela již na plné obrátky. Kromě zabezpečení potřebného provozu a výcviku se pozornost upnula na přípravu soustředění a závodů spřežení. Oba hřebčíny také navštívila řada významných osobností. V současné době se NH připravuje na jarní třídění koní, Den koní a jezdecké dny.

Soustředění spřežení
Od pondělí 19. 4. do čtvrtka 22. 4. se v Národním hřebčíně ve spolupráci s komisí spřežení uskutečnilo soustředění jezdců spřežení pod vedením národního trenéra ČR a dřívějšího úspěšného polského reprezentanta Czeslawa Konieczneho. Hřebčín tak ožil čilým ruchem na nádvoří i na přilehlých jízdárnách. Pan Konieczny prokázal obrovskou trpělivost a zaujetí pro věc, když od časného rána do večerních hodin jezdcům radil a vysvětloval, jak lépe pokračovat především v drezúrní přípravě.
Akce se těšila velkému zájmu i spokojenosti a tak se soustředění jezdců jednospřeží před mistrovstvím světa ve švédském Astorpu (21. - 25. 7.) uskuteční opět v Kladrubech.

Den koní
Poslední květnovou neděli 30. 5. probíhá v Kladrubech i ve Slatiňanech Den koní - den otevřených dveří. Ve Slatiňanech se budete moci podívat od 10.00 hodin do stájí a v průběhu dne se svézt v kočáře. Když si prohlédnete areál hřebčína, můžete pokračovat zámeckým parkem do Hipologického muzea. Ač je muzeum samostatnou jednotkou a nepatří pod Národní hřebčín, je spolupráce s ním a především s jeho ředitelem ing. Jaroslavem Havlíčkem výborná a informační a odborné propojení je opět velmi široké a především funkční.
Kladrubský hřebčín můžete v neděli navštívit také od 10 hodin. Na 13. hodinu je naplánována slavnostní mše v kostele sv. Václava a Leopolda, která bude sloužena za všechny bývalé zaměstnance hřebčína, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Vzpomeneme tak Dr. Františka Lercheho, Václava Kurku, ing. Jiřího Davida, Miroslava Vávru, Ladislava Knola, Dr. Matouška, Miloše Krále, Pepíčka Krejčíka, Jaroslava Musila, Ladislava Valáška a mnoho dalších.
Od 14 hodin je připraven více než hodinový program sestávající z některých čísel, která se připravují na jezdecké dny. Návštěvníci hřebčína tak budou mít příležitost nahlédnout do zákulisí příprav jedinečné akce - svá čísla předvedou učňové Středního odborného učiliště v Kladrubech, zaměstnanci obou hřebčínů, ale i dřívější mistři opratí. Již v loňském roce mohli diváci při Dni koní po letech obdivovat jízdu Jiřího Kocmana, Josefa Dymeše, Josefa Nimse a dalších jezdců a tak tomu bude i letos.
Během dne budete mít mj. možnost vyzkoušet kvality kladrubské kuchyně či si zakoupit řadu nových upomínkových předmětů. Srdečně Vás zveme na Den koní do Národního hřebčína.

Pamětní list
K letošnímu významnému jubileu vydal Národní hřebčín pamětní list. Jeho autorkou je, stejně jako siluet starokladrubských koní ve znaku NH, mgr. Renáta Kolářová. Návštěvníci NH budou mít příležitost pořídit si tento list při akcích pořádaných hřebčínem.

Uniformy
Jezdci Národního hřebčína mají nové uniformy. Ing. Milanu Vítkovi se podařilo dotáhnout k úspěšnému závěru pořízení nových uniforem. Již na závodech spřežení 23. a 25. 4. se jezdci spřežení se svými přísedícími objevili v tmavomodré hřebčínské ústroji.
Uniforma sestává ze saka, kalhot a čepice v kobaltové modři. Límeček, kapsy, švy kalhot a čepice jsou lemovány úzkým zlatým prýmkem. Košile je rovněž tmavě modrá s bílým límečkem doplněná bílou kravatou se znakem hřebčína. Nový oblek je dílem firmy Dagmar Staškové ze Zlína a čepice a lodičky firmy Petra Šupíka Aksana, s.r.o. z Nasavrk.
Tak jako většina uniforem v armádě či dalších oblastech dodávala svým zaměstnancům či členům na důstojnosti, vážnosti a eleganci, tak i u ústavů s chovem koní, byla uniforma vždy důležitou součástí prezentace. Po mnoha letech je možné vyměnit již zastaralé a nevyhovující hnědobéžové uniformy, které však svého času byly rovněž předmětem obdivu a stavovské příslušnosti.

Zpráva z USA
V roce 2002 zakoupil Dr. Peter Bulock z Kalifornie v Kladrubech n. L. několik koní. Ve velmi teplém klima se koně dobře aklimatizovali a to včetně tréninku, který obsahuje pravidelnou práci pod sedlem na jízdárně nebo v terénu a zapřahání, od loňského prosince chodí klisny ve čtyřspřeží.
První příležitost k větší prezentaci na americké půdě měly dvě z pěti zakoupených klisen 4. 4. 2004. Rabiata a Ragazza se zúčastnily významných oslav světové známé Stanfordské univerzity v Kalifornii. Zapřažené v kočáře z roku 1886 vezly v čele téměř kilometrového průvodu symbolické zakladatele univerzity manžele Stanfordovi (Leland Stanford University byla založena 1. října 1891) a tak je mělo možnost obdivovat tisíce účastníků akce.
Společně s klisnami je ve stáji také starokladrubský hřebec Generale Ariosa XLVIII-4, jehož jezdkyní je Petra Pilařová, bývalá správkyně NH. Hřebec je nadále drezúrně trénován pod vedením francouzského trenéra Piera Cousyna a má před sebou letos první závodní sezónu.

Zprávy z Německa
Před několika lety zakoupil Georg Knell v NH Kladruby mj. plemenného hřebce Generalissimus Aqua XXXIV, s nímž se řadu let úspěšně účastní soutěží čtyřspřeží. Patřil k těm koním, kteří neměli z hlediska chovatelské hodnoty opustit hřebčín.
V lednu letošního roku se zúčastnil körungu Bavorského chovatelského svazu pro speciální plemena a získal výběr jako prémiovaný plemeník v Knize hřebců I. Za typ a pohlavní výraz získal 8 bodů a rovněž tak za klus, kde prokázal především dostatek kmihu a výraznou akci. Nejvíce bodů (9) získal za celkový dojem, kdy navíc působil i výbornou závodní formou. 6 bodů získal za fundament, na kterém se podepsalo značné opotřebení z aktivní závodní činnosti, ostatní hodnocení kroku a cvalu bylo vyjádřeno sedmi body. Celkově získal 7, 43 bodů.
V loňském roce zakoupil Georg Knell pětiletého hřebce Generale Consula XLVIII-28, který musel během čtyř neděl nahradit jeho právě uhynulého hřebce Favory Cassa XI-21. S náročným úkolem se mladý hřebec vyrovnal výborným způsobem a závodní sezónu prostál bez újmy na zdraví.

Dvojčata
Dne 3. 5. se klisně 143 Cassa narodila dvojčata po otci Sacramoso Energica L. Podle hřebčínských záznamů Františka Machka se starokladrubské klisně narodila přeživší dvojčata naposledy v roce 1977 (klisně 924 Sacramoso XXXV dne 21. 5., dvě klisničky).
Obě hříbata - větší hřebeček, menší klisnička se mají velmi dobře k světu, od třetího dne chodí společně s ostatními na pastvu a menší klisnička se nedá odehnat svým větším bráškou od matčina vemínka a urputně si brání své místo na slunci.

Návštěvy
Jarní období přilákalo do hřebčína již řadu návštěvníků od školních výprav, přes cestovní kanceláře po velvyslance. Časně z jara zavítal do Kladrub německý velvyslanec, o pár týdnů později do Slatiňan velvyslanec z Lucemburska. Fotografka a žurnalistka Christiane Slawik, jezdci spřežení Michael Quinkler a Georg Knell či barokní jezdec Richard Hinrichs patří ke stabilním návštěvníkům.
Na tiskovou konferenci před závody i na závody samotné přijela řada novinářů nejen z pardubického regionu, ale i z celostátních deníků, rozhlasu a televize.
Druhý květnový víkend navštívil Kladruby ředitel "sesterského" hřebčína v Lipici dr. Janez Rus. Lipica, která je o rok mladší než Kladruby, patří po staletí k významným evropským chovatelským centrům a z historického hlediska má velmi mnoho společného s naším hřebčínem. Kdyby nic jiného, pak určitě to, že dva starokladrubští hřebci založili v Lipici dva kmeny - Favory a Maestoso a některé klisny rodiny klisen (a naopak některé lipické založily kladrubské rodiny). Setkání zástupců Lipice a Kladrub, ale také například ředitele velkého hřebčína na Sardinii dr. Diega Satta či zástupců italského závodiště v Meranu se uskutečnilo prostřednictvím kontaktů Dostihového spolku a města Pardubice.
Kladruby navštívila rovněž vítězka mezinároních závodů v Nebanicích v roce 2000 a světového poháru jezdců jednospřeží v roce 2001 Dagmar Tödter z Německa. Další návštěvy v hřebčíně byly např. z Francie, Bulharska a Rakouska. Vážíme si všech návštěv a pro školy - na přání - zajišťujeme pro děti svezení na vozech a jejich plnohodnotné seznámení s hřebčínem a jejich krásnými čtyřnohými obyvateli.

Jezdecké dny
Jezdecké dny jsou přede dveřmi. Program na soboty 26. 6. a 3. 7. je již naplánován. Návštěvníci mohou přicházet do hřebčína již v průběhu dopoledne (od 9.30 mohou zhlédnout tradiční předvádění koní), slavnostní zahájení s následným bohatým programem začíná ve 13 hodin.
Renesance jezdeckých dnů v Kladrubech přinese nejen časem "zavátá" čísla, která se v dřívější době těšila velké oblibě, ale i řadu nových. Kočárové a barokní ukázky budou kombinovány s ukázkami sportovními a chovatelskými. Na své si určitě přijdou malí i velcí diváci. Bližší informace o programu budou od počátku června uvedeny na našich internetových stránkách.
Srdečně vás zveme na obnovené jezdecké dny. Přijďte obdivovat krásu starokladrubských koní - samet jejich sněhobílé nebo černočerné srsti, vlání bělostných a uhlových hřív, lehkost a eleganci chodů, impozantnost jejich vzezření, nejdůstojnější ztělesnění krásy na světě.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (11)
.: duben 2004 :.
 

S příchodem jarního období se zaktivizovala pořadatelská činnost hřebčína, která se stala předzvěstí akcemi naplněné sezóny. Ač březen přinesl několik téměř letních dnů, povětšinou ještě panovalo chladnější počasí. Hříbata se však rodila bez ohledu na teplotní poměry.

Kurzy a soustředění
Koncem února a v březnu se v Národním hřebčíně v Kladrubech n.L. uskutečnila dvě soustředění východočeské oblasti ČJF pro pony jezdce. Akce proběhla ve součinnosti NH a SOUz Kladruby n. L.
Druhá polovina března patřila kurzům a zkouškám zaměřeným na jízdu se spřežením. Nejprve proběhl kurz pro začátečníky s Janem Jelínkem a o 14 dní později (opět s J. J.) přípravný kurz pro zkoušky základního výcviku jezdců spřežení a zkoušky samotné. Neboť byl o zkoušky velký zájem, vyšly zkušební komise a NH Kladruby n. L. vstříct účastníkům a místo jednoho termínu uspořádaly dva, první zkoušky upřednostnily uchazeče z různých koutů republiky, druhý termín obsadili zaměstnanci NH a SOUz Kladruby. Tak k aktivním jezdcům s licencí přibyla další dvacítka příznivců spřežení.
V sobotu 27. 3. v NH uspořádala komise spřežení pod vedením ing. J. Kunáta školení rozhodčích pro soutěže spřežení. Ukázkové drezúry (dle požadavků cvičně předvedené v dobrém i špatném provedení tak, aby měli rozhodčí možnost hodnotit rozdílné výkony) předvedl Petr Vozáb a Jiří Nesvačil jun. Přiučit se mohli i účastníci kurzů, neboť akce probíhaly současně.

ASCHK ČR
Svá pracovní zasedání směřovala do Kladrub Asociace svazů chovatelů koní ČR. V pátek 2. 4. se konalo prezidium ASCHK, kde hlavní náplní byla příprava podkladů pro kolegium ASCHK a pro nadcházející valnou hromadu, která se uskuteční 13. května v Humpolci. Kolegium se uskutečnilo ve středu 7. 4. Účastníci byli seznámeni s hospodařením ASCHK a to jak pro uznaná chovatelská sdružení, tak pro sdružené nezávislé svazy. Diskusním tématem se staly dotace na letošní rok, respektive loňský průběh jejich vytváření a schvalování. Pro udržení dotací (a jejich nezrušení v blízké budoucnosti) vznesly i svazy inklinující ke značné samostatnosti (Asociace chovatelů huculských koní) návrh na větší sjednocení v případě jednání o dotačních titulech na MZe.
Odborně vzdělávací akcí pořádanou ASCHK ČR, Mendelovou zemědělskou univerzitou a Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem by se v závěru letošního roku měla stát dvoudenní konference. Akce by měla proběhnout 3. a 4. prosince, v pátek na Univerzitě v Brně a v sobotu v kladrubském hřebčíně a náplní bude široké téma "Chov koní v České republice".

Johannes Flade
Na první dubnový víkend přicestoval do Národního hřebčína do Kladrub n. L. významný německý hipolog dr. dr. Johannes Flade. Třebaže to byla jeho první cesta do našeho hřebčína, má o českém i československém hipologickém dění velký přehled. Spolupracoval s našimi nejslavnějšími hipology prof. dr. Františkem Bílkem, dr. Lvem Richtrem a samozřejmě s doc. ing. Jaromírem Duškem. Vědecká i praktická činnost dr. Fladeho je náplní mnoha odborných knih, bulletinů, článků i přednášek.
Aby z přítomnosti a hlavně vědomostí dr. Fladeho mohla co nejvíce čerpat i odborná chovatelská a jezdecká veřejnost, uspořádal NH jeho přednášku na téma etologie a psychologie koní, vztah člověka a koně. Překladu se úspěšně zhostila Renata Malá, doplňovaná ak. soch. Stanislavem Blechou. Zajímavé téma posluchače tak zaujalo, že časový prostor vymezený pro přednášku ani nestačil. Dr. J. Flademu se však u nás velmi zalíbilo, že to zdaleka nebyla jeho poslední návštěva v Čechách. Možná, že se s ním budeme moci setkat na XV. národní přehlídce Shagya arabů v Kladrubech nad Labem (14. 8. 2004), kam ho pozval Oto Dlabola, nejuznávanější český odborník na toto plemeno. Dr. Flade v jeho společnosti absolvoval nesmírně zajímavou návštěvu Hipologického muzea ve Slatiňanech, kde se oběma odborníkům po celý den vzorně věnoval ředitel muzea ing. Jaroslav Havlíček.

Slatiňany
Hřebčín Slatiňany se pilně připravuje na nadcházející sezónu a to jak závodní tak třeba i pastevní. Opravují se ohrady, smykují pastviny, sbírá kamení a větve. V březnu bylo provedeno pravidelné odčervení všech koní v hřebčíně.
Ve výcvikovém středisku v Heřmanově Městci se bílí stáje a natírají boxy. Také se připravuje závodiště v Bažantnici na závody všestrannosti, které se uskuteční v sobotu 22. května (přiďte se podívat, v areálu bažantnice se vám bude náramně líbit!). Zaměstnanci zde průběžně opravují staré překážky a stavějí nové skoky, navážením hlíny a zeminy je rovnán povrch drezúrního obdélníku pro kočáry. Tyto úpravy závodiště probíhají pod vedením Františka Slavíka, z velké části o víkendech a po pracovní době. Pomáhají zde také jezdci z blízkého okolí, kteří v Bažantnici trénují a také děti ze Zvláštní školy v Heřmanově Městci. Na letošní závodní sezónu se intenzivně připravují nejen dvě čtyřspřeží (Jiří Škodný a Vlastimil Zoul) a jedno jednospřeží (ing.Kateřina Neumannová), ale také koně pro sedlové soutěže - starokladrubští s jezdkyněmi I. Mackovou, L. Závorkovou a I. Hejlovou, tak dva teplokrevní koně s jezdcem Ing. Karlem Dvořákem.
Ke konci první dubnové dekády má hřebčín Slatiňany 21 narozených hříbat, z toho je 11 klisniček a 10 hřebečků. Dalších 24 klisen je dosud neohřebených. V Kladrubech se ke stejnému datu narodilo 18 hříbat a stav dle pohlaví je 10 klisniček : 8 hřebečkům. Očekáváme narození ještě dalších 21 hříbat.

Ústřední evidence koní
Důležitou součástí Národního hřebčína je ÚE koní, která registruje kolem 44 tisíc koní v ČR, kromě A 1/1 a klusáků. Protože je stále nutné připomínat řadu povinnosti chovatelů z hlediska evidence, některé Vám připravidla vedoucí ÚE Věra Nágrová.
Od 1. 1. 2004 platí novela plemenářského zákona, podle které je ústřední evidence zapojena do informačního systému veřejné správy, jehož správcem a provozovatelem je ministerstvo. Z této novely vyplývá pro chovatele nová povinnost, a to zajistit označování oslů a jejich kříženců s koňmi. Ostatní povinnosti zůstaly nezměněny, tzn. zajistit označení všech koní, přihlásit všechna svá hospodářství, vést stájový registr, předávat ÚE údaje o svých zvířatech, včetně plemenitby, oznámit ukončení činnosti. Pokud kůň (osel, jejich kříženec) nebude označen, nelze ho přemisťovat.
S účinností od 1.1.2005 bude průkaz koně vystavený podle plemenářského zákona povinný pro všechny koně. V současné době je ÚE zavalena žádostmi o jeho vystavení, od začátku roku do 31.3. již bylo vystaveno cca 2500 průkazů!
Koncem března ÚE dokončila zadávání připouštění klisen z roku 2003. Statistika bude zveřejněna v nejbližší době.
Od počátku povinnosti nahlášení "hospodářství" tento úkol splnilo již přibližně 6000 chovatelů a ÚE je vybavila stájovými registry. Připomínáme, že hospodářství přihlásí pouze ten, kdo chová koně ve vlastní stáji, příp. má stáj v nájmu. Pokud má koně pouze u někoho ustájeného, hospodářství nepřihlašuje. Jeho koně si do stájového registru zapíše provozovatel příslušného hospodářství.
Podrobné informace o označování a evidenci, včetně kontaktů na osoby zajišťující označování koní, oslů a jejich kříženců, jsou dostupné na internetové adrese ÚEK: www.uek.cz

Akce
V měsíci dubnu žil Národní hřebčín nejvíce přípravami na národní závody spřežení. Lidé z širokého okolí Kladrub i návštěvníci hřebčína mohli průběžně pozorovat přípravy na závody, včetně stavby překážek. O nově zbudovaných překážkách se při své delší návštěvě hřebčína velmi pozitivně zmínil i nejvýznamnější světový výrobce kočárů Gustav Kühnle, který za svůj život viděl již tisíce závodů a stovky závodišť. Nejvíce chválil opracování překážek, seřezání rohů klád a jejich zaoblení tak, aby se co nejvíce eliminovalo možné zranění o "rohy" překážek.
V měsíci květnu nás čeká řada akcí (viz www.nhkladruby.cz), z chovatelského hlediska je nejvýznamnější jarní třídění - 26. 5. v Kladrubech nad Labem a 27. 5. ve Slatiňanech. V rámci třídění proběhne pracovní setkání členů veterinární komise ředitelky NH a také zasedání Rady PK. Dubnové zasedání RPK se uskutečnilo 14. 4. současně se seminářem pro členy chovatelské komise a posuzovatele starokladrubských koní na téma hodnocení exteriéru těchto koní. Odbornou akci bylo možné přirovnat ke "spískání" drezúrních rozhodčích a určitě se bude každoročně opakovat. O teoretickou část se nejvíce postaral prof. V. Jakubec, o praktickou ing. K. Regner. Druhé části předcházelo několik pracovních setkání a výběr koní k posuzování.

Jezdecké dny
Termín obnovených jezdeckých dnů v Kladrubech nad Labem se blíží. S jistotou již bylo rozhodnuto, že akce proběhne na dřívějším závodišti (původně se uvažovalo o variantě na nádvoří hřebčína).
Data jezdeckých dnů byla vybrána s ohledem na širokou veřejnost. Ti, kteří odjíždějí na prázdniny pryč, mají možnost se zúčastnit prvního jezdeckého dne v sobotu 26. června, další, kteří mají čas pouze o prázdninách, mohou do Kladrub zavítat o první prázdninové sobotě 3. července. A když jim zbude ještě 1 či 2 dny volna, mohou již v kraji zůstat a 4. 7. se vydat do sousedních Koles na mezinárodní závody ve všestrannosti, v neděli je totiž na programu terénní zkouška s crossem a ve sváteční pondělí závěrečný parkur.
Přípravy na jezdecké dny se naplno rozběhnou po závodech spřežení. Již nyní je však pod vedením Pavla Macka a Františka Slavíka nacvičována čtverylka starokladrubských běloušů a vraníků, učňové si připravují ukázky ze svého výcviku a odvážní a zdatní zaměstnanci NH a SOUz hodlají realizovat ukázku klasické uherské pošty s pěti koňmi. V přípravě jsou samozřejmé ukázky zápřeží a do Kladrub se chystají opět nejen slatiňanští koně a jezdci, ale i řada soukromých chovatelů starokladrubských koní (tak jako v loňském roce při letní prezentaci), a také i koně Kinští.
Zlatým hřebem programu bude ukázka vícespřeží. Kolik koní bude zapřaženo před nádherně zrestaurovaný "Zdechovický" kočár je a zůstane tajemstvím, až do samých jezdeckých dnů. Přijďte se proto podívat, aby jste s mohli stát svědky ojedinělé prezentace.

Díky za gratulace
Byla bych nerada, kdyby následující věty měly vyznít neskromně. Ale je to jediná příležitost, jak poděkovat všem gratulantům, kteří mi posílali dopisy, e-maily či SMSky s milými slovy a přáními ke jmenování do funkce ředitelky Národního hřebčína. Nesmírně si všech přání vážím, děkuji za ně a budu se se svými spolupracovníky velmi snažit, aby Národní hřebčín v Kladrubech a ve Slatiňanech vzkvétal k potřebě svých čtyřnohých obyvatel a pracovitých zaměstnanců a k radosti návštěvníků a jeho obdivovatelů. Naším společným úkolem bude zlepšení a uchování hřebčína a jeho předání budoucím generacím v daleko lepším stavu, než v jakém ho ing. Milan Vítek v roce 2003 přebíral. Jak je zvykem na západní polokouli a kdysi bývávalo i zvykem místním, můžeme si přát "A k tomu nám dopomáhej Bůh!"

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (10)
.: březen 2004 :.
 

Měsíc únor patří k času, kdy se rádi a hojně scházejí chovatelé koní nebo jezdci, jsou předváděni plemenní hřebci před připouštěcím obdobím, hodnotí se uplynulá sezóna a hlavně se všichni těší na sezónu novou.

Rok 2003
Kdybychom se opravdu jen velmi rychle ohlédli za loňským rokem v Národním hřebčíně, tak jeho zaměstnanci uspořádali kolem 20 akcí (k největším patřila Letní prezentace starokladrubských koní, Den koní, závody spřežení v Heřmanově Městci, jarní a podzimní třídění, výkonnostní zkoušky, Hubertovy jízdy, kurzy a předvádění koní v rámci odborných exkurzí a návštěv). Národní hřebčín navštívilo kolem 20 tisíc platících návštěvníků, programy akcí jako např. Letní prezentaci cca 3,5 tisíce diváků a Den koní 2,5 tisíce diváků.
Jezdci a zaměstnanci obou hřebčínů se zúčastnili více než 20 výjezdů - na výstavy (Praha-Troja, Pardubice, Lysá n.L.), dvou konferencí v Německu (téma spřežení), závodů spřežení -Semice, MČR Mor. Krumlov (1. místo Petr Vozáb), CAI-A Nebanice (J. Škodný - ve "4" - nejlepší výsledek pro ČR), H. Jelení, Čejov, Lipiny-Bolehošť (1. J. Škodný, 2. P. Vozáb), mj. Vasury Derby v Kolesách (1. místo - Fidji s J. Holcem), zahraničního výjezdu na "Dny koní z císařských a královských dvorů" do rakouského Piberu, exkurze do Moritzburgu na Hengstparade, slavností sv. Václava v Hradci Králové, parforsního honu v Pardubicích, Velké pardubické (2 šestispřeží) a řady dalších výjezdů na slavnosti a prezentace.
Z provozního hlediska se podařilo zajistit dostatečné množství sena, slámy i jadrných krmiv z vlastních pozemků nebo z pozemků soukromníků hospodařících v těsné blízkosti hřebčínů. Celkový prodej koní stoupl na 110 koní za oba hřebčíny a i slatiňanští si pochvalovali zvýšený zájem kupců o vraníky. Průměrné ceny se pohybovaly kolem 95 tisíc za strarokl. koně, podařilo se prodat i koně postižené letní vyrážkou, vadami mechaniky pohybu apod., koně vyřazené z chovu, staré.
Mechanizační prostředky a zastaralý strojový park byly hlavně opravovány, nákupy probíhaly pouze výjimečně. V Kladrubech byla opravena část střechy nad kočárovnou a také bylo započato s pracemi na tzv. Poštovním dvoře (resp. Císařském hostinci).
Podle vyjádření zkouškových komisařů se zlepšil výcvik starokladrubských koní v zápřeži, rezervy jsou v přiježďování koní. Další ročník mladých koní byl zařazen do výcviku již na podzim, po lonžování a zajíždění pod sedlem bylo po Novém roce přistoupeno k zaučování v tahu. Od února již všichni mladí koně chodí v zápřeži se starším koněm (učitelem).

Zasedání
Sdělením informací o výcviku jsme se již přehoupli do letošního roku. 11. 2. se v Kladrubech n. L. sešla veterinární komise ředitelky NH (dříve byli někteří její členové voláni do Kladrub jen v krizových situacích) . Náplní jednání byla především preventivní opatření v chovech NH, stanovení podmínek pro připouštěcí sezónu 2004 (uvedeny na www.nhkladruby.cz) a vytvoření seznamu (a číselných kódů) onemocnění vyskytujících se v NH, jejich evidence, léčba a sledování možné dědičnosti.
Následující den zasedala Rada plemenné knihy starokladrubských koní a genetická komise ve Slatiňanech. Na žádost NH kromě stálých členů přijeli i zástupci Výzkumného ústavu ŽV z Uhříněvsi ing. Mátlová a ing. Knížek. Ing. Mátlová podala informaci o aktuální situaci v ochraně genetických zdrojů (GZ). Národní program ochrany biodiverzity zahrnuje mimo RV 17 plemen zvířat zařazených do GZ, včetně koní starokladrubských. Finanční prostředky podpory chovu strarokl. koní budou čerpány pouze na koně zařazené do GZ, navíc se jedná o peníze plynoucí čistě z národních zdrojů. Komise EU posoudí čerpání těchto zdrojů v rámci národní podpory i v celoevropském měřítku.
Ing. Volenec a Z. Dyková připravili podle podkladů VÚŽV návrh metodiky výpočtu původních starokladrubských genů. Tento přepočet podíl genů mírně zvyšuje, a proto je stanovena nová hranice pro zařazování do PK (50 %) a HPK (65 % strarokl. genů).
Změny se odrazí i v Řádu PK a přiřadí se tak k několika předchozím. Vhledem k tomu bude v závěru roku vydán nový ŘPK starokladrubských koní. Opodstatněné připomínky je možné psát či mailovat na adresu NH do Slatiňan do 9. 4. V mezičase zasedne Genetická komise ještě jednou 17. 3. k projednání spolupráce mezi universitami zemědělského a veterinárního zaměření, mezi VÚŽV a NH Kladruby n.L. Další zasedání Rady PK se bude konat 14. 4. a zároveň proběhne "sjednocovací" školení komisařů a hodnotitelů starokladrubských koní pro jarní a podzimní třídění a pro zkoušky výkonnosti.
Ing. J. Machek z MZe podal zprávu o předání podkladů pro uznání původního starokladrubského plemene (i dalších v GZ v ČR) do Bruselu. Od konce září však nepřišla žádná odpověď a tak byl RPK požádán o urgenci odpovědi z EU.

Sympozium
Na pozvání Společnosti pro udržení tradic a kultury v zapřahání a v soutěžích spřežení se zúčastnili zástupci NH (ing. M.Vítek, P. Vozáb a L. Gotthardová) a za CAI-A Nebanice ing. M. Šimáček dvoudenního pracovního setkání v Bamberku (21. a 22. 2.). Oba dny byly naplněny přednáškami na témata souvisejícími s jízdou kočárem - z hlediska historického, i prehistorického (vývoj kola a kočáru v Číně), krajového a profesního (poštovní služba ve Švýcarsku), praktického (výroba a restaurace kočárových lamp v Belgii), průřezového (vývoj vzniku typu postrojů a spřežení dle území).. . Prostor dostal i NH Kladruby a tak byli účastníci seznámeni nejen s minulostí a současností hřebčína (jen stručně, neboť většina se zúčastnila podzimního výletu do Kladrub a Slatiňan), ale především s budoucností a plánovanými akcemi.

Konference
Ve středu 25. 2. se v NH uskutečnila konference na téma Chov starokladrubských koní v ČR a ve světě. Akce byla doplněna přehlídkou plemenných hřebců před připouštěcí sezónou a odpolední program vyplnil pracovní seminář pro chovatele starokladrubských koní. Úvodní přednáška patřila Doc. Dr. Jaromíru Ouhlehovi z Rakouska, který pohovořil na téma možné budoucnosti starokladrubských koní, porovnání situace s lipicány a dále se věnoval potřebě sledování příbuznosti a vlivu na životnost a projevy potomstva. Přítomné seznámil i s nutností provedení rozsáhlých měření koní, které by vedlo k preciznějšímu stanovení měr standardu plemene.
Ing. Věra Mátlová přednesla příspěvek týkající se informací o nové koncepci GZ na rok 2004 a s tím souvisejících dotačních podmínkách. Ing. Machek poinformoval o stavu zabezpečení uznání původního plemene starokladrubských koní v EU a Prof. Ing. V. Jakubec, DrSc. se nejprve věnoval filozofii uchování genetických zdrojů a po té stavu a výhledu šlechtění GZ starokl. koní. Mimo jiné sdělil, že jakékoliv plemeno je ohrožené, jestliže stav matek (samic) klesne pod 1000 ks a otců (samců) pod 20 ks. V případě starokladruských koní existuje kolem 300 chovných matek a 40 plemeníků v GZ.
V odpoledním semináři vystoupil ing. Volenec se zásadními informacemi a změnami ve výpočtu podílu původních starokladrubských genů a s návrhem cíleného alternativního připařovacího plánu rodičovských párů za účelem stanovení a upřesnění podmínek pro zařazování koní do GZ počínaje rokem 2004.
Prof. V. Jakubec se zaměřil na návrh metodického a programového zaměření prací v oblasti KU, KD a šlechtění u aktuální populace starokl. koní. Prof. Dr. Věžník přednesl zajímavý příspěvek na téma "Hodnocení funkce pohlavních orgánů před zařazením hřebců do plemenitby a v době donorské funkce".
Paní Zdena Dyková rozdala všem přítomným tabulky a komentáře k vyhodnocení chovatelské sezóny 2003: v zemském chovu je 18 plemenných hřebců a 237 chovných klisen (z nich je 160 v genových zdrojích), v NH Kladruby n. L. (v obou hřebčínech) je 25 plemenných hřebců (včetně rezervních) a 155 chovných klisen (z nich je 140 v GZ). Celkem je v ČR 43 plemenných hřebců a 392 klisen (300 v GZ) běloušů a vraníků starokladrubského plemene. Kdybychom připočítali odchov a mladé a starší koně, pak máme v celé ČR 1159 starokladrubských koní. To je méně než koní Przewalských, o jejichž záchraně bylo tolik hovořeno a psáno. Je tedy úkolem NH i všech chovatelů starokladrubských koní se o své chovatelské unikáty náležitě pečovat. Soustředěné soukromé chovy s počtem nad 5 chovných klisen má 8 chovatelů (počet klisen: 26, 25, 17, 6, 5, 5, 5, 5).
Závěr středečního setkání patřil diskusi. Podnětnými náměty se bude zabývat RPK - jednak souběžným komentářem při hodnocení ml. koní ve zkouškách (lepší než teoretické učení z knížky) a možností předvýběrů mladých starokladrubských koní. Konference a především předvádění plemeníků bylo pilně sledováno tiskem a fotografy, takže následujícího dne vyšly zprávy nejen v Pardubických novinách, ale prostřednictvím ČTK i v MF Dnes a dalším tisku.

O hřebčíně
Dění v NH je sledováno nejen u nás ale i ve světě. O podzimních akcích loňského roku bylo v Německu informováno v časopise Fahrsport, další informace o NH vyšly v měsíčníku Pferdeforum (1/2004) a v členském časopise FN PM-forum (Dobrý den, Kladruby), aktuálních změn ve vedení hřebčína si všímal švýcarský časopis Pegasus (3/2004). Rozsáhlé vyprávění o historii hřebčína i o nadcházejících oslavách 425. jubilea hřebčína s bohatou fotodokumentací přinesl exkluzivní ruský časopis Konnyj mir a to dvakrát za sebou pokaždé na šesti stránkách.
Česká televize v Kladrubech točila několik krátkých vstupů do pořadu Po stopách… V březnu se do NH chystá štáb připravující reportáže pro Toulavou kameru.
Řada českých deníků, týdeníků eventuálně měsíčníků přinesla informace o změnách ve vedení NH a zároveň informace o nadcházející sezóně v NH. Dobrou propagaci starokladrubským plemenným hřebcům (hřebčínským i zemským) dělá nový barevný Katalog plemeníků, o který je velký zájem.

Překážky a závody
Zimní nevlídné počasí se stavělo do cesty budování nových terénních překážek pro maraton. Přesto se přes celou zimu pokračovalo - ať sněžilo, pršelo, foukal nepříjemný vítr - hlavní podíl na tom, že překážky již stojí a v dubnu se bude moci závodit má Jaroslav Kalous, Luboš Němeček, Miroslav Novák a Jaroslav Novák. Pevné mohutné překážky tak budou čekat na svou premiéru.
Ta proběhne od čtvrtka 22. dubna (příjezd) do 25. 4. V pátek budou na programu drezúrní soutěže, v sobotu vždy atraktivní maraton a v neděli překážková jízda mezi kužely. Závody spřežení jsou vypsány pro všechny kategorie - CAN - 1, 2, 4, 2P, takže si přijdou na své závodníci nejen s velkými koňmi, ale i s poníky. Uzávěrka přihlášek je do 15. dubna 2004. Řada závodníků se do Kladrub již velmi těší a tak přihlášky poslala už v únoru. Rozhodčí na těchto národních závodech budou ze 60 % ze zahraničí a tak by měla být zajištěna objektivita hodnocení. (Mezinárodní závody spřežení se chystá NH pořádat až od příštího roku). Příznivci Kladrub a soutěží spřežení jsou srdečně zváni, v pátek zpestří drezúrní úlohy vystoupení žáků kladrubského učiliště, na závěr sobotního dne je v plánu společenský večer s hudbou a v neděli doplní překážkové jízdy chovatelské ukázky a hlavně připomenutí významného 425. výročí.

Co ještě?
Ještě by toho bylo hodně, co se udělalo (opravilo, vyklidilo, přestěhovalo, vymalovalo…), kdo hřebčín navštívil a jak se začala rodit hříbata… Připomene si ještě přednášku Dr. J. Fladeho (sobota 3. 4. 2004, 10.00 hod., zasedací místnost hřebčína, informace 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting pí. Nováková) a o všem ostatním si povíme v příštím pokračování.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (9)
.: únor 2004 :.
 

Zima v Kladrubech i Slatiňanech byla opravdu zimou, a ač se střídala s dny či týdny spíše jarními, bylo třeba se vypořádat i s teplotou 20 stupňů pod nulou. Počátek roku byl také ve znamení příprav na nadcházející sezónu.

Sníh
V Kladrubech nad Labem napadlo v lednu takového sněhu, že jste si chvílemi mohli myslet, že nejste v Polabské nížině, ale kdesi v Krkonoších. Odkliz sněhu a udržování cest přineslo dost starostí, do práce byly zapojeny i pluhy tažené koňmi. Místy ve stájích zamrzala voda v potrubích a na řadu přišlo nezbytné rozmrazování.
Pro výcvik mladých koní byla v maximální míře využívána hřebčínská jízdárna, která po výměně povrchu poskytuje opět vhodné podmínky pro trénink. Školní jízdárnu používali jezdci "postupně" dle toho, jak byly odváženy uskladněněné balíky slámy do stájí. Toto vstřícné gesto vedení SOUz umožnilo, že koně byli po celou zimu podestýláni kvalitní slámou.

Skijöring
Souvislá sněhová pokrývka přinesla i možnost lyžování za koňmi. Pro starokladrubské koně to byla jen drobná pracovní změna v tréninku. Koně byli postrojeni do poprsních postrojů a pobočnice prodlouženy lonžemi. Ve čtvrtek 29. 1. proběhl ukázkový skijöring žáků Středního odborného učiliště v Kladrubech n. L. Ten den se právě rozdávalo pololetní vysvědčení a tak se lyžování stalo i malou oslavou této důležité školní záležitosti.
Na koni seděl v sedle jezdec, který bezpečně řídil koně, lyžař měl na starosti se pouze pořádně držet lonží a nepadat. To nakonec zvládli všichni bez problémů (až na drobné kolize s velkými krtinci), takže přivítali zpestření v podobě malého "skokanského můstku". Atraktivní podívanou zdokumentovaly nejen Pardubické noviny (30.1.), ale i Česká televize v Dobrém ránu (2. 2. 2004).

Jaroslav Musil
Ke smutné zprávě, která zarmoutila všechny kladrubské obyvatele, patřil nečekaný odchod věrného dlouholetého zaměstnance hřebčína Jaroslava Musila. Desítky zaměstnanců hřebčína a stovky učňů si ho pamatují hlavně z práce u chovu, nejdříve na pušťácké a později na porodnici. A protože si zaslouží více, než jen krátké uvedení v hřebčínských zprávách, je mu v aktuálním čísle časopisu Jezdectví věnována samostatná vzpomínka.

Slatiňany
V hřebčíně Slatiňany se počátkem února (2. 2.) narodilo první hříbě Národního hřebčína. Je jím vraná klisnička Salera - 2 po Sacramoso Majorita IV (který se mj. loni velice pěkně předvedl v Piberu) z matky 405 Sorga po Romke III. Porod proběhl naprosto bez problémů a tak si lze jen přát, aby další více než čtyřicítka měla stejně hladký průběh jako tento první.
1. 3. začíná i připouštěcí sezóna v NH. Z důvodů protinákazového opatření není přímo ve slatiňanském hřebčíně možné zapouštět cizí klisny, proto jsou většinou minimálně dva plemeníci umístěni ve výcvikovém středisku v Heřmanově Městci. Letos to budou vraníci Solo Itera XIX a prvním rokem působící Sacramoso Montana VII (vítěz loňských výkonnostních zkoušek ve Slatiňanech). Od května zde bude k dispozici bělouš Generalissimus Secondara XXXV (do konce dubna bude v Kladrubech n. L.) a vraník Gss Paluba XL. V Zemském hřebčinci v Písku bude letos působit vraník Sacramoso Basia I (naopak z Písku bude přivezen do NH Kladruby n. L. plemenný hřebec uplatňující se v chovu koní Kinských 296 Almhirt chlumecký, který doplní osvědčeného 411 Comera).
Nabídka plemenných hřebců v Heřmanově Městci je v letošním roce rozšířena i o dva chladnokrevníky, zapůjčené ze Zemského hřebčince Tlumačov. Jedná se o českomoravského belgika 2633 Amír a slezského norika 2823 Novic. NH tak vyhověl žádosti chovatelů chladnokrevných koní o umístění plemeníků v oblasti.

Ocenění
7. února převzal při příležitosti konání Galavečera jezdců spřežení a všestrannosti v Humpolci Jiří Škodný druhou cenu v celoročním poháru jezdců čtyřspřeží. Tuto cenu věnoval dlouholetý sponzor poháru ing. Ivo Exnar (Firma Exnar). Pro Jiřího to je stejně jako pro ostatní umístěné velká motivace pro letošní sezónu, kdy se jede MS v maďarském Keczkemétu.
Co se jezdců starokladrubských koní týče, dopadli v poháru velmi dobře. V jednopřeží zvítězil Tomáš Barták ml., ve dvojspřeží J. Kohout a druhé místo obsadil Ing. L. Vyrtych, ve čtyřkách jsme si právě uvedli druhého Jiřího Škodného. Letošní rok by mohl být pro závěrečné skóre starokladrubských koní vůči jiným plemenům ještě lepší.

Zasedání
Již stabilní součástí činnosti NH jsou zasedání různých chovatelských svazů, rad a komisí. 29. ledna se v Kladrubech n. L. uskutečnilo zasedání prezidia ASCHK ČR, na němž byly řešeny smluvní vztahy mezi společností Equiservis konzulet, s.r.o., Ústřední evidencí koní, Českou jezdeckou federací a některými chovatelskými svazy. V polovině měsíce února zasedala v Kladrubech n. L. Veterinární komise a ve Slatiňanech Genetická komise ředitele NH a Rada plemenné knihy starokladrubských koní (v době psaní článku však je před akcemi, takže o výsledcích jednání si povíme příště). Na tato zasedání navazuje konference a seminář o starokladrubských koních 25. února rovněž v Kladrubech n. L. (přednášející Doc. Dr. Jaromír Oulehla, Ing. V. Mátlová, Prof. Ing. V. Jakubec, DrSc., Ing. J. Volenec, Ing. J. Machek ad.)

Akce
Tím se již dostáváme k akcím roku 2004. Na internetu (www.nhkladruby.cz) máme uveden předběžný přehled a k němu se průběžně budou připojovat další akce. Ty stěžejní však naplánovány jsou a bude jen záležet na přípravě, počasí, Vaší náklonnosti hřebčínu a konstelaci hvězd, jak se vše podaří. Na Vaše návštěvy se opravdu velmi těšíme a tak si můžete již nyní naplánovat cesty do Kladrub n. L.

Kurzy spřežení
V březnu se v NH uskuteční kurzy jízdy se spřežením. Pro začátečníky je připraven kurz s Janem Jelínkem od 12. do 14. března (s potřebnou teorií i praxí). Další kurz, tentokrát přípravný pro zkoušky s J. Jelínkem a P. Vozábem začne již ve čtvrtek 25. března a potrvá do soboty 27. 3. Sobota je již povinným dnem příprav na zkoušky (hlavně teorie), tak jako to chodí v případě ZZJV. Vlastní zkoušky se uskuteční v neděli 28. března. Koně na zkoušky je možné si za poplatek zapůjčit v NH nebo je možné přijet s vlastním spřežením. Přihlásit se můžete na tel. 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting u paní Novákové.

Přednáška
Akce odlišného rázu je naplánována na sobotu 3. dubna (od 10.00 hodin) v zasedací místnosti NH Kladruby n. L. Jak jsme již avizovali do Čech byl měl přijet známý německý hipolog Dr. Dr. Johannes Erich Flade. Jeho přednáška se bude týkat praktické psychologie a etologie koní. Tlumočnicí přednášky bude známá propagátorka metody L.Telington-Jonesové Renata Malá. Dr. J. Flade přijíždí do Čech na svou první přednášku. Přihlášky na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting - paní Nováková.

Závody spřežení
Soustředění jezdců spřežení organizované komisí spřežení ČJF se uskuteční v týdnu od 19. do 22. dubna. Následně se uskuteční závody spřežení ve dnech 23. - 25. dubna a to pod názvem Rudolfův pohár. Národní soutěže budou vypsány pro jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a dvojspřeží pony. Jezdcům uvedeným v adresáři komise spřežení rozešleme rozpisy automaticky, ostatní si mohou rozpis stáhnout zde v kalendáři akcí.

Den koní
Květen bude patřit jarnímu třídění koní v Kladrubech i ve Slatiňanech, akcím spojeným se vstupem naší země do EU, účasti starokladrubských koní na výstavách a závodech spřežení a v závěru měsíce Dni koní.
Předposlední květnová sobota 22. 5. se ponese v duchu konání soutěží všestrannosti v Heřmanově Městci. V loňském roce obnovené závodiště v Bažantnici přivítá účastníky CN ve stupních Z - L. Krásný areál tak opět bude sloužit nejnáročnější jezdecké disciplíně a v závěru sezóny 24. - 25. 9. soutěžím spřežení.
Den koní nebo také den otevřených dveří se v letošním roce uskuteční v neděli 30. května a jak v Kladrubech, tak ve Slatiňanech bude možné navštívit oba hřebčíny a shlédnout doprovodný program.
V sobotu 5. června můžete zavítat do Slatiňan, kde se v zámeckém parku uskuteční závody v drezúře. Nejen kladrubské nádvoří ale určitě i slatiňanský park bude dostatečně pěknou kulisou drezúrním soutěžím stupně Z - S.

Jezdecké dny
Tolik let zapovídané a tolik očekávané Jezdecké dny se vracejí do Kladrub nad Labem. Abychom vyšli vstříci těm, kteří odjíždějí na prázdniny pryč, uskuteční se první Jezdecký den již v sobotu 26. června. Druhý 3. července bude již naopak v prázdninovém termínu pro ty, kteří si nemohou udělat čas jindy než s dětmi o školních prázdninách. Tak jako v loňském roce při letní prezentaci starokladrubských koní se budou představovat koně a jezdci z Kladrub (hřebčín i učiliště), ze Slatiňan a ze soukromých chovů starokladrubských koní, budou letos ukázky doplněny o vystoupení koní Kinských. Hřebčín Equus Kinsky totiž převzal na řadu let štafetu a v době, kdy se v Kladrubech nesměly Jezdecké dny pořádat, organizoval oblíbené a hojně navštěvované Slavnosti koní Kinských. Jezdecký den doplní svými vystoupeními také barokní koně a jezdci ze zahraničí.

Kdyby se letošní akce povedly alespoň tak, jako v loňském roce či jako lednový ples v Kladrubech, budete se mít milí čtenáři a návštěvníci našich stránek na co těšit.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (8)
.: leden 2004 :.
 

Počátek zimy v Kladrubech i ve Slatiňanech přinesl mírné zklidnění činností externích a prezentačních a práce byla více soustředěna na vlastní provoz, údržbu a opravy. Na druhou stranu velký vzruch a napětí přineslo vypsání konkurzu Ministerstvem zemědělství ČR na místo ředitele Národního hřebčína.

Znak
Než se dostaneme k meritu věci, sdělíme si ještě několik dalších informací. V průběhu roku jsme psali o vzniku nového znaku hřebčína, aniž by došlo k jeho zveřejnění. Důvod byl zcela jednoduchý, znak nebyl ještě takový, aby vyhovoval všem požadavkům, především počítačové vyobrazení koní neodpovídalo vzhledu plemene. Díky spolupráci s výtvarně nadanou dopisovatelkou časopisu Jezdectví mgr. Renatou Kolářovou, získal znak hřebčína nové ztvárnění starokladrubských koní. A tak dílko úspěšně započaté Lubošem Sobotkou z Tiskárny Řečany nad Labem a Milošem Novotným z grafického studia Citadela Praha doznalo konečné podoby. Od nynějška by tedy všechny zprávy z Národního hřebčína měl doprovázet zaregistrovaný oficiální znak hřebčína.

Prosinec v hřebčíně
S koncem roku přišlo období oprav a úprav některých strojů a mechanizačních prostředků, většina jich však bohužel bude muset ještě na zásadnější opravy počkat. Vzhledem k rokům výroby - sedmdesátá až devadesátá léta - bude tato činnost stále aktuální. Nad starou kočárovnou provedla firma Kvapil z Pardubic opravu druhé poloviny, respektive čtvrtiny, střechy a nejnutnější opravy střechy tzv. parlamentu, budovy ze 70. let, která byla neuvěřitelně necitlivě postavena v historickém areálu hřebčína. Nicméně tu je a je třeba se starat i o ni. Tak například zřejmě poprvé od její dostavby zaměstnanci hřebčína (František Šebek, Julie Suchánková ad.) provádějí vymalování vstupní haly a drobné úpravy - jako například konečné smazání budovatelského nápisu - "Za úspěšný rozvoj socialistického zemědělství".

Kolegium ASCHK ČR
Ve středu, 11. prosince 2003, proběhlo v Kladrubech n. L. zasedání kolegia ASCHK ČR, na němž podal zprávu o činnosti jeho president MVDr. Jaroslav Dražan, o hospodaření informoval Blahoslav Políček a o výstavách L. Gotthardová. Důležitým bodem zasedání byly zprávy o dotačních titulech pro letošní rok, nicméně hektická jednání, která probíhala na podzim a nepřinesla zcela konečné řešení, by měla být domluvena a ukončena setkáním zástupců UCHS na MZe ČR v prvním lednovém týdnu.
Na zasedání byl projednáván návrh účasti chovatelů a prodejců či výrobců jezdeckých potřeb na Equitaně v Essenu v roce 2005. Ač se jedná o termín relativně vzdálený, organizátoři největší komerční výstavy koní a jezdeckých potřeb na světě rozesílali již přihlášky a v zásadě je třeba se do konce května 2004 přihlásit. Tím, že v květnu vstoupíme do EU, by snad měly pominout nepříjemné celní záležitosti a tak by naši prodejci, výrobci a chovatelé měli číhat (tak jako číhají zahraniční obchodníci na nás) na důležité příležitosti své prezentace. Předběžné je možné počítat s tím, že firma In-Expo Group, která organizuje výstavu v Lysé nad Labem, by se ujmula koordinace. Další informace si sdělíme při nejbližší příležitosti.

Konkurz
Toto je nejtěžší část dnešního článku. Nejtěžší proto, že si všichni nejenom myslíme, ale i víme, že jmenování ing. Milana Vítka ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, bylo velmi rozumným a šťastným rozhodnutím ministra zemědělství ing. Jaroslava Palase. Ing. Milan Vítek jako velký praktik, úspěšný a stále aktivní jezdec a velmi lidský, vzdělaný a otevřený ředitel, pomohl hřebčínu k zásadnímu obratu - k zaktivování prezentace hřebčína, jeho otevření se široké veřejnosti a spolupráci s ostatními chovateli především starokladrubských koní. V mezičase musel řešit neuvěřitelně spletité a složité záležitosti ekonomické, personální, finanční a provozní. Každodenní plné nasazení od časného rána do pozdních nočních (spíše popůlnočních) hodin sebou neslo mnoho starostí, nejchmurnější byly starosti ekonomické. Nikdo ze spolupracovníků či návštěvníků by ing. Vítkovi podle jeho práce a pilnosti nevěřil datum jeho narození.
Ač se v podzimních měsících proslýchalo, že by někdy k nějakým změnám ve vedení asi mělo dojít, bylo to spíše v rovině "lidové slovesnosti". Nakonec však ing. Milan Vítek opravdu žádost o uvolnění z funkce ministru zemědělství podal s tím, že pokud to bude možné, nevzdává se práce pro hřebčín a pomůže k zachování kontinuálního chodu hřebčína, tedy novému řediteli, vzešlému z konkurzního řízení.
Již počátkem prosince vypsalo Ministerstvo zemědělství ČR konkurz na obsazení místa ředitele Národního hřebčína. Uzávěrka přihlášek byla do 15. 12. a následně byli přihlášení vyzváni k účasti na výběrovém řízení. Z původně 7 přihlášených zůstalo 6 a k testům a pohovorům před komisi se dostavilo 5 uchazečů. Svým členěním, formou a obsažností připomínalo řízení státní zkoušku na VŠ. V první polovině ledna byli účastníci zpraveni o výsledku. Jmenovací dekret podepsal ministr zemědělství J. Palas dne 15. 1. 2004 L. Gotthardové.

Plemeníci
Abychom téma trochu odlehčili a zároveň sdělili další důležité informace pro hřebčín i chovatele starokladrubských koní, podíváme se například na nabídku plemenných hřebců. NH Kladruby n. L. změnil v loňském roce přístup k soukromým chovatelům a v rámci možností se jim snaží vyjít vstříc - dva starokladrubské plemeníky poskytne do Zemského hřebčince do Tlumačova a další do ZH do Písku. V Kladrubech samotných bude k dispozici deset starokladrubských běloušů - zástupců všech pěti kmenů (Generale, Generalissimus, Sacramoco, Favory a Rudolfo), starokladrubští vraníci budou k dispozici v Heřmanově Městci (Sacramoso, Solo a zástupce běloušů Generalissimus).
Novinkou před letošní připouštěcí sezónou je katalog starokladrubských plemeníků a to jak hřebčínských - kladrubských, slatiňanských, tak i privátních. Společně jsou prezentováni vraníci i bělouši (což deklaruje titulní foto katalogu). Chovatelé a čtenáři se dozvědí z textu nejen základní chovatelské informace, ale v případě výkonnosti údaje o účasti plemeníků na závodech, k dispozici je pětigenerační rodokmen a dvě fotografie. Chovatelé starokladrubských koní si budou moci katalog pořídit např. na únorové konferenci v Kladrubech, jinak ho je možné objednat e-mailem na adrese slatinany@nhkladruby.cz nebo poštou Hřebčín Slatiňany, 538 21 Slatiňany.
Pro zbytky teplokrevného hřebčínského chovu v Kladrubech n. L. a samozřejmě pro široké okolí je k dispozici výborný holštýnský plemeník Comero, jehož potomstvo se profiluje stále úspěšněji ve skokových, všestranných i drezúrních soutěžích (např. loňský mistr republiky v drezúře Blacoro- K). Pro chovatele welshských pony nabízí hřebčín velmi elegantního a charakterního plemeníka welshpony sekce B jménem Schönbrunn Landgraf.

Akce
Na letošní rok, kdy hřebčín v Kladrubech n. L. oslavuje 425. výročí svého založení, je naplánováno velmi mnoho akcí. Již zmíněný jezdecký ples se koná 31. 1. od 19 hodin (vstupenky předem objednat v hřebčíně).
Významnou odbornou akcí je konference s názvem "Starokladrubští koně v ČR a ve světě". Dopolední program bude vyplněn přednáškami specialistů na chov a genetiku starokladrubských koní, odpolední program bude patřit semináři chovatelů a následnému předvedení starokladrubských plemeníků před připouštěcí sezónou. Vše se uskuteční ve středu 25. 2. 2004 od 9.30 hod.
Ke konci března je naplánován přípravný kurz pro zkoušky základního výcviku jezdců spřežení. Praktické školení s Janem Jelínkem a Petrem Vozábem se uskuteční 25. a 26. 3. (čtvrtek, pátek). Pro zkoušky je rezervován termín 27. a 28. 3. Sobota bude náležet povinnému školení z teorie (tak jako je obvyklé u ZZVJ) a samotné zkoušky se uskuteční v neděli. Jezdci mají možnost za poplatek zapůjčení spřežení z NH.
Jarní závody spřežení proběhnou 23. - 24. dubna, před nimi se uskuteční od pondělí do čtvrtka soustředění jezdců spřežení. Hned další víkend má do Národního hřebčína naplánovanou cestu hipologická legenda Dr. Johannes Flade, autor mnoha odborných publikací o arabských koních a autor do slovenštiny přeložené obsažné publikace Chov a športové využitie koní. O obou akcích si bližší informace sdělíme příště a rovněž tak o dalších kladrubských a slatiňanských aktivitách.
Hlavní oslavy 425. výročí založení hřebčína v Kladrubech n. L. jsou plánovány na konec školního roku a začátek prázdnin. Uskuteční se dva velké jezdecké dny, první v sobotu, 26. června, druhý rovněž v sobotu o týden později, 3. července. Speciálně o přípravách na tyto dny budeme průběžně informovat.
Přihlášky na ples, konferenci, kurzy i zkoušky můžete telefonovat paní Novákové na ústřednu hřebčína (466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting).

Hřebčín potřebuje pomoc
Vzhledem k tomu, že v hřebčíně proběhl poslední jezdecký den v roce 1991 a závodiště se v podstatě změnilo v pouhou pastvinu se zbytkem tribun (část odprodána, části odebrány sedačky…), přivítá hřebčín pomoc v podobě vhodných starších tribun, které by bylo možné využít pro bezpečnou organizaci velkých jezdeckých dnů.

Návštěvní sezóna Národního hřebčína Kladruby nad Labem začíná 1. dubna 2004. Velmi se těšíme na Vaše časté návštěvy našich akcí i hřebčína samotného.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (7)
.: prosinec 2003 :.
 

Podzim v Národním hřebčíně patřil, tak jako ve většině chovatelských a jezdeckých středisek, řadě chovatelských a společensko-jezdeckých akcí. V období mimo závodní sezónu se do obou hřebčínů přijelo podívat velké množství návštěvníků především ze zahraničí. Na program přišly i vzdělávací kurzy, zasedání a hony.

Mistr Twing
Hned následující den po 113. Velké pardubické dojeli do Kladrub n. L. (a v úterý do Slatiňan) veterináři - specialisté na embryotransfer a reprodukci koní. Konferenci kombinovanou s odbornými exkurzemi zorganizoval Ing. Zdeněk Müller, CSc. se členy své rodiny. Šéfem této organizace je proslulý Twing Allen, který je v tomto oboru stejným mistrem jako například býval R. Klimke v drezúře. Mezi účastníky byli zástupci z Velké Británie, Německa, Portugalska, Itálie, Řecka, Maďarska, Polska, Finska, Dánska ad. O velmi pečlivý překlad v AJ na exkurzích se postarala paní Zdenka Vychodilová, dlouholetá dřívější sekretářka a spolupracovnice doc. Jaromíra Duška, plynně hovořící čtyřmi jazyky.

Školní Hubert
Řadu let se žáci třetích ročníků kladrubského učiliště museli účastnit Hubertových jízd mimo Kladruby n.L., většinou v Chlumci nad Cidlinou nebo v Humburkách - Měníku. Loni se opět dočkali Huberta v domovském hřebčíně.
Pod vedením Petra Vozába a ve spolupráci s truhláři NH a řadou dobrovolníků byla připravena trasa Huberta s velmi rozumnými překážkami. Tytam jsou naštěstí doby, kdy se i v Kladrubech n. L. jezdilo příliš riskantně. Překážky byly vysoké kolem 80 cm, dostatečně široké, vhodně umístěné na loukách či pastvinách, Na sklepích, na Římovce, na Prodloužené Římovce a kolem Kurkova jezírka.
Učňové byli rozděleni do tří lotů pod vedením J. Lupínka, J. Maliny a Jany Cincibuchové. První dva loty byly „skákací“, třetí měl absolvovat vyjížďku bez překážek. Nakonec se i „neskákací“ lot osmělil a po několika úspěšných překonáních překážek absolvoval stejnou trasu Huberta jako první dva loty. Starokladrubské bělky skákaly poctivě a dobře, učňové vzorně dodržovali pořadí při překonávání překážek a všichni se chovali velmi disciplinovaně.
To náramně potěšilo i milého účastníka jízdy herce Václava Vydru s Démonem. Jak bývá jeho zvykem jel svého koně na provazové ohlávce a ten ho respektoval zcela oddaně.
Počasí se 14. října vydařilo jako na objednávku, takže při slavnostní večeři ve školní jídelně pěl každý chválu na krásný den a skvělé zážitky.

Kultura a tradice
V Německu již řadu let existuje společnost, kterou založil H. Nürnberg, s názvem „Vereinigung zur Pflege und Förderung der Fahrkultur und Fahrsports“, která se stará o udržení tradic a kultury v zapřahání. Každoročně organizují pravidelná setkání, jejichž náplní bývají odborné přednášky, exkurze a zajímavé diskuse. K tomu ještě vydávají tématické sborníky a publikace a organizují odborné výjezdy, zaměřené na koně, kočáry a zápřeže.
Pro letošní rok si jako cíl své cesty - částečně ze zvědavosti a částečně zcela plánovaně - vybrali Národní hřebčín Kladruby nad Labem a Slatiňany, Hřebčín Equus Kinsky v Chlumci n. C. a Prahu. Kromě důkladných prohlídek hřebčínů, zhlédli i Hipologické muzeum ve Slatiňanech a chlumecký zámek Karlova Koruna - obě místa nabízejí pastvu pro oči příznivcům koní a umění.

Zkoušky ve Slatiňanech
Výkonnostní zkoušky starokladrubských koní proběhly přesně v polovině října. Celkem se jich zúčastnilo 13 koní, z toho 7 hřebců a 6 klisen. Zkoušky se skládají z několika částí, jako např. z drezúrní úlohy pod sedlem, v zápřeži a návazného parkuru, maratonu a zkoušky spolehlivosti v tahu o samotě. Do genetických zdrojů byli na základě výsledků zkoušek zařazeni tři hřebci: S Montana XLIX-18 (vítěz zkoušek), S Seico XLIV-33 a Romke Elevace III-11 a pět klisen.
Součástí programu výkonnostních zkoušek bylo i třídění starokladrubských vraníků - hříbat ve Slavicích a chovných klisen ve Slatiňanech, komise konstatovala dobrý výživný stav i kondici koní, navíc i čistotu a upravenost objektů hřebčína. K vyřazení bylo navrženo a komisionálně potvrzeno 5 starokladrubských klisen.

Zkoušky v Kladrubech
O týden později 22. a 23. 10. následovaly zkoušky čtyřletých koní v Kladrubech n. L. Ke zkouškám bylo předvedeno 7 hřebců a 11 klisen. V zápise je dále uvedeno: Z předvedených hřebců splnili zkoušky a zároveň podmínky pro zařazení do genetických zdrojů Gss Altessa XXXVII-5 a S Rabia XLIII-28. Licenční řízení proběhlo návazně po zkouškách. Z 11 klisen splnilo zkoušky 9, které budou zařazeny do genetických zdrojů a do chovu.
Souběžně se zkouškami se uskutečnilo třídění a bonitace všech dorostových ročníků odchovu v Selmicích a prohlídka chovných klisen v Kladrubech a na Josefově, 7 klisen bylo navrženo k vyřazení a to z důvodů velmi vysokého stáří či letní vyrážky. Komise konstatovala všeobecně výbornou úroveň ošetření a velmi dobrý kondiční stav koní.
Při organizaci celé akce komise zaregistrovala značné zlepšení oproti minulým obdobím především v personálním zajištění jak zkoušek, tak při předvedení plemenných a mladých koní.
Myslím, že je však třeba být střízliví v hodnoceních a snažit se stále o lepší výcvik a předvedení koní. Při jízdě v zápřeži však byla opravdu radostná podívaná na koně, vedené Milanem Starczewským, Jiřím Nesvačilem jun. i sen. a Jaroslavem Kalousem.

Zasedání
Výkonnostní zkoušky probíhaly vždy dva dny a tak byla pozdní odpoledne a večery vyplněny zasedáními genetické komise a Rady plemenné knihy. V prvním případě, kdy se jednání opět účastnil i Doc. MVDr. Jaromír Oulehla, patřily k hlavním tématům informace o přípravě odborné publikace s názvem „Stav, problémy a výhledy genetického zdroje starokladrubský kůň“. Na tvorbě se podíleli hlavně Prof. Ing. V. Jakubec, DrSc. a Ing. Josef Volenec. Příručka vyšla koncem října a je možné si ji objednat na adrese - slatiňany@nhkkladruby.cz.
Na Radě PK se probíraly hlavně záležitosti související s celým chovem starokladrubských koní, jejich prezentací a zlepšováním výkonnosti. NH Kladruby zaslal 18. 9. na Mze podklady pro uznání původní PK starokl. koní (zatím nedošla žádná reakce). Na návrh genetické komise bylo odhlasováno vyřazení plemenného hřebce Generale Proximy XLVIII z chovu z důvodů letní vyrážky a jejího rozšíření u potomstva. Došlo k doplnění řádu PK např. o popis hříbat při třídění a jejich hodnocení 1 - 5 body, úpravě časového limitu v maratonu ad.
K dalšímu zasedání, ovšem na zcela jiná témata, patřilo jednání prezidia ASCHK ČR, které se v Kladrubech n. L. uskutečnilo ve čtvrtek 20. listopadu. Hlavními body jednání bylo hospodaření ASCHK v roce 2003, zhodnocení činnosti, včetně výstavnictví a příprava zasedání kolegia ASCHK na 11. prosince 2003.

Hřebčínský Hubert
Kladrubský Hubert byl očekáván s velkým napětím. Jednak proto, že měl být opravdu velký a potom ze zcela prozaických důvodů, že měl vůbec být. Po dlouhé době se měla uskutečnit akce, která byla současně přístupná zaměstnancům hřebčína, jezdcům ze širokého okolí i vzácným hostům dohromady. Zájem byl skutečně enormní, že v poslední fázi ani nestačili koně velké poptávce. Nakonec se na nádvoří kladrubského hřebčína sešlo celkem 90 koní, 20 kočárů a na trase doprovázelo jezdce ještě velké množství aut.
Zahájení se zúčastnila velká příznivkyně koní senátorka Jaroslava Moserová s chotěm, celé akce ministr zemědělství Jaroslav Palas s manželkou a aktivně na koni jela například česká velvyslankyně v Maďarsku Hana Hubáčková. Pro ministra J. Palase, byla tato spoluúčast možná značným zadostiučiněním, když si od „lidu obecného“ vyslechl pochvaly na jeho loňské lednové rozhodnutí.
Jezdci byli rozděleni do pěti lotů, první vedl ing. Milan Vítek, další Petr Vozáb, ing. J. Procházka a František Machek, nezapomnělo se ani na skupinu s poníky. Počasí bylo sice chladnější, ale jezdci na koních se brzo zahřáli, zvláště na překážkách Na sklepích či na Římovce. Obzvláštní překvapení připravilo Kurkovo jezírko, kde se několika jezdcům podařilo namočit i vlastní uši, diváci je však při opětném nasednutí povzbudili velkým potleskem. Závěr patřil tradičnímu halali na bývalém závodišti a úplný závěr proběhl „na parlamentu“, kde všichni účastníci obdrželi pamětní plaketu a výbornou svíčkovou.

Aleje
Pro krajinu kolem Kladrub nad Labem jsou velmi typická lipová stromořadí. Především na toto téma jednali počátkem listopadu v NH zástupci kraje, životního prostředí, Lesů České republiky, obecních úřadů a hřebčína. Již před deseti lety byly projednávány návrhy na možnou obnovu alejí. Jak ze současného jednání vyplynulo, bylo tehdy možné na obnovu stromořadí vyčlenit i dotační peníze, ale díky negativnímu postoji vedení hřebčína, nebylo možné nic zrealizovat. Dnes, kdy při silnějším větru padají větve na silnice a cesty, bude obnova velmi složitá. Nicméně je nyní skutečným přáním vedení hřebčína se na postupné obnově stromořadí v rámci možností podílet a iniciovat činnost dalších regionálních organizací, které by mohly pomoci.

Kurzy
V listopadu proběhly v NH Kladruby kurzy jízdy se spřežením. První kurz lektoroval Jan Jelínek, druhý Petr Vozáb. První kurz byl určen pro začátečníky a mírně pokročilé, druhý pro zkušenější jezdce. J. Jelínek se zaměřil na kombinaci potřebné teorie a praxe a na program přišel i trénink na trenažérech. Hřebčín tak má k dispozici trenažér pro jízdu se spřežením i pro vlastní zaměstnance, pro které návazně proběhla s J. Jelínkem praktická cvičení a to jak v Kladrubech, tak ve Slatiňanech, resp. Heřmanově Městci. Petr Vozáb se zaměřil více na samotnou jízdu a to jak jednospřežím, tak dvojspřežím.

Hřebčín navštívilo ještě mnoho dalších návštěvníků, zúčastnil se některých Hubertů zvláště s kočáry a zorganizoval řadu menších, ale důležitých akcí.

Návštěva z FN
Poslední listopadový pátek patřil velké návštěvě „osobních“ členů (PM) Německé jezdecké federace. Pro individuální členy připravuje Německá FN řadu zajímavých akcí od speciálních kurzů, seminářů a přednášek po zajímavé výlety do celého světa. Němečtí organizátoři zavzpomínali na chladné přijetí v Kladrubech před dvěma lety a to současné očekávali se značným napětím, a to i vzhledem k tomu, jak byla kladrubská situace prezentována v německém odborném tisku. Více než sedmdesátka návštěvníků se však přesvědčila, že Kladruby i Slatiňany žijí dál a otevřeněji a že mají, co ukázat. Jeden den byl pro ně velmi krátký a tak na příští rok plánuje PM FN výletů do Kladrub hned několik.

Jezdecký ples, konference
Jezdecký ples v Kladrubech nad Labem se uskuteční v sobotu, 31. ledna 2004, od 19 hodin, závaznou rezervaci vstupenek je možné objednat na tel. čísle: 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting u paní Novákové.
V roce 2004 oslaví Národní hřebčín Kladruby nad Labem 425. výročí svého založení a povýšení na císařský hřebčín. V souvislosti s tím je naplánováno mnoho akcí a k té první patří uspořádání konference na téma Chov starokladrubských koní v České republice a v zahraničí. Konference se bude konat ve středu, 25. února. Příště si přiblížíme i celoroční plán akcí Národního hřebčína, kde nebudou chybět obnovené závody a hlavně velký jezdecký den.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (6)
.: listopad 2003 :.
 

První podzimní měsíc je v České republice dobou konání významných závodů, výstav a jezdeckých akcí. Po představení starokladrubských koní na výstavě v Pardubicích, následovala účast tří čtyřspřeží a jednoho dvojspřeží z NH na závodech spřežení v Lipinách - Bolehošti.

V soutěži čtyřek zvítězil Jiří Škodný ze Slatiňan a druhé místo obsadil Petr Vozáb z Kladrub n. L. Vlastimila Zoula vyřadil z celkového hodnocení omyl na poslední překážce v maratonu a Martina Kostroucha problémy a přetržení postraňků na překážce číslo 4. Celkově však v Lipinách zvítězili ve všech soutěžích velkých koní starokladrubáci. V jedničkách Tomáš Barták ml. z Benic, v párech J. Pavel s koňmi manželů Drnkových, druhý byl ing. Vyrtych rovněž se starokladrubskými koňmi a výborné výsledky čtyřek jsme si již uvedli.
V dalším týdnu se spravedlivým dílem - dva bělouši a dva vraníci - zúčastnil Národní hřebčín výstavy Kůň 2003 v Lysé nad Labem. Černobílé domino vedené Vlastimilem Zoulem a také Martinem Kostrouchem zaujalo většinu z 18 tisíc návštěvníků.
Poslední zářijový pátek se v hřebčíně uskutečnilo jubilejní třicáté "Setkání v sedle" aktivních jezdců z let 1955 - 65 z oblasti Opavska. Bylo obdivuhodné, jak koně a ježdění stále udržuje i u generace dříve narozených svěžího ducha, vitalitu a optimismus.
Hned v sobotu 27. 9. v rámci parforsního honu na dostihové dráze v Pardubicích byly Kladruby nad Labem zastoupeny dvěma spřeženími, která vezla vzácné hosty. Spřežení působila jako vždy velmi impozantně, na kozlíku seděl Martin Kostrouch a Jiří Diamant.
V neděli při oslavách svátku sv. Václava v Hradci Králové byl Národní hřebčín zastoupen čtyřspřežím vraníků, které vedl Jiří Škodný. Černá čtyřka akci zahajovala a v kočáře vezla královéhradeckého biskupa Dominika Duku a primátora ing. Ondřeje Vlasáka. J. Škodný se s hřebcem Sacramoso Xenie XLII-14 zúčastnil soutěže o nejkrásnějšího koně, a protože hřebec působil opravdu majestátně, stal se vítězem soutěže.

Slatiňany
Slatiňanští jezdci spřežení se v letošním roce zúčastnili sedmi závodů spřežení (Semice, MČR Moravský Krumlov, CAI- A 4 Nebanice, Humpolec, Čejkovice, Semice, Lipiny Bolehošť) a pěti výstav (Praha-Troja, Pardubice, Lysá n. L., Borová u Poličky, Slatiňany - Paráda hřebců). Počátkem září 5. 9. se uskutečnila prezentace starokladrubských vraníků v doprovodném programu při akci "Dny kukuřice" pořádané firmou KWS Semena v Chroustovicích. Koně se představili jak ve čtyřspřeží, tak v párech, navíc I. Macková předvedla ukázku výcviku mladého koně a drezúrní ukázku.
O týden později se zúčastnilo čtyřspřeží vraníků ze Slatiňan vedené J. Plutnarem slavnostního průvodu centrem Chrudimě u příležitosti oslav 260 let trvání Společenstva řezníků a uzenářů okresu Chrudim.
Na sobotu 27. 9. byla slatiňanská hala pronajata O. Jehličkové k uskutečnění akce s názvem Paráda hřebců. Tato chovatelka koní společně s firmou Stavební huť Slatiňany uspořádala akci, při níž bylo předvedeno 13 plemenných hřebců různých plemen. Vítězem divácké ankety o nejsympatičtějšího koně se stal fríský hřebec Ciebe v majetku J. Nováka ze skupiny Trakén. Přehldíku, která byla doplněna skokovými a dalšími ukázkami, moderoval MVDr. Pavel Sedláček.

Hubert v Heřmanově Městci
První říjnovou sobotu se v Bažantnici v Heřmanově Městci uskutečnila Hubertova jízda. Akce byla doplněna řadou menších soutěží a to jak kočárových, tak jezdeckých. Zajímavý byl například "zrcadlový" parkur spřežení, obdoba zrcadlového skákání, kdy mezi s sebou soutěžily dvě závodní dvojice vyřazovacím způsobem, vítězem se stal Pavel Černoch. Opratě uchopil také primátor města Pardubice ing. Jiří Střítecký a pilně ho při tom sledoval slovinský velvyslanec Drago Mirošič. Ve skokových soutěžích zvítězila nejmladší účastnice třináctiletá Sylva Novotná. Ve dvou závěrečných halali se liščí ohon podařilo ukořistit Pavlu Pleskotovi a ze sousedního oddílu Jaroslavu Kuklovi. Hubertovské soutěžení se mohlo uskutečnit díky podpoře dr. ing. Františka Viznera. Většinu Hubertovy jízdy sledovala i menší skupina zahraničních návštěvníků z Německa, kteří zavítali na návštěvu do Kladrub n. L. Chlumce n. C. a Slatiňan.
Ve stejném termínu jako Hubert v Heřmenově Městci se konalo i Vasury Derby v Kolesách. Náročná skoková soutěž, v níž se střídají parkurové překážky s překážkami přírodními, byla jako stvořená pro temperamentní kladrubskou hnědku Fidji - K s Janem Holcem. Tato klisna absolvovala trasu závodu již v minulosti s jinými jezdci, avšak největší úspěch se dostavil právě letos. Po vhodné přípravě a správné taktice jezdce se v průběhu soutěže podařilo využít obratnost a rychlost klisny. "Derbyvítězka" Fidji - K porazila všechny soutěžící dvojice.

Různé
Vzhledem k obtížné finanční situaci hřebčína, je třeba mít radost i z drobných úprav či oprav. V průběhu roku se podařilo opravit plot na západní a jihozápadní straně hřebčína. Do částečně původní podoby (z hlediska exponátů) se upravil veterinární sál, kam byl navíc obnoven i přívod vody. Na počátku léta byly vybíleny a šedou barvou podmalovány stáje, v dalším období se dočkaly oprav a vybílení "komůrky", sklady a prostory, které již nebyly dlouhá léta takto upraveny. V průběhu léta a podzimu bylo vyměněno šest bojlerů, které byly již v havarijním stavu V současné době jsou zpevňovány polní a lesní cesty.
Úpravy se dočkala i stará jízdárna. Původní podklad byl vyvezen, velmi nerovné podloží vyrovnáno hrubou drtí a zasypáno písčitou směsí. Na utužený podklad byly navezeny piliny.
Rostlinná výroba sklidila letos dostatečné množství sena i slámy, takže by zásoby měly pokrýt potřebu hřebčína. Dále se postarala o úpravu a ošetření pastvin. Po dopasení ohrazených ploch byly posečeny nedopasky a v rámci technických možností lesní výroby probíhalo i vysekávání většiny příkopů, břehů vodních toků a lesních cest a průseků. Louka zvaná Kinská, kde po řadě let nesečení, došlo již k náletům a vzrůstu dřevin, byla v druhé polovině léta spásána klisnami z Josefova a počátkem října byla posečena mulčovačem a keře a stromy vysekány. Tím se louka navrátila k intenzivnějšímu způsobu využití.
Lesní výroba pokračovala ve zpracování dřeva a v úklidu lesa po loňské vichřici, zprovozněna byla bažantnice v Mošnici. Probíhá kontinuální péče o trávníky, břečtany a další zeleň. Řadu věcí se také nedaří řešit, jak by bylo potřeba. Složitá je situace v oblasti oprav budov hřebčína, s tím souvisejících finančních prostředků, žádostí a povolení památkového úřadu a časových termínů...

Další zprávy
Ve čtvrtek 2. 10. proběhlo v Národním hřebčíně důležité (v pořadí třetí) zasedání hejtmanů a členů rady pardubického a královéhradeckého kraje. Setkání se uskutečnilo v Císařské jídelně, tisková konference proběhla v Galerii Emila Kotrby.
9. 10. uspořádal Svaz chovatelů českého teplokrevníka školení pro vybrané specialisty a zájemce o evidenci, pálení a popis koní. K tomuto účelu velmi dobře posloužilo několik klisen ze zbytku teplokrevného stáda.
V průběhu prázdnin se na provozu hřebčína podílela řada brigádníků, kterým bychom tímto chtěli velmi poděkovat. Kromě kladrubského učiliště se v Národním hřebčíně účastní i nadále praxe studenti ze Střední veterinární školy z Hradce Králové. Praktické zkušenosti na úseku chovu, odchovu a výcviku koní zde nabývají také studenti z České zemědělské university v Praze.
Před Velkou pardubickou navštívila NH v Kladrubech i Slatiňanech řada zahraničních hostů a to z USA, Velké Británie, Irska, Německa (např. ředitel hřebčína Marbach dr. Helmut Gebhardt), Rakouska, Švýcarska a Francie. Z Francie dojel televizní štáb, který zde natáčel dokumentární pořad o hřebčíně.
V příštím článku si sdělíme informace o kladrubských Hubertech, výkonnostních zkouškách ve Slatiňanech i Kladrubech, o návštěvě světových specialistů na inseminaci a embryotransfery u koní, zasedáních genetické komise a RPK starokladrubských koní a dalších událostech.

Šestispřeží na VP
113. Velké pardubické se Národní hřebčín zúčastnil se dvěmi šestispřežími běloušů a vraníků. Významný dostihový den zahajovala Jízdní policie města Pardubic na starokladrubských koních, za nimi následovala dvě starokladrubská vícespřeží, černé přiváželo trubače v dobových oblecích a bílé ministra zemědělství ing. Jaroslava Palase a další významné hosty. Spřežení vedl Petr Vozáb a Vlastimil Zoul. Obě šestky po celý den provážely v časech mezi dostihy důležité návštěvníky z domova a ze zahraničí po pardubickém závodišti. Petr Vozáb vezl na start Velké startéra J. Samšiňáka a také zpět k tribunám. Při té příležitosti se mu podařilo procválat se šestispřežím cílem Velké pardubické a tak symbolicky zavzpomínat na svůj vítězný průjezd cílem s Festivalem v roce 1985.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (5)
.: říjen 2003 :.
 

V letních měsících se stal hřebčín cílem mnoha návštěvníků, středobodem setkání řady odborníků, ale také místem letních sklizňových prací či výchozím bodem výjezdů na řadu závodů spřežení, všestrannosti či na výstavy.

Návštěvy
Měsíc srpen byl velmi bohatý na návštěvy z nejrůznějších koutů světa. V první třetině srpna probíhalo Mistrovství Evropy juniorů ve všestrannosti a tak do hřebčína zavítali členové ekip z mnoha států našeho kontinentu - z Portugalska, Francie, Bulharska, Švédska, Německa atd.
Stojí za zmínku, že na ME startovali dva koně pocházející z kladrubského teplokrevného chovu. Nejlépe z nich na 5. pozici dokončil mistrovskou soutěž třináctiletý tmavý hnědák Flying (Frühesch - 19 Gidran XIV) startující za Rakousko. Ještě se nám o něm podařilo zjistit, že se od roku 1998 zúčastňoval závodů CCI na takových místech jako je Wiesbaden, Bialy Bor, Marbach, Dyjon, ale také v roce 2001 Humpolec.
Hřebčín navštívila česká velvyslankyně v Maďarsku Jana Hubáčková, dlouholetý věrný propagátor starokladrubských koní a barokního ježdění Richard Hinrichs, světově známý nejlepší výrobce kočárů Gustav Kühnle ad. Dr. Norbert Kinský chodí pravidelně kontrolovat rodinnou klisnu Jenu s hříbětem po Siriovi. Z východní části Evropy přijely redaktorky nového ruského časopisu Konnnyj mir na speciální reportáž o Kladrubech a Slatiňanech.

Zasedání
Ve čtvrtek 21. srpna se v Kladrubech uskutečnilo zasedání prezidia ASCHK ČR. Hlavním bodem programu bylo jednání o dotačních titulech na rok 2004 a o návrhu MZe na zrušení některých dotací označených v "Zásadách" jako bod 2 A (Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat). ASCHK ČR při svém jednání vycházela z návrhů opatření SCHČT a ve většině bodů se s nimi shodla. Za UCHS a svazy sdružené v ASCHK ČR připravila Asociace jednotný návrh na úpravu dotací z hlediska vstřícnosti pro chovatele koní i MZe.
V pondělí 25. srpna proběhlo ve Slatiňanech pod vedením ing. M. Vítka zasedání genetické komise strarokladrubských koní, kterého se mj. zúčastnil i doc. MVDr. Jaromír Oulehla. Důležitou náplní programu byla informace prof. ing. V. Jakubce, CSc. o výskytu alergického ekzému u genového zdroje starokl. koní. Z šetření provedených v letech 1998 - 2002 vyplynulo, že z hlediska linií bylo v roce 2002 z celkového počtu běloušů postiženo alergickým ekzémem 30,97 % koní, z toho nejvíce linie Generale (54,14 %). Z hlediska rodin bylo zasaženo 23,62 %. Při posouzení vybraného plemeníka Generale Proxima XVIII bylo vyhodnoceno 81,58 %, resp. 91,18 % (bez hříbat posledního ročníku 2002) potomků postižených letní vyrážkou.
Aktuální informace o monitoringu populace starokladrubských koní v ČR přednesl ing. Josef Volenec. Zaměřil se na stavy koní, růstové parametry, genové podíly, reprodukci ad. Dále bylo jednáno o žádosti uznání starokladrubského plemene jako původního českého plemene.

Zkoušky výkonnosti
Na konec měsíce srpna a počátek září byly naplánovány dvoje zkoušky pro starokladrubské koně ze zemského chovu.
Na středu a čtvrtek 26. a 27. 9. dovezli majitelé koní do Hřebčína Favory Benice 16 koní (1 hřebce, 15 klisen) ke zkouškám, které se skládaly z několika částí - drezúrní úlohy pod sedlem, drezúry v kočáru, terénní a překážkové jízdy a těžkého tahu. Koně obdrželi několik známek, které byly sečteny a zprůměrovány v celkové známce za výkonnost, další byly za exteriér a za typ a jejich součet a průměr dal celkovou známku. Na desetibodové stupnici koně docílili nejčastěji 7 a více bodů, 13 koní zkoušky splnilo a 3 je nedokončili. Do genových zdrojů bylo zařazeno 5 klisen v HPK a 5 klisen v PK.
Vítězem zkoušek se stal šedý bělouš Romke Capriolina III-17 v majetku Favory Benice, druhá byla šedá bělka Felicita - 41 (po S Espina XLI) Věry Drnkové ze Statku Kostelec a třetí Copellia - 4 (po Gss Adona XXXIII) z Hřebčína Favory Benice.
O týden později 3. a 4. 9. se uskutečnily zkoušky výkonnosti pro "zem" v Hřebčíně ve Slatiňanech. Ke zkouškám se dostavil rekordní a do této doby ještě neviděný počet privátních koní a to 22, z toho 3 hřebci a 19 klisen. Zkoušky probíhaly obdobně jako v Benicích. Z celkového počtu byl zařazen 1 hřebec a 15 klisen do genových zdrojů.
V těchto zkouškách nejlépe uspěl vraník Romke Rosinanta V - 11 v majetku Evy Halenkové ze Starého Města pod Sn., za ním tmavě šedá bělka Savia 32 (po Gss Area XXXI) Ladislava Dobrovského z Vracova a vranka Bardera - 16 (po Solo Egeria XI) z Hřebčína Slatiňany. Oboje zkoušky proběhly za pěkného počasí a byly dobře zorganizovány.

Závody
V průběhu srpna se jezdci z Národního hřebčína zúčastnili některých závodů. Jan Holec, vítěz kvalifikačních závodů na Zlatou podkovu, dokončil v Humpolci finále s klisnou Fidji - K na 8. místě. Finále ZP v jízdě čtyřspřeží se zúčastnil Petr Vozáb a Jiří Škodný. Petr Vozáb na druhé překážce ve svahu převrátil kočár, Jiří Škodný dokončil soutěž na celkovém 4. místě. 23. 8. proběhly soutěže spřežení v Horním Jelení za Pardubicemi a NH se zúčastnil se 2 dvojspřežími - na svém druhém závodě obsadil MVDr. Pavel Jadrníček 3. místo a Jiří Diamant při své premiéře 6. místo.
30. srpna se uskutečnily závody spřežení v Semicích u Lysé nad Labem. MVDr. Pavel Jadrníček zvítězil v soutěži dvojspřeží, která se skládala z honebního a terénního parkuru. V soutěži čtyřspřeží se Martin Kostrouch při svých druhých závodech umístil na výborném 2. místě a Vlastimil Zoul ze Slatiňan zaujal 4. příčku.
V témže termínu se konalo Mistrovství ČR jízdní policie v Ostravě, kde si v mezinárodní konkurenci Poláků a Němců velmi dobře vedli policejní koně starokladrubského plemene z Jízdní policie Pardubice. Zvítězil pardubický Josef Málek na starokladrubském koni.
Národní hřebčín se v Ostravě podílel na slavnostním ceremoniálu s černým čtyřspřežím ze Slatiňan. Následně se Jiří Škodný zúčastnil závodů spřežení v Čejkovicích s mladšími koňmi a obsadil 4. místo v parkuru čtyřek a 6. místo v parkuru dvojspřeží.
V rámci výstavy v Pardubicích Koně v akci 2003 se předvádění zúčastnilo 21 koní z Národního hřebčína - dvě šestispřeží v černé a bílé variantě s Jiřím Škodným a Petrem Vozábem, osm starokladrubských bělek z učni ze Středního odborného učiliště Kladruby nad Labem a plemenný hřebec 411 Comero s ing. Milanem Vítkem.
J. Škodný získal 1. místo v drezúře a překážkové jízdě dvojspřeží, Jiří Nesvačil ml. obsadil 3. místo. Ing. Vítek přešel s Comerem dva cvičné parkury st. ZL a L v základním kole bez trestných bodů, v soutěži mini-maxi zvítězili a v drezúře st. L obsadili 3. místo.

Svatba
O víkendu 6. 9. proběhla v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem svatba. Novomanželé Divišovi si řekli své ano v zámeckém sále Císařské jídelny. V tomto prostoru se jednalo o premiéru, protože záležitosti tohoto druhu probíhaly zcela výjimečně v kladrubském kostele sv. Václava.
Ženich přijel na bílém koni, nevěsta jela v kočáře taženém čtyřspřežím starokladrubských běloušů. Oddávajícím byl pan starosta Pokorný z Řečan nad Labem. Svatba měla velmi důstojný průběh a novomanželé se po slavnostním aktu vyfotografovali i se svatebčany před starokladrubským spřežením a potom odjeli kočárem na loveckou chatu ke slavnostní hostině.
Zdařilá akce může být inspirací i pro ostatní zájemce, především z řad koňařů. Třebaže to není nijak levná záležitost, kdo z jezdců či milovníků koní by nechtěl prožít svůj nejvýznamnější den v životě právě v centru hipologického, chovatelského a jezdeckého dění České republiky v Kladrubech nad Labem.

Sklizeň
Letošní horké léto připravilo horké chvilky mnoha zemědělcům a nejinak tomu bylo v Národním hřebčíně. Ke konci prázdnin nastal již kritický stav v obrůstání pastvin. Velmi teplé počasí však umožnilo nejen výbornou sklizeň sena, ale i slámy a ovsa. V rámci možností jsme se snažili co nejvíce slámy nabalíkovat a uložit pod střechy. Vzhledem ke stavu mechanizace pomohlo letošní sklizni výjimečně teplé léto. Několik přepršek a dešťů koncem srpna a počátkem září pomohlo obnovit porost na pastvinách.

Různé
Od 1. 9. nastoupilo opět kladrubské učiliště na praxi do Národního hřebčína. Ke stejnému datu se vrátil do domovského hřebčína František Machek a to v důležité roli správce hřebčína. K výcviku nastoupil Jiří Nesvačil junior a hned ke konci týdne již reprezentoval NH na ukázkových závodech v Pardubicích (výsledek - viz výše).

Moritzburg
V neděli 7. 9. se zaměstnanci Národního hřebčína zúčastnili Hengstparade v Moritzburgu. V letošním roce slavil tamní hřebčinec 175. výročí svého založení. Pořádání velkých jezdeckých dnů zde má velmi dlouhou tradici započatou již v roce 1924. Letošní program obsahoval řadu nových čísel, nicméně jeho základ je v osvědčených ukázkách - představení haflingů na ruce a ve volnosti, velká čtverylka (24 koní), vícezápřeže 10 - 16 koní, chladnokrevníci v sulkách, výcvik mladých koní ve skokové čtverylce atd. Nám blízkým číslem byl pushbal a to i proto, že velký míč o průměru 160 cm byl zapůjčen ze SOUz z Kladrub n. L. Ředitel hřebčince Dr. Matthias Görbert byl za jeho poskytnutí velmi vděčný.
Jezdeckého dne se zúčastnilo asi 10 tisíc diváků a po celý více než čtyřhodinový program bylo co obdivovat. Zájezd do Moritzburgu byl velmi inspirativní a ukázal, jak moc se budeme muset učit a snažit, aby po dvanáctileté přestávce mohl proběhnout v příštím roce v červnu velký jezdecký den v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem.

Akce v hřebčíně
Termíny výkonnostních zkoušek byly již uveřejněny v minulém čísle, nicméně si je můžeme ještě jednou připomenout: 15. a 16. 10. Slatiňany a 22. a 23. 10. Kladruby n. L. Ke konci sezóny bude už také trochu času na uspořádání kurzů jízdy se spřežením. První kurz pro začátečníky s Janem Jelínkem je naplánován na pátek až neděli 7. - 9. listopadu. Druhý kurz určený pokročilým jezdcům bude o týden později 14. - 16. listopadu s Petrem Vozábem. Přihlášky a informace získáte na telefonním čísle 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (4)
.: září 2003 :.
 

První polovina měsíce července se nesla v duchu příprav na Letní prezentaci starokladrubských koní (viz samostatný článek), druhá byla vyplněna ponejvíce sklizňovými pracemi a celý měsíc velkou přízní návštěvníků.

Pokud zůstaneme hned u návštěvnosti hřebčína, pak mimo větší akce, se počet lidí na exkurzích a prohlídkách hřebčína zvýšil z červnových dvou tisíc na červencových více než pět tisíc. Mimo to navštívilo hřebčín při Dni koní asi dva tisíce diváků a při Letní prezentaci asi tři a půl tisíce lidí. Většina návštěvníků pochází z celé ČR, nejvíce zahraničních návštěvníků přijíždí z německy hovořících zemí a z Holandska, výjimkou však nejsou ani Francouzi, Belgičané a Angličané a návštěvníci ze zemí dřívějšího východního bloku - Polska, Bulharska, Ruska. K méně tradičním zemím původu hostů patřily Spojené arabské emiráty.

Výcvik
Souběžně s provozními potřebami hřebčína a jednotlivými akcemi probíhá řádný výcvik koní. Mladí koně, v kladrubském případě čtyřletí hřebci a klisny, jsou připravováni na zkoušky výkonnosti, které jsou velmi všestranné. Koně vykonávají drezúrní zkoušku pod sedlem, v zápřeži, překážkovou jízdu mezi kužely a zkoušku v těžkém tahu. Pro práci s mladými koňmi se mj. vrátil na kozlík Milan Starczewski.
Koncem srpna proběhly výkonnostní zkoušky "v zemi" v Hřebčíně Favory Benice (výsledky si uvedeme příště), další zkoušky pro zemský chov jsou naplánovány do Slatiňan na 3. a 4. září. Hřebčínské zkoušky výkonnosti se budou konat 15. a 16. října ve Slatiňanech a 22. a 23. října v Kladrubech nad Labem.

Média
Díky výjimečnosti hřebčína z hlediska jeho historie a pozvolna se rozvíjejícím novým či obnovujícím se aktivitám se o hřebčín zajímá sedmá velmoc, kterou jsou média. Většinu zaměstnanců hřebčína potěšil zájem novin (10 celostátních či regionálních deníků), které velmi bohatě informovaly především o Letní prezentaci starokladrubských koní. Týdeník Zemědělec přinesl odbornou reportáž o současné práci a záměrech hřebčína. Nechyběly ani kratší přenosy v České televizi v rámci Dobrého rána či rozhovory pro Český rozhlas či soukromé rozhlasové stanice.
Ve spolupráci s Helenou GörnerovouEquichannelu, které patří velký dík za její vytrvalou činnost a pomoc, vznikly nové webové stránky hřebčína www.nhkladruby.cz. Spuštěny byly několik dní před "Letní prezentací" a hned v prvních dvou dnech je navštívilo 600 čtenářů, z toho bylo 40 z Parlamentu ČR.
Hřebčín nyní navštěvuje velké množství fotografů, novinářů či publicistů a to jak z ČR, tak ze zahraničí, a proto se můžeme v blízké době těšit na nové články, fotografie, pohledy či kalendáře. Hřebčín nechal vydat také několik nových pohlednic, takže si je návštěvníci v průběhu července odváželi téměř "ještě teplé".

Znak
Další důležitou součástí prezentace hřebčína je vytvoření nového znaku. Pod tlakem nesouhlasu dr. Záliše s používáním předchozího znaku (coby jeho duševního vlastnictví), nechal hřebčín vytvořit znak nový. Návrh připravil vedoucí tiskárny v Řečanech nad Labem Luděk Sobotka, grafické a heraldické úpravy provedl Miloš Novotný, ředitel grafického ateliéru Citadela Praha. Znak prošel i odborným posouzením heraldiků pracujících pro Parlament ČR a je oficiálně zaregistrován. Vyjadřuje souvztažnost starokladrubských běloušů a vraníků, obsahuje císařskou korunku, kladrubské káčko i původní české národní barvy. Zatím, díky spolupráci s "Citadelou", zdobí nejen hlavní bránu hřebčína, ale i reprezentativní desky, dopisní papíry či pohledy, do budoucna si jej příznivci hřebčína budou moci pořídit i na řadě dalších propagačních materiálů a upomínkových předmětů.

Milan Vítek, Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (3)
.: srpen 2003 :.
 

Po návratu z rakouského Piberu, kdy se tamní vedoucí výcviku Hubert Schärz nechal slyšet, že by se rád přijel zlepšovat v jízdě se spřežením u Petra Vozába, čekala kladrubská spřežení řada akcí a to jednak v rámci výcviku, při slavnostních předvádění, při filmování, při zkouškách učňů i tak na závodech spřežení.

Závěrečné zkoušky SOUz
V měsíci červnu probíhaly na SOUz v Kladrubech nad Labem závěrečné zkoušky třetích ročníků, praktická část se konala v NH v Kladrubech n. L. a ve ŠCHK v Měníku. Písemná část zkoušek se uskutečnila již 9. 6.
Závěrečná praktická zkouška se skládala z několika částí a to především z jízdy na koni a jízdy se spřežením, dále z ukázek předvádění a měření koní, v chovatelské části z porodnictví, ošetřování březích klisen a plemeníků, odchovu hříbat a ze základů sedlářství (ušití ohlávky na koně). V Kladrubech absolvovali učňové jízdu se spřežením mezi kužely a chovatelská témata včetně měření koní.
Slavnostní "vyřazení" učňů a předání výučních listů proběhlo v sobotu 21. června ve společenské místnosti učiliště za přítomnosti ředitele NH ing. Milana Vítka a starosty obce Kladruby n. L. J. Tlučhoře. S vyznamenáním ukončily studium dvě dívky a to Klára Dundová a Eva Michálková. Z celkového počtu 48 učňů na počátku studia, dokončilo školu pouze 32 učňů, což podle slov ředitele SOUz ing. Františka Petříka, svědčí jednak o větší selekci během studia i o zpřísněných podmínkách pro připuštění učňů k závěrečným zkouškám.
Nová etapa spolupráce SOUz a NH Kladruby n. L. začala po pětileté přestávce opět letos v březnu. Tento pozitivní obrat je znát i na počtu přihlášek do učiliště. Pro budoucí zájemce o studium na kladrubském učilišti doplňujeme informační číslo na SOUz: 466 933 829 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 829      end_of_the_skype_highlighting nebo 466 932 404 begin_of_the_skype_highlighting              466 932 404      end_of_the_skype_highlighting.

Kurz s Renatou Malou
Třetí červnový víkend v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech byl ve znamení řady akcí. K té nejvýznamnější patřilo uspořádání soutěží čtyřspřeží.v Heřmanově Městci (viz samostatný článek).
První letní den 21. června přivítal NH v Kladrubech n. L. řadu návštěvníků, kteří se přišli potěšit pohledem na starokladrubské koně, někteří si vybrali jízdu se čtyřspřežím jako netradiční dárek k významným životním jubileím svých blízkých.
Na sobotu byl rovněž připraven kurz s Renatou Malou, přibližující metodu Lindy Tellington-Jones o dotecích a masážích koní, kteří potřebují dostatečně uvolnit po práci, trpí různými zdravotními problémy, bolestí hřbetu a beder apod.
Účastníci kurzu se sjeli z nejrůznějších koutů ČR, nejen z jižních či severních Čech, ale i z jižní Moravy. Po teoretické průpravě probíhala praktická část na nádvoří a v hale hřebčína. Na vybraných koních byly předváděny ukázky potřebných cviků, doteků a hlazení. Navíc Renata Malá předvedla i správné vodění koně, jeho soustředění na jezdce pomocí delší tušírky, speciálního vodítka a pomocných provazových vodítek. Také zklidňování koně na kavaletách a speciálně rozložených bariérách,umožňuje koncentrovanější výcvik koně na ruce. Další kurzy s Renatou Malou jsou plánovány na letošní podzimní období.

Různé
V průběhu měsíce června zvládli zaměstnanci hřebčína, díky příznivému počasí a přes problémy s technickým vybavením, sklidit dostatečné množství sena, takže celkové zásoby činí kolem 70 vagónů sena. Hřebčín je po této stránce ve fázi naprosté soběstačnosti, a pokud se nic nestane s hlavním seníkem, jsou koně na zimu po této stránce dobře zabezpečeni. Díky velkému suchu vyvstává, tak jako v řadě dalších větších chovů, problém s množstvím zelené píce na pastvinách.
K 31. 5. 2003 vypršela tříměsíční výpovědní lhůta Dr. N. Záliše, od 2. 6. je na nemocenské, stejně jako Jiří Spejchlík (od 24. 6.).

Návštěvy
V červnu navštívili hřebčín někteří lidé, kterým Kladruby a jejich koně dlouhodobě učarovali. K významné návštěvě a to i z hlediska obchodního patřil Ludger Heeke, který se dlouhá léta zúčastňuje soutěží spřežení a zapřahá výhradně starokladrubské koně. Důležitá byla i návštěva Christiane Slawik, německé fotografky a žurnalistiky, novinářů z Německa a Holandska, ale také třeba Ute Hübnerové, majitelky krásné starokladrubské klisny.
Poslední červnový čtvrtek zavítal do hřebčína na vlastní přání slovinský velvyslanec Drago Mirošič. Před tím navštívil ještě Pardubice včetně dostihové dráhy. Jeho vztah ke Kladrubům je velmi vřelý, neboť se narodil v Lipici a jeho velkým přáním je navázat dlouhodobé a pevné vztahy mezi oběma hřebčíny a obcemi, což bude v blízké budoucnosti intenzivně podporovat.
Z hlediska hřebčína velmi významnou a velkou návštěvou bylo setkání rodiny Matějčků. Ing. J. Matějček byl kladrubským ředitelem v letech 1922-1945, kdy se mu podařilo hřebčín uchránit před válečnými hrozbami. Velmi známý je jeho syn Prof. MUDr. Zdeněk Matějček, CSc. psycholog a pediatr světového jména, který napsal mnoho odborných a populárně odborných publikací o výchově dětí a mimo jiné i zajímavou knihu vzpomínek na svá léta v hřebčíně. V neděli 29. 6. se velmi početná rodina sešla na návštěvě v Kladrubech nad Labem.

Akce
V průběhu prázdnin zorganizoval hřebčín velkou akci s názvem Letní prezentace starokladrubských koní (12. 7.) a více si o ní i účasti na závodech řekneme v příštím čísle. Jezdci z NH Kladruby i Slatiňany se zúčastnili řady soutěží, nejvýznamnější byla účast na MČR v jízdě spřežením v Moravském Krumlově (4. - 6. 7.) a na CAI-A Nebanice (17. - 20. 7.). V prázdninovém období je hřebčín spíše zván na některé akce a tak se se starokladrubskými spřeženími můžete setkat při Mistrovství Evropy juniorů ve všestrannosti v Pardubicích (7. - 10. 8.) nebo na Mistrovství ČR jízdní policie v Ostravě (30. 8.). Také září bude z hlediska účasti starokladrubských koní mimo hřebčín velmi naplněné: 5. - 7. 9. výstava koní v Pardubicích, 12. - 14. 9. závody spřežení v Lipinách, 19. - 21. září jubilejní výstava Kůň 2003 v Lysé nad Labem.
Mimo to však můžete po celou sezónu hřebčín navštívit (každý den mimo pondělí od 11, 13, 14.30 a 16 hodin). Informace 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting (Kladruby n. L.), 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting (Slatiňany).

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (2)
.: červenec 2003 :.
 

Druhá polovina měsíce května byla velmi bohatá na akce, které Národní hřebčín organizoval nebo se jich zúčastnil. Důležité jsou i akce plánované a to jednak z hlediska chovatelského tak i z hlediska nové úrovně kooperace NH s chovateli starokladrubských koní i se širokou jezdeckou veřejností.

Jarní třídění
Jarní třídění starokladrubských koní proběhlo ve dvou termínech a to v úterý 20. května v Kladrubech nad Labem a ve středu 21. května ve Slatiňanech. Na rozdíl od předešlých let se třídění neuskutečnilo bez povšimnutí chovatelů a příznivců starokladrubských koní. Možná se jich pro nerušenou práci komisařů sešlo až příliš, nicméně každý chtěl "při tom" a prohlédnout si po dlouhé době starokladrubáky.
V úterý pracovala komise ve složení ing. Karel Regner, Ladislav Neťuka, ing. Václav Nágr a byla doplněna o dva posuzovatele-čekatele Evu Šimáčkovou a Tomáše Bartáka. Nejprve byli předvedeni plemenní hřebci a potom chovné klisny v kolekcích po jednotlivých plemenících. To mělo výhodu v možnosti porovnání a posouzení vyrovnanosti potomstva po hřebcích "na desce" na nádvoří. Komise navrhla k postupnému vytřídění 17 chovných klisen, z toho 14, které výrazně trpí letní vyrážkou. Z ročníku 1999 (mladých koní ve výcviku) je určeno k vytřídění 13 koní, z ročníku 2000 - 2002 v Selmicích 18 koní.
Ve Slatiňanech pracovala komise ve složení ing. Karel Regner, Ladislav Neťuka, dr. J. Sedláček, dalšími posuzovateli v roli čekatelů byl ing. J. Kaplan a L. Dobrovský.
Pořadí předvedených kategorií koní bylo shodné s kladrubským předváděním. Mladí koně ve výcviku byli posuzováni před bývalou testační stanicí, mladí koně ročník 2000 - 2003 na hříbárně ve Slavicích. Komise doporučila k vytřídění 7 klisen, 5 mladých koní ve výcviku a 31 hříbat ročníku 2000 - 2002.

Den koní
Po mnoha letech se brány kladrubského hřebčína otevřely široké jezdecké i další veřejnosti. Po dlouhé době se společně představili jezdci a zaměstanci Národního hřebčína a Středního odborného učiliště v Kladrubech nad Labem. Po mnohaleté přestávce navštívili hřebčín lidé, kteří sem neměli dovolen vstup... Byla to radostná neděle 25. května 2003 s nečekaným množstvím návštěvníků.
Den koní v Kladrubech nad Labem byl pojmut nejenom jako den otevřených dveří, ale navíc byl připraven i dvojhodinový program. Zahájení bylo velmi sváteční - trubači ze SOUz na koních z hřebčína před Řečanskou bránou uvítali diváky slavnostními fanfárami, poté vjel na nádvoří Petr Vozáb se šestispřežím starokladrubských koní sepřažených do černobílého domina a v kočáře přivezl ředitele Národního hřebčína ing. Milana Vítka v doprovodu nejstarších zaměstnanců NH a SOUz pana Jaroslava Loudy a Václava Kropáčka.
Po přivítání návštěvníků ing. Milanem Vítkem a jeho krátkém vřelém proslovu následoval program, nejprve chovatelská ukázka - předvedení plemeníků a klisen s hříbaty na ruce, potom čtverylka osmi koní s učni 1. ročníku SOUz secvičená pod vedením Petra Maliny.
Hned následující bod programu velmi dojal některé návštěvníky, neboť po letech mohli vidět ve veřejném vystoupení vozatajské legendy - Josefa Dymeše, Jiřího Kocmana, Josefa Nimse a zasloužilé "Kladrubáky" z hřebčína - Františka Machka, Milana Starczewského, Josefa Pelanta, které doplnil ing. František Petřík, MVDr. Pavel Jadrníček a Josef Dymeš ml.
O ukázku výcviku na kavaletách se opět postarali učňové 1. ročníku SOUz. Pak následovalo ukázkové skákání mini-maxi, v němž se představil samotný ředitel Národního hřebčína ing. Milan Vítek s plemenným hřebcem Comerem a dále Jan Holec s temperamentní klisnou Fidji - K. V krátkém předvedení absolvovali několikrát bezchybně a stylově překážky do výšky 150 cm.
V ukázkovém parkuru čtyřspřeží se představil dr. Jadrníček, M. Kostrouch, M. Martykánová, J. Hrouda se svými lipicány a P. Vozáb. K závěrečnému reji čtyřek nastoupili mistři opratí Jiří Kocman, Josef Dymeš a Josef Nims, které doplnil J. Hrouda. Závěrečné fanfáry a poděkování ing. Vítka ukončily slavnostní program, který zasvěceně komentoval ing. František Petřík.
Návštěvníci mohli po celý den volně do stájí hřebčína, organizovaně do galerie na zámku a k dispozici měli vagonet s dvojspřežím starokladrubských běloušů.
V průběhu odpoledne se našlo několik organizačních nedostatků, jako například ozvučení nádvoří, ale ty byly většinou přehlušeny radostí ze setkání. Zájem o návštěvu hřebčína a zaplněné kladrubské nádvoří velmi potěšily většinu zaměstanců hřebčína a příznivce starokladrubských koní.
Den koní proběhl i ve slatiňanském hřebčíně, kde si návštěvníci mohli rovněž prohlédnout celý hřebčínský areál a svézt se v kočárech. Třebaže nebyl připraven speciální program, příchozí uvítali možnost dne otevřených dveří a následně většinou ještě zavítali do Hipologického muzea. Na obou místech v Kladrubech i ve Slatiňanech byl o akci velký zájem.

Závody
Jan Holec z NH Kladruby n. L. zvítězil s klisnou Fidji - K v kvalifikačních závodech všestrannosti Zlaté podkovy ve Dvorečku dne 16. - 18. 6. 2003.
O víkendu 30. 5. - 1. 6. 2003 se konaly závody spřežení v Hřebčíně Jeníkov u Hořic v Podkrkonoší. V soutěžích čtyřspřeží zvítězil Zdeněk Jirásek z Robous a Jiří Škodný ze Slatiňan získal 2. místo (4 startující). V silně obsazené soutěži jednospřeží (15 startujících) zvítězil Jiří Koníř a David Myška (Sacramoso Seico XLII startující za Slatiňany obsadil 4. místo, Kateřina Neumannová (Sacramoso Catis) 8. místo.
Dne 7. 6. se zúčastnili dva jezdci ze Slatiňan drezúrních závodů ve Chlumu. Karel Dvořák s Erbenem - K obsadil v "Z" 4. místo (13 startujících) a v "L" 10. místo (15). Iveta Macková se 427 Xantomou získala dvě druhá místa, jednou v "L" drezúře (15 startujících) a jedenkrát v "S" (6).

Piber
Na přelomu května a června reprezentovalo Národní hřebčín v Kladrubech n. L. šestispřeží starokladrubských koní v rakouském spolkovém hřebčíně v Piberu na akci s názvem Koně z císařských a královských dvorů. Tři bílí plemenní hřebci z Kladrub a tři vraníci ze Slatiňan se představili ve dvojspřeží, čtyřspřeží a šestispřeží, vždy zapřažení jako domino, střídavě černí a bílí koně. Šestispřeží vedl Petr Vozáb, v dalších zápřežích se střídal Vlastimil Zoul, MVDr. Petr Jadrníček, František Machek a Vlastimila Bláhová. Více si o akci sdělíme v samostatném článku v srpnovém čísle Jezdectví.

Plánované akce
Na 12. července je naplánována letní prezentace starokladrubských koní (od 13 hodin), do níž budou zapojeni chovatelé starokladrubských koní nejen z obou hřebčínů z Kladrub n. L. a ze Slatiňan, ale i ze zemského chovu. Na programu bude předvedení koní v různých druzích zápřeží, ale také pod sedlem, včetně představení plemenných koní na ruce. Je to jedna z prvních příležitostí společné prezentace starokladrubských koní v rámci celé České republiky.
Zkoušky výkonnosti starokladrubských koní v zemském chovu proběhnou 26. a 27. srpna v Benicích a 3. a 4. září ve Slatiňanech. Zkoušky spojené s podzimním tříděním pro chovy Národního hřebčína se uskuteční 15. a 16. října ve Slatiňanech a 22. a 23. října v Kladrubech nad Labem.
Těšíme se na Vaše návštěvy výše uvedených akcí, včetně návštěv hřebčínů v letních měsících. Potřebné informace získáte na telefonních číslech NH Kladruby nad Labem 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting nebo Hřebčína Slatiňany 469 681 135 begin_of_the_skype_highlighting              469 681 135      end_of_the_skype_highlighting.

Lenka Gotthardová

Z Národního hřebčína (1)
.: červen 2003 :.

Většina institucí, která nese ve svém jménu název "Národní", měla či má vztah k národu. Potřeba existence "národního stánku" ať již v oblasti divadelní či muzeální vyšla z tužeb národa. V případě národního hřebčína byly důvody tohoto pojmenování odlišné, nicméně z hlediska historického, chovatelského a kulturního je toto označení velmi žádoucí. Aby tedy náš národ, a ten jezdecký a chovatelský speciálně, měl k hřebčínu blíže a byl o jeho práci informován, budeme vám na stránkách Jezdectví v rámci možností přinášet "Zprávy z Národního".

Chov
Od počátku roku do 15. května se narodilo v Kladrubech n. L. 25 hříbat a ve Slatiňanech 12 hříbat.
15. května se konalo v hřebčíně zasedání Rady PK starokladrubských koní a chovatelské komise a důležitou náplní programu byl seminář lineárního popisu koní. Rada projednala připomínky MZe k akceleračnímu programu starokl. koní, změny ve složení chovatelské, veterinární a genetické komise a zprávy týkající se genetických zdrojů. Rovněž byly stanoveny termíny a komise pro zkoušky výkonnosti (uvedeme příště).
Součástí programu byla přednáška doc. ing. Nápravníka, CSc. z České zemědělské university o ektoparazitech a hledání cest ke zmírňování problému letní vyrážky. Prof. Ing. Jakubec, DrSc. seznámil členy chovatelské komise, chovatele a odb. pracovníky hřebčína s lineárním popisem, na který hned navazoval praktický popis několika koní a následné porovnání hodnocení.

Návštěvy
Hřebčín návštívilo mnoho hostů, mezi nimi i Patricia de Vries - van Loon, v roli zemského rady z nizozemského velvyslanectví, vedoucí manažerka firmy Kenturcky Equine Research International Florencia Arrambide z USA, špičkový belgický výrobce postrojů H. van der Wiel, či jezdci, kteří se věnují akademickému ježdění v Karlsruhe u Egona von Neindorfa.
Do hřebčína se vrátil významný jezdec spřežení Georg Knell a vybral si koně. O pár dní později přijel trenér Michael Quinkler s L. Droemontem, kteří zde v první polovině 90. let trénovali Petra Vozába a Jiřího Škodného a těší se na pokračování v přerušené práci.
Pro Asociaci leteckých dispečerů, pocházejích z Evropy a Ameriky, uspořádal hřebčín speciální program, v němž se kromě zaměstanců hřebčína představili i učňové Středního odborného učiliště Kladruby n. L. a to v premiérové čtverylce.

Účast na akcích
Dva starokladrubští plemeníci se zúčastnili výstavy v Praze na Císařském ostrově, kde měl Národní hřebčín svůj informační stánek. Hřebci příslušníci linie Sacramoso ze Slatiňan a z Kladrub n. L. zahajovali každodenní dopolední předvádění koní a pokračovali i v odpoledním programu.
Po přerušení účasti jezdců spřežení z NH na závodech se v letošním roce vydala dvě čtyřspřeží a jedno jednospřeží ze Slatiňan na první závody sezóny do Semic u Lysé nad Labem. Jiří Škodný se čtyřkou (ze 6 účastníků) obsadil 3. místo, V. Zoul byl po chybě v maratonu eliminován a ing.Kateřina Neumanová zaujala 11. místo (ze 16 jezdců).

Plánované akce v Národním hřebčíně
21. června (sobota), 10 hodin - Kurz podle metody Lindy Tellington-Jones s Renatou Malou - přednáška, praktické ukázky doteků t-touch, práce s koněm ze země (přihlášky na telefonu 466 933 832 begin_of_the_skype_highlighting              466 933 832      end_of_the_skype_highlighting)
22. června (neděle), 10 hodin - závody čtyřspřeží v Heřmanově Městci + zajímavý doprovodný program
12. července (sobota), 13.00 hod. - Letní prezentace starokladrubských koní - společný program hřebčínů Kladruby nad Labem, Slatiňany a soukromých chovatelů starokladrubských koní
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lenka Gotthardová