Chovatelské akce - květen 2014

Aktuálně

Výkonnostní zkoušky hřebců a jarní třídění koní v NH

V tradičním termínu se ve dnech 13.-14.5.2014 konaly výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců, výjimečně však ve Slatiňanech. Ke zkouškám nastoupilo 9 hřebců, 6 běloušů v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.(NHK), 2 bělouši v majetku Favory Horses s.r.o. a jeden vraník společnosti Maneo, s.r.o. Hřebci byli ke zkouškám dobře připraveni, vyrovnaní v typu i exteriéru. Šest hřebců absolvovalo zkoušky úspěšně a výhledově mohou být zařazeni do plemenitby. Vítězem výkonnostních zkoušek se stal Rudolfo Cordoba II – 31 (v majetku NHK). Výsledková listina je uveřejněna v oddíle dokumenty – výkonnostní zkoušky.

                          

                                        vítěz zkoušek Rudolfo Cordoba II - 31

Ve čtvrtek 15.5. proběhlo ve Slatiňanech jarní třídění starokladrubských koní. V začátku byli předvedeni plemenní hřebci a mladí hřebci ve výcviku ve výcvikové stáji v Heřmanově Městci. Pokračovalo se předvedením mladých koní ve výcviku na testační stáji ve Slatiňanech, vybraní koně byli doporučeni k výkonnostním zkouškám.

                           

                  reprezentanti Favory Horses s.r.o. – podsední úspěšný Favory Fiona XV - 43

 

Pokračovalo se předvedením klisen základního stáda s letošními hříbaty, po obědě byli předvedeni plemenní hřebci a nadějní hřebci rezervní pro chov.

Třídění bylo zakončeno přehlídkou mladých koní na hříbárně Slavice.

V Kladrubech nad Labem bylo třídění starokladrubských koní zorganizováno v pátek 16.5. Vzhledem k probíhající rekonstrukci hřebčína proběhlo předvedení koní v mírně improvizovaných podmínkách. Plemenní hřebci byli předvedeni v hospodářském dvoře. Ukázka chovných klisen, které slouží momentálně k výcviku učňů, byla u stáje Paddock.

Dále se pokračovalo na hříbárně Františkov v Selmicích, kde byly jako první předvedeny chovné klisny a především letošní hříbata. Zvláštnímu zájmu se těšila hříbata po hřebci Generalissimus Santalina XXXVIII, který svým vyrovnaným potomstvem jistě zanechá v našem hřebčíně dobrou stopu.

Dále se komise soustředila na hodnocení tříletých mladých koní, kteří již brzy nastoupí do základního výcviku.

Výkonnostní zkoušky i třídění koní je veřejnosti přístupné a může být pro chovatele a příznivce starokladrubských koní zajímavým odborným zážitkem.