Dámský den ve Slatiňanech - duben 2014

Aktuálně

Dámský den ve Slatiňanech

V sobotu 5.dubna patřila jezdecká hala ve Slatiňanech dámám v sedlech. Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. uspořádal 4. ročník závodů v dámských sedlech pod názvem „Dámský den ve Slatiňanech“.

Na programu bylo 6 soutěží, do kterých se přihlásil neobvykle velký počet jezdkyň. První soutěží byla drezura stupně „Z“, která se hodnotí jako sportovní drezurní úlohy. Jezdkyně jsou ustrojeny dle dodatků pravidel jezdeckého sportu pro dámská sedla. Této soutěže se zúčastnilo 15 startujících. Rozhodčí vyhodnotili jako nejlepší Pavlu Kašparovou na stkl. bělouši Favory Roma XXI-27 reprezentující NH Kladruby nad Labem, s.p.o., druhé místo obsadila také „domácí“ jezdkyně Tereza Machová se starokladrubským vraným hřebcem Solo Seico XXII-8. Na třetím místě se umístila Kamila Rohánková startující za o.s. Dámy v sedle.

Druhou soutěží byla akční a pro diváky atraktivní „Hobby soutěž – jízda zručnosti“ Pořadatelé připravili pro dámy náročnou trať s překážkami, rozhodující byl v této disciplíně čas. Vítězkou této soutěže se stala Anežka Křenková na koni Esmes startující za stáj Machovi, na druhém místě se umístila Kamila Rohánková se Solo Famara XXI- 5, třetí místo obsadila reprezentantka NH Kladruby nad Labem s.p.o. Pavla Kašparová s Favory Roma XXI- 27.

Do soutěže č. 3 parkuru do 80 cm se přihlásily pouze tři dámy, zřejmě proto, že skákání v dámském sedle vyžaduje velkou odvahu jezdkyně a spolehlivého koně. Zvítězila Pavla Placáková na koni Esmes reprezentující stáj Machovi.

Program pokračoval soutěží „Drezura Kür“, jde o volnou sestavu obsahující povinné prvky stupně „L“. Soutěž se jezdí v kostýmech a s hudebním doprovodem dle vlastního výběru. Tuto soutěž ovládly jezdkyně Národního hřebčína. S přehledem zvítězila Iva Hejlová se stkl. plemenným hřebcem Sacr. Mantova X, na druhém místě skončila Pavla Kašparová na koni Favory Roma XXI-27, třetí příčku obsadil další stkl. plemeník Solo Siria XXIX s jezdkyní Kateřinou Neumannovou, všechny reprezentující NH.

V páté soutěži „Ve volném stylu – freestyle“ nebylo podmínkou dámské sedlo, jezdkyně předvedly libovolnou sestavu s hudebním doprovodem. Jejich úkolem bylo hlavně zaujmout odborně - laickou porotu, ve které mimo jiné zasedla místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a ředitelka odboru zakladatelské činnosti ministerstva zemědělství Šárka Vintrová. Porota výkon jezdkyň hodnotila body 1-5. Zvítězila Diana Dzyuba na stkl. vraníkovi Solo Paladia XVII-44 startující za JK Argos Třeboň, druhá byla Lucie Pešková, která předvedla temperamentní jízdu na španělském koni Lotero ze stáje Peškovi, třetí místo obsadila jezdkyně NH Pavla Kašparová. Tentokrát byl jejím partnerem stkl. hřebec Siglavi P. Basilika VIII.

Následovala komentovaná drezurní ukázka v podání Ivy Hejlové se Sacr. Mantova X. Komentování se ujal rozhodčí a trenér Jan Buben, který divákům vysvětloval jednotlivé drezurní cviky a Iva je na jeho povel předváděla.

Poslední soutěží dne byla velmi oblíbená „Jízda elegance“, jako vždy se jí zúčastnil velký počet soutěžících. Jezdkyně byly rozděleny do skupin po čtyřech startujících. Dámy měly za úkol předvést svého koně ve všech chodech, rozhodující v této soutěži jsou šaty jezdkyně, upravenost koně, lehkost předvedení koně a schopnost zaujmout laickou porotu. Z každé skupiny vítězná jezdkyně postoupila do finálového kola, v kterém se utkaly čtyři finalistky. Vítězkou této prestižní soutěže se stala Karolina Fränkelová a Solo Famara XXI – 5 startující za o.s. Dámy v sedle. Druhé místo patří Lucii Peškové na koni Lotero, třetí místo obsadila zástupkyně NH Kateřina Neumannová na stkl. vraníkovi Solo Siria XXIX.

Dámský den byl příjemným sportovním a kulturním zážitkem jak pro diváky z řad milovníků koní, tak pro laiky, protože pohled na dámy v kostýmech na ušlechtilých koních, je určitě pro každého velkým zážitkem.

Za příjemný den ve Slatiňanech patří poděkovaní nejen pořadatelům, ale také městu Slatiňany, které věnovalo krásné poháry do soutěže elegance a řadě slatiňanských firem, které podpořily závody věcnými cenami.

Ing. Kateřina Neumannová

foto: Šárka Veinhauerová