Dámský den ve Slatiňanech - duben - 2015

Aktuálně

Dámský den ve Slatiňanech

V sobotu 11.dubna patřila jezdecká hala ve Slatiňanech dámám v sedlech. Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. uspořádal 5. ročník závodů v dámských sedlech pod názvem „Dámský den ve Slatiňanech“.

Na programu bylo 6 soutěží, do kterých se přihlásil velký počet jezdkyň. První soutěží byla drezura stupně „Z“, která se hodnotí jako sportovní drezurní úlohy. Jezdkyně jsou ustrojeny dle dodatků pravidel jezdeckého sportu pro dámská sedla. Této soutěže se zúčastnilo 11 startujících. Rozhodčí vyhodnotili jako nejlepší Kamilu Rohánkovou na stkl. koni Solo Famara XXI-5 reprezentující Ramik sidesaddle team - Dámy v sedle,z.s., druhé místo obsadila Jana Poživilová s koněm Samuel 8 (Holky z Ploužnice), třetí příčka patřila Ivaně Novákové a anglickému plnokrevníkovi Čikovi (Dámy v sedle z.s.).

Druhou soutěží byla akční a pro diváky atraktivní „Hobby soutěž – jízda zručnosti“ Pořadatelé připravili pro dámy náročnou trať s překážkami, rozhodující byl v této disciplíně čas. Vítězkou této soutěže se stala domácí Pavla Kašparová s Favory Roma XXI- 27 reprezentující NH Kladruby nad Labem, s.p.o., druhé místo obsadila Petra Vondráčková s klisnou Careta – 2 (Moravské Bokovky), třetí byla Mgr. Anna Ježková na koni Skippi startující za JK For horses Václavice.

Do soutěže č. 3 parkuru do 80 cm se přihlásily pouze dvě dámy, zřejmě proto, že skákání v dámském sedle vyžaduje velkou odvahu jezdkyně a spolehlivého koně. Lepšího výsledku dosáhla Lucie Horová s koněm Laky (Moravské Bokovky), která svým výkonem porazila Mgr. Annu Ježkovou se Skippim.

Program pokračoval soutěží „Drezura Kür“, jde o volnou sestavu obsahující povinné prvky stupně „L“. Soutěž se jezdí v kostýmech a s hudebním doprovodem dle vlastního výběru. Tuto soutěž ovládly jezdkyně Národního hřebčína. S přehledem zvítězila Ivana Hejlová se stkl. plemenným hřebcem Sacr. Mantova X, na druhém místě skončila Pavla Kašparová na koni Favory Roma XXI-27, třetí příčku obsadil další stkl. plemeník Solo Siria XXIX s jezdkyní Kateřinou Neumannovou, všechny reprezentující NH.

Následovala pro diváky určitě zajímavá soutěž dvojic Pas de deux. Tuto soutěž hodnotila odborně – laická porota, do které zasedly kromě rozhodčích paní Radka Rydlová (fi Manmat – partneři Dámského dne) a paní Ing. Mariana Čapková jako zástupce ministerstva zemědělství.

Hodnotil se soulad mezi dvojicí jezdců, přiježděnost koní, náročnost choreografie, hudební doprovod a celková prezentace dvojice. Protože podmínkou pro účast v této soutěži bylo povinné dámské sedlo jen pro jednoho z dvojice, dostali příležitost také muži a rádi ji využili. Diváci shlédli 5 dvojic, z toho tři dvojice byly smíšené. První tři příčky obsadili zástupci NH Kladruby nad Labem, s.p.o.. Vítězkami se staly Ivana a Leona Hejlovi na stkl. hřebcích Sacr. Mantova X a Solo Majorita XXII – 6. Dle bouřlivého potlesku se divákům nevíce líbila dvojice Pavla Kašparová (Favory Roma XXI – 27) a Karel Dvořák (Siglavi P.Basilika VIII), kteří předvedli divácky aktivní a náročnou sestavu, porota je však odsunula na druhé místo. Třetí místo patřilo Kateřině Neumannové se stkl. hřebcem Solo Siria XXIX a Petru Novákovi na teplokrevném Mysterro – K, kteří měli v choreografii zahrnuty také skokové prvky.

Poslední soutěží dne byla velmi oblíbená „Jízda elegance“, jako vždy se jí zúčastnil velký počet soutěžících. Jezdkyně byly rozděleny do skupin po pěti startujících. Dámy měly za úkol předvést svého koně ve všech chodech, rozhodující v této soutěži jsou šaty jezdkyně, upravenost koně, lehkost předvedení koně a schopnost zaujmout porotu. Eleganci hodnotila odborně – laická porota. Vítězkou této prestižní soutěže se stala vždy elegantní Ivana Nováková na koni Čiko (Dámy v sedle, z.s.), druhé místo obsadila Karolina Fränkelová a Solo Famara XXI – 5 startující za Ramik sidesaddle team - Dámy v sedle,z.s., třetí místo obsadila zástupkyně NH Leona Hejlová na stkl. plemenném hřebci Sacr. Mantova X, čtvrtá se umístila další reprezentantka NH Marie Dobešová na Siglavi P. Basilika VIII.

Dámský den byl příjemným sportovním a kulturním zážitkem jak pro diváky z řad milovníků koní, tak pro laiky, protože pohled na dámy v kostýmech na ušlechtilých koních je určitě pro každého velkým zážitkem. Poctou pro pořadatele byla i návštěva místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské. Za příjemný den ve Slatiňanech patří poděkovaní nejen pořadatelům, ale také městu Slatiňany, které věnovalo krásné poháry do soutěží a firmám Manmat, Irel s.r.o., VVS Verměřovice s.r.o., Penzionu Bonet, Pekárně Slatiňany, Drogerii Květoslav Vladyka a Pojišťovně Uniqua, které podpořily závody množstvím hodnotných cen.

Ing. Kateřina Neumannová