Den starokladrubského koně 2016

Aktuálně

 

Den starokladrubského koně 2016

KladrubY nad labem 

                     

 

 

                                              

 

 

ZÁŠTITA NAD AKCÍ

 

záštita ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky       záštita ministra kultury Mgr. Daniela Hermana       záštita hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického

 

 

PROGRAM

 

10.00 – 10.30
CHOVATELSKÁ UKÁZKA – PŘEDVEDENÍ PLEMENNÝCH KONÍ

10.00 – 12.00
Vystavení dánského zlatého kočáru v expozici jízdárny 
u stáje plemenných hřebců

11.30
SLAVNOSTNÍ ZÁPŘEŽ - OSMISPŘEŽÍ
Je očekáván příjezd císaře Františka Josefa I. a jeho choti Alžběty Bavorské zvané Sissi. Císařský pár přijede ve slavnostní zápřeži a odhalí pamětní desku nalezenou při rekonstrukci, připomínající císařovnu a její pobyty v Kladrubech nad Labem. Císař s císařovnou často do Kladrub dojížděli a i v sobotu 28. 5. budou moci přihlížet jedinečnému programu.

13.00 
HLAVNÍ PROGRAM NA NÁDVOŘÍ HŘEBČÍNA

1. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
2. KOČÁROVÝ REJ
3. SKOKOVÁ ČTVERYLKA
4. BAROKNÍ KOKTEJL
5. PUSHBALL
6. NÁRODNÝ ŽREBČÍN „TOPOLČIANKY“ štátný podnik
7. RYCHLÁ KOLA
8. STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ A POLNÍ PRÁCE
9. UKÁZKA VŠESTRANNOSTI

PŘESTÁVKA 20 minut

10. JEZDECKÁ ČTVERYLKA
11. DÁNSKÉ KRÁLOVSKÉ SPŘEŽENÍ SE ZLATÝM KOČÁREM
12. ČTVERYLKA STAROKLADRUBSKÝCH A CHLADNOKREVNÝCH KONÍ
13. „PRVNÍ REPUBLIKA“
14. VOLTIŽNÍ UKÁZKA
15. ČTVERYLKA „DÁMSKÁ SEDLA“
16. UHERSKÁ POŠTA
17. KŘTINY HŘÍBAT
18. VOLNÉ STÁDO STAROKLADRUBSKÝCH BĚLEK
19. ZÁVĚREČNÉ VÍCESPŘEŽÍ

19.00 – 24.00
MUZEJNÍ NOC
Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost si prohlédnout nové expozice hřebčína při mimořádných nočních prohlídkách, a to za přítomnosti císařského páru Alžběty Bavorské neboli Sissi a jejího chotě Františka Josefa I. (19.00 – 21.00). K vidění bude kladrubský zámek, kočárovna a postrojovna a poprvé také kaple Povýšení sv. Kříže.