Hengste und Wallache

Hengste und Wallache

Name Zucht Sex Geburtsjahr

Generalissimus Enea XLIII - 10

Starokladrubský bělouš valach 26.5.2007

Rudolfo Equileta V - 22

Starokladrubský bělouš valach 24.4.2012

Generalissimus Albuza XLVIII - 1

starokladrubský kůň - Běl. hřebec 12.4.2011