Hengste und Wallache

Hengste und Wallache

Name Zucht Sex Geburtsjahr

Generalissimus Enea XLIII - 10

Starokladrubský bělouš valach 26.5.2007

Rudolfo Equileta V - 22

Starokladrubský bělouš valach 24.4.2012

Sacramoso Amalthea XI – 18

starokladrubský kůň - Běl. valach 16.4.2011

Generalissimus Albuza XLVIII - 1

starokladrubský kůň - Běl. hřebec 12.4.2011