Hengstparade v Redefinu - září 2014

Aktuálně

Starokladrubští koně na Hengstparade v Redefinu

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. byl hostem německého hřebčince Redefin a představil starokladrubské koně v rámci programu v pořadí třetí letošní Hengstparade, která se konala dne 28.9.2014. Tato spolupráce byla navázána díky společnému členství v ESSA (European State Studs Association).

Osm starokladrubských koní se vydalo na zhruba 650 km dlouhou cestu do Redefinu, který leží ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, v pátek 26.9. Sobota byla vymezena pro seznámení koní a lidí s prostředím a trénink na vystoupení.

Bělouši byli zastoupeni plemennými hřebci Generale Aversa XLIX a Generale Pastorella VII, Generalissimus Ecraseé XLVIII a Rudolfo Enamorada VI. Vranou variantu reprezentoval plemenný hřebec Siglavi Pakra Montilla XI a dále Sacramoso Siria I – 29, Solo Xantora XVII – 27 a Sacramoso Margina I – 42.

V první polovině nedělního čtyřhodinového programu Hengstparade bylo téměř 4 tisícům diváků představeno osmispřeží starokladrubských koní, vedené Radkem Nesvačilem. Do druhé poloviny byla zařazena ukázka „rychlá kola“ s bílým čtyřspřežím Jiřího Nesvačila a vraným čtyřspřežím Radka Nesvačila. Jako přísedící se výpravy zúčastnili Daniel Bejr, Martin Hejl, Jakub Mack, Kateřina Nátěstová a Petr Novák.

Starokladrubské koně pod vedením našich předních jezdců spřežení odměnilo publikum velkým potleskem a zároveň již máme z Redefinu informaci, že naše vystoupení vzbudilo velké nadšení.

Pro naše koně i zaměstnance byl pobyt v Redefinu velice příjemný, ředitelka hřebčince paní Antje Kerber vytvořila se svými spolupracovníky pro náš tým výborné zázemí a byla rovněž milou společností.

 

Ing. Zuzana Šancová

Foto: Alexandra Lötz, Jiří Machek