Konference - Lednice - duben 2014

Aktuálně

ZÁSTUPCI NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA SE ZÚČASTNILI KONFERENCE O KONÍCH V LEDNICI

Lednice spolu s Valticemi patří ke krásným a historicky zajímavým areálům zařazeným pod ochranu UNESCO. O geografický výběr místa, jeho kulturní, hospodářský a společenský rozvoj se v minulých stoletích staral šlechtický rod Liechtenstejnů. Ten sídlil na zdejším území od roku 1249 téměř 700 let až do roku 1945, kdy byl rodový majetek naším státem vyvlastněn.

Lichtenštejnové, stejně jako řada dalších významných šlechtických rodů, se věnovali chovu a výcviku koní. Pro tyto účely v průběhu staletí nechaly projektovat a stavět potřebné budovy – vesměs impozantní stáje, jízdárny, sklady krmiv a další. Po roce 1989 dochází k obnovám některých chátrajících – dříve skvostných a udržovaných – památek, které měly spojitost s koňmi – stáje u Trojského zámku či v budově senátu, jízdárna ve Světcích nebo v Českém Krumlově, stáje a jízdárna v Lednici a další.

Konference

V Lednici vzniklo nové Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o. , které iniciovalo uspořádání velmi zajímavé konference s názvem „Chov koní knížat z Lichtensteina na jižní Moravě a v Dolním Rakousku I. Tato akce se uskutečnila ve středu 16. 4. 2014 v nově opravené historické jízdárně. Na tuto akci byl pozván i ředitel kladrubského hřebčína ing. Jiří Machek, který si připravil velmi obsažný průřez historií i současností Národního hřebčína Kladruby n. L.

Na programu byly velmi zajímavé přednášky, které zahrnovaly hipologická témata od raného novověku po současnost (Doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD.), přes význam chovu lednického koně (ing. Milan Venclík, MBA), koně starokladrubského (ing. Jiří Machek), lipicána a španělské jezdecké školy (Doc. MVDr. Jaromír Oulehla), po konkretizování chovu a využití koní u Liechtenštejnů (Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc, Prof. Dr. Herbert Haupt). Další přednášky se nesly v duchu stavebně – informačním (PhDr. Pavel Novák – stáje Chotků na Kačině a ve Veltrusích, Ing. Luděk Mikulský, LLM – obnova areálu Nový dvůr), uměleckém (PhDr. Ludmila Ourodová – J. G. Hamilton, Mgr. Martin Čihalík – K. E. kníže z Liechtensteina), stavebním (ing. arch,. Milan Šindler) a archeologickém ( Mgr. Hynek Zbranek). Akci organizoval a následně moderoval mgr. Martin Čihalík. Každá přednáška byla velice zajímavá a zasloužila by si podrobnější popis. Naštěstí je však připravován sborník, takže zájemci si ho budou moci objednat.

Areál

Lednický zámek byl také někdy nazýván jako zámek koní, neboť jízdárna i stáje těsně přiléhají k zámecké budově. Tento stájový komplex byl plánován a budován za Karla Eusebia knížete z Liechtensteinu přibližně v letech 1670 – 1720. Hlavním architektem byl nejlepší mistr barokního stavitelství v monarchii J. Fischer z Erlachu, po něm pokračoval významný italský architekt Domenico Martinelli. V časovém srovnání vychází, že zřejmě první nádhernou – dodnes stojící - jízdárnou na území Koruny české byla Valdštejnská jízdárna (dokončená okolo roku 1630), dále jízdárna Pražského hradu (J.B. Mathey) dokončená v roce 1694, pak následovala právě liechtensteinská jízdárna v Lednici a ona skvostná ve Vídni byla dokončena teprve roku 1735.

V areálu se nacházejí ještě původní stáje pro koně, které architekti v některých částech zanechali i s původní cihlovou podlahou. Stáje byly dvouřadé, velmi prostorné s širokou střední chodbou. Klenby dotváří impozantní vzhled interiéru. To bylo také přáním Karla Eusebia knížete z Lichtensteinu, který se sám velmi intenzivně stavitelství věnoval a sepsal za tím účelem i mnoho pojednání.

Příští konference se koná v červnu v Rakousku na lichtensteinském zámku Wilfersdorf a to v pátek 13. 6. 2014.

Lenka Gotthardová