Kmeny

Chov

KMENY starokladrubských hřebců (dle nového ŘPK 2005)

A. Čistokrevné klasické kmeny (vyznačeny tučně):

kmen č.

kmen - název (rok narození zakladatele)

L1

Generale (1787)

L11

Generale-Generalissimus (Gss XXIII-1938)

L2

Favory (1779)

L21

Favory-Generalissimus (Gss XXIX-1965)

L3

Sacramoso (1800)

L31

Solo (Sacramoso XXXI-1927)

L12

Napoleone (1845)

L13

Generalissimus (1797)B. Čistokrevné neklasické kmeny:

kmen č.

kmen - název (rok narození zakladatele)

L4

Siglavi Pakra (1946)

L5

Romke (1966)

L6

Rudolfo (1968)

 

Kmen Napoleone zanikl v r.1922. Původní kmen Generalissimus(1797) zanikl v r.1929 úhynem hřebce Generalissimus XXII. Znovu byl obnoven v r.1941 zařazením hřebce Generalissimus XXIII (po otci Generale XXIII z matky 407 Gss XXII) a v r.1970 zařazením hřebce Generalissimus XXIX (po otci Favory IV z matky 817 Gss XXIII).