Marbach - červenec 2014

Aktuálně

Starokladrubští koně na oslavách 500. výročí hřebčína Marbach

V letošním roce slaví hřebčín Marbach (SRN) 500 let své existence a u příležitosti tohoto výjimečného jubilea bylo připraveno večerní galashow s názvem Marbach Classics. Po dva večery (4. a 5. 7.) se představili za doprovodu filharmonie z Reutlingenu koně z významných evropských hřebčínů v programu, jehož námětem byla historie chovu koní v Evropě v uplynulém půltisíciletí.

Česká republika byla reprezentována Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, s.p.o. a Zemským hřebčincem Písek s.p..

                    

                                             nádvoří hřebčína Marbach

 

                                      

 

Starokladrubští koně zavítali do Marbachu již v září 2013, kdy vystupovali v zápřeži v programu Hengstparade a sklidili velký úspěch.

 

                         

                                              ustájení našich koní v Marbachu

Tentokrát byli do státního hřebčína Marbach vysláni koně z hřebčína Slatiňany – vraný plemenný hřebec Siglavi Pakra Basilika VIII (jezdec Ing. Karel Dvořák), bělouš Generale Animosa II – 22 (jezdec Pavel Mack), vraník Scramoso Pavia VI – 17 (jezdkyně Ivana Hejlová) a Favory Roma XXI – 27 (jezdkyně Pavla Kašparová). V úvodní části programu vystoupili naši jezdci a jezdkyně v dámských sedlech společně s hřebčínem Lipica v barokní čtverylce, za doprovodu živé hudby Johanna Strausse. V závěrečné části programu byli zapojeni do velké čtverylky, kterou společně secvičily všechny účastnící se hřebčíny, ta byla s celkovým počtem 32 koní zlatým hřebem programu.

 

                          

                                            barokní čtverylka v hlavním programu

 

                           

                                                      32 koní ve velké čtverylce

 

V programu vystoupilo 12 zemí, 90 koní a 200 účinkujících. Vystupující hřebčíny byly z velké většiny členy Asociace evropských státních hřebčínů (ESSA). Zúčastnil se mimo jiné německý hřebčín Redefin, Neustadt-Dosse, samozřejmě Marbach, švýcarský Avenches, lipičtí koně z Lipice, lipicáni a huculové z Topolčianek, konici z polského Sierákowa. Marbach poctili svou přítomností koně a jezdci ze Španělské jezdecké školy ve Vídni, která bude 450 let existence slavit v příštím roce.

 

                            

 

                            

                                                              společný trénink

Zatímco první večer slavností byl trochu poznamenán menší diváckou účastí, neboť Německo hrálo utkání s Francií na MS ve fotbale, druhý večer byla desetitisícová aréna téměř zaplněna a diváci vytvořili skvělou atmosféru pro nevšední výkony koní a jezdců.

více informací a fotografií na www.marbach-classics.de

Ve čtvrtek 3.7. se v hřebčíně Marbach konalo zasedání Asociace evropských státních hřebčínů (ESSA). Nově byla do funkce prezidenta ESSA zvolena současná ředitelka hřebčína Marbach Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. byl vyzván, aby se v letošním roce účastnil setkání výboru ESSA jako pozorovatel a od příštího roku bude výkonným členem tohoto výboru.

 

                               

současná prezidentka ESSA Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, bývalý prezident ESSA Bernard Maurel, manažerka ESSA Ing. Alexandra Lotz

 

V pátek a v sobotu (5.-6. 7.) probíhalo Symposium European Stud Culture 2014, jehož tématem byl význam kulturního dědictví evropských státních hřebčínů. Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. představil ředitel hřebčína Ing. Jiří Machek.

více informací na www.europeanstatestuds.org

Státní hřebčín Marbach

je jedním z nejstarších a tedy i nejvýznamnějších hřebčínů v Evropě. Původně chov koní při klášteře proslavil později rod Württemberků. Hřebčín se dělí na tři dvory – Marbach, Offenghausen a St. Johann. Centrální dvůr v Marbachu je uskupením historických budov z různých údobí, ty jsou zasazeny do malebné kopcovité krajiny Švábské Alby (cca 750 m.n.m.).

Hřebčín je proslulý chovem čistokrevných arabských koní (základní stádo čítá zhruba 20 chovných klisen), specializuje se na chov schwarzwaldského chladnokrevného koně menšího rámce s typickým zbarvením (tmavý ryzák s bílou hřívou), který byl a je využíván k práci v lese v těžko schůdném terénu, produkováni jsou koně pro sport skokový, drezuru a všestrannost - württemberský teplokrevník. Celkem je v hřebčíně drženo asi 550 koní. Hřebčín Marbach zajišťuje testaci mladých hřebců, na hříbárně je ustájeno na 200 privátních koní. Hřebčín hospodaří na vlastní půdě a je soběstačný v produkci krmiva a podestýlky. Ročně tento hřebčín navštíví okolo půl milionu návštěvníků.

 

                              

                                                              expozice postrojů

 

více informací na www.gestuet-marbach.de