Mares

cz de vstupenky facebook

Mares

NameBreedSexDate of Birth

Fregata - 17

starokladrubský kůň - Vr. klisna 20.4.2011

Escollera - 14

starokladrubský kůň - Vr. klisna 3.3.2011

Escila - 23

starokladrubský kůň - Vr. klisna 27.3.2012

Ratona - 5

starokladrubský kůň - Vr. klisna 6.4.2012