Národní program GZ

Dokumenty

Informace pro účastníky a zájemce o účast v Národním programu GZ

Do Národního programu se jako genetický zdroj zařazují čistokrevní jedinci, kteří mají oboustranně známý a doložitelný původ, jsou trvale označeni předepsaným způsobem a jsou zapsáni v plemenné knize (plemenářské evidenci) příslušného plemene.

Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě jeho písemné žádosti (vzor žádosti dostupný na: www.eagri.cz

Žadatel se předem seznámí s metodikou uchování daného plemene a předem zváží své technologické možnosti, personální kapacity a další okolnosti nezbytné pro komplexní dodržování této metodiky. Technologie, ustájení a výživa zvířat musí odpovídat požadavkům plemene.

Žádosti o zařazení se přijímají každoročně do 30.6.

Neplnění příslušných ustanovení zákona, vyhlášky a Metodiky účastníkem je považováno za závažné nedostatky, které vedou k vyřazení chovu z Národního programu.

Metodika STKL GZ:Metodika STKL

Národní program genetických zdrojů a změny v Řádu plemenné knihy

Národní program genetických zdrojů zvířat a změny v Řádu plemenné knihy v roce 2007 - informace pro chovatele

Národní program genetických zdrojů zvířat - přihláška

Změny ve šlechtitelském programu a zkušebním řádu PK - testační odchovny