Nominace UNESCO

Dokumenty

Nominace UNESCO

Nominační dokumentace pro zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - "Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem".

DOKUMENTACE /velikost souboru: 80MB/

Přílohy k nominační dokumentaci
– Příloha č. 1 – mapy, plány a schémata nominovaného statku /150 MB/
– Příloha č. 2 – vyobrazení nominovaného statku /250 MB/
– Příloha č. 3 – fotografická příloha ke kapitole 3.2 (Komparativní analýza) /80 MB/
– Příloha č. 4 – management plán nominovaného statku (příloha ke kapitole 5.e) /135 MB/
– Příloha č. 5 – dokumenty (příloha ke kapitole 7.b) /0,5 MB/
– Příloha č. 6 – ostatní dokumenty /4 MB/

MANAGEMENT PLAN /velikost souboru: 25 MB/

přílohy k mangement plánu /26 MB/