Portugalsko - duben 2016

Aktuálně

Zasedání ESSA v portugalském Alter Real, 22.-24.4.2016

 

Zasedání Asociace evropských státních hřebčínů (ESSA) se v letošním roce konalo v portugalském hřebčíně Alter Real. Královský hřebčín byl založen roku 1748 králem Josefem I., dodnes jsou stáje v královských barvách – bílá a okr.

                               

Pohled na komplex hřebčína od historické jízdárny a arény pro koridu

Zastoupeny byly hřebčíny Německa, Rakouska, Francie, Finska, Slovinska a za Českou republiku Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o..  

                               

Průvod žáků jezdecké školy s vlajkami členských zemí ESSA

V pátek 22.4. čekala účastníky cesta z Lisabonu na východ do cca 200 km vzdáleného městečka Alter do Chao, nedaleko něhož se hřebčín Alter Real nachází. Cesta ubíhala příjemně, mírně zvlněná krajina je zde v dubnu ještě svěží, zelená, na hnízdech sedí množství čápů, ve všudypřítomných hájích korkových dubů se popásá dobytek. Po cestě stojí za návštěvu staré univerzitní město Évora (UNESCO), popřípadě některý ze středověkých hradů, které svědčí o bohaté a vzrušující historii této krásné země.

V sobotu 23.4. bylo na programu zasedání členů ESSA. Projednávány byly společné současné i budoucí projekty, možnosti financování, myšlenka zápisu tradičního chovatelství koní na seznam UNESCO. Zástupci jednotlivých hřebčínů referovali o aktuální situaci v jejich hřebčíně, přítomní byli seznámeni s realizací obnovy hřebčína v Kladrubech nad Labem (IOP) prostřednictvím krátké prezentace a filmu. Hřebčín Kladruby nad Labem bude hostitelem ESSA General Assembly v roce 2018.

Mezi dopoledním a odpoledním blokem jednání nás provedl hřebčínem ředitel Antonio Saraiva. Hřebčín je rozsáhlý komplex budov, na rozloze zhruba 300 ha, pozemky jsou oplocené, vjezd do areálu je pro návštěvníky možný pouze jednou bránou. V hřebčíně jsou necelé tři stovky koní, z velké většiny alter real (60 chovných klisen základního stáda, 10 plemenných hřebců), dále arabští koně a sorraia.

Stádo chovných klisen jdoucí z pastvy

Večer se konalo setkání se zástupci města Alter do Chao v místním kulturním středisku ve zdech středověkého hradu. Nechyběla ukázka proslulého hudebního stylu fado.

V neděli dopoledne probíhalo v hřebčíně posuzování typu, exteriéru a mechaniky pohybu mladých hřebců. Dle získaných bodů, resp. kvality hřebce je pak možné plemennému hřebci přidělit buď určitý, nebo i neomezený počet klisen. Hřebec je dále testován ve výkonnostních disciplínách, což může být sedlová drezura, práce s dobytkem, nebo tradiční využití pro koridu.

Jeden z hřebců, kteří byli předvedeni k posouzení typu a exteriéru

Nedělní odpoledne bylo vyhrazeno každoroční aukci koní plemene alter real, která je obohacena o ukázky vysoké jezdecké školy. V aukci bylo předvedeno 8 klisen a 11 hřebců. Klisny měly pouze základní výcvik pod sedlem a cena vydražených zvířat se pohybovala kolem 4.000,-EUR. Přípravě hřebců byla věnována větší pozornost, největším úspěchem byl prodej hřebce za 25.000,-EUR, i když ceny kolem 6.000,- 8.000,-EUR nebyly výjimkou. Přítomno bylo kolem dvou tisíc diváků.

                                 

Vystoupení Portugalské školy jezdeckého umění

V pondělí dopoledne bylo možné navštívit muzeum kočárů v Lisabonu.

Přijetí portugalskými partnery bylo velice milé, atmosféra v hřebčíně příjemná. Příprava koní pod sedlem je skutečně na mimořádně vysoké úrovni. Nejvíce mě však zaujali samotní lusitánští koně, ke kterým má starokladrubský kůň tak pevnou vazbu. Osm různě zbarvených hřebců, kteří se účastnili hodnocení typu a exteriéru tříčlennou komisí, při troše fantazie jakoby vystoupilo ze starých obrazů, které zachycují koně v okolí hřebčína v Kladrubech nad Labem v 17. století...

 

Ing. Zuzana Šancová

 

 

Koně alter real

Domovem koní alter real (jedná se o linii lusitanského koně, resp. iberského koně) je hřebčín poblíž městečka Alter do Chao v portugalské provincii Alentejo, ten byl založen v roce 1748 jako první královský hřebčín. Real je protugalský výraz pro „královský“ a účelem hřebčína bylo dodávat koně do královských stájí v Lisabonu. Využíván byl tento mimořádně ušlechtilý iberský kůň pro vysokou školu, ale i jako kočárový kůň pro potřeby dvora. Dnes se klasický alter real prezentuje především v představeních Portugalské školy jezdeckého umění.

Velkou krizí prošel hřebčín během napoleonského vpádu (1804-1814), kdy se mnoho chovných koní rozptýlilo po francouzské armádě. V následujícím období docházelo k více méně neúspěšným pokusům o regeneraci plemene přikřižováním hannoverských koní, normanů, anglických koní, arabů. Zlepšení bylo dosaženo až přilitím andaluské krve vysoce kvalitních klisen z chovu rodiny Zapata.

Začátkem 20. století zanikla portugalská monarchie a pro Alter Real to bylo velmi těžké období, hrozil zánik plemene i hřebčína. Podobně jako v případě starokladrubského vraníka a Prof. Františka Bílka, bylo malé jádro alter real koní zachráněno přední portugalskou hipologickou autoritou Dr. Ruy d’Andradem.

Dnes je hřebčín Alter Real spravován státem a je významnou součástí kulturního dědictví země.

Alterští koně jsou využíváni k vysoké škole a prioritou je zachování původního typu a exteriéru. K typickým znakům patří dobře osvalený, vysoko nasazený krk, záď svažující se k nízko nasazenému ohonu, široký a hluboký hrudník, předloktí kratší než holeň, výjimečná akce. Základním zbarvením je hnědák nebo tmavý hnědák.