Poskytování informací

Dokumenty

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem následující údaje:

- v roce 2017 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v písemné podobě

- v roce 2017 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

- v roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

- v roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

- v roce 2017 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem při vyřizování žádosti o informace

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem následující údaje:

- v roce 2016 byla podána jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v písemné podobě

- v roce 2016 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

- v roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

- v roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

- v roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem při vyřizování žádosti o informace