Řád poplatků

Chov

Příloha k řádu plemenné knihy starokladrubských koní

8. Způsob financování - Řád poplatků - platný pro rok 2018

Zpoplatněny jsou tyto úkony a chovatelské dokumentace:

- zápis klisny do PK 300,- Kč
- označení a registrace hříběte pod klisnou 500,- Kč
- zápis hřebce do PK po udělení výběru 3000,- Kč
- výběr hřebce na příslušný rok (včetně vybavení rejstříkem) 500,- Kč
- vyhotovení a ověření Potvrzení o původu koně 300,- Kč
- vyhotovení duplikátu Potvrzení o původu 1000,- Kč
- vyhotovení duplikátu připouštěcího lístku 300,- Kč
- změna majitele nebo jiná změna v potvrzení o původu,v PK 100,- Kč*
- aktualizace popisu koně na žádost majitele 300,- Kč + cestovné
- zápis klisny do PK - mimo termín VZ 300,- Kč + cestovné
- přehodnocení koně při zařazení do PK 300,- Kč
- zápisné ke zkouškám výkonnosti 500,- Kč / kůň

*Při změně majitele nebo jiné změně v potvrzení o původu, v PK, je toto potvrzení o původu nebo průkaz koně zaslán zpět majiteli na dobírku, ta zahrnuje kromě výše v ceníku uvedené částky i manipulační poplatek a poštovné.

Výši poplatků stanoví rada PK s roční platností.

Schváleno Radou PK v Kladrubech n.L. dne 23.2.2018.