Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní - únor 2015

Aktuálně

Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní

Seminář se uskutečnil v sobotu 21.2.2015 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. (NHK), s účastí více než 60 návštěvníků z řad dlouholetých chovatelů starokladrubských koní, i majitelů, kteří věnují starokladrubským koním svůj volný čas. Přítomni byli rovněž zástupci významných institucí - Ministerstva zemědělství ČR, České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

Seminář byl zahájen ředitelem hřebčína Ing. Jiřím Machkem a promítnutím propagačního spotu NHK z roku 2014. Ing. Machek seznámil přítomné s aktuálním děním v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o., krátce shrnul aktivity v loňském roce a přednesl plán akcí na rok 2015.

Ing. Karel Regner představil chovatelům starokladrubských koní plemenné hřebce v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o., kteří jsou v připouštěcí sezóně 2015 k dispozici v Zemských hřebčincích Písek a Tlumačov formou inseminace čerstvým spermatem, a dále od kterých plemenných hřebců jsou v nabídce zmražené inseminační dávky.

Ing. Jitka Gaudníková, zástupkyně MZe ČR, informovala o aktuálních otázkách v chovu koní z pohledu MZe ČR (průkaz koně, identifikace koňovitých, čipování, dotace). K volnému odebrání účastníky semináře byl dokument Koncepce chovu koní v ČR, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství ČR 30. června 2014.

Projekt „Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o.“ a průběh řešení tohoto projektu přiblížili zástupci VÚŽV v.v.i. Ing. Václav Kudrna a Doc. Luboš Vostrý.

Po polední pauze následovala velmi zajímavá přednáška Doc. MVDr. Jaromíra Oulehly, na atraktivní téma „Příprava a výcvik koní a jezdců ve Španělské dvorní jízdárně“. Proběhla diskuze a opět se potvrdilo, že pan docent má skutečně neuvěřitelně široký záběr, rozsáhlé vědomosti a při tom dokáže informace sdělit velmi srozumitelnou a zábavnou formou.

Poslední téma semináře patřilo Mgr. Lence Dudové, která je koordinátorkou projektu IOP – probíhající rekonstrukce hřebčína. Svou přednáškou navázala na již loňský příspěvek a shrnula, co vše se podařilo za uplynulý rok v hřebčíně zrealizovat.

Závěrem byla hromadná prohlídka některých, již z valné většiny zrekonstruovaných, objektů.

Děkujeme všem účastníkům semináře za pozornost a těšíme se na setkání opět v příštím roce.