Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní - únor 2016

Aktuálně

Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní

Tradičně pořádaný seminář se uskutečnil v sobotu 20.2.2016 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. (NHK), zúčastnily se čtyři desítky návštěvníků z řad dlouholetých chovatelů starokladrubských koní i majitelů, kteří věnují starokladrubským koním svůj volný čas. Přítomni byli rovněž zástupci významných institucí - Ministerstva zemědělství ČR, České zemědělské univerzity v Praze, Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

Seminář byl zahájen ředitelem hřebčína Ing. Jiřím Machkem a promítnutím nových propagačních filmů o starokladrubských koních a o realizované rekonstrukci kladrubského hřebčína. Ing. Machek seznámil přítomné s aktuálním děním v Národním hřebčíně, krátce shrnul aktivity v loňském roce a přednesl plán akcí na rok 2016.

Minutou ticha byla uctěna památka pana Doc. MVDr. Jaromíra Oulehly, který v lednu náhle zemřel. Pan docent měl být i v letošním roce váženým hostem našeho semináře, pro oblast chovu koní je odchod tohoto vynikajícího odborníka a mimořádné osobnosti velkou ztrátou.

Ing. Zuzana Šancová, šlechtitelka NHK, shrnula výsledky chovu starokladrubského koně za rok 2015 – kompletní soubor vyhodnocení šlechtitelského programu lze nalézt na webových stránkách hřebčína v sekci dokumenty – výsledky chovu.

Ing. Karel Regner, externí spolupracovník NHK, představil chovatelům starokladrubských koní plemenné hřebce v majetku Národního hřebčína, kteří jsou v připouštěcí sezóně 2016 k dispozici v Zemských hřebčincích Písek a Tlumačov formou inseminace čerstvým spermatem, a dále, od kterých plemenných hřebců jsou v nabídce zmražené inseminační dávky.

Na příspěvek Ing. Regnera navázal Doc. Luboš Vostrý z České zemědělské univerzity v Praze představením grafického zobrazení plemenných hodnot, získaných pro plemenné hřebce Generalissimus Aversa XLIV a Sacramoso Montana VII na základě hodnocení znaků lineárního popisu těchto hřebců, případně jejich potomstva.

Ing. Jitka Gaudníková, zástupkyně MZe ČR, informovala o aktuálních otázkách v chovu koní z pohledu MZe ČR, věnovala se především novele vyhlášky č.136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (tato znovelizovaná vyhláška byla pro přítomné volně k odebrání).

Závěrečná přednáška s názvem Genotypování pomocí biočipů v chovu koní patřila Ing. Jiřímu Bauerovi, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Tato zajímavá problematika se jistě v programu semináře v následujících letech znovu objeví, neboť v současné době je předmětem výzkumu i chovné stádo starokladrubských koní v majetku NHK.

Po polední pauze byli na nádvoří hřebčína předvedeni plemenní hřebci, zástupci 5 kmenů starokladrubských bílých koní: Generale Pastorella VII, Generalissimus Energia XLIX, Sacramoso Rabia VIII, Favory Albuza XXVII a Rudolfo Enamorada VI.

Následovala prohlídka zrekonstruovaných stájí, kočárovny, postrojovny, expozice věnované starokladrubskému koni. Účastníci semináře mohli na závěr navštívit rovněž nový prohlídkový okruh na zámku.

Děkujeme všem účastníkům semináře za pozornost a těšíme se na setkání opět v příštím roce.