Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní - únor 2017

Aktuálně

Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní

Tradičně pořádaný seminář se uskutečnil v sobotu 18.2.2017 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o. (NHK). Akci navštívilo padesát účastníků, především dlouholetí chovatelé starokladrubských koní, majitelé, kteří věnují starokladrubským koním svůj volný čas, zaměstnanci NHK. Přítomni byli rovněž zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

Seminář byl zahájen ředitelem hřebčína Ing. Jiřím Machkem a promítnutím záznamu z letošního ledna, kdy sněhová nadílka umožnila zapřažení čtyřech starokladrubských koní do historických sání a projížďku romantickou krajinou anglického parku Mošnice.

Ing. Machek seznámil přítomné s aktuálním děním v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.o., krátce shrnul aktivity v loňském roce a přednesl plán akcí na rok 2017.

Ing. Karel Regner, externí spolupracovník NHK, představil chovatelům starokladrubských koní plemenné hřebce v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o., kteří jsou v připouštěcí sezóně 2017 k dispozici v Zemských hřebčincích Písek (Gss Aversa XLIV) a Tlumačov (Gss Ruana III, S Romy XVIII) formou inseminace čerstvým spermatem, a dále od kterých plemenných hřebců jsou v nabídce zmražené inseminační dávky.

Dále se pan Ing. Regner zhostil přednášky na téma příprava starokladrubských koní k výkonnostním zkouškám. Ryze praktické zkušenosti s remontním výcvikem starokladrubských koní shrnuli vedoucí středisek výcviku hřebčína Ing. Karel Dvořák a Jiří Nesvačil.

Zahraničním hostem semináře byla paní Dipl. Ing. Alexandra Lotz M.A.M.Sc s přednáškou na téma evropských státních hřebčínů jako živoucího kulturního dědictví. Paní Lotz pochází z německého Wiesbadenu, pracovně prošla hřebčínem Marbach a hřebčínem Neustadt –Dosse, několik let spravovala agendu Asociace evropských státních hřebčínů (ESSA). V přednášce představila řadu krásných evropských hřebčínů a držených plemen koní, hovořila o kulturní a historické hodnotě těchto komplexů, ale zároveň poukázala i na hlavní problémy, se kterými se tyto instituce v současnosti potýkají. Roli překladatelky zastala paní Ing. Jaroslava Pavelková ze Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem.

Po polední pauze byla zařazena přednáška Ing. Jitky Gaudníkové, zástupkyně MZe ČR. Informace se týkaly výroční komoditní zprávy (celkové počty koní, zastoupení plemen, počty narozených hříbat, import), ale také novinek v legislativě.

Na závěr byla zorganizována prohlídka stájí s předvedením letošních hříbat v doprovodu Ing. Machka. Účastníci semináře měli rovněž možnost navštívit kočárovnu, postrojovnu, expozice věnované starokladrubskému koni a zámek.

Děkujeme všem účastníkům semináře za pozornost a těšíme se na setkání opět v příštím roce.