Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní - únor 2018

Aktuálně

Seminář a setkání chovatelů a příznivců starokladrubských koní

Tradičně pořádaný seminář se uskutečnil v sobotu 24.2.2018 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem (NHK). Akci navštívilo čtyřicet účastníků, především dlouholetí chovatelé starokladrubských koní, majitelé, kteří věnují starokladrubským koním svůj volný čas, zaměstnanci NHK. Přítomna byla zástupkyně Ministerstva zemědělství ČR Ing. Diana Šilhánová, ředitel SŠChKJ Kladruby nad Labem MVDr. František Horák, členové Rady plemenné knihy starokladrubského koně.

Seminář byl zahájen ředitelem hřebčína Ing. Jiřím Machkem a promítnutím videospotu, ve kterém je představen zrekonstruovaný hřebčín v Kladrubech nad Labem a plemeno starokladrubský kůň.

Ing. Machek seznámil přítomné s aktuálním děním v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, krátce shrnul aktivity v loňském roce a přednesl plán akcí na rok 2018.

Ing. Zuzana Šancová zrekapitulovala výsledky chovu starokladrubského plemene za rok 2017, kompletní „Vyhodnocení šlechtitelského programu“ je k dispozici na www.nhkladruby.cz.

Ing. Karel Regner, externí spolupracovník NHK, představil chovatelům starokladrubských koní plemenné hřebce v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kteří jsou v připouštěcí sezóně 2018 k dispozici v Zemských hřebčincích Písek (Generalissimus Aversa XLIV) a Tlumačov (Generalissimus Ruana III, Sacramoso Romy XVIII) formou inseminace čerstvým spermatem, a dále od kterých plemenných hřebců jsou v nabídce zmražené inseminační dávky.

přednášející Ing. Karel Regner

Vzácným hostem semináře byla paní Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. s přednáškou Mezníky v dějinách kladrubského hřebčína z pohledu archivních pramenů. Z bažinatého, lesy zarostlého území jsme se přes období Pernštejnů s koňskou oborou, Habsburků s císařským dvorním hřebčínem přenesli až do současnosti. Detailně byla představena koncepce rozvoje území hřebčína a architektonické záměry v jednotlivých obdobích, s ohledem na dobovou politiku, trendy v chovu koní. Výrazný dopad na rozvoj hřebčína mělo několik devastujících požárů. Paní docentka přiblížila rovněž organizační strukturu dvorního hřebčína a život zaměstnanců. Přednáška měla veliký ohlas, většina z nás se tak může těšit na publikaci na toto téma, která bude vydána koncem letošního roku.

Po polední pauze byla zařazena přednáška Ing. Diany Šilhánové, zástupkyně MZe ČR. Informace se týkaly obecně chovu koní v ČR (celkové počty koní, zastoupení plemen, počty narozených hříbat, import), ale také novinek v legislativě.

Jiří Nesvačil, vedoucí výcviku v hřebčíně v Kladrubech n. L. a reprezentant NHK, představil současné trendy využití plemen koní ve vrcholovém sportu spřežení a na toto téma navázal s reportáží z loňské účasti starokladrubského čtyřspřeží na ME ve Švédsku.

Na závěr byla zorganizována prohlídka stájí s předvedením vybraných plemenných hřebců a letošních hříbat v doprovodu Ing. Machka. Účastníci semináře měli rovněž možnost navštívit kočárovnu, postrojovnu, expozice věnované starokladrubskému koni a zámek.

plemenného hřebce Sacramoso Riposada XXI předvedl Jiří Nesvačil

 

Děkujeme všem účastníkům semináře za pozornost a těšíme se na setkání opět v příštím roce.