Služby - Kladruby nad Labem

Služby

SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY HŘEBČÍNĚ V KLADRUBECH NAD LABEM

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Informace o prohlídkách v Kladrubech nad Labem naleznete zde:

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

SLUŽBY SPOJENÉ S KOŇMI

V Kladrubech nad Labem nelze z důvodu plné kapacity aktuálně objednávat žádné služby spojené s koňmi, a to až do odvolání.

Držitelé již vydaných dárkových poukazů či permanentek se objednávat mohou.
Děkujeme za pochopení.

Národní hřebčín nabízí množství služeb spojených s koňmi. Můžete si objednat vyjížďku kočárem taženým dvojspřežím či čtyřspřežím, absolvovat výcvik jízdy na koni, nechat si předvést koně na ruce s komentářem průvodce nebo si domluvit předvedení jednoho či dvou koní pod sedlem s hudbou. Všechny služby spojené s koňmi je nutno rezervovat předem, ideálně alespoň dva týdny před plánovaným termínem.

Bližší informace naleznete v ceníku níže .

NÁJEM PROSTOR

Národní hřebčín nabízí možnost nájmu vybraných reprezentativních vnitřních i venkovních prostor pro svatební obřady, oslavy a hostiny, ale také pro firemní zasedání, semináře či konference. Nabízené vnitřní prostory se nachází v nově zrekonstruovaných památkových objektech a disponují vysokým standardem vybavení.

Bližší informace naleznete v ceníku níže .

SLUŽBY SPOJENÉ S KOŇMI

PŘEDVEDENÍ KONĚ

Předvedení koně na ruce s komentářem průvodce

500,- Kč

Předvedení jednoho koně pod sedlem s hudbou 4.000,- Kč
Předvedení dvou koní pod sedlem s hudbou – Pas de deux

8.000,- Kč

JÍZDA V KOČÁŘE

Dvojspřeží - vyjížďka v okolí hřebčína (45 minut)

2.000,- Kč

Čtyřspřeží - vyjížďka v okolí hřebčína (45 minut)

6.000,- Kč

Uvedené ceny jsou za celý kočár bez ohledu na počet osob.

Kapacita jednoho kočáru je 4 – 6 osob.

Službu je nutno domluvit předem, doporučujeme minimálně dva týdny před požadovaným termínem.

Další informace a rezervace:

e-mail.: pruvodci@nhkladruby.cz
telefon: 601 191 580 (9:00 – 15:00)

Věnujte zážitek v podobě vyjížďky kočárem s dvojspřežím nebo čtyřspřežím starokladrubských koní. Více v sekci Dárkové poukazy .

Všechny výše uvedené ceny zahrnují DPH ve výši 21% a jsou platné ve všech objektech Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Platební karty přijímáme pouze v Kladrubech nad Labem.

NÁJEM PROSTOR

Ceník nájmu prostor a přidružených služeb od 1. 3. 2017

prostor

vyhrazeno pro

maximální počet osob

cena

čas

DPH

Interiér císařské jídelny na zámku
(či jiné expoziční místnosti)

svatební obřady

30

6000 Kč

45 min.

cena je včetně DPH 21%

Multifunkční sál na zámku

svatební obřady, zasedání

30

500 Kč

60 min.

cena je včetně DPH 21%

Zasedací místnost na zámku

svatební obřady, zasedání

25

1000 Kč

60 min.

cena je včetně DPH 21%

Vybraný venkovní prostor
(u dubu před východním průčelím zámku, v parku Mošnice či na jiném místě v areálu)

svatební obřady

100

3000 Kč

60 min.

cena je bez DPH
(pokud není součástí pozemku stavba,
je od DPH osvobozeno)

Sál císařského hostince

stravování návštěvníků, svatební hostiny, rodinné oslavy, firemní zasedání apod.

100

500 Kč

1. hodina

cena je včetně DPH 21%

100 Kč

každá další započatá hodina (max. doba nájmu je 48 hod.)

Svatební focení ve vybraném zámeckém interiéru

svatební obřad

10

500 Kč

15 min.

cena je včetně DPH 21%

Uvedené ceny jsou stanoveny jako minimální.

Ceny nelze rozpočítávat na kratší časové úseky, cena se hradí za každý započatý časový interval uvedený ve sloupci "čas".

Nájem prostor a další přidružené služby je možné domluvit dle provozních možností při objednání alespoň měsíc předem.

Nájemce je po dobu trvání nájmu povinen dodržovat písemně i ústně smluvené podmínky nájmu a řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o.

Podnájem prostor třetím osobám je vyloučen.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. si vyhrazuje právo zájemce o nájem odmítnout z provozních či jiných důvodů nebo i bez udání důvodu.

Informace k nájmu prostor a rezervace:

email: pruvodci@nhkladruby.cz
telefon na průvodce: 601 191 580 (9:00 - 15:00)