Starokladrubští koně v Dánsku - březen 2015

Aktuálně

Starokladrubští koně na královském dvoře v Dánsku

Již v roce 1994 byla započata spolupráce Národního hřebčína Kladruby nad Labem s královskými dvorními stájemi v Kodani. Starokladrubští koně bílé barvy jsou z Kladrub nad Labem do Dánska dodáváni pro účely ceremoniální zápřeže.

 

                  

                                 Tradiční zápřež na královském dvoře v Dánsku

Požadavkem je čistě bílý kůň středního rámce, s korektní tělesnou stavbou, dobrou mechanikou pohybu a především vyrovnaným charakterem.

Koně jsou přes rok drženi v historických stájích přímo v centru Kodaně, běžný denní trénink v zápřeži se odehrává v ulicích města. Slavnostní zápřež je určena pro potřeby královské rodiny a audience diplomatů. Celé léto tráví valaši pohromadě na rozlehlých pastvinách na venkově.

 

                    

                               Pohybování starokladrubských koní v ulicích Kodaně

Letos 23.února si přijeli zástupci Dánských královských stájí vybrat z kolekce mladých hřebců ve výcviku. Koně jim byli předvedeni na ruce, v zápřeži a pod sedlem. Co do přípravy a předvedení koní odvedli zaměstnanci NHK velmi dobrou práci a tak již 25.2. odcestovali dva čtyřletí hřebci Sacramoso Riposada XI – 16 a Generalissimus Caballeta XLVIII – 2 na královský dvůr. Doplnili tak počet starokladrubských bílých koní v královských stájích na stávajících 11.

                       

                     Předvedení kolekce mladých hřebců ve výcviku v Kladrubech nad Labem

Věříme, že v této náročné, nicméně zcela unikátní službě dobře obstojí – využití starokladrubského koně i v současné době k účelu, ke kterému byl původně vyšlechtěn, je pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. velmi prestižní záležitostí. Spolupráce, kterou započal tehdejší ředitel Národního hřebčína MVDr. Norbert Záliš, trvá již 20 let.

Ing. Zuzana Šancová

                                  

                                                    Sacramoso Riposada XI - 16