Světové jezdecké hry – World equestrian games – a soutěže spřežení - září 2014

Aktuálně

Světové jezdecké hry – World equestrian games – a soutěže spřežení

Historicky první SJH neboli WEG se konaly 24. 7. – 6. 8. 1990 ve Stockholmu ve Švédsku. Na ně navázala ve čtyřletých intervalech další významná místa, povětšinou v Evropě. Mimo tento kontinent se uskutečnily zatím pouze jedny v roce 2010 v Lexingtonu v Kentucky. Ty poslední proběhly právě nyní na přelomu srpna a září 2014 v Normandii na severozápadě Francie.

 

Švédsko je jezdecky velmi aktivní a úspěšnou zemí. Jeho diplomatičtí, vojenští a sportovní představitelé se zasloužili o možnost účasti jezdců na olympijských hrách, stalo se tak v roce 1912 ve Stockholmu. Novodobé OH byly obnoveny po 1502 letech v roce 1896. Starověké olympijské hry se konaly v letech 776 př. Kr. do roku 394, tedy 628 let, a pokud nebyly přerušeny válkami (jako novodobé OH), pak se teoreticky mohly uskutečnit 158x.

V sudém roce mezi olympijskými hrami se od roku 1990 konají světové jezdecké hry, kde se soutěží ve všech hlavních disciplínách sdružených pod FEI. Na počátku mezi nimi chyběl například reinig, který FEI vzala pod svá křídla až v roce 2002.

Světové jezdecké hry byly zahájeny premiérou v roce 1990 ve Stockholmu, druhé se konaly v roce 1994 v nizozemském Den Haagu, třetí v roce 1998 v Římě. V roce 2002 na WEG do Jerezu de la Frontera na jih Španělska mnohým přerušily cestu velké záplavy v naší zemi. Největší ekipa na hry za ČR odjela do německých Cách v roce 2006 a naopak nejmenší v roce 2010 do USA do Kentucky. V letošním roce si to naši čeští účastníci opět vynahradili. Za ČR startovali jezdci spřežení na WEG v letech 1990, 2006 a 2014.

Na světových jezdeckých hrách vždy probíhá mistrovství světa v soutěžích čtyřspřeží. Tyto soutěže na nejvyšší světové úrovni se v kategorii čtyřek konají od roku 1972 (Münster) a to ve dvouletých intervalech. Na výsledky našich jezdců na těchto závodech se podíváme v pozdějším samostatném článku, neboť světový bronz již naši jezdci čtyřspřeží dokonce krátce drželi ve svých rukou. 

Dnes se zaměříme na naši reprezentaci v rámci světových jezdeckých her.

 

Stockholm 1990

Účast na prvních světových jezdeckých hrách byla pro naše jezdce velmi významnou záležitostí. Jezdci spřežení se občas směli účastnit mistrovství světa či mezinárodních závodů spřežení, ale povětšinou jen ve východním bloku Evropy. S mnoha svými konkurenty se znali, ale velká část byla pro ně nová. V roce 1990, ¾ roku po sametové revoluci, se výjezd na takovou akci řadil k mimořádným událostem, což na jezdce kladlo i velké psychické nároky.

Jezdci soutěží spřežení a voltižéři byli prvními účastníky WEG. V roce 1990 zastupovali Československou republiku čtyři jezdci: za tehdejší Státní plemenářský podnik Kladruby n. L. Josef Kocman a Josef Nims, za JZD Humburky Josef Dymeš a za SPP Albertovec Evžen Duda.  V tabulkách FEI je uváděno 52 závodníků, ale zapomněli nám tam v jednotlivcích napsat Jiřího Kocmana, takže jich bylo minimálně 53 a dokončila jich rovná čtyřicítka.

Výsledky našich jezdců v drezuře byly následující:  Josef Nims 53,40 tr. b., Josef Dymeš 58,60, Evžen Duda 61,20 a Jiří Kocman 66,00. První tři jezdci v drezuře měli na svých kontech 32,80 tr. b. – Tomas Eriksson, 35,20 tr. b. Jozsef Bozsik a 35,80 tr. b. – Ijsbrand Chardon. Nejvíce trestných bodů obdržel Deirdre Pirie a to 69,00.

V náročném maratonu se většině našich jezdců bohužel příliš nevedlo a největší problémy přinesla překážka č. 6 (J. Kocman a J. Nims) a poslední 8. překážka se stala osudnou pro E. Dudu. Dokončil pouze J. Dymeš s penalizací 161,80. První tři umístění dojeli takto: Jozsef Bozsik (96,60 tr. b.), Ijsbrand Chardon (97,20) a Felix-Marie Brasseur (98,00), naopak nejvíce tr. bodů nastřádal Rod Ryan (440,80).

Závěrečný parkur zajel z našich jezdců spřežení nejlépe Josef Dymeš, který byl již na šestém mistrovství světa. Podařilo se mu absolvovat skvělý čistý parkur ve stanoveném limitu s nulovým bodovým zatížením. Ovšem takový parkur zajelo bez chyb ještě dalších 25 jezdců. Nicméně rychlé bravurní absolvování trasy překážkové jízdy mu nakonec přineslo výborné 8. místo. Další výsledky našich jezdců v parkuru byly následující: Josef Nims – 3 tr. body, Evžen Duda 5 tr. bodů a Jiří Kocman 34 tr. bodů. Budiž jistým způsobem útěchy, že 40 tr. bodů nasbíral dánský závodník a jinak vynikající diplomat Erik Palm Greisen, který v naší zemi vybíral starokladrubské koně pro dánskou královnu Margrethe II. v roce 1994 a kladrubáky tedy znal již minimálně ze Stockholmu.

Celkově zvítězil domácí Tomas Eriksson (131,40 tr. b.), těsně druhý byl maďarský reprezentant Jozsef Bozsik (131,40) a třetí Holanďan Ijsbrand Chardon (133,00). Náš Josef Dymeš se nakonec usadil na 31. místě, což byl pro naši ekipu milý světlý okamžik.

V družstvech zvítězili domácí Švédové, druhé bylo, hlavně zásluhou I. Chardona, Nizozemí a třetí Maďarsko. Naše družstvo, jehož členem nebyl Evžen Duda, skončilo 14. ze 14 týmů.  Ač se naši jezdci již účastnili MS a dosáhli opravdu velmi pěkných výsledků, na premiérových hrách nám konstelace hvězd nebyla zcela příznivě nakloněna.

 

Den Haag 1994

Uspořádání druhých světových jezdeckých her se velmi dobře zhostilo Nizozemí a jejich hlavní město Den Haag nabídlo výborné zázemí. Zde startovali 44 jezdci čtyřspřeží a soutěž dokončili 42 startující. Česká republika nebyla zastoupena. V jednotlivcích získal zlatou medaili velký propagátor spřežení a později vynikající trenér Michael Freund z Německa, stříbro si do Velké Británie odvážel zkušený současník Jiří Kocmana George Bowman a třetí bronz patřil pilnému Ijsbrandu Chardonovi z Holandska.  Her se v této kategorii zúčastnilo 9 národů. První místo obsadilo Německo, druhé Belgie a třetí Nizozemí.

 

Řím 1998

V pořadí třetí hry zamířily na jih Evropy do Říma.  Italové hostili 46 jezdců čtyřspřeží, 8 z nich náročné MS nedokončilo. Ani do kolébky antické civilizace nezamířil nikdo z našich driverů, protože kategorie čtyřspřeží prožívala poměrně složité období 90. let 20. století, kdy šlo pouze o holou existenci této disciplíny v naší zemi. V jednotlivcích se z prvního místa těšil Švýcar Werner Ulrich, z druhé světové příčky Michael Freund z Německa a ze třetí Ton Monhemius z Holandska. Ijsbrand Chardon byl čtvrtý. Mezi 12 týmy si prvenství vybojovalo Nizozemí před Německem a Švédskem.

 

Jerez de la Frontera 2002

Další místem pod palmami, kde se ujmuli organizace největšího světového jezdeckého svátku, byl jihošpanělský Jerez de la Frontera. Toto místo má obrovskou tradici v chovu španělský koní PRE a v 70. létech 20. století zde byla obnovena španělská dvorní jezdecká škola po vzoru vídeňské.  Do Jerezu se kvalifikovali 43 jezdci, z toho tři nedokončili.  Ani v roce 2002 nevyslala ČR na WEG jezdce spřežení. Zlatou medaili si přivezl do Nizozemí ostřílený Ijsbrand Chardon, stříbrnou Němec Christop Sandmann a bronzovou dlouhodobě velmi úspěšný Tomas Eriksson ze Švédska. Z devíti týmů se nejlépe vedlo Nizozemí, dále USA a Německu.

 

Cáchy 2006

V Cáchách se světových jezdeckých her zúčastnila zatím největší česká jezdecká ekipa a také spřežení měla na hrách své tři zástupce. Celkem se mistrovství světa v soutěžích čtyřspřeží zúčastnilo 49 závodníků (zatím nejvyšší počet) a vytvořili 16 družstev. Dokončilo pouze 38 jezdců. V jednotlivcích si nejlépe vedl úspěšný belgický závodník Felix-Marie Brasseur a mohl se těšit ze zlata (146,37 tr. b.), stříbro snad potěšilo Ijsbranda Chardona (149,18), který byl tehdy již trojnásobným mistrem světa ve čtyřspřeží. Bronz putoval do Německa s Christopem Sandmannem (154,17).  V družstvech se nejvíce dařilo Německu, dále Belgii a Nizozemí.

České družstvo tvořili jezdci - Zdeněk Jirásek, Jiří Nesvačil sen. a Petr Vozáb. Ze šestnácti týmů obsadil náš 13. místo, zanechávaje za sebou Dánsko, Itálii a Nizozemské Antily. Výsledky z drezurního obdélníku byly následující: Petr Vozáb 69,25 tr. b., Zdeněk Jirásek 75,78 a Jiří Nesvačil sen. 76,42. Maraton byl, jako na těchto akcích světového formátu bývá, velmi obtížný. Zdeňkovi Jiráskovi rozhodčí zastavili koně pro okulhání, což bylo předmětem následných jednání, ale rozhodnutí rozhodčích je konečné. Jiří Nesvačil dojel se 154,79 tr. body na 34. místě a Petr Vozáb se 171,24 tr. body na 37. místě.

Překážková jízda přinesla našim jezdcům 2 – 3 shození a trestné body za čas. Z. Jirásek byl 34. (17,44 tr. b.), J. Nesvačil 35. (19,61) a P. Vozáb 36. (20,16). To předpovídalo i celkové výsledky – J. Nesvačil sen. se celkově umístil na 34. místě (250,82), P. Vozáb na 37. (260,65) a Z. Jirásek nebyl kompletně hodnocen vzhledem k vyloučení v maratonu. Oproti Stockholmu dokončilo více českých závodníků, ovšem ve výsledcích pokrok nenastal ani v drezuře ani v parkuru.

 

Lexington, Kentucky 2010

Světové jezdecké hry v Kentucky byly pro naše spřežení příliš daleko. Ač se původně počítalo s účastí Petra Vozába, nakonec se WEG musely obejít bez jeho přítomnosti. Historicky se těchto her zúčastnil nejnižší počet závodníků a to pouze 25, z nichž dva Američané soutěž nedokončili. K vítězství v jednotlivcích tak o něco „levněji“ přišel v posledních letech velmi úspěšný Australan žijící ve Velké Británii Boyd Exell, opět druhá příčka vyšla na Ijsbranda Chardona z Holandska a ze třetí se ovšem určitě radoval domácí Američan Tucker S. Johnson.  Američané tudíž nepředčili Holanďany v týmech a třetí místo obsadil německý tým (celkem závodilo jen 7 týmů).

 

Normandie 2014

Poslední světové jezdecké hry v Normandii byly českými účastníky pod hlavičkou ČJF velmi pěkně obsazeny a to ve většině disciplín. V soutěžích čtyřspřeží nás reprezentovali tři jezdci a to Jiří Nesvačil sen. (za JK Moravský Krumlov), Jiří Nesvačil jun. a Radek Nesvačil (za NH Kladruby n. L.). Touto kvalifikací členů jedné rodiny se jistě zapsali i do análů konání MS, protože ještě žádná země nedokázala postavit tým na MS a WEG z jedné rodiny.

V Caen se sešlo 46 jezdců, z nichž 3 nedokončili maraton a to Miroslav Matuška (SVK), Radek Nesvačil (CZ) a Werner Ulrich (SUI), který se stal mistrem světa v této kategorii v roce 1998.

Jediným zkušeným jezdcem čtyřspřeží za ČR byl Jiří Nesvačil sen., jeho synové Jiří a Radek, jsou velmi zkušení jezdci dvojspřeží, ale byla to pro ně první plná sezóna v kategorii čtyřek a první účast na takovém MS a ještě navíc v rámci WEG. Všichni naši jezdci však sbírají zkušenosti při každé možné příležitosti (dříve C. Konieczny, M. Quinkler, později M. Freund, H. Rüschlin a nyní Theo Timmermann).  To se poměrně dobře podepsalo na výsledku v drezurní zkoušce hlavně u Jiřího Nesvačila jun. 56,21 tr. b. (22. místo), Jiří Nesvačil sen. obdržel 66,25 (36. místo) a Radek Nesvačil 68,20 (41. místo). Zatím nejlepším drezurním výsledkem na WEG zůstává 53,40 tr.b. Josefa Nimse (věřím, že si o tom Jiří s panem Nimsem popovídají – vždyť bydlí naproti sobě v Kladrubech n. L. J).

V maratonu obsadil J. Nesvačil jun. 29. místo a J. Nesvačil sen. 31. místo.  Radkovi Nesvačilovi okulhala klisna na šesté překážce a tak vzdal pokračování v soutěži (což udělal příkladně, neboť o několik vteřin či minut později by tak učinili rozhodčí).

Možná díky televizním přenosům ČT sport a Equi TV a Josefu Malinovskému sledoval napínavé soutěžení v Normandii i Josef Dymeš, jehož výsledek ze zahajovacích světových jezdeckých her Jiří Nesvačil jun. výborně zopakoval.  Jiří dokázal zajet bezchybný parkur v dostatečně rychlém čase, takže mu to vyneslo úžasné páté místo. Při dekorování si mohl hezky pogratulovat se čtvrtým a dnes již trojnásobným mistrem světa Boydem Exellem a se šestým čtyřnásobným mistrem světa Ijsbrandem Chardonem.  V lepší společnosti se již nemohl ocitnout J!

Jiří Nesvačil sen. absolvoval parkur za 8,55 tr. bodů a obsadil 36. místo a Radek Nesvačil za 21,69 a zaujal poslední příčku.  Celkově se Jiří Nesvačil jun. svými výkony dostal na 23. místo, Jiří Nesvačil sen. na 34. místo a Radek nemohl být za celou soutěž hodnocen kvůli vzdání v maratonu.

V jednotlivcích zvítězil na MS již potřetí Boyd Exell, startující za Austrálii, druhý byl jistě spokojený Chester Weber z USA (například v Cáchach byl zklamaný ze svého spletení parkuru a vyloučení) a třetí místo získal Nizozemec Theo Timmermann, před svým krajanem Ijsbrandem Chardonem, kterému se málokdy stává, že dojede až na čtvrtém místě J! Třetí místo T. Timmermana je potěšující, neboť ČR má úspěšného aktivního trenéra pro náš tým.

V družstvech si šli za jistým zlatem Nizozemci, stříbrnou medaili si odváželi Němci a bronzovou Maďaři. Poměrně dlouhá léta se na prvních místech střídají hlavně Holanďané a Němci a občas mezi sebe pustí Američany, Maďary, Belgičany či Švédy. Ze 14 týmů jsme byli 10., za námi ještě Španělsko, Polsko, Portugalsko a Švýcarsko.

Starokladrubští koně

Nejčastějšími účastníky na mistrovství světa v soutěžích jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží jsou starokladrubští koně. Na světových jezdeckých hrách v roce 1990 ve Stockholmu startovala dvě čtyřspřeží z kladrubského hřebčína vedená J. Nimsem a J. Kocmanem, v roce 2006 v Cáchách ČR reprezentovala rovněž dvě čtyřspřeží – jedno z Národního hřebčína Kladruby n. L. vedené Petrem Vozábem a druhé z JK Favory Benice s Jiřím Nesvačilem sen.  I letošní účast byla ze dvou třetin starokladrubská – oba bratři zapřahali koně Národního hřebčína - Jiří Nesvačil jun. bělouše z Kladrub n. L. a Radek Nesvačil převážně vraníky z Heřmanova Městce a ze Slatiňan.

V Cáchách tvořili čtyřspřeží P. Vozába koně Favory Rava XXI, Generale Aversa XLIX, Generale Energica II a Generalissimus Aqua XXXIV. Jiří Nevačil sen. měl zapřažené koně Favory Fantagira XV-11, Favory Ramata XV-12, Generalissimus  Fara XXXVIII – 10 a Romke Capriolina VII. Pro pořádek si můžeme ještě sdělit, jaké české teplokrevníky měl ve své zápřeži  Zdeněk Jirásek, byli to  jeho osvědčení Lukas, Lump, Mackie, Nero 10 a Nick.

V Normandii měl ve své zápřeži Jiří Nesvačil jun. koně Generale Aluma II-20, Generale Pastorella XLIX-13, Generalissimus Amiga XXXIV-3, Generalissimus Ecraseé XXXIII-6 a Rudolfo Enamorada VI. Radek Nesvačil měl rovněž pět koní k dispozici a to Generale Iscana II-5, klisnu Iscara 13, Sacramoso Siria 129, Siglavi Pakra Montilla XI a Solo Xantora XVII 27. Rovněž pro úplnost si uvedeme české teplokrevníky J. Nesvačila sen. – Arnie, Carmen, Putin, Weekend a Elzeta.

Další světové jezdecké hry v roce 2018 se mají konat v olympijských parcích v Bromontu a Montrealu v Kanadě.

 

Lenka Gotthardová