Úlomky z NH

Hřebčín Kladruby n. L.
Hřebčín Slatiňany

1491 Rodina Pernštejnů zakoupila pardubické panství a následně kladrubskou oboru

1560 Maxmilián II. (od roku 1563 císař) dostal pardubické panství s kladrubskou oborou darem od českých stavů

1579 Jeho Milost, císař Rudolf II., udělil hřebčínu statut císařského dvorního hřebčína, tento rok je brán jako historické založení hřebčína

1757 Hřebčín vyhořel i s plemenářskými záznamy

1770 Císař Josef II. dal hřebčín znovu vystavět

1764 Narozen zakladatel starokladrubských běloušů Pepoli

1770 Vybudování stájí na Josefově

1787 Narozen bělouš Generale

1797 Narozen bělouš Generalissimus

1800 Narozen vraník Sacramoso

1826 Počátek chovu teplokrevných koní a A 1/1 v Kladrubech

1831 Vybudování stájí v Selmicích

1844 Dostavěny nové empírové stáje

1873 Požár a obnova stájí v Selmicích

1865 Postavena stáj Padock

1918 Hřebčín pod správou státu

1922 Vyhynutí kmene Napoleone

1945 Založení Výzkumného ústavu pro chov koní ve Slatiňanech

1952 Založení kladrubského učiliště

1979 Velké oslavy 400 let založení hřebčína v Kladrubech

1995 Prohlášení kladrubského hřebčína včetně kmenového stáda starokladrubských koní černé a bílé barvy kulturní památkou

2002 Uznání kladrubského hřebčína a kmenového stáda starokladrubských koní bílé barvy národní kulturní památkou

2004 425. výročí založení

 

Foto Vivart