Velký jezdecký den ve Slatiňanech - červen 2014

Aktuálně

Velký jezdecký den ve Slatiňanech

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. (NHK) uspořádal v sobotu 28. června v zámeckém parku ve Slatiňanech Velký jezdecký den. Pro diváky byl připraven bohatý program, který zahájili praporečníci přesně ve 13:00 hodin. Vlajkonoši pak přivedli do kolbiště průvod realizačního týmu vedený ředitelem NHK Ing. Jiřím Machkem na plemenném hřebci Generale Pastorella VII, dvě čtyřspřeží v obou barevných variantách přivezla vzácné hosty, kterými byly Mgr. Miluše Horská místopředsedkyně Senátu, Ing. Roman Línek první náměstek hejtmana Pardubického kraje, MVDr. Ivan Jeník starosta města Slatiňany a Ing. Karel Kratochvíle ředitel Zemského hřebčince Písek.

Následovala drezurní ukázka v podání Pavla Macka a stkl. plemenného hřebce Sacramoso Espada XI, kteří předvedli náročné drezurní cviky. Po té přišli na řadu první hosté a to strážníci Jízdního oddílu Městské policie Pardubice se stkl. vraníky s ukázkou výcviku koní pro službu u policie. Program pokračoval chovatelskou ukázkou, při které bylo předvedeno 5 stkl. plemenných hřebců a 4 stkl. klisny s hříbaty.

Již tradičním bodem programu jezdeckých dnů jsou ukázky různých druhů zápřeží, před diváky defilovalo jednospřeží, tandem, random, einhorn, pětispřeží a šestispřeží. Pod názvem „Jak se učíme“ se skrývala ukázka Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, ve které žáci prokázali své dovednosti v sedle, při vedení spřežení a ukázce voltiže. Následovala další drezurní ukázka, tentokrát Mgr. Romany Hájkové s 19-ti letým stkl. hřebcem Gss. Morgana XXXI -11, který se právě ve Slatiňanech loučil s publikem, pravděpodobně svým posledním veřejným vystoupením. Drezura byla vystřídána ukázkou hipoterapie našich hostů z Domova u lesa v Tavíkovicích, kteří zapřahali do jednospřeží stkl. vraníka Goliáše (Gss. Caprifa XXXV – 4). Program pokračoval „Pánskou volenkou“ – čtverylkou dvou jezdkyň v dámských sedlech Pavly Kašparové na Favory Roma XXI – 27 a Kateřiny Neumannové na plemenném hřebci Solo Siria XXIX s jezdci Karlem Dvořákem na Siglavi P. Basilika VIII a Jakubem Mackem na Generale Animosa II – 22, v krásných kostýmech a s náročnou choreografií.

Ušlechtilé starokladrubské koně vystřídala síla chladnokrevníků v ukázce „Práce koně v lese“ pana Janovského. Dalšími hosty Jezdeckého dne byli jezdci a koně Zemského hřebčince v Písku s náročnou a atraktivní skokovou čtverylkou. Po té zámecký park patřil dětem v divácky oblíbené disciplíně zvané voltiž. Jedno družstvo dětí cvičilo na stkl. klisně 282 Corinzia pod vedením lonžérky Bohunky Rosůlkové, druhé družstvo na pony klisně Belina, které vedl pan František Machek. Vrcholem programu pak byla Velká čtverylka 16-ti stkl. koní. Choreografem a vedoucím čtverylky byl Ing. Karel Dvořák.

Po přestávce program pokračoval adrenalinovou soutěží „Jump and drive“, ve které spolu soupeřila dvě družstva složená z parkurového jezdce a jezdce dvojspřeží. Jezdec po absolvování parkuru musel přenést míček na start, kde na něj čekal jezdec se spřežením. Soutěž byla na čas, za shození překážky a míčků se přičítali trestné vteřiny. Složení družstev bylo následující: Radek Nesvačil s vraným spřežením a jezdcem Ing. Jakubem Štěrbou ze Zemského hřebčince Písek a Jiří Nesvačil s bílým spřežením a Jakubem Mackem s Malagou – K. Zvítězili Jiří Nesvačil a Jakub Mack.

Dále byl do programu zařazen „Drezurní koktejl“, ve kterém jezdec Karel Dvořák (Solo Elea XXII) a jezdkyně Iva Hejlová (Solo Majorita XXII – 6) a Pavla Kašparová (Favory RomaXXI – 27), předváděli samostatně drezurní cviky. Drezurní skupinu doplnil ještě Petr Novák, který předváděl práci ze země se stkl. hřebcem Siglavi P. Basilika VIII. Ukázku komentoval trenér Jan Buben, který divákům vysvětloval, jaké cviky koně předvádějí.

Následoval pushball žáků Střední školy chovu koní a jezdectví. Premiérově se odehrál zápas vranek proti družstvu bělek. Za mohutného povzbuzování zvítězili ve Slatiňanech „domácí“ vranky. Program pokračoval elegantní čtverylkou tandemů, které vedli Karel Valášek, Petr Bečka, Jiří Nesvačil a František Kollert. Následně byla pokřtěna dvě vraná hříbata Romke Elvona XXII – 33 a Siglavi P. Mantada XI – 7, jejich kmotry se stali MVDr. Ivan Jeník starosta města Slatiňany a Ing. Karel Kratochvíle ředitel Zemského hřebčince Písek.

Další premiérou ve Slatiňanech pak byla „uherská pošta“, bílé klisny Arielu – 18 a Caleru – 7 vedl zkušený Jakub Hlávka, vranky Capriolu- 39 a Sabonetu – 20 Jakub Mack. Petr Novák měl poštu složenou s bělky Amarilis – 3 a vranky Riversa – 12. Tato ukázka byla opravdu strhující a všichni obdivovali odvahu a šikovnost jezdců. Po té opět dostali příležitost chladnokrevní hřebci pana Janovského, tentokrát v těžkém tahu s traktorem. Předposledním bodem programu byla skoková soutěž mini maxi, které se zúčastnili dva jezdci NHK Jakub Mack (Malaga – K) a Milan Závorka (Fedys – K) a dva jezdci ZH Písek Petr Pešek (Dutschke) a Marcela Čapková (Przedswit Chamír), která v této soutěži zvítězila překonáním skoku 145 cm. Impozantním závěrem Velkého jezdeckého dne bylo domino osmispřeží stkl. hřebců vedené Radkem Nesvačilem, které vjelo do kolbiště za doprovodu „Vltavy“ Bedřicha Smetany.

Těší nás velká účast uznalých a milých diváků, kteří vytvořili krásnou atmosféru Jezdeckému dni a patří jim za to dík. Další poděkování patří nejen všem účinkujícím, ale také technickému personálu, který s obdivuhodnou rychlostí připravoval kolbiště na jednotlivá vystoupení, bez jejich perfektní práce by program neměl náležitý spád. Celé odpoledne slovem doprovázel moderátor Karel Marek, hudební doprovod měl na starosti Jan Kameník.

Těšíme se na Velký jezdecký den v roce 2015 v Kladrubech nad Labem!

 

Ing. Kateřina Neumannová