Veřejné zakázky

Dokumenty

Zadávání veřejných zakázek

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. zveřejňuje své zakázky na profilech zadavatele, které umožňují neomezený dálkový přístup a na které uveřejňuje informace a dokumenty k veřejným zakázkám.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK , který je certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách, po přihlášení mají dodavatelé možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízeních, proto doporučujeme se v systému E-ZAK zaregistrovat .

Zadávání veřejných zakázek patřících do resortního systému centralizovaného zadávání, které jsou zařazeny do seznamu komodit dle Usnesení vlády č. 451 z roku 2011, probíhá na elektronickém tržišti Gemin .

Profil zadavatele na e-tržišti se nejpozději do 30. 6. 2017 přesune na elektronický nástroj Národní elektronický nástroj (NEN).

Veřejné zakázky - 2017

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. vyhlašuje dne 8. 8. 2017 výběrové řízení s názvem: "Dokumentace bouracích prací demolice původního provozně stravovacího objektu (tzv. parlamentu), kotelny a kočárovny" .

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P17V00001413 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz .

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. vyhlašuje dne 7. 8. 2017 výběrové řízení s názvem: "Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy v areálu „Borek" .

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P17V00001032 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz .

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. vyhlašuje dne 31. 7. 2017 výběrové řízení s názvem: "Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p. o., v Heřmanově Městci" .

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P17V00001270 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz .