Veřejné zakázky

Dokumenty

Zadávání veřejných zakázek

Národní hřebčín Kladruby nad Labem zveřejňuje své zakázky na profilech zadavatele, které umožňují neomezený dálkový přístup a na které uveřejňuje informace a dokumenty k veřejným zakázkám.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK , který je certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách, po přihlášení mají dodavatelé možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízeních, proto doporučujeme se v systému E-ZAK zaregistrovat.

Veřejné zakázky - 2018

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 19. 6. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000852 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.

 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 12. 6. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000826 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 30. 5. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Instalace sloupků zásuvkové skříně včetně svodů, datových a signálních kabelů (SO 01 Tribuna)".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000699 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 29. 5. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Jezdecké pomůcky a postroje pro koně na rok 2018-2019".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000657 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 22. 5. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem".
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000640 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.