Veřejné zakázky

Dokumenty

Zadávání veřejných zakázek

Národní hřebčín Kladruby nad Labem zveřejňuje své zakázky na profilech zadavatele, které umožňují neomezený dálkový přístup a na které uveřejňuje informace a dokumenty k veřejným zakázkám.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj E-ZAK , který je certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých veřejných zakázkách, po přihlášení mají dodavatelé možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízeních, proto doporučujeme se v systému E-ZAK zaregistrovat.

Veřejné zakázky - 2018

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 20. 4. 2018 výběrové řízení s názvem:
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000532 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 17. 4. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Tisk průkazu koně".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000456 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 13. 4. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Rekultivace odkaliště Lipina".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000399 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem vyhlašuje dne 28. 3. 2018 výběrové řízení s názvem:
"Demolice původního provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb".

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.eagri.cz , systémové číslo VZ: P18V00000354 nebo se obraťte na suchankova.l@nhkladruby.cz.