Zasedání ESSA - březen 2018

Aktuálně

Výroční zasedání Asociace evropských státních hřebčínů v Kladrubech nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem hostil ve dnech 22.-23.3.2018 tradiční zasedání členů Asociace evropských státních hřebčínů (ESSA). O uspořádání konference v nově zrekonstruovaném hřebčíně bylo rozhodnuto v portugalském hřebčíně Alter Real již v roce 2016.

Hlavní zasedání ESSA se koná každoročně v jedné z členských institucí, Národní hřebčín Kladruby nad Labem se těchto zasedání účastní pravidelně. Ze společného setkání s ostatními představiteli hřebčínů a hřebčinců vyvstávají společné projekty, jezdecká vystoupení, propagace kultury tradičních národních hřebčínů.

Konference v Kladrubech nad Labem se těšila hojné účasti zástupců nejvýznamnějších chovatelských zařízení v Evropě. Zastoupeny byly hřebčíny a hřebčince či instituce Piber – Rakousko, Dakovo a Lipik – Chorvatsko, Cluny, du Pin a d’Uzes – Francie, Marbach, Redefin a Schwaiganger – Německo, Bábolna a Mezöhegyes – Maďarsko, Sierákow a Janow Podlaski – Polsko, Romsilva – Rumunsko, Lipica – Slovinsko, Avenches – Švýcarsko, vzdělávací středisko Ypäjä – Finsko. Z domácích institucí byli přítomni zástupci Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov, Equus Kinski. Čestným hostem zasedání byl Christian Manz s chotí, reprezentující Mezinárodní federaci chovatelů lipicánů.

Samozřejmě byla přítomna paní Astrid von Velsen-Zerweck, ředitelka německého hřebčína Marbach (sídlo ESSA) a současně prezidentka ESSA. Volný čas a energii věnuje poslání ESSA sekretářka paní Gudrun Waiditschka, která je v profesním životě publicistkou, fotografkou a odborně se zaměřuje především na arabské koně. Zmiňovaným dámám patří dík za vzornou organizaci setkávání členů ESSA v mimořádně přívětivé atmosféře.

Ústředními tématy konference byla společná snaha o propagaci tradic a kulturněhistorické hodnoty národních hřebčínů a hřebčinců, problematika evropské legislativy, welfare koní, vzdělávací programy a výměnné pobyty. Bylo zvoleno předsednictvo ESSA (5 členů) na nové období, zástupci jednotlivých institucí informovali o aktuálním dění.

Po čtvrtečních dopoledních blocích konference byl v areálu hřebčína v Kladrubech nad Labem připraven pro účastníky doprovodný program. Vlajkonoši v podání Jakuba Hlávky a Jakuba Macka uvedli na nádvoří osmispřeží vedené Jiřím Nesvačilem. Plemenní hřebci Sacramoso Espada XI, Generalissimus Rarita II a Generalissimus Energia XLIX byli předvedeni na ruce. Po zhlédnutí zahánění stáda klisen s hříbaty pokračovala skupina hostů na prohlídku stájí a pak již bylo připraveno sedm kočárů pro vyjížďku po krajině v okolí hřebčína. Následovala prohlídka kočárovny, postrojovny a zámku. Dojem překvapení, nadšení a snad i dojetí vyvolal krásný koncert smyčcového kvarteta Pardubické filharmonie v kostele sv. Václava a Leopolda.

V pátek odpoledne po ukončení oficiální konference ještě početná skupinka hostů navštívila hřebčín Slatiňany s prohlídkou stájí, kočárovny, sedlovny a s předvedením plemenných hřebců Sacramoso Mantova X, Sacramoso Siria XV a Solo Siria XXIX.

O činnosti ESSA se můžete více dozvědět na www.europeanstatestuds.org

FOTOGALERIE ze zasedání ESSA.