Žehušice - listopad 2013

Aktuálně

Slavnostní vystoupení starokladrubských koní

V sobotu 9.11.2013 se starokladrubští koně z Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. zúčastnili slavnostní akce, která se uskutečnila v historickém areálu v Žehušicích nedaleko Kladrub nad Labem. Během půlhodinového programu, který se odehrával v nově zrekonstruované, a do provozu právě uvedené, barokní jízdárně, byli představeni starokladrubští koně bílé i vrané barvy pod sedlem. Úvodní klasické drezurní vystoupení s prvky vysoké jezdecké školy patřilo plemennému hřebci Sacramoso Espada XI a jeho stálému jezdci, trenérovi výcviku v Kladrubech nad Labem, Pavlu Mackovi. Následovala čtverylka jezdců v dobových kostýmech a jezdkyň v dámských sedlech a stylových šatech. Dále bylo zařazeno krátké intermezzo, kdy jezdkyně Michaela Flégrová s koněm Sacramoso Pavia VI – 17 absolvovala skok v dámském sedle přes improvizovanou překážku. Závěrečným vystoupením bylo pas de deux v podání Ivany Hejlové s plemenným hřebcem Sacramoso Mantova X a Ing. Karla Dvořáka s hřebcem Favory Roma XXI – 27. Ivana Hejlová se s tímto svěřeným hřebcem úspěšně účastní drezurních závodů. Ing. Karel Dvořák, vedoucí výcviku v hřebčíně Slatiňany, věnoval část vystoupení i práci ze země.

  

Jezdecké ukázky byly doprovázeny klasickou hudbou, což společně s krásným, až honosným prostorem jízdárny, dalo vyniknout impozantnímu předvedení starokladrubských koní.

Komorní společnosti hostů , jejichž celodenní program naše vystoupení vhodně doplňovalo, se starokladrubští koně velmi líbili. My věříme v oslovení dalších příznivců tohoto vzácného plemene.

                      

 

                                                                                                     text: Ing. Zuzana Šancová
                                                                                                     foto: Šárka Veinhauerová