Upravit stránku

DĚKUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK!

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví mají návštěvníci povinnost mít v interiérech zakryté dýchací cesty (nos a ústa). Děkujeme vám, že si při prohlídkách prostor národního hřebčína, tzn. infocenter, stájí, zámku, kočárovny, postrojovny, lesovny a dalších interiérů zakrýváte nos a ústa rouškou, respirátorem, šátkem a jinými vhodnými ochrannými prostředky.

Návštěvnická sezóna v letošním roce pokračuje až do konce září.

Před samotnou návštěvou národního hřebčína, ať už v Kladrubech nad Labem, nebo ve Slatiňanech, si na webu národního hřebčína ověřte dostupnost volných termínů jednotlivých prohlídkových okruhů.