Upravit stránku

REVITALIZACE PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÉHO PARKU MOŠNICE A DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO 30. LISTOPADU LETOŠNÍHO ROKU

Revitalizace krajinářského praku Mošnice s cílem jeho celkové obnovy pokračuje další etapou odborných arboristických prací v podobě odklízení vykácených náletových stromů a keřů, strojního odstraňování pařezů a ošetřování solitérních stromů. Na ně navazující zakládání trávníků a výsadba stromů potrvá dle schváleného harmonogramu ze strany poskytovatele dotace, jímž je Státní fond životního prostředí prostřednictvím Operačního programu životní prostředí, do 30. listopadu 2020.

Aby se předešlo možným újmám na zdraví občanů, je po dobu celkové obnovy přírodně krajinářského parku vstup zakázán až do 30. listopadu.

Omlouváme se za dočasná omezení a děkujeme za dodržování nastavených pravidel.

Cíl projektu, uvolnit ze sevření nárostů původně solitérní či vybrané stromy, se postupně daří naplňovat a původní struktura přírodně krajinářského parku Mošnice se vrací opět na světlo světa. Současnému uvolnění dubů předcházelo postupné uvolňování v porostech pod okapem koruny od roku 2009. Původně solitérní stromy – především duby – jsou útočištěm hmyzu chráněných NATURA 2000 a na postup prací tak dohlíží biologický dozor. Vhodná dřevní hmota bude využita k vybudování loggerů, které budou sloužit k úkrytu živočichů. Ty budou umístěny dle doporučení biologického dozoru s ohledem na potřeby živočichů a současně na provoz v parku.

Letecké snímky přírodně krajinářského parku Mošnice z roku 1937 a 1950 s převážně solitérními stromy.