Zkoušky výkonnosti koní Kinských - září 2014

Fotogalerie

Zkoušky výkonnosti koní Kinských

foto: Petr Dvořák, Šárka Votavová