Upravit stránku

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní - koně starokladrubského.

Upozornění

Aktuálně z hřebčína

PLEMENNÝ HŘEBEC GENERALE AVERSA XLIX MÁ 25 LET

PLEMENNÝ HŘEBEC GENERALE AVERSA XLIX MÁ 25 LET

Nejstarší plemeník národního hřebčína dosáhl v sobotu 17. dubna 2021 úctyhodných dvaceti pěti let. Generale Aversa XLIX, starokladrubský bělouš, patřil k naprosté špičce své populace jak po exteriérové, tak po výkonnostní stránce.
O NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ V POŘADECH ČESKÉ TELEVIZE

O NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ V POŘADECH ČESKÉ TELEVIZE

Reportáž o národním hřebčíně byla odvysílána na stanici ČT1 v pořadu "Toulavá kamera", a to v neděli 18. dubna. Dalším pořadem, jehož jeden díl je věnován tématu chovu starokladrubských koní a udržování tradičních činností s chovem souvisejících, bude "Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli".
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL

Oslavu Mezinárodního dne památek navrhla Mezinárodní rada pro památky a sídla již v roce 1982. O rok později se UNESCO usneslo, že svátek se bude slavit dne 18. dubna.
VZPOMÍNKY NA PRINCE PHILIPA

VZPOMÍNKY NA PRINCE PHILIPA

Televizní stanice CNN Prima NEWS odvysílala v pátek 16.4. reportáž se vzpomínkou na návštěvu Prince Philipa v kladrubském hřebčíně v roce 1996. Na Prince Philipa vzpomínali a vzpomínají i bývalí reprezentanti kladrubského hřebčína v soutěžích čtyřspřeží.  Jeho královská Výsost vévoda z Edinburghu byl jejich váženým soupeřem na jezdeckých kolbištích.

Krajina

Krajina

Projděte se krajinnou památkovou zónou Kladrubského Polabí, která je díky svým specifickým vlastnostem domovem starokladrubského koně již půl tisíciletí.

Kočáry

Kočáry

Prozkoumejte soukromý kočár císaře Ferdinanda V., státní kočár T.G. Masaryka a další cenné kočáry a saně. Nechejte se ohromit dokonalým modelem císařského osmispřeží a v sále muzea se vydejte na výpravu více než pětisetletou historii chovu koní v Kladrubech.

Zámek

Zámek

Přeneste se do dob císaře Františka Josefa I. a jeho manželky Alžběty, zvané Sisi. Projděte se v jejich stopách dvanácti stylově zařízenými sály a komnatami, nahlédněte do kostela, který zde dali postavit, a nechejte si vyprávět o jejich zvláštních zvycích a podivuhodných osudech.

Historie hřebčína

Historie hřebčína

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní – koně starokladrubského.