Upravit stránku

ČASY A CENÍKY PROHLÍDEK

ČASY A CENÍKY PROHLÍDEK

 • Kladruby nad Labem

  Kladruby nad Labem

  Hlavní návštěvnická sezóna - od 1. 4. do 31. 10. 2024

  Privátní prohlídky a prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, a to minimálně týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.

  Vzhledem k velkému zájmu o prohlídku hřebčína v Kladrubech nad Labem doporučujeme návštěvníkům využívat k včasnému nákupu vstupenek elektronický rezervační systém, který je dostupný z našich webových stránek zde: VSTUPENKY ONLINE

  Otevírací doba:

  DUBEN - ŘÍJEN
  dnyotevřenopokladnačasy prohlídek
  út – ne10:00 – 16:009:30 – 16:0010:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00

   

  LEDEN - BŘEZEN
  dnyotevřenopokladnačasy prohlídek
  st – pá10:00 – 14:0015 min. před začátkem prohlídky10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

  Informace k prohlídkám:

 • Slatiňany

  Slatiňany

  Hlavní návštěvnická sezóna - od 1. 4. do 31. 10. 2024

  Privátní prohlídky a prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, a to minimálně týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.

  Vzhledem k velkému zájmu o prohlídku hřebčína ve Slatiňanech doporučujeme návštěvníkům využívat k včasnému nákupu vstupenek elektronický rezervační systém, který je dostupný z našich webových stránek zde: VSTUPENKY ONLINE  

      Otevírací doba:

  DUBEN - ŘÍJEN
  dnyotevřenopokladnačasy prohlídek
  út – ne10:00 – 16:009:30 – 16:0010:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00

   

  LEDEN - BŘEZEN
  dnyotevřenopokladnačasy prohlídek
  st – pá10:00 – 14:0015 min. před začátkem prohlídky10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

  Informace k prohlídkám:

  Telefon:

  +420 727 935 143
  (9:30 - 16:00)

 • Heřmanův Městec

  Heřmanův Městec

  Hlavní návštěvnická sezóna - od 1. 4. do 31. 10. 2024

  Prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, a to minimálně týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.

  Vzhledem k velkému zájmu o prohlídku hřebčína v Heřmanově Městci doporučujeme návštěvníkům využívat k včasnému nákupu vstupenek elektronický rezervační systém, který je dostupný z našich webových stránek zde: VSTUPENKY ONLINE  

  Otevírací doba:

  DUBEN - ŘÍJEN
  dnyotevřenopokladnačasy prohlídek
  pá– ne10:00 – 16:009:30 – 16:0010:00, 12:00, 14:00, 16:00

   

  Informace k prohlídkám:

 • Vstupenky
 • Návštěvní řád

  NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
  Národního hřebčína Kladruby nad Labem

  1. Zakoupením vstupenky nebo objednáním prohlídky či jiné služby vyjadřuje návštěvník souhlas s uvedenými pravidly.
  2. V areálu hřebčína je zakázáno:
   • vstupovat do objektů a dvorů hřebčína bez průvodce
   • dotýkat se koní, krmit je a vhazovat předměty do stájí či výběhů
   • vstupovat do výběhů a boxů
   • odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat či poškozovat prostředí
  3. Na prohlídky či k čerpání jiných služeb je zakázán vstup:
   • osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě
   • zvířatům s výjimkou asistenčních psů
   • dětem pod 12 let bez dozoru dospělé osoby zodpovídající za jejich bezpečnost
   • s jídlem a nápoji, objemnými zavazadly, otevřenými deštníky, balónky, sportovním náčiním, kočárky, koly a jakýmikoliv jinými vozítky s výjimkou kompenzačních pomůcek
  4. Při prohlídkách je zakázáno:
   • vzdalovat se z dohledu průvodce
   • kouřit
   • chovat se hlučně, plašit zvířata, rušit výklad průvodce či znepříjemňovat ostatním prohlídku (např. hlasitými projevy, hovorem, používáním telefonu, přehrávačů a podobně)
  5. Návštěvníci jsou povinni:
   • řídit se pokyny průvodců
   • chovat se tak, aby předešli vzniku újmy na zdraví a majetku svém i ostatních
   • chovat se ohleduplně vůči koním a ošetřovatelům
   • dostavit se na objednanou prohlídku včas a na určené místo
  6. Za věci odložené v areálu hřebčín neručí.
  7. Při porušení kteréhokoli z pravidel je průvodce oprávněn návštěvníka vykázat z obiektu bez nároku na vrácení vstupného.

  V Kladrubech nad Labem dne 24. května 2019

   

Ceníky

 • Individuální návštěvy
  CENÍK PROHLÍDEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY MIMO ŠKOLNÍCH SKUPIN VE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBĚ PRO VEŘEJNOST
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65, ZTP)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  I. Stáječesky260 Kč€ 10,80170 Kč€ 6,80780 Kč€ 32,40cca 45 min
  cizojazyčně360 Kč€ 15,00230 Kč€ 9,301 010 Kč€ 41,90
  II. Kočárovna, postrojovna a muzeumčesky120 Kč€ 4,8070 Kč€ 2,80300 Kč€ 12,10cca 45 min
  cizojazyčně160 Kč€ 6,40100 Kč€ 4,00410 Kč€ 16,50
  III. Zámekčesky160 Kč€ 6,30100 Kč€ 3,20410 Kč€ 15,80cca 45 min
  cizojazyčně210 Kč€ 7,90140 Kč€ 4,80580 Kč€ 22,80
  IV. Lesovnačesky50 Kč€ 2,0030 Kč€ 1,20140 Kč€ 5,60cca 30 min
  cizojazyčně70 Kč€ 2,8050 Kč€ 2,00210 Kč€ 8,40
  V. Rozhledna 30 Kč€ 1,2015 Kč€ 0,6070 Kč€ 2,80individuální, max. 30 minut

  Vstupné zdarma mají: 

  • děti pod 6 let v doprovodu zletilé osoby (neplatí pro dětské skupiny)
  • doprovod ZTP/P
  • držitelé karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Na každých 15 platících návštěvníků z organizovaného zájezdu poskytujeme 1 vstup zdarma pro organizátory zájezdu (neplatí pro samotné návštěvníky, jen pro organizátory, průvodce, tlumočníky nebo řidiče zájezdových autobusů).
  • Ve výjimečných případech, kdy si vstupenku na prohlídku nezakoupí alespoň 5 dospělých osob, může být začátek plánované prohlídky posunut na pozdější čas.
  • Při zájmu o prohlídku celého areálu v Kladrubech nad Labem je třeba zahájit návštěvu před 13:00.
  • Rodinné vstupné je uvažováno pro dvě dospělé osoby a nejvýše tři děti starší 6 let a mladší 18 let.
  • Z bezpečnostních důvodů děti do věku 15 let pouze v doprovodu zletilé osoby.
  • Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu - u studentů platný studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz apod., u seniorů nad 65 let doklad s datem narození.
  • Prohlídky v objektu Lesovna jsou organizovány pá - ne od 10:00 - 16:00 hodin.
  • Přijímáme platební karty.
  • Pro skupiny nad 10 osob je nutná předchozí rezervace, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou.
  • Záloha na klíč od rozhledny je 200,- Kč / € 10.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný pro běžné prohlídky uskutečňované ve standardní otevírací době pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně i ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Běžnými prohlídkami se rozumí prohlídky pro předem objednané skupiny o deseti a více osobách a prohlídky pro širokou veřejnost uskutečňované v provozovatelem stanovených časech.
  • Ceník je platný také pro prohlídky v rámci mimořádných akcí, pokud pro tyto prohlídky nebudou stanoveny ceny zvláštní.
  • Prohlídky pro školní skupiny se řídí zvláštním ceníkem.
  • Prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a privátní prohlídky se řídí zvláštním ceníkem.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
  • Vstupné je osvobozeno od DPH.
 • Školní skupiny
  CENÍK PROHLÍDEK PRO ŠKOLNÍ A DĚTSKÉ SKUPINY VE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBĚ PRO VEŘEJNOST
  OkruhJazyk prohlídkyDětské vstupné
  (děti z mateřských škol)
  Žákovské/studentské vstupné
  (žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol)
  Délka prohlídky
  (dětská – žákovská – studentská)
  I. Stáječesky80 Kč€ 3,20100 Kč€ 4,0030 – 30 – 45 min
  cizojazyčně120 Kč€ 4,80150 Kč€ 6,00
  II. Kočárovna, postrojovna a muzeumčesky30 Kč€ 1,2045 Kč€ 1,8030 – 30 – 45 min
  cizojazyčně50 Kč€ 2,0065 Kč€ 2,60
  III. Zámekčesky30 Kč€ 1,2045 Kč€ 1,8030 – 30 – 45 min
  cizojazyčně50 Kč€ 2,0065 Kč€ 2,60
  IV. Lesovnačesky20 Kč€ 0,8020 Kč€ 0,80cca 30 min
  cizojazyčně20 Kč€ 0,8030 Kč€ 1,20
  V. Rozhledna 10 Kč€ 0,4010 Kč€ 0,40individuální, max. 30 minut
  Vstup zdarma mají:
  • doprovod ZTP/P
  • držitele karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Mezi žáky a studenty jsou počítáni žáci základních a středních škol (vč. SOŠ a SOU), vyšších odborných škol a studenti vysokých škol.
  • Ceník pro školní skupiny platí pro organizované skupiny dětí, žáků a studentů ze všech typů školských zařízení, výchovných a vzdělávacích ústavů, a také z dětských táborů a organizací. Minimální velikost skupiny je 7 osob. Na každých 7 osob ve skupině má jedna osoba konající pedagogický dozor nárok na vstup zdarma.
  • Prohlídky pro školní skupiny lze využít pouze při předchozí rezervaci alespoň týden předem. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.
  • Při zájmu o prohlídku celého areálu je třeba zahájit návštěvu před 13:00.
  • Přijímáme platební karty.
  • Záloha na klíč od rozhledny je 200,- Kč / € 10.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný pro běžné prohlídky pro školní skupiny uskutečňované ve standardní otevírací době pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně i ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Běžnými prohlídkami pro školní skupiny se rozumí prohlídky pro předem objednané skupiny o 7 a více osobách uskutečňované v provozovatelem stanovených časech.
  • Ceník je platný také pro prohlídky v rámci mimořádných akcí, pokud pro tyto prohlídky nebudou stanoveny ceny zvláštní.
  • V případě, že se prohlídka uskuteční mimo výše uvedenou otevírací dobu pro veřejnost (tzn. 1. 4. - 31. 10.), platí ceny vstupného ve výši dvojnásobku uvedených cen prohlídek.
  • Vstupné je osvobozeno od DPH.
  Pro prohlídky pro školní skupiny mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost platí následující:
  1. Prohlídky pro školní skupiny mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.
  2. Prohlídky pro školní skupiny mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost jsou možné pouze pro skupiny o 15 a více platících osobách.
  3. V případě, že se prohlídka mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost uskuteční v pracovní den v čase 10:00–15:00, platí stejné ceny vstupného jako ve standardní otevírací době pro veřejnost, tzn. tytéž, jaké jsou uvedeny shora.
  4. V případě, že se prohlídka uskuteční mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a zároveň mimo pracovní den 10:00–15:00, platí ceny vstupného ve výši dvojnásobku shora uvedených cen prohlídek pro školní skupiny ve standardní otevírací době pro veřejnost.
  5. Pro prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a zároveň mimo pracovní den 10:00–15:00 platí, že okruhy IV. Lesovna a V. Rozhledna lze objednat pouze v kombinaci s některým z okruhů I. až III.
 • Privátní prohlídky a mimosezóna
  PRIVÁTNÍ PROHLÍDKY VE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBĚ PRO VEŘEJNOST A PRO PROHLÍDKY V PRACOVNÍ DNY 10:00–15:00 MIMO STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBU PRO VEŘEJNOST
  OkruhJazyk prohlídkyPaušální vstupné pro prvních 7 osobVstupné pro
  každou další osobu
  Délka prohlídky
  I. Stáječesky2070 Kč€ 83,30290 Kč€ 12,10cca 45 min
  cizojazyčně2780 Kč€ 111,80400 Kč€ 16,60
  II. Kočárovna, postrojovna a muzeumčesky940 Kč€ 37,80140 Kč€ 5,60cca 45 min
  cizojazyčně1270 Kč€ 51,10180 Kč€ 7,20
  III. Zámekčesky1150 Kč€ 46,30160 Kč€ 6,40cca 45 min
  cizojazyčně1500 Kč€ 60,30220 Kč€ 8,80
  IV. Lesovnačesky430 Kč€ 17,3060 Kč€ 2,40cca 30 min
  cizojazyčně620 Kč€ 24,9090 Kč€ 3,60
  V. Rozhledna 210 Kč€ 8,4030 Kč€ 1,20individuální, max. 30 minut
  PROHLÍDKY MIMO STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBU PRO VEŘEJNOST A ZÁROVEŇ MIMO PRACOVNÍ DNY 10:00–15:00
  OkruhJazyk prohlídkyPaušální vstupné pro prvních 7 osobVstupné pro
  každou další osobu
  Délka prohlídky
  I. Stáječesky3800 Kč€ 152,90540 Kč€ 22,40cca 45 min
  cizojazyčně5180 Kč€ 208,40750 Kč€ 31,10
  II. Kočárovna, postrojovna a muzeumčesky1730 Kč€ 69,60250 Kč€ 10,10cca 45 min
  cizojazyčně2360 Kč€ 94,90350 Kč€ 14,10
  III. Zámekčesky2130 Kč€ 85,70300 Kč€ 12,10cca 45 min
  cizojazyčně2760 Kč€ 111,00400 Kč€ 16,10
  IV. Lesovnačesky810 Kč€ 32,60120 Kč€ 4,80cca 30 min
  cizojazyčně1150 Kč€ 46,30170 Kč€ 6,80
  V. Rozhledna 350 Kč€ 14,1050 Kč€ 2,00individuální, max. 30 minut
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Na výše uvedené vstupné pro prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost nelze uplatnit žádnou slevu.
  • V jedné prohlídkové skupině je povoleno nejvýše 20 osob, v případě vyššího počtu budou návštěvníci rozděleni.
  • Tento ceník je platný pro:
  1. prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost, tzn. pro prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně nebo mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu
  2. Standardní otevírací dobou je myšleno období 1. 4. - 31. 10. příslušného roku út - ne od 10:00 - 16:00
  3. privátní prohlídky, tzn. prohlídky ve standardní otevírací době pro veřejnost, a to pro jednotlivce či skupiny o menším počtu návštěvníků než deset, kteří si objednají samostatnou prohlídku.
  • V rámci tohoto ceníku je možné okruhy IV. Lesovna a V. Rozhledna objednat pouze v kombinaci s některým z okruhů I. až III.
  • Přijímáme platební karty.
  • Privátní prohlídky a prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.
  • U privátních prohlídek ve standardní otevírací době pro veřejnost lze vstupné zdarma pro děti pod 6 let v doprovodu zletilé osoby, osoby starší 70 let, doprovod držitelů průkazu ZTP/P, držitelé karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek. To neplatí pro prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost.
  • Záloha na klíč od rozhledny je 200,- Kč / € 10.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
  • Vstupné je osvobozeno od DPH.
 • Kombinované prohlídky – Kladruby n. L., Slatiňany, Heřmanův Městec, Kačina
  KOMBINOVANÁ VSTUPENKA PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY V HŘEBČÍNĚ V KLADRUBECH NAD LABEM, V HŘEBČÍNĚ VE SLATIŇANECH A VE VÝCVICKOVÝCH STÁJÍCH V HEŘMANOVĚ MĚSTCI
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  I. Stáje v Kladrubech nad Labem, ve Slatiňanech a v Heřmanově Městcičesky500 Kč€ 20,80300 Kč€ 12,501500 Kč€ 62,20cca 45 min. + 45 min. + 30 min.
  KOMBINOVANÁ VSTUPENKA PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY HŘEBČÍNA V KLADRUBECH NAD LABEM A NZM KAČINA
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti  18-26, senioři senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  Jeden vybraný okruh v NH Kladruby nad Labem a jeden v NZM Kačinačesky400 Kč230 Kč1090 Kčdle vybraných okruhů
  AKCE ALBI 1+1 - DÍTĚ + DOSPĚLÝ POUZE ZA CENU DOSPĚLÉHO
  OkruhJazyk prohlídkyVstupné
  Stáje Kladruby nad Labemčesky260 Kč
  Stáje Slatiňanyčesky180 Kč
   

   

  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Vstup zdarma pouze pro děti a mládež do 6 let.
  • Rodinné vstupné je uvažováno pro dvě dospělé osoby a nejvýše tři děti starší 6 let. Děti do 6 let mají vstup zdarma. 
  • Tuto vstupenku lze zakoupit pouze na prohlídky od 1. 4. - 31. 10. příslušného kalendářního roku od 10:00 - 16:00.
  • Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu - u studentů platný studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz apod., u seniorů nad 65 let doklad s datem narození.
  • Vstupné osvobozeno od DPH.
 • Zimní okruh
  CENÍK PROHLÍDEK ZIMNÍHO OKRUHU
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  Zimní okruh Kladruby nad Labemčesky210 Kč140 Kč630 Kčcca 60 min
  Vstup zdarma mají:
  • děti pod 6 let v doprovodu zletilé osoby (neplatí pro dětské skupiny)
  • doprovod ZTP/P
  • držitele karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 2. 2024.
  • Na každých 15 platících návštěvníků z organizovaného zájezdu poskytujeme 1 vstup zdarma pro organizátory zájezdu (neplatí pro samotné návštěvníky, jen pro organizátory, průvodce, tlumočníky nebo řidiče zájezdových autobusů).
  • Rodinné vstupné je uvažováno pro dvě dospělé osoby a nejvýše tři děti starší 6 let a mladší 18 let.
  • Z bezpečnostních důvodů děti do věku 15 let pouze v doprovodu zletilé osoby.
  • Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu - u studentů platný studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz apod., u seniorů nad 65 doklad s datem narození.
  • Ve výjimečných případech, kdy si vstupenku na prohlídku nezakoupí alespoň 5 dospělých osob, může být začátek plánované prohlídky posunut na pozdější čas.
  • Přijímáme platební karty.
  • Pro skupiny nad 10 osob je nutná předchozí rezervace, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný pro běžné prohlídky uskutečňované ve standardní otevírací době pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně i ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Běžnými prohlídkami se rozumí prohlídky pro předem objednané skupiny o deseti a více osobách a prohlídky pro širokou veřejnost uskutečňované v provozovatelem stanovených časech.
  • Prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a privátní prohlídky se řídí zvláštním ceníkem.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
  • Vstupné je osvobozeno od DPH.

Ceníky

 • Individuální návštěvy
  CENÍK PROHLÍDEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY VE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBĚ PRO VEŘEJNOST
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  I. Stáje Slatiňanyčesky180 Kč€ 7,50110 Kč€ 4,50490 Kč€ 20,40cca 45 min
  cizojazyčně240 Kč€ 10160 Kč€ 6,70640 Kč€ 26,60

  Vstupné mají zdarma:

  • děti pod 6 let v doprovodu zletilé osoby (neplatí pro dětské skupiny)
  • doprovod ZTP/P
  • držitele karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 2. 2024.
  • Na každých 15 platících návštěvníků z organizovaného zájezdu poskytujeme 1 vstup zdarma pro organizátory zájezdu (neplatí pro samotné návštěvníky, jen pro organizátory, průvodce, tlumočníky nebo řidiče zájezdových autobusů).
  • Ve výjimečných případech, kdy si vstupenku na prohlídku nezakoupí alespoň 5 dospělých osob, může být začátek plánované prohlídky posunut na pozdější čas.
  • Přijímáme platební karty.
  • Pro skupiny nad 10 osob je nutná předchozí rezervace, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný pro běžné prohlídky uskutečňované ve standardní otevírací době pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně i ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Běžnými prohlídkami se rozumí prohlídky pro předem objednané skupiny o deseti a více osobách a prohlídky pro širokou veřejnost uskutečňované v provozovatelem stanovených časech.
  • Ceník je platný také pro prohlídky v rámci mimořádných akcí, pokud pro tyto prohlídky nebudou stanoveny ceny zvláštní.
  • Prohlídky pro školní skupiny se řídí zvláštním ceníkem.
  • Prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a privátní prohlídky se řídí zvláštním ceníkem.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
 • Školní skupiny
  CENÍK PROHLÍDEK PRO ŠKOLNÍ A DĚTSKÉ SKUPINY VE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBĚ PRO VEŘEJNOST
  OkruhJazyk prohlídkyDětské vstupné
  (děti z mateřských škol)
  Žákovské/studentské vstupné
  (žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol)
  Délka prohlídky
  (dětská – žákovská – studentská)
  I. Stáje Slatiňanyčesky60 Kč€ 2,4075 Kč€ 3,00cca 45 min
  cizojazyčně90 Kč€ 3,60110 Kč€ 4,40
  Vstup zdarma mají:
  • doprovod ZTP/P
  • držitele karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Ceník pro školní skupiny platí pro organizované skupiny dětí, žáků a studentů ze všech typů školských zařízení, výchovných a vzdělávacích ústavů, a také z dětských táborů a organizací. Minimální velikost skupiny je 7 osob. Na každých 7 osob ve skupině má jedna osoba konající pedagogický dozor nárok na vstup zdarma. Ceník pro školní skupiny lze využít pouze při předchozí rezervaci alespoň týden předem.
  • Na každých 15 platících návštěvníků z organizovaného zájezdu poskytujeme 1 vstup zdarma pro organizátory zájezdu (neplatí pro samotné návštěvníky, jen pro organizátory, průvodce, tlumočníky nebo řidiče zájezdových autobusů).
  • Přijímáme platební karty.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný pro běžné prohlídky pro školní skupiny uskutečňované ve standardní otevírací době pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně i ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Běžnými prohlídkami pro školní skupiny se rozumí prohlídky pro předem objednané skupiny o 7 a více osobách uskutečňované v provozovatelem stanovených časech.
  • Ceník je platný také pro prohlídky v rámci mimořádných akcí, pokud pro tyto prohlídky nebudou stanoveny ceny zvláštní.
  Pro prohlídky pro školní skupiny mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost platí následující:
  1. Prohlídky pro školní skupiny mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.
  2. Prohlídky pro školní skupiny mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost jsou možné pouze pro skupiny o 15 a více platících osobách.
  3. V případě, že se prohlídka mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost uskuteční v pracovní den v čase 10:00–15:00, platí stejné ceny vstupného jako ve standardní otevírací době pro veřejnost, tzn. tytéž, jaké jsou uvedeny shora.
  4. V případě, že se prohlídka uskuteční mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a zároveň mimo pracovní den 10:00–15:00, platí ceny vstupného ve výši dvojnásobku shora uvedených cen prohlídek pro školní skupiny ve standardní otevírací době pro veřejnost.
  5. Pro prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a zároveň mimo pracovní den 10:00–15:00 platí, že okruhy IV. Lesovna a V. Rozhledna lze objednat pouze v kombinaci s některým z okruhů I. až III.
 • Privátní prohlídky a mimosezóna
  PROHLÍDKY MIMO STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBU PRO VEŘEJNOST A ZÁROVEŇ MIMO PRACOVNÍ DNY 10:00–15:00
  OkruhJazyk prohlídkyPaušální vstupné pro prvních 7 osobVstupné pro
  každou další osobu
  Délka prohlídky
  I. Stáje Slatiňanyčesky2990 Kč€ 124390 Kč€ 16,20cca 45 min
  cizojazyčně3970 Kč€ 164,70580 Kč€ 24,10
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Vstup zdarma pouze pro držitele volných vstupenek. Na výše uvedené vstupné nelze uplatnit žádnou slevu.
  • Tento ceník je platný pro:
  1. prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost, tzn. pro prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně nebo mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu
  2. privátní prohlídky, tzn. prohlídky ve standardní otevírací době pro veřejnost, a to pro jednotlivce či skupiny o menším počtu návštěvníků než deset, kteří si objednají samostatnou prohlídku.
  • V rámci tohoto ceníku je možné okruhy IV. Lesovna a V. Rozhledna objednat pouze v kombinaci s některým z okruhů I. až III.
  • Přijímáme platební karty.
  • Privátní prohlídky a prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
  • Vstupné je osvobozeno od DPH.
 • Kombinované prohlídky – Kladruby n. L., Slatiňany, Heřmanův Městec
  KOMBINOVANÁ VSTUPENKA PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY V HŘEBČÍNĚ V KLADRUBECH NAD LABEM, V HŘEBČÍNĚ VE SLATIŇANECH A VE VÝCVIKOVÝCH STÁJÍCH V HEŘMANOVĚ MĚSTCI
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  I. Stáje v Kladrubech nad Labem, ve Slatiňanech a v Heřmanově Městcičesky500 Kč€ 20,80300 Kč€ 12,501500 Kč€ 62,20cca 45 min. + 45 min. + 30 min.
 • Zimní okruh
  CENÍK PROHLÍDEK ZIMNÍHO OKRUHU
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  Zimní okruh Slatiňanyčesky110 Kč75 Kč300 Kčcca 30 min
  Vstup zdarma mají:
  • děti pod 6 let v doprovodu zletilé osoby (neplatí pro dětské skupiny)
  • doprovod ZTP/P
  • držitele karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Na každých 15 platících návštěvníků z organizovaného zájezdu poskytujeme 1 vstup zdarma pro organizátory zájezdu (neplatí pro samotné návštěvníky, jen pro organizátory, průvodce, tlumočníky nebo řidiče zájezdových autobusů).
  • Rodinné vstupné je uvažováno pro dvě dospělé osoby a nejvýše tři děti starší 6 let a mladší 18 let.
  • Z bezpečnostních důvodů děti do věku 15 let pouze v doprovodu zletilé osoby.
  • Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu - u studentů platný studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz apod., u seniorů nad 65 doklad s datem narození.
  • Ve výjimečných případech, kdy si vstupenku na prohlídku nezakoupí alespoň 5 dospělých osob, může být začátek plánované prohlídky posunut na pozdější čas.
  • Přijímáme platební karty.
  • Pro skupiny nad 10 osob je nutná předchozí rezervace, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný pro běžné prohlídky uskutečňované ve standardní otevírací době pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně i ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Běžnými prohlídkami se rozumí prohlídky pro předem objednané skupiny o deseti a více osobách a prohlídky pro širokou veřejnost uskutečňované v provozovatelem stanovených časech.
  • Prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a privátní prohlídky se řídí zvláštním ceníkem.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
  • Vstupné je osvobozeno od DPH.

Ceníky

 • Individuální návštěvy
  CENÍK PROHLÍDEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY VE STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBĚ PRO VEŘEJNOST
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  I. Stáje Heřmanův Městecčesky150 Kč€ 6,30100 Kč€ 4,20420 Kč€ 17,50cca 30 min
  cizojazyčně210 Kč€ 8,70140 Kč€ 5,80580 Kč€ 24,10

  Vstupné mají zdarma:

  • děti pod 6 let v doprovodu zletilé osoby (neplatí pro dětské skupiny)
  • doprovod ZTP/P
  • držitele karet AMG, ICOMOS, ITIC nebo volných vstupenek
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Prohlídky objektu Heřmanův Městec jsou organizovány pá - ne od 10 do 16 hodin.
  • Na každých 15 platících návštěvníků z organizovaného zájezdu poskytujeme 1 vstup zdarma pro organizátory zájezdu (neplatí pro samotné návštěvníky, jen pro organizátory, průvodce, tlumočníky nebo řidiče zájezdových autobusů).
  • Ve výjimečných případech, kdy si vstupenku na prohlídku nezakoupí alespoň 5 dospělých osob, může být začátek plánované prohlídky posunut na pozdější čas.
  • Přijímáme platební karty.
  • Pro skupiny nad 10 osob je nutná předchozí rezervace, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný pro běžné prohlídky uskutečňované ve standardní otevírací době pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně i ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Běžnými prohlídkami se rozumí prohlídky pro předem objednané skupiny o deseti a více osobách a prohlídky pro širokou veřejnost uskutečňované v provozovatelem stanovených časech.
  • Ceník je platný také pro prohlídky v rámci mimořádných akcí, pokud pro tyto prohlídky nebudou stanoveny ceny zvláštní.
  • Prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost a privátní prohlídky se řídí zvláštním ceníkem.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
 • Mimosezóna
  PROHLÍDKY MIMO STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBU PRO VEŘEJNOST A ZÁROVEŇ MIMO PRACOVNÍ DNY 10:00–15:00
  OkruhJazyk prohlídkyPaušální vstupné pro prvních 7 osobVstupné pro
  každou další osobu
  Délka prohlídky
  I. Stáje Heřmanův Městecčesky2220 Kč€ 92310 Kč€ 12,90cca 30 min
  cizojazyčně3110 Kč€ 129430 Kč€ 17,90
  Další informace o vstupném:
  • Ceník prohlídek od 1. 4. 2023.
  • Vstup zdarma pouze pro držitele volných vstupenek. Na výše uvedené vstupné nelze uplatnit žádnou slevu.
  • Tento ceník je platný pro:
  1. prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost, tzn. pro prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost v hlavní návštěvnické sezóně nebo mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost ve zvláštních otevíracích dnech mimo hlavní návštěvnickou sezónu
  2. privátní prohlídky, tzn. prohlídky ve standardní otevírací době pro veřejnost, a to pro jednotlivce či skupiny o menším počtu návštěvníků než deset, kteří si objednají samostatnou prohlídku.
  • Přijímáme platební karty.
  • Privátní prohlídky a prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, nejlépe alespoň týden před plánovanou návštěvou. Možnost objednání těchto prohlídek závisí na provozních podmínkách. O možnosti rezervace na určitý den a čas rozhoduje provozovatel.
  • Fotografování pro soukromé účely bez blesku a stativu je v rámci prohlídky možné zdarma.
  • Ceník je platný a účinný od data podpisu až do nabytí účinnosti ceníku nového.
  • Vstupné je osvobozeno od DPH.
 • Kombinované prohlídky – Kladruby n. L., Slatiňany, Heřmanův Městec
  KOMBINOVANÁ VSTUPENKA PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY V HŘEBČÍNĚ V KLADRUBECH NAD LABEM, V HŘEBČÍNĚ VE SLATIŇANECH A VE VÝCVIKOVÝCH STÁJÍCH V HEŘMANOVĚ MĚSTCI
  OkruhJazyk prohlídkyZákladní vstupné
  (dospělí)
  Snížené vstupné
  (děti/mládež 6-18, studenti 18-26, senioři > 65)
  Rodinné vstupné
  (2 dospělí + děti/mládež 6-18)
  Délka prohlídky
  I. Stáje v Kladrubech nad Labem, ve Slatiňanech a v Heřmanově Městcičesky500 Kč€ 20,80300 Kč€ 12,501500 Kč€ 62,20cca 45 min. + 45 min. + 30 min.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti