Upravit stránku

Alternativní připařovací plány

Alternativní připařovací plán je seznamem klisen evidovaných jako genetický zdroj (GZ) a ke každé klisně jsou přiřazeni plemenní hřebci GZ tak, že navrhovaný rodičovský pár nemá koeficient příbuzenské plemenitby Fx vyšší než 6,25 (sloupec "Fx") – příbuznost Vaší klisny a plemenného hřebce je tedy akceptovatelná a Váš výběr takového hřebce pro Vaši klisnu je navíc podpořen vyšší sazbou dotace na ohřebenou klisnu v rámci finančních podpor Národního programu Ministerstva zemědělství ČR. Ve sloupci "%PG" je uvedeno % původních starokladrubských genů hříběte, které z dané kombinace vzejde.