Upravit stránku

Dotační tituly

Dotační tituly

Níže jsou v obecné podobě přiblíženy Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství (pro starokladrubského koně) – pro každý rok zveřejňuje MZe ČR Zásady na www.eagri.cz.

Kód předmětu dotace: 6.1.8

Název předmětu dotace: STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

Účel podpory: Udržování jedinců plemene starokladrubský kůň v zemském chovu.

Subjekt: Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat. Žádost o zařazení nebo prodloužení stávajícího zařazení fyzické nebo právnické osoby do Národního programu zvířat musí schválit níže uvedený administrátor dotace, určená osoba a musí být doručena MZe nejpozději do 31. července daného roku.


Kategorie zvířat a maximální výše dotace:
6.1.8.aklisna starokladrubského koně ohřebená po ukončeném 8. měsíci březosti v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 po hřebci shodného plemene evidovaném jako genetický zdrojdo 4 000,- Kč
6.1.8.bklisna starokladrubského koně nově zaevidovaná v roce 2023 jako genetický zdroj po úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách nebo klisna starokladrubského koně ohřebená v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 po hřebci shodného plemene evidovaném jako genetický zdroj, která má k datu 20. 11. 2023 živé hříbě zapsané v ÚEK. Není možné zároveň žádat o dotaci podle odstavce 6.1.8.ado 12 000,- Kč
6.1.8.cklisna starokladrubského koně ohřebená v režimu alternativního připařování v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 po hřebci shodného plemene evidovaném jako genetický zdroj, která má k datu 20. 11. 2023 živé hříbě zapsané v ÚEK. Není možné zároveň žádat o dotaci podle odstavce 6.1.8.a nebo 6.1.8.bdo 15 000,- Kč
6.1.8.dstarokladrubský hřebec nově zaevidovaný v roce 2023 jako genetický zdroj po úspěšně vykonaných výkonnostních zkouškách, vybraný do plemenitby a zapsaný v Ústředním registru plemeníkůdo 25 000,- Kč

Pozn.: Alternativní plán připařování pro rok 2023 byl předem konzultován a schválen VÚŽV a zveřejněn vhodným způsobem a v dostatečném časovém předstihu před zahájením připouštěcí sezóny starokladrubského koně.

Podmínky poskytnutí dotace:

  • žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata evidovaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize starokladrubského koně;
  • všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2023;
  • ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní, nebo kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě narozené hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit potvrzením od veterináře na formuláři, který se nachází na konci části B. těchto Zásad;
  • od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán a uložen v genobance VÚŽV vzorek genetického materiálu (tj. krev, popř. inseminační dávka), doložený předávacím protokolem.

Administrátor dotace: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, č.p. 1, 533 14 Kladruby nad Labem (dále jen „NH Kladruby“)

Žadatel uplatní individuální požadavek u NH Kladruby nejpozději do 30. 9. 2023.

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti