Upravit stránku

Poskytování informací

Informace o tom, jakým způsobem a kde lze žádat o informace.

Podávání žádosti o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace od Národního hřebčína Kladruby nad Labem lze podat:

Pro podání žádosti o poskytnutí informace nejsou předepsány žádné závazné formuláře.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem požaduje úhradu nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu a zasláním informace žadateli. Výše těchto úhrad se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací (k dispozici zde).

Výši úhrady, kterou je Národní hřebčín Kladruby nad Labem oprávněn žádat, bude sdělena žadateli po přijetí žádosti o poskytnutí informace. Podrobnější informace naleznete v Sazebníku úhrad za poskytování informací.