Upravit stránku

Den starokladrubského koně 26. 5. 2018 a otevření výstavy "Tož budeme sedlat..."

Tiskové oznámení k slavnostnímu otevření výstavy a programu Dne starokladrubského koně.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

533 14 Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem, 21. 5. 2018

Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravil na sobotu 26. 5. 2018 slavnostní program pod názvem Den starokladrubského koně, který je oslavou výjimečného plemene koní, jeho domovského hřebčína, ale také tradičních činností, které k původnímu dvornímu hřebčínu patří. Zároveň je připomenutím úspěchů, kterých Národní hřebčín dosahuje v současnosti, zejména předložením nominační dokumentace pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. V souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa otevírá Národní hřebčín výstavu „Tož budeme sedlat…“, která pojednává o vztahu prezidenta T. G. Masaryka a koní.

V rámci Dne starokladrubského koně je pro širokou veřejnost připravena řada vystoupení a prezentací, jejichž jednotícím prvkem jsou oslavy 100. výročí vzniku Československa. Celodenní program začíná již v 10 hodin chovatelskou ukázkou, v 11:30 hod. je očekáván příjezd posledního císaře Karla I v slavnostní zápřeži. Program tak symbolicky zachycuje přelomové období rakousko-uherské monarchie a vznik Československa. Dopolední program je věnován „starému mocnářství“, odpolední mladé republice.

Hlavní program začíná v 13:00 hod., obsahuje 16 výjimečných prvků, do kterých bude zapojeno téměř šedesát koní. Veřejnost se může těšit na vystoupení starokladrubských běloušů a vraníků v samotném srdci Národního hřebčína - na hlavním nádvoří. Prezentovány budou ukázky zápřeže, jezdecká čtverylka či kočárový rej. Nebudou chybět ani adrenalinová vystoupení jako např. Jump&Drive, uherská pošta, pushball (koňský fotbal) či závěrečné vícespřeží. Vybrané části programu budou doprovázeny Hudbou Hradní stráže.

V hlavním programu bude prezentován nově restaurovaný kočár Tomáše Garrigua Masaryka, který mohou návštěvníci obdivovat vystavený v Císařské jízdárně mezi 10 a 12 hodinou. Tomáš Garrigue Masaryk měl ke koním vřelý vztah, starokladrubské koně zakomponoval do prezidentského protokolu. K tomuto tématu připravil Národní hřebčín výstavu „Tož budeme sedlat…“, která se otevírá právě v souvislosti se Dnem starokladrubského koně.

Výstava je koncipována jako pocta Josefu Krejčíkovi vrchnímu podkonímu prezidentských stájí, který pocházel z Kladrub nad Labem. Návštěvníci se zde dozvědí nejen o Hektorovi, Masarykově nejoblíbenějším koni, ale i o organizaci slavnostní inaugurace prezidenta a prezidentských kočárech. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Archivem Pražského hradu, Archivem Kanceláře prezidenta republiky, Muzeem T. G. Masaryka v Lánech, Národním filmovým archivem, Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem Praha. Návštěvníkům bude výstava přístupná do 31. října 2018.

Slavnostní Den starokladrubského koně se uzavře koncertem přední české harfenistky Kateřiny Englichové a mezzosopranistky Evy Garajové v kostele sv. Václava a Leopolda. Na něj navazuje netradiční prohlídka zámeckých interiérů formou Muzejní noci, která bude probíhat od 19:00 do 24:00 hod.

Záštitu nad akcí převzali ministr zemědělství Jiřím Milek, ministr kultury Ilja Šmíd a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vstupné na Den starokladrubského koně: 150 Kč (dospělí), 100 Kč (děti, studenti, senioři), 400 Kč (rodinné vstupné).

Kontakt: Mgr. Miroslava Geyerová

tel: + (420) 774 211 168, e-mail: geyerova@nhkladruby.cz , facebook.com/nhkladruby

PLAKÁT