Upravit stránku

DO NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA V KLADRUBECH NAD LABEM V OMEZENÉM ROZSAHU OD 2. ČERVNA

(Kladruby nad Labem, 15. května 2020) V úterý 2. června zahájí Národní hřebčín Kladruby nad Labem hlavní návštěvnickou sezónu zpřístupněním prohlídkového okruhu „Zámek“. Návštěvníci tak budou moci obdivovat sály a komnaty, v nichž pobýval císař František Josef I. se svou manželkou Alžbětou Bavorskou, více známou pod přezdívkou Sissi. Ostatní prohlídkové okruhy, včetně stájí v Kladrubech nad Labem a hřebčína ve Slatiňanech, zůstávají pro návštěvníky nadále dočasně uzavřené, a to z důvodu přísných preventivních zoohygienických opatření přijatých ke zvýšené ochraně zaměstnanců národního hřebčína s cílem zajištění kontinuální péče o starokladrubského koně.

Prodej vstupenek na prohlídkový okruh „Zámek“ bude umožněn od pondělí 18. května 2020, a to pouze online na webových stránkách národního hřebčína (www.nhkladruby.cz) v sekci Vstupenky online. 


Návštěvnický provoz bude probíhat dle následujících stanovených pravidel:
•    Návštěvník nesmí vstoupit do vnitřních prostor národního hřebčína, pokud je v karanténě nebo má akutní zdravotní potíže odpovídající virové infekci.
•    Návštěvník je povinen vstoupit do vnitřních prostor pouze se zakrytými dýchacími cestami vyjma dětí do dvou let a osob s těžší poruchou autistického spektra.
•    U vstupů do vnitřních prostor je návštěvník povinen provést dezinfekci rukou.
•    V prostorách infocentra může být v danou chvíli přítomen pouze jeden návštěvník.
•    Velikost skupiny při prohlídce je omezena na 15 osob.
•    Návštěvníci se řídí pravidly Návštěvního řádu národního hřebčína.


Při zachování příznivé epidemiologické situace je v plánu otevřít v pozdějším termínu další prohlídkové okruhy a hřebčín ve Slatiňanech. Aktuální informace o dalších podmínkách návštěvnického provozu budou uveřejněny na webových stránkách národního hřebčína.