Upravit stránku

HŘEBČÍN VE SLATIŇANECH ZAHÁJÍ SEZÓNU 2021 S OBNOVENOU KRYTOU JÍZDÁRNOU A NOVÝM KOLBIŠTĚM

Kladruby nad Labem, 16. prosince 2020

 V domově starokladrubského vraníka vznikla díky investičním prostředkům poskytnutých ministerstvem zemědělství národnímu hřebčínu moderní venkovní jízdárna o rozměrech 100x50 m, k tomu prošla rozsáhlou rekonstrukcí krytá jezdecká hala. 

Rekonstrukce objektů v hřebčíně Slatiňany včetně vybudování nové venkovní jízdárny trvala od října 2019 do listopadu 2020, tedy 13 kalendářních měsíců. Během realizace stavební akce došlo k modernizaci stávající jezdecké haly z konce 70. let 20. století. Byla vyměněna střešní krytina, opraveny fasády objektu a zrekonstruováno a rozšířeno hygienické zázemí návštěvníků, které nyní obsahuje i část pro hendikepované. Velkým přínosem pro komfort návštěvníků je nová tribuna z prefabrikovaných betonových dílců. Skládá se z kryté části pro sledování vnitřní jízdárny a částečně zastřešené části pro sledování venkovní jízdárny. Celková kapacita nové tribuny je přes 800 diváků. Dále byl odstraněn stávající lehký montovaný objekt v západní části areálu a nahrazen novostavbou s prostorem pro uskladnění kočárů a zázemím pro zaměstnance. Největší změnou v areálu je výstavba moderní venkovní jízdárny v rozměrech, které umožňují pořádání výkonnostních zkoušek starokladrubských koní a jezdeckých soutěží, a to především pro spřežení. Jízdárna je vybavena vlastním systémem závlahy se zásobou vody v akumulační jímce na dešťovou vodu o objemu přes 500m3. V neposlední řadě došlo k rozšíření a zkvalitnění obslužných komunikací pro pěší v prostoru venkovní jízdárny včetně souvisejících terénních úprav.
Náklady stavby dosáhly výše 32,3 milionů korun bez DPH, přičemž finanční zdroje poskytl zřizovatel Národního hřebčína Kladruby nad Labem, ministerstvo zemědělství. 
Soutěžní sezona roku 2021 by měla být v nové hale odstartována již 13. února základním kolem Zimního jezdeckého poháru spřežení, ve dnech 13.-14. března  je zde plánováno finále Zimního jezdeckého poháru. V červenci bude pak sezona ve Slatiňanech pokračovat na venkovním kolbišti jednodenními závody spřežení CAN1*. 
Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci jsou výše uvedené termíny pouze předpokladem.


Kontakt pro média:
Michaela Procházková
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem čp. 1
533 14 Kladruby nad Labem
E: prochazkova@nhkladruby.cz
T: +420 725 929 515