Upravit stránku

HUBERTOVA JÍZDA V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ

První Hubertova jízda roku 2015 v Národním hřebčíně se konala v sobotu, 17. října 2015 v Kladrubech nad Labem. Jedná se o tradiční akci, která se pořádá u příležitosti ukončení jezdecké sezóny. Letošní Hubertova jízda však nesla ještě jedno prvenství, byla zároveň první akcí v prostorách a okolí nově zrekonstruovaného hřebčína v Kladrubech nad Labem po jeho slavnostním otevření.

Slavnostní zahájení na hlavním nádvoří probíhalo dle harmonogramu krátce po poledni. Jezdci v sedlech nejen starokladrubských běloušů a kombinace dvojspřeží starokladrubských vraníků a běloušů s různými druhy kočárů se seřadili na nádvoří. Na znamení tradičního zatroubení trubačů proběhlo hlášení řediteli hřebčína a následně se všichni vydali na předem připravenou trasu v terénu. Jezdci na koních v doprovodu kočárů absolvovali řadu přírodních skoků, průběžně rozmístěných v krajině Kladrubského Polabí. Po občerstvení následovala druhá část Hubertovy jízdy s atraktivním průjezdem Kurkovým jezírkem a závěrečné slavnostní Halali na závodišti.

Letošní ročník se těšil velkému zájmu nejen z řad účastníků, ale také diváků. Samotné Hubertovy jízdy se zúčastnilo na 170 osob a celkem takřka 60 koní v zápřeži i pod sedlem. Koně a jezdci byli rozděleni do tří lotů, které doprovázelo 13 kočárů a 2 výletní vozy.

V Kladrubech nad Labem se budou pořádat ještě dvě Hubertovy jízdy. Jedna pro žáky Střední školy chovu koní a jezdectví, dne 21. 10. a následně v sobotu 31. 10. pro zájemce z řad široké veřejnosti. Jezdecká sezóna bude definitivně zakončena poslední Hubertovou jízdou ve výcvikovém středisku Heřmanův Městec, kde bude možné zúčastnit se rovněž s vlastním koněm nebo kočárem.