Upravit stránku

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM ZAHAJUJE NÁVŠTĚVNICKOU SEZONU 2019

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM ZAHAJUJE NÁVŠTĚVNICKOU SEZONU 2019
Tiskové oznámení k zahájení návštěvnické sezony 2019.

Kladruby nad Labem (28. března 2019) Národní hřebčín Kladruby nad Labem zahájí v sobotu 30. března 2019 hlavní návštěvnickou sezónu, která s sebou již tradičně přinese celou řadu novinek jak pro běžné návštěvníky, tak také pro odbornou veřejnost. Velká pozornost se bude letos upínat zejména k oslavám výročí 440 let od povýšení na císařský dvorní hřebčín. 
Hlavní oslavy 440. výročí povýšení hřebčína Rudolfem II. na císařský dvorní hřebčín, proběhnou 25. května v rámci Dne starokladrubského koně. V jeho průběhu bude také veřejnosti představena zlatá karosa arcibiskupství pražského z 1. třetiny 18. století, která je jako novinka zařazena do expozice kočárů. 
„Jedná se o tzv. ceremoniální karosu, speciální typ kočáru, který sloužil pouze při nejsvátečnějších příležitostech –při účasti na korunovační ceremonii a podobně,“ vysvětluje ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
Vzrůstající zájem veřejnosti zaznamenává Národní hřebčín Kladruby nad Labem každoročně. Tuto tendenci potvrzuje statistika návštěvnosti za loňský rok, ve kterém hřebčíny jak v Kladrubech nad Labem, tak ve Slatiňanech navštívilo téměř 83 000 návštěvníků. Ředitel národního hřebčína Jiří Machek k tomu dodává: „Prohlídky hřebčína, které probíhají za plného provozu, mají svoji denní kapacitu, kterou nelze z bezpečnostních důvodů překročit. Přesto očekáváme i v letošním roce obdobný počet návštěvníků,“ a dodává: „Příjemným zjištěním bude pro naše návštěvníky bezpochyby také skutečnost, že na rozdíl od jiných památkově chráněných objektů, se cena u základních návštěvnických okruhů nezvýšila.“
Národní hřebčín i pro letošní rok připravil celou řadu tematických akcí. Mezi tři hlavní vrcholy sezóny tak patří Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení, Den starokladrubského koně a Kladruby naruby – zábavné rodinné odpoledne. K nim se připojí speciální akce jako Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad, Muzejní noc či Hubertova jízda pro veřejnost. Pro dětské návštěvníky jsou připraveny prázdninové pohádkové prohlídky, které se budou konat každé úterý v měsíci červenci a srpnu.
Pozornost bude v letošním roce soustředěna na další vývoj týkající se nominace Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Hlavní návštěvnickou sezónu dnes symbolicky otevřel křest klisničky, která se narodila 1. března starokladrubské bělce 386 Eloise jako její druhorozené hříbě. Otcem je Rudolfo Curiosa V, reprezentant národního hřebčína v soutěžích dvojspřeží, který se v současnosti věnuje výhradně povinnostem plemenného hřebce. Klisničce vybírala jméno veřejnost prostřednictvím facebookového profilu národního hřebčína. Ze tří jmen si největší sympatie v hlasování získalo jméno Etia-66. Hodně štěstí jí i celému Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem popřál na dnešní tiskové konferenci také lanškrounský děkan Zbigniew Czendlik.
„Velice nás těší, že díky všem citlivým úpravám, které zde v minulosti proběhly a další se v současnosti realizují a nové připravují, se hřebčín stal atraktivnější institucí, která může prezentovat chov a využití starokladrubského koně a zároveň poskytovat kulturní i vzdělávací služby na vysoké úrovni,“ zakončil dnešní zahájení návštěvnické sezony ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. 

Vybrané akce roku 2019
25.–28. 4. Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení
25. 5. Den starokladrubského koně
7.-8.9. Závody spřežení v Heřmanově Městci
14. 9. Kladruby naruby – zábavné rodinné odpoledne
26.–27. 12. Zimní království starokladrubských koní

Kontakt:
Veronika Rybáčková, tel: 725 929 515, e-mail: rybackova@nhkladruby.cz
www.nhkladruby.cz
www.facebook.com/nhkladruby

FOTOGALERIE