Upravit stránku

OPATŘENÍ K INFEKČNÍ ANÉMII KONÍ

Vzhledem k výskytu dalších případů onemocnění koní infekční anémií v sousedních zemích (Polsko, Německo) se vedení Národního hřebčína začátkem července 2015 rozhodlo dočasně pozastavit výjezdy koní mimo oba domovské hřebčíny (Kladruby n.L., Slatiňany) a také neumožnit vstup cizím koním do areálu obou hřebčínů. Cílem je minimalizovat riziko nakažení plemenných koní Národního hřebčína, kteří jsou součástí základního kmenového stáda prohlášeného kulturní památkou a to v případě vraníků a národní kulturní památkou v případě běloušů. Toto omezení neplatí pro výcvikové středisko v Heřmanově Městci, které je dislokováno od hřebčína Slatiňany ve vzdálenosti 12 km. Tam nejsou ustájeni koně základního kmenového stáda. Z tohoto důvodu se mohou jezdci z uvedeného střediska nadále účastnit akcí mimo Národní hřebčín a to včetně Radka Nesvačila, který zapřahá soutěžní čtyřspřeží starokladrubských vraníků. Bohužel uvedené opatření se týká jeho bratra Jiřího Nesvačila, který do soutěžního čtyřspřeží zapřahá koně ustájené přímo v hřebčíně Kladruby n.L. a to i některé plemenné hřebce. Z tohoto důvodu proto Jiří Nesvačil nemohl například odcestovat na Mistrovství Evropy do německých Cách. V žádném případě se nejedná o karanténu uloženou orgány veterinární správy, ale o preventivní rozhodnutí Národního hřebčína za účelem ochrany nejcenějšího genového jádra populace starokladrubských koní .