Upravit stránku

PADDOCK V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ KLADRUBY NAD LABEM PO STAVEBNÍ OBNOVĚ ZNOVU SLOUŽÍ USTÁJENÍ STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

(Kladruby nad Labem, 1. října 2020) Ve čtvrtek 1. října byla slavnostně uvedena do provozu historická stáj Paddock z roku 1865, původně určené pro ustájení anglických plnokrevníků. Součástí rehabilitace stáje a jejího okolí byla výroba a instalace nového hrazení přilehlých pastvin kopírující historické symetrické dělení a barevnost typické pro národní hřebčín. 

„Obnova památkově chráněného objektu začala v červnu loňského roku a vyžádala si náklady ve výši 10,5 milionů korun bez DPH. Citlivá rekonstrukce objektu je další z řady investičních akcí Národního hřebčína Kladruby nad Labem realizovaných z finančních prostředků poskytnutých ministerstvem zemědělství,“ uvedl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

V průběhu rekonstrukce objektu došlo k výměně střešní krytiny a krovu včetně ozdobných figur ve štítech zhotovených jako replika podle dochovaných prvků. Dále byly obnoveny režné fasády s původní polohou otvorů a repasovány, resp. vyrobeny repliky výplní otvorů. Ve vnitřních prostorech práce obsahovaly odsolení zdiva pomocí principu obětovaných omítek, následně nových vápenných omítek a repase stávajících krmných žlabů, to vše za přísného dohledu pracovníků orgánů památkové péče.

Stájový objekt byl postaven na pastvině za zámeckým parkem v odlehlé poloze vůči hlavnímu kladrubskému areálu v průběhu roku 1865 pro ustájení anglických plnokrevníků. Díky odlehlé poloze mimo areál klasicistních staveb umožnila rozvinout odlišný architektonický styl. Tvoří hodnotný doplněk romantické stavby v protikladu vůči rozměrným stavbám racionálně komponovaného areálu hřebčína. Jedním z jeho posledních způsobů využití bylo na konci 20. století ustájení přestárlých starokladrubských koní. Citlivou rehabilitací tohoto památkově chráněného objektu vznikl další hodnotný prvek, který v budoucnu nabídne pohledy ze zámecké zahrady na hodnotný exteriér objektu. 

Přísně symetrická stavba po rekonstrukci bude sloužit k ustájení starokladrubských koní ve čtyřech volných stájích.

Kontakty pro média:
Ing. Radek Václavík, MSc
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Kladruby nad Labem čp. 1
533 14 Kladruby nad Labem
E: vaclavik@nhkladruby.cz
T: +420 724 652 022