Upravit stránku

SEMINÁŘ A SETKÁNÍ CHOVATELŮ A PŘÍZNIVCŮ STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

V sobotu 18. 2. 2023 byl v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem (NHK) uspořádán tradiční seminář. Tentokrát byla kapacita sálu Císařského hostince plně využita a bylo potěšující přivítat na akci více než stovku účastníků, především chovatelů a majitelů starokladrubských koní, kteří se věnují tomuto jedinečnému plemeni profesionálně či ve svém volném čase. Přítomni byli i zástupci Ministerstva zemědělství a členové Rady plemenné knihy starokladrubského koně.

 

Seminář byl zahájen ředitelem hřebčína Ing. Jiřím Machkem, který shrnul aktivity hřebčína za uplynulý rok a uvedl akce chystané v tomto roce. Přítomní byli srdečně zváni na mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár (20. - 23. 4. 2023), Den starokladrubského koně (27. 5. 2023), jednodenní závody spřežení a závody v sedlové drezuře, zářijové Kladruby naruby a v neposlední řadě na chovatelské akce, tedy výkonnostní zkoušky a třídění starokladrubských koní. Promítnuty byly záběry ze života hřebčína napříč čtverem ročních období, ale také prezentace starokladrubských koní v zahraničí. Představena byla v loňském roce vydaná původní publikace bývalého ředitele hřebčína v Kladrubech nad Labem Rudolfa Motlocha s názvem Historie a chov kladrubského plemene.

 

Ing. Zuzana Šancová zrekapitulovala výsledky chovu starokladrubského koně za rok 2022, kompletní „Vyhodnocení šlechtitelského programu“ je k dispozici na webových stránkách NHK. Zmíněni byli plemenní hřebci, bělouš Rudolfo Extracta VIII a vraník Siglavi Pakra Escala XIII, kteří budou v letošní sezóně nadále působit v Zemském hřebčinci Tlumačov, prověřený hřebec Favory Albuza XXVII bude v Zemském hřebčinci Písek. Všichni uvedení hřebci budou privátním chovatelům k dispozici formou inseminace čerstvým spermatem.

 

Ing. Ondřej Mamica, Ph.D. ze Zemského hřebčince Tlumačov, s.p.o. se bohužel nemohl semináře zúčastnit, a tak se na jeho téma, neodmyslitelně spjaté s využitím hřebců k plemenitbě, můžeme těšit v dalších letech.

 

Přednáška s názvem Ženská záležitost – jízda v dámském sedle byla zahájena zajímavým pohledem na věc, plným symboliky, zooarcheoložkou Masarykovy univerzity Mgr. Věrou Klontza, Ph.D. Po krátkém přiblížení vývoje koňovitých následoval přehled možností uplatnění žen v jezdectví v různých epochách, kulturách, náboženstvích. Na toto téma pokračoval Ing. Karel Dvořák, vedoucí výcviku koní hřebčína Slatiňany, s výkladem o vývoji jízdy v dámském sedle, zdokonalování dámských sedel. Poutavé fotografie ilustrující tuto problematiku připravila průvodkyně hřebčína Slatiňany paní Kristýna Klzová.

 

Po polední pauze se ujala slova Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D., jejíž přednáška o nejčastějších ranách u koní a jejich ošetření v terénních podmínkách oslovila nejen všechny, kdo se kolem koní pohybují, ale i odborníky z řad veterinářů, podkovářů a zootechniků. Znalosti paní docentky, podložené mnohaletou praxí ve špičkově vybavených pracovištích a současně schopností improvizace v terénních podmínkách, byly přítomným předány velice systematicky a srozumitelně. Z reakcí posluchačů bylo znát uvědomění si, že každý, kdo se o koně stará, by měl mít zájem si takové poznatky periodicky osvojovat.

 

Ke konci programu promluvila zástupkyně Ministerstva zemědělství Ing. Martina Krejčí, Ph.D. o aktuální situaci v chovu koní z pohledu ministerstva. Počet koní v ČR přesáhl počet sto tisíc, avšak největší, téměř třetinový podíl, připadá na koně bez plemenné příslušnosti. Další, v současné době intenzivně řešenou problematikou, je povinnost uznaných chovatelských sdružení připravit nové šlechtitelské programy, řády plemenné knihy, jednací řády a stanovy v souladu s novou evropskou legislativou.

 

Na závěr byla zorganizována prohlídka stájí vedená Ing. Jiřím Machkem. Na nádvoří byli předvedeni plemenní hřebci polobratři Sacramoso Corelia XXV a Favory Corelia XXXIV a dva mladí hřebci po Generalissimus Ruana III, získaní z privátního chovu, kteří jsou nyní připravováni ke zkouškám výkonnosti. Téma jízdy v dámském sedle dokreslila praktická ukázka jezdkyň NHK Anežky Navrátilové a Veroniky Brázdové s plemennými hřebci Generale Albuza XI a Rudolfo Rydia XI. Po prohlídce stáje plemenných hřebců nechala zootechnička Ing. Jitka Raichová přítomné nahlédnout do volné stáje s již pěti letos narozenými hříbaty.

 

 

Děkujeme všem účastníkům semináře za pozornost a těšíme se na setkání opět v příštím roce.

Fotoarchiv NHK

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti