Upravit stránku

PODPORA KANDIDATURY NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM NA SEZNAM UNESCO

Národní hřebčín Kladruby nad Labem získal podporu starostů pěti okolních obcí, kterých se otázka zapsání Národního hřebčína na seznam UNESCO dotýká nejvíce. Za účasti starostky města Přelouč Ireny Burešové, starostky obce Kladruby nad Labem Lenky Gotthardové, starostky obce Řečany nad Labem Michaely Matouškové, starosty obce Selmice Josefa Veselého a starosty obce Semín Jaroslava Trubače bylo 12. 1. 2018 na zámku v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem slavnostně podepsáno společné Prohlášení o podpoře nominace „Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na Seznam světového dědictví, který vede z pověření mezinárodního společenství Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO).Podepsané Prohlášení starostů se stalo nedílnou součástí oficiální nominační dokumentace, jež byla předložena Centru světového dědictví v Paříži k 29. ledna 2018.