Rudolfův pohár 2017

Aktuálně

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

The event is held under the auspices of the Czech Minister of Agriculture, Mr. Marian Jurečka, the Czech Minister of Culture, Mr. Daniel Herman, and the Governor of the Pardubice Region, Dr. Martin Netolický

Schválené propozice závodů/Approved schedule