Upravit stránku

NAVŽDY ODEŠEL PAN MAREK ZALESKI

V sobotu dne 3. července zemřel ve věku 71 let pan Marek Zaleski. Jeho život byl neodmyslitelně spjat s koňmi. Pan Marek Zaleski byl organizátorem, rozhodčím a stavitelem mezinárodních jezdeckých soutěží ve spřežení i ve skákání. Zastával řadu odpovědných pozic v Polské jezdecké federaci a Mezinárodní jezdecké federaci. Často působil jako rozhodčí nebo technický delegát na závodech spřežení v Kladrubech nad Labem. Čest jeho památce.