Upravit stránku

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ ASOCIACE EVROPSKÝCH STÁTNÍCH HŘEBČÍNŮ V MAĎARSKÉM HŘEBČÍNĚ MEZÖHEGYES

Tradiční zasedání členů Asociace evropských státních hřebčínů (ESSA) se uskutečnilo v maďarském Národním hřebčíně Mezöhegyes ve dnech 22.-24.5.2019. 

Toto hlavní zasedání ESSA se koná každoročně v jedné z členských institucí, Národní hřebčín Kladruby nad Labem se těchto zasedání účastní pravidelně, v letošním roce byl zastoupen ředitelem Ing. Jiřím Machkem a Ing. Zuzanou Šancovou. Za Zemský hřebčinec Písek se jednání zúčastnil ředitel Ing. Karel Kratochvíle a Ing. Jakub Štěrba. Ze společného setkání s ostatními představiteli hřebčínů a hřebčinců vyvstávají společné projekty, jezdecká vystoupení, propagace kultury tradičních národních hřebčínů.

Konference se těšila hojné účasti zástupců nejvýznamnějších chovatelských zařízení v Evropě. Zastoupeny byly hřebčíny a hřebčince či instituce jako je Piber – Rakousko, Dakovo a Lipik – Chorvatsko,  Le Pin – Francie, Marbach, Redefin – Německo, Bábolna a Mezöhegyes – Maďarsko, Romsilva – Rumunsko, Lipica – Slovinsko, Avenches – Švýcarsko. Čestným hostem zasedání byl Christian Manz s chotí, reprezentující Mezinárodní federaci chovatelů lipicánů. 

Přítomna byla paní Astrid von Velsen-Zerweck, ředitelka německého hřebčína Marbach (sídlo ESSA) a současně prezidentka ESSA. Její zásluhou, a díky obětavé práci tajemnice ESSA paní Gudrun Waiditschka, jsou setkávání členů ESSA výborně připravena a probíhají v mimořádně přívětivé atmosféře.

Ústředními tématy konference byla společná snaha o propagaci tradic a kulturněhistorické hodnoty národních hřebčínů a hřebčinců, problematika evropské legislativy, welfare koní, vzdělávací programy a výměnné pobyty. 

Hlavní pozornost byla samozřejmě věnována hřebčínu Mezöhegyes, jeho pohnuté historii a současnému rozvoji.

Hřebčín leží ve velmi úrodné nížině nedaleko hranic s Rumunskem, spádovým městem je Szeged (od Kladrub nad Labem je vzdálen 700 km). Právě relativní blízkost rumunské oblasti Bukovina, kde se v minulosti koncentrovali velmi tvrdí koně s vysokým podílem orientální krve po tatarských nájezdech, byla pro založení hřebčína strategická. Na pokyn císaře Josefa II. zde byl kapitánem Józsefem Csekonicsem roku 1784 založen hřebčín. Jeho úlohou byla produkce koní pro vojsko. Postupně se ustálil chov tří klíčových plemen – nejlehčí Gidran byl určen pod sedlo, Furioso-North-Star sloužil pod sedlem i v kočáře, nejtěžší Nonius, plemeno založené na anglonormanské krvi, byl využíván v zápřeži. Výhradně vojenský charakter měl hřebčín až do roku 1945.

Po roce 1945 ustoupil hřebčín do pozadí a rozvíjena byla především faremní činnost s rozsáhlou rostlinnou výrobou a chovem prasat, ovcí, skotu. Státní zemědělská farma Mezöhegyes patřila k největším agropodnikům v Maďarsku až do roku 1992. V politicky nestabilním období došlo v roce 2004 k privatizaci. Až roku 2016 učinil stát rozhodnutí znovu hřebčín a farmu z privátního vlastnictví vykoupit a původní činnosti postupně obnovit. Od roku 2017 funguje opět Národní hřebčín Mezöhegyes a zemědělská farma, je obhospodařováno 10.000 ha zemědělské půdy, podnik má 500 zaměstnanců, farma drží 1.100 dojnic, nejvýznamnější je produkce pšenice, kukuřice a slunečnice.  
Hřebčín v současnosti vlastní 433 koní 5 plemen – Nonius (185), Furioso-North-Star (2), Gidran (121), klusák (33), maďarský sportovní kůň (92).

Podnik se věnuje vzdělávání mládeže, organizaci přehlídek skotu, pořádání jezdeckých závodů v disciplínách skoky, všestrannost, zápřeže, provozuje inseminační stanici, spolupracuje s 6 maďarskými univerzitami.

V rámci doprovodného programu se účastníci zasedání seznámili s objekty hlavního dvora hřebčína, ale i se vzdálenějšími objekty pro chovná stáda klisen. Na sportovním kolbišti byli jízdní policií předvedeni zástupci plemene Nonius, kteří se pro toto využití velmi hodí a jsou dodávaní k jízdním policiím v několika zemích Evropy. Na hlavním nádvoří hřebčína proběhla ukázka výcviku učňů místního jezdeckého učiliště. Dále bylo předvedeno na ruce 6 plemenných hřebců, v kryté jezdecké hale byli předvedeni koně pro skokové soutěže. Skutečné uznání patřilo finálnímu bodu programu, kterým bylo předvedení koní plemene Nonius v slavnostním průvodu. Eskorta husarů v tradičních uniformách doprovázela pětispřeží ve zdobných uherských postrojích. 

Národnímu hřebčínu Mezöhegyes nezbývá než popřát mnoho úspěchů v chovu svých národních plemen za dostatečné podpory státu.

Výroční zasedání ESSA se v roce 2020 bude konat v proslulém rakouském hřebčíně Piber, který dodává lipické koně španělské jezdecké škole ve Vídni.

Zuzana Šancová
Jiří Machek


 

Foto: archiv NHK

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti