Upravit stránku

ZEMŘEL ZDENĚK MÜLLER

 V neděli 6. června zemřel po vážné nemoci Ing. Zdeněk Müller. Byl velmi uznávaným odborníkem v oblasti reprodukce a chovu koní, založil Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka, jehož byl dlouholetým předsedou. Reprodukční centrum koní vedl již před rokem 1989 v rámci Výzkumné stanice pro chov koní ve Slatiňanech. Byl propagátorem a realizátorem moderních reprodukčních metod. Později si založil svoje reprodukční centrum koní ERC v Mněticích, jehož prostřednictvím hned po sametové revoluci poskytl českým a moravským chovatelům inseminační dávky hřebců předních evropských teplokrevných linií. Ing. Zdeněk Müller bude vždy patřit k těm osobnostem, které na přelomu 20. a 21. stol. výrazně ovlivnili chov koní u nás. 
Poslední rozloučení proběhne pouze v úzkém kruhu rodiny. Čest jeho památce.